• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • لیست مقالات همایش سالهای پیش نیز در همین وب سایت موجود می باشد.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۶۴-۸۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد و هسته پژوهشی مطالعات جغرافیای روستایی دانشگاه فردوسی و فرمانداری شهرستان کاشمر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶-۱۳۹۸/۰۷/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۷۵۲۹۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴-۱۳۹۸/۰۷/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۲۷۶۷۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵-۱۳۹۸/۰۷/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۵۹۰۹۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه یزد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵-۱۳۹۸/۰۷/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۵۵۲۹۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱-۱۳۹۸/۰۷/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۴۱۵۰۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸-۱۳۹۸/۰۷/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۰۲۰۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی فردوس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸-۱۳۹۸/۰۷/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۱۳۲۶۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷-۱۳۹۸/۰۷/۱۷
کد اختصاصی همايش: ۴۱۰۶۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸-۱۳۹۸/۰۷/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۹۰۶۵۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷-۱۳۹۸/۰۷/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۸۲۲۴۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه کردستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۱-۱۳۹۸/۰۷/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۱۲۳۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸-۱۳۹۸/۰۷/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۰۰۵۰۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۲-۱۳۹۸/۰۷/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۳۷۵۱۹-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴-۱۳۹۸/۰۷/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۱۲۶۰۲-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴-۱۳۹۸/۰۷/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۴۱۵۰۹-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱-۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۷۵۳۱۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱-۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۵۶۳۸۷-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved