• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • لیست مقالات همایش سالهای پیش نیز در همین وب سایت موجود می باشد.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۱۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۲/۰۹-۱۳۹۸/۱۲/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۶۴۴۸۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی آل طه و مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵-۱۳۹۸/۱۲/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۹۶۶۷۹-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: جامعه المصطفی العالمیه(ص)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷-۱۳۹۸/۱۲/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۶۳۰۰۷-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰-۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۸۰۳۷۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱-۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۱۱۶۳۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰-۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۹۲۲۷۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷-۱۳۹۸/۱۱/۱۷
کد اختصاصی همايش: ۴۳۸۶۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۱/۱۸-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۲۷۶۰۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۵۰۳۹۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۱۳۹۸/۱۰/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۱۱۶۰۶-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved