• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • به منظور نمایه سازی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ارسال مقالات تنها از طریق سامانه conf.isc.gov.ir امکان پذیر می باشد. همایش هایی که از طریق سامانه فعلی اقدام به ارسال مقالات کرده اند می توانند پس از ثبت نام و ورود به سامانه conf.isc.gov.ir به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۷۳-۹۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷-۱۳۹۸/۰۷/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۸۲۲۴۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه کردستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۱-۱۳۹۸/۰۷/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۱۲۳۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸-۱۳۹۸/۰۷/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۰۰۵۰۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۲-۱۳۹۸/۰۷/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۳۷۵۱۹-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴-۱۳۹۸/۰۷/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۱۲۶۰۲-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴-۱۳۹۸/۰۷/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۴۱۵۰۹-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱-۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۷۵۳۱۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱-۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۵۶۳۸۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱-۱۳۹۸/۰۶/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۵۳۶۷۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی سلمان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸-۱۳۹۸/۰۶/۲۸
کد اختصاصی همايش: ۰۰۶۴۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸-۱۳۹۸/۰۶/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۷۳۸۷۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش:  دانشگاه صنعتی قوچان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷-۱۳۹۸/۰۶/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۳۱۲۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱-۱۳۹۸/۰۶/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۸۵۳۱۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵-۱۳۹۸/۰۶/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۳۰۶۹۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۴-۱۳۹۸/۰۶/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۴۳۳۱۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بین المللی امام خمینی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲-۱۳۹۸/۰۶/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۴۳۳۸۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه اراک
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳-۱۳۹۸/۰۶/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۳۰۹۴۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲-۱۳۹۸/۰۶/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۶۷۳۲۱-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved