مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2549)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۶۴-۸۰ از تعداد ۲۵۴۹ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰-۱۳۹۸/۰۲/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۴۲۲۰۳-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: فرمانداری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵-۱۳۹۷/۱۲/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۸۲۱۰۱-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: موسسه فرهنگی دهکده سفیر و سخن و مرکز بین المللی همایش ها و سمینارها
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵-۱۳۹۷/۱۲/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۲۱۹۰۲-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دبیرخانه دائمی کنگره،دانشگاه میعاد با همکاری دانشگاه شیراز و دانشگاه مراغه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶-۱۳۹۷/۱۲/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۲۱۰۰۸-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه میرداماد گرگان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴-۱۳۹۷/۱۲/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۲۱۷۰۴-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳-۱۳۹۷/۱۲/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۱۱۴۰۲-۹۷۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه میرداماد گرگان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳-۱۳۹۷/۱۲/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۸۲۶۰۱-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی(ص) العالمیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳-۱۳۹۷/۱۲/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۱۱۶۰۴-۹۷۱۹۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی شمس گنبد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴-۱۳۹۷/۱۲/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۲۲۲۰۱-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن مهندسی گاز ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳-۱۳۹۷/۱۲/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۱۲۳۰۲-۹۷۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲-۱۳۹۷/۱۲/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۰۲۱۰۳-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه تخصصی فناوری نوین آمل
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲-۱۳۹۷/۱۲/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۰۴۰۱-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳-۱۳۹۷/۱۲/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۲۰۸۰۳-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه میرداماد گرگان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲-۱۳۹۷/۱۲/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۲۱۷۰۳-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه نیشابور
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲-۱۳۹۷/۱۲/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۱۲۷۰۱-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه زابل
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳-۱۳۹۷/۱۲/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۰۰۷۰۲-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۱۱۷۰۱-۹۷۱۸۱

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved