• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • به منظور نمایه سازی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ارسال مقالات تنها از طریق سامانه conf.isc.gov.ir امکان پذیر می باشد. همایش هایی که از طریق سامانه فعلی اقدام به ارسال مقالات کرده اند می توانند پس از ثبت نام و ورود به سامانه conf.isc.gov.ir به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۶۴-۸۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد و هسته پژوهشی مطالعات جغرافیای روستایی دانشگاه فردوسی و فرمانداری شهرستان کاشمر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶-۱۳۹۸/۰۷/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۷۵۲۹۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴-۱۳۹۸/۰۷/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۲۷۶۷۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵-۱۳۹۸/۰۷/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۵۹۰۹۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه یزد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵-۱۳۹۸/۰۷/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۵۵۲۹۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱-۱۳۹۸/۰۷/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۴۱۵۰۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸-۱۳۹۸/۰۷/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۰۲۰۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی فردوس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸-۱۳۹۸/۰۷/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۱۳۲۶۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷-۱۳۹۸/۰۷/۱۷
کد اختصاصی همايش: ۴۱۰۶۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸-۱۳۹۸/۰۷/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۹۰۶۵۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷-۱۳۹۸/۰۷/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۸۲۲۴۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه کردستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۱-۱۳۹۸/۰۷/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۱۲۳۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸-۱۳۹۸/۰۷/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۰۰۵۰۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۲-۱۳۹۸/۰۷/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۳۷۵۱۹-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴-۱۳۹۸/۰۷/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۱۲۶۰۲-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴-۱۳۹۸/۰۷/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۴۱۵۰۹-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱-۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۷۵۳۱۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱-۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۵۶۳۸۷-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved