• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • لیست مقالات همایش سالهای پیش نیز در همین وب سایت موجود می باشد.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۵۵-۷۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه لرستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹-۱۳۹۸/۰۸/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۶۱۹۴۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹-۱۳۹۸/۰۸/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۵۶۶۵۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸-۱۳۹۸/۰۸/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۸۶۷۷۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱-۱۳۹۸/۰۸/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۲۸۶۵۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه کردستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲-۱۳۹۸/۰۸/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۵۹۱۳۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲-۱۳۹۸/۰۸/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۹۰۷۵۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰-۱۳۹۸/۰۷/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۶۵۸۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰-۱۳۹۸/۰۷/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۳۱۲۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید بهشتی با همکاری خبرگزاری فارس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵-۱۳۹۸/۰۷/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۲۹۰۳۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد و هسته پژوهشی مطالعات جغرافیای روستایی دانشگاه فردوسی و فرمانداری شهرستان کاشمر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶-۱۳۹۸/۰۷/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۷۵۲۹۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴-۱۳۹۸/۰۷/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۲۷۶۷۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵-۱۳۹۸/۰۷/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۵۹۰۹۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه یزد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵-۱۳۹۸/۰۷/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۵۵۲۹۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱-۱۳۹۸/۰۷/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۴۱۵۰۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸-۱۳۹۸/۰۷/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۰۲۰۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی فردوس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸-۱۳۹۸/۰۷/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۱۳۲۶۶-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved