• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • به منظور نمایه سازی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ارسال مقالات تنها از طریق سامانه conf.isc.gov.ir امکان پذیر می باشد. همایش هایی که از طریق سامانه فعلی اقدام به ارسال مقالات کرده اند می توانند پس از ثبت نام و ورود به سامانه conf.isc.gov.ir به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۵۵-۷۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه لرستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹-۱۳۹۸/۰۸/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۶۱۹۴۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹-۱۳۹۸/۰۸/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۵۶۶۵۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸-۱۳۹۸/۰۸/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۸۶۷۷۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱-۱۳۹۸/۰۸/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۲۸۶۵۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه کردستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲-۱۳۹۸/۰۸/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۵۹۱۳۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲-۱۳۹۸/۰۸/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۹۰۷۵۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه مازندران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰-۱۳۹۸/۰۷/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۶۵۸۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰-۱۳۹۸/۰۷/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۳۱۲۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید بهشتی با همکاری خبرگزاری فارس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵-۱۳۹۸/۰۷/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۲۹۰۳۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد و هسته پژوهشی مطالعات جغرافیای روستایی دانشگاه فردوسی و فرمانداری شهرستان کاشمر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶-۱۳۹۸/۰۷/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۷۵۲۹۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴-۱۳۹۸/۰۷/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۲۷۶۷۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵-۱۳۹۸/۰۷/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۵۹۰۹۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه یزد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵-۱۳۹۸/۰۷/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۵۵۲۹۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱-۱۳۹۸/۰۷/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۴۱۵۰۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸-۱۳۹۸/۰۷/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۰۲۰۰۱-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی فردوس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸-۱۳۹۸/۰۷/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۱۳۲۶۶-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved