• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • لیست مقالات همایش سالهای پیش نیز در همین وب سایت موجود می باشد.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۴۶-۶۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه حکیم سبزواری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۳۴۵۵۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی آپادانا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۲۳۹۷۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: پردیس فارابی دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱-۱۳۹۸/۰۸/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۱۱۶۰۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۱۱۰۷۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۱۰۸۵۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بیرجند
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶-۱۳۹۸/۰۸/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۵۶۳۳۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی شمس گنبد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳-۱۳۹۸/۰۸/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۳۹۱۳۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بوعلی سینا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۱۲-۱۳۹۸/۰۸/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۹۲۱۴۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸-۱۳۹۸/۰۸/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۵۲۶۲۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه لرستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹-۱۳۹۸/۰۸/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۶۱۹۴۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹-۱۳۹۸/۰۸/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۵۶۶۵۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸-۱۳۹۸/۰۸/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۸۶۷۷۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱-۱۳۹۸/۰۸/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۲۸۶۵۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه کردستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲-۱۳۹۸/۰۸/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۵۹۱۳۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲-۱۳۹۸/۰۸/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۹۰۷۵۴-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved