• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • به منظور نمایه سازی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ارسال مقالات تنها از طریق سامانه conf.isc.gov.ir امکان پذیر می باشد. همایش هایی که از طریق سامانه فعلی اقدام به ارسال مقالات کرده اند می توانند پس از ثبت نام و ورود به سامانه conf.isc.gov.ir به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۴۶-۶۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه حکیم سبزواری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۳۴۵۵۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی آپادانا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۲۳۹۷۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: پردیس فارابی دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱-۱۳۹۸/۰۸/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۱۱۶۰۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۱۱۰۷۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۱۰۸۵۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بیرجند
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶-۱۳۹۸/۰۸/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۵۶۳۳۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی شمس گنبد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳-۱۳۹۸/۰۸/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۳۹۱۳۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بوعلی سینا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۱۲-۱۳۹۸/۰۸/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۹۲۱۴۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸-۱۳۹۸/۰۸/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۵۲۶۲۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه لرستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹-۱۳۹۸/۰۸/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۶۱۹۴۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹-۱۳۹۸/۰۸/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۵۶۶۵۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸-۱۳۹۸/۰۸/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۸۶۷۷۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱-۱۳۹۸/۰۸/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۲۸۶۵۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه کردستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲-۱۳۹۸/۰۸/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۵۹۱۳۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲-۱۳۹۸/۰۸/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۹۰۷۵۴-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved