مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2624)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۴۶-۶۰ از تعداد ۲۶۲۴ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شریف
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶-۱۳۹۸/۰۴/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۱۷۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳-۱۳۹۸/۰۴/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۴۰۷۰۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱-۱۳۹۸/۰۳/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۱۰۵۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی مقدس اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰-۱۳۹۸/۰۳/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۵۴۵۸۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: گروه عمران دنشگاه بیرجند با همکاری هلدینگ دانش بنیان لیدکو
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۴۰۷۰۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علامه طباطبائی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۹۲۷۶۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۰۱۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۴۴۵۳۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۱۹-۱۳۹۸/۰۳/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۱۳۱۷۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸-۱۳۹۸/۰۳/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۱۲۶۰۲-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه فنی و حرفه ای شماره یک
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱-۱۳۹۸/۰۳/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۰۱۵۰۶-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱-۱۳۹۸/۰۲/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۴۱۵۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن علمی بازاریابی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱-۱۳۹۸/۰۲/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۸۱۲۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن مهندسي گاز ايران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۴-۱۳۹۸/۰۲/۱۴
کد اختصاصی همايش: ۲۲۵۰۷-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵-۱۳۹۸/۰۲/۱۴
کد اختصاصی همايش: ۹۲۲۰۳-۹۸۱۸۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved