• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • به منظور نمایه سازی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ارسال مقالات تنها از طریق سامانه conf.isc.gov.ir امکان پذیر می باشد. همایش هایی که از طریق سامانه فعلی اقدام به ارسال مقالات کرده اند می توانند پس از ثبت نام و ورود به سامانه conf.isc.gov.ir به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۳۷-۵۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۵۶۶۰۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۹۲۶۷۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۱۳۰۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۸۴۹۳۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۸۸۷۴۱-۹۸۱۹۰
ليست مقالات همايش
برگزارکننده همايش: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۲۶۷۱۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بوعلی سینا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۲۷۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۴۴۵۳۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ملایر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۴۸۷۷۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه حکیم سبزواری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۳۴۵۵۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی آپادانا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۲۳۹۷۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: پردیس فارابی دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱-۱۳۹۸/۰۸/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۱۱۶۰۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۱۱۰۷۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۱۰۸۵۴-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved