• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • لیست مقالات همایش سالهای پیش نیز در همین وب سایت موجود می باشد.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۳۷-۵۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۵۶۶۰۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۹۲۶۷۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۱۳۰۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۸۴۹۳۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۸۸۷۴۱-۹۸۱۹۰
ليست مقالات همايش
برگزارکننده همايش: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۲۶۷۱۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بوعلی سینا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۲۷۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۴۴۵۳۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ملایر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۴۸۷۷۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه حکیم سبزواری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۳۴۵۵۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی آپادانا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۲۳۹۷۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: پردیس فارابی دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱-۱۳۹۸/۰۸/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۱۱۶۰۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۱۱۰۷۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۱۰۸۵۴-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved