• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • به منظور نمایه سازی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ارسال مقالات تنها از طریق سامانه conf.isc.gov.ir امکان پذیر می باشد. همایش هایی که از طریق سامانه فعلی اقدام به ارسال مقالات کرده اند می توانند پس از ثبت نام و ورود به سامانه conf.isc.gov.ir به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۲۸-۴۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹-۱۳۹۸/۰۸/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۱۱۹۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علامه طباطبایی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۱۵۸۸۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بیرجند
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹-۱۳۹۸/۰۸/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۷۴۳۶۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۸
کد اختصاصی همايش: ۳۲۶۸۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بین المللی امام خمینی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۷-۱۳۹۸/۰۸/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۲۳۳۲۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی و انجمن ایرانی تاریخ
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۹۷۹۵۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه گنبد کاووس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۴-۱۳۹۸/۰۸/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۳۲۷۴۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بیرجند
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۴-۱۳۹۸/۰۸/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۹۰۷۵۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۶۰۰۵۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۵۶۶۰۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۹۲۶۷۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۱۳۰۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۸۴۹۳۴-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved