• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • لیست مقالات همایش سالهای پیش نیز در همین وب سایت موجود می باشد.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۲۸-۴۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹-۱۳۹۸/۰۸/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۱۱۹۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علامه طباطبایی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۱۵۸۸۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بیرجند
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹-۱۳۹۸/۰۸/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۷۴۳۶۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۸
کد اختصاصی همايش: ۳۲۶۸۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بین المللی امام خمینی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۷-۱۳۹۸/۰۸/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۲۳۳۲۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی و انجمن ایرانی تاریخ
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۹۷۹۵۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه گنبد کاووس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۴-۱۳۹۸/۰۸/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۳۲۷۴۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بیرجند
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۴-۱۳۹۸/۰۸/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۹۰۷۵۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۶۰۰۵۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۵۶۶۰۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۹۲۶۷۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۱۳۰۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲-۱۳۹۸/۰۸/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۸۴۹۳۴-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved