• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • لیست مقالات همایش سالهای پیش نیز در همین وب سایت موجود می باشد.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱۰-۲۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۱۳۹۸/۱۰/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۱۱۶۰۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰-۱۳۹۸/۰۹/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۵۷۸۴۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: مرکز مطالعات و تحقیقات سروش حکمت مرتضوی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸-۱۳۹۸/۰۹/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۴۱۰۰۱-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸-۱۳۹۸/۰۹/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۶۱۰۴۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶-۱۳۹۸/۰۹/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۵۷۷۹۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه کاشان، ماهنامه مبدل گرمایی، شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱-۱۳۹۸/۰۹/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۳۲۷۹۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰-۱۳۹۸/۰۹/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۴۳۲۱۹-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳-۱۳۹۸/۰۹/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۲۱۰۰۱-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن مالی اسلامی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰-۱۳۹۸/۰۹/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۱۶۵۷۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰-۱۳۹۸/۰۸/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۳۳۰۶۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰-۱۳۹۸/۰۸/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۵۲۰۵۸-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved