• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • به منظور نمایه سازی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ارسال مقالات تنها از طریق سامانه conf.isc.gov.ir امکان پذیر می باشد. همایش هایی که از طریق سامانه فعلی اقدام به ارسال مقالات کرده اند می توانند پس از ثبت نام و ورود به سامانه conf.isc.gov.ir به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱۰-۲۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۱۳۹۸/۱۰/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۱۱۶۰۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰-۱۳۹۸/۰۹/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۵۷۸۴۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: مرکز مطالعات و تحقیقات سروش حکمت مرتضوی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸-۱۳۹۸/۰۹/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۴۱۰۰۱-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸-۱۳۹۸/۰۹/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۶۱۰۴۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶-۱۳۹۸/۰۹/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۵۷۷۹۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه کاشان، ماهنامه مبدل گرمایی، شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱-۱۳۹۸/۰۹/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۳۲۷۹۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰-۱۳۹۸/۰۹/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۴۳۲۱۹-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران - دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳-۱۳۹۸/۰۹/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۲۱۰۰۱-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن مالی اسلامی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰-۱۳۹۸/۰۹/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۱۶۵۷۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰-۱۳۹۸/۰۸/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۳۳۰۶۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰-۱۳۹۸/۰۸/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۵۲۰۵۸-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved