مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2324)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱۱۸-۱۲۶ از تعداد ۲۳۲۴ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی یزد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۹/۲۳-۱۳۹۷/۰۹/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۹۲۹۰۲-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۹/۲۳-۱۳۹۷/۰۹/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۶۲۴۰۳-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲-۱۳۹۷/۰۹/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۲۱۹۱۵-۹۷۱۷۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه گیلان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲-۱۳۹۷/۰۹/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۸۲۷۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه کاشان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۹/۲۳-۱۳۹۷/۰۹/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۴۲۵۰۲-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فرزانگان اصفهان با حمایت دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱-۱۳۹۷/۰۹/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۷۲۴۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: خانه فرهنگ مشارکتی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱-۱۳۹۷/۰۹/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه گیلان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱-۱۳۹۷/۰۹/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۴۰۴۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن الکتروشیمی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲-۱۳۹۷/۰۹/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۰۰۸۰۴-۹۷۱۸۱

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved