مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (1643)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۹۱-۹۹ از تعداد ۱۶۴۳ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۴/۳۰-۱۳۹۶/۰۴/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۱۲۷۰۲-۹۶۱۶۱
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی-غیر دولتی نیکان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۴/۲۳-۱۳۹۶/۰۴/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۳۰۴۰۳-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی-غیر دولتی نیکان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۴/۲۳-۱۳۹۶/۰۴/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۳۰۴۰۱-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تربت حیدریه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲-۱۳۹۶/۰۴/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۵۰۲۰۱-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲-۱۳۹۶/۰۴/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۶۰۳۰۳-۹۶۱۷۰
ليست مقالات همايش
برگزارکننده همايش: انجمن معلمان ریاضی کرمانشاه-با همکاری دانشگاه رازی-دانشگاه صنعتی-دانشگاه فرهنگیان-دانشگاه فنی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۴/۲۳-۱۳۹۶/۰۴/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۵۱۶۰۲-۹۶۱۷۰
ليست مقالات همايش
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲-۱۳۹۶/۰۴/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۵۰۶۰۲-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲-۱۳۹۶/۰۴/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۲۲۴۰۱-۹۶۱۶۱
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱-۱۳۹۶/۰۴/۲۱
کد اختصاصی همايش: ۱۰۲۰۴-۹۶۱۷۰
ليست مقالات همايش

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved