مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2681)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۹۱-۱۱۰ از تعداد ۲۶۸۱ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵-۱۳۹۸/۰۴/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۱۲۳۷۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳-۱۳۹۸/۰۴/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۴۰۷۰۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱-۱۳۹۸/۰۳/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۱۰۵۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی مقدس اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰-۱۳۹۸/۰۳/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۵۴۵۸۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: گروه عمران دنشگاه بیرجند با همکاری هلدینگ دانش بنیان لیدکو
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۴۰۷۰۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۹۸۶۰۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۰۱۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تربیت مدرس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۱۲۰۸۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علامه طباطبائی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۹۲۷۶۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳-۱۳۹۸/۰۳/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۴۴۵۳۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه کردستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰-۱۳۹۸/۰۳/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۷۹۷۶۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۱۹-۱۳۹۸/۰۳/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۱۳۱۷۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸-۱۳۹۸/۰۳/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۱۲۶۰۲-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه پیام نور استان فارس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱-۱۳۹۸/۰۳/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۹۸۰۲۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۰۹-۱۳۹۸/۰۳/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۳۹۶۳۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فنی و حرفه ای شماره یک
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱-۱۳۹۸/۰۳/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۰۱۵۰۶-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱-۱۳۹۸/۰۲/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۴۱۵۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن علمی بازاریابی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱-۱۳۹۸/۰۲/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۸۱۲۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱-۱۳۹۸/۰۲/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۶۱۰۳۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن مهندسي گاز ايران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵-۱۳۹۸/۰۲/۱۴
کد اختصاصی همايش: ۲۲۵۰۷-۹۷۱۸۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved