• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • به منظور نمایه سازی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ارسال مقالات تنها از طریق سامانه conf.isc.gov.ir امکان پذیر می باشد. همایش هایی که از طریق سامانه فعلی اقدام به ارسال مقالات کرده اند می توانند پس از ثبت نام و ورود به سامانه conf.isc.gov.ir به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۹۱-۱۱۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰-۱۳۹۸/۰۶/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۶۰۲۷۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰-۱۳۹۸/۰۶/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۰۷۱۶۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۴۱۴۵۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهرکرد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۷۰۴۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن رمز ایران - دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۲۰۳۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۲۱۱۱۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۰۳۰۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۶۰۰۹۹-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۳۱۴۷۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶-۱۳۹۸/۰۶/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۴۳۶۷۴-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۲۳۰۰۳-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴-۱۳۹۸/۰۶/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۵۵۴۲۹-۹۸۱۹۰
ليست مقالات همايش
برگزارکننده همايش: دانشگاه سمنان - انجمن شیمی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵-۱۳۹۸/۰۶/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۴۱۳۹۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بوعلی سینا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲-۱۳۹۸/۰۶/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۱۲۲۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه یزد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۱-۱۳۹۸/۰۵/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۷۲۰۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳-۱۳۹۸/۰۵/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۸۷۳۸۵-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱-۱۳۹۸/۰۵/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۹۰۲۹۷-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش:  دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱-۱۳۹۸/۰۵/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۱۰۹۰۱-۹۸۱۹۰
ليست مقالات همايش
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی آفاق
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳-۱۳۹۸/۰۵/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۳۹۳۶۵-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved