• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • به منظور نمایه سازی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ارسال مقالات تنها از طریق سامانه conf.isc.gov.ir امکان پذیر می باشد. همایش هایی که از طریق سامانه فعلی اقدام به ارسال مقالات کرده اند می توانند پس از ثبت نام و ورود به سامانه conf.isc.gov.ir به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۸۲-۱۰۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی سلمان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸-۱۳۹۸/۰۶/۲۸
کد اختصاصی همايش: ۰۰۶۴۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸-۱۳۹۸/۰۶/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۷۳۸۷۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش:  دانشگاه صنعتی قوچان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷-۱۳۹۸/۰۶/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۳۱۲۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱-۱۳۹۸/۰۶/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۸۵۳۱۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵-۱۳۹۸/۰۶/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۳۰۶۹۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۴-۱۳۹۸/۰۶/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۴۳۳۱۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بین المللی امام خمینی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲-۱۳۹۸/۰۶/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۴۳۳۸۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه اراک
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳-۱۳۹۸/۰۶/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۳۰۹۴۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲-۱۳۹۸/۰۶/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۶۷۳۲۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰-۱۳۹۸/۰۶/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۶۰۲۷۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰-۱۳۹۸/۰۶/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۰۷۱۶۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۴۱۴۵۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهرکرد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۷۰۴۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن رمز ایران - دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۲۰۳۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۲۱۱۱۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۰۳۰۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۶۰۰۹۹-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۳۱۴۷۰-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved