• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • لیست مقالات همایش سالهای پیش نیز در همین وب سایت موجود می باشد.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۸۲-۱۰۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی سلمان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸-۱۳۹۸/۰۶/۲۸
کد اختصاصی همايش: ۰۰۶۴۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸-۱۳۹۸/۰۶/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۷۳۸۷۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش:  دانشگاه صنعتی قوچان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷-۱۳۹۸/۰۶/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۳۱۲۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱-۱۳۹۸/۰۶/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۸۵۳۱۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵-۱۳۹۸/۰۶/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۳۰۶۹۶-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۴-۱۳۹۸/۰۶/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۴۳۳۱۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه بین المللی امام خمینی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲-۱۳۹۸/۰۶/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۴۳۳۸۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه اراک
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳-۱۳۹۸/۰۶/۱۲
کد اختصاصی همايش: ۳۰۹۴۰-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲-۱۳۹۸/۰۶/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۶۷۳۲۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰-۱۳۹۸/۰۶/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۶۰۲۷۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه سمنان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰-۱۳۹۸/۰۶/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۰۷۱۶۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۴۱۴۵۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهرکرد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۷۰۴۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن رمز ایران - دانشگاه فردوسی مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۲۰۳۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۶
کد اختصاصی همايش: ۲۱۱۱۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۰۳۰۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۶۰۰۹۹-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۳۱۴۷۰-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved