مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2549)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۱۰ از تعداد ۲۵۴۹ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: اداره کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰-۱۳۹۸/۱۲/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۴۱۰۰۲-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۰۳۰۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۹۰۴۰۳-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷-۱۳۹۸/۰۶/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۲۳۰۰۳-۹۸۱۸۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه بوعلی سینا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲-۱۳۹۸/۰۶/۰۲
کد اختصاصی همايش: ۱۲۲۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش:  دانشگاه زنجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱-۱۳۹۸/۰۵/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۱۰۹۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ارومیه با همکاری انجمن شیمی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۵/۰۳-۱۳۹۸/۰۵/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۱۱۳۰۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شریف
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶-۱۳۹۸/۰۴/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۱۷۰۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه غیرانتفاعی نیکان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱-۱۳۹۸/۰۳/۳۱
کد اختصاصی همايش: ۰۳۱۰۴-۹۷۱۸۱
برگزارکننده همايش: وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱-۱۳۹۸/۰۳/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۱۰۵۰۲-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved