مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (1353)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۱۰ از تعداد ۱۳۵۳ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۷/۲۷-۱۳۹۶/۰۱/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۱۱۱۰۸-۹۵۱۷۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی علامه رفیعی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۲/۲۶-۱۳۹۵/۱۲/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۴۲۴۰۱-۹۵۱۶۰
برگزارکننده همايش: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶-۱۳۹۵/۱۲/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۱۱۵۰۳-۹۵۱۷۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی مهراروند + مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵-۱۳۹۵/۱۲/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۲۱۱۰۹-۹۵۱۶۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه پیام نور
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۲/۲۶-۱۳۹۵/۱۲/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۲۱۲۰۱-۹۵۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ملایر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱-۱۳۹۵/۱۲/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۳۱۲۰۴-۹۵۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۰۴/۲۴-۱۳۹۵/۰۹/۲۷
کد اختصاصی همايش: ۱۳۱۰۹-۹۵۱۷۰
برگزارکننده همايش: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰-۱۳۹۵/۱۱/۰۹
کد اختصاصی همايش: ۰۱۸۰۱-۹۵۱۶۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن نجوم ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۱/۰۸-۱۳۹۵/۱۱/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۰۳۰۰۳-۹۵۱۶۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۲/۲۰-۱۳۹۵/۱۲/۲۰
کد اختصاصی همايش: ۱۱۳۰۵-۹۵۱۶۱

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved