مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2099)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۹ از تعداد ۲۰۹۹ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه شاهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹-۱۳۹۷/۱۲/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۵۱۶۰۲-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن انرژی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۶-۱۳۹۷/۱۱/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۴۱۱۰۳-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۶-۱۳۹۷/۱۱/۲۵
کد اختصاصی همايش: ۲۲۶۰۳-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه امیرالمومنین(ع)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۱/۱۲-۱۳۹۷/۱۱/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۵۰۶۰۲-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه امیرالمومنین(ع)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۱/۱۲-۱۳۹۷/۱۱/۱۱
کد اختصاصی همايش: ۵۰۶۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه یزد با همکاری انجمن مهندسی صنایع ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴-۱۳۹۷/۱۱/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۶۱۲۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دبیرخانه دائمی کنفرانس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷-۱۳۹۷/۱۰/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۱۱۴۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن نگهداری و تعمیرات ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹-۱۳۹۷/۱۰/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۲۱۹۱۲-۹۷۱۷۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵-۱۳۹۷/۱۰/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۵۱۹۰۲-۹۷۱۸۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved