مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2039)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۹ از تعداد ۲۰۳۹ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دبیرخانه دائمی کنفرانس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷-۱۳۹۷/۱۰/۲۶
کد اختصاصی همايش: ۱۱۴۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵-۱۳۹۷/۰۹/۲۴
کد اختصاصی همايش: ۱۰۷۰۲-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲-۱۳۹۷/۰۹/۲۲
کد اختصاصی همايش: ۴۰۳۰۲-۹۶۱۸۰
برگزارکننده همايش: گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۹/۰۸-۱۳۹۷/۰۹/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۶۱۷۰۳-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: سازمان بنادر و دریانوردی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷-۱۳۹۷/۰۹/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۴۱۱۰۴-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰-۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۳۱۳۰۱-۹۷۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴-۱۳۹۷/۰۸/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۱۰۱۰۴-۹۷۱۷۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴-۱۳۹۷/۰۸/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۵۰۷۰۳-۹۷۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه پیام نور مرکز قم
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴-۱۳۹۷/۰۸/۲۳
کد اختصاصی همايش: ۳۱۳۰۸-۹۷۱۸۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved