مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (1482)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۱۰ از تعداد ۱۴۸۲ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳-۱۳۹۶/۰۴/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۱۱۵۰۱-۹۵۱۷۰
برگزارکننده همايش: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴-۱۳۹۶/۰۴/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۲۲۰۰۳-۹۵۱۶۱
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، پژوهشکده دولت اسلامی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳-۱۳۹۶/۰۴/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۴۰۳۰۱-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴-۱۳۹۶/۰۴/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۵۰۸۰۱-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه رازی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۴/۰۸-۱۳۹۶/۰۴/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۲۰۴۰۸-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۴/۰۸-۱۳۹۶/۰۴/۰۸
کد اختصاصی همايش: ۲۲۷۰۲-۹۵۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۴/۰۸-۱۳۹۶/۰۴/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۱۰۹۰۷-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: مجتمع آموزش عالی اسفراین
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸-۱۳۹۶/۰۴/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۶۱۳۰۷-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه ملایر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۲۱-۱۳۹۵/۰۷/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۹۲۷۰۴-۹۵۱۶۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان و دانشگاه تبریز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱-۱۳۹۶/۰۳/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۶۱۳۰۱-۹۶۱۷۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved