• برای مشاهده همایش های معتبر ISC به وب سایت conf.isc.gov.ir مراجعه کنید.

  • به منظور نمایه سازی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ارسال مقالات تنها از طریق سامانه conf.isc.gov.ir امکان پذیر می باشد. همایش هایی که از طریق سامانه فعلی اقدام به ارسال مقالات کرده اند می توانند پس از ثبت نام و ورود به سامانه conf.isc.gov.ir به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند.


مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (2720)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۱۰ از تعداد ۲۷۲۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۲/۰۹-۱۳۹۸/۱۲/۰۷
کد اختصاصی همايش: ۶۴۴۸۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی آل طه و مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵-۱۳۹۸/۱۲/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۹۶۶۷۹-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: جامعه المصطفی العالمیه(ص)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷-۱۳۹۸/۱۲/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۶۳۰۰۷-۹۸۱۸۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تهران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰-۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۸۰۳۷۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱-۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۱۱۶۳۱-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰-۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۹۲۲۷۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷-۱۳۹۸/۱۱/۱۷
کد اختصاصی همايش: ۴۳۸۶۲-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۱/۱۸-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۲۷۶۰۳-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۵۰۳۹۸-۹۸۱۹۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۱۳۹۸/۱۰/۱۰
کد اختصاصی همايش: ۱۱۶۰۶-۹۸۱۹۰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved