مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (1319)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۱۰ از تعداد ۱۳۱۹ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶-۱۳۹۵/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۱۲۲۰۲-۹۵۱۷۰
برگزارکننده همايش: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶-۱۳۹۵/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۲۰۷۰۲-۹۵۱۶۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه عالی دفاع ملی - مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶-۱۳۹۵/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۲۱۳۰۱-۹۵۱۷۰
برگزارکننده همايش: بنیاد نخبگان استان اردبیل
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶-۱۳۹۵/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۲۰۵۰۱-۹۵۱۶۱
برگزارکننده همايش: شهرداری مشهد
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸-۱۳۹۵/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۱۳۰۰۱-۹۵۱۷۰
برگزارکننده همايش: جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶-۱۳۹۵/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۲۰۴۰۲-۹۵۱۷۰
برگزارکننده همايش: سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸-۱۳۹۵/۱۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۱۲۸۰۱-۹۵۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵-۱۳۹۵/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۵۰۷۰۴-۹۵۱۶۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علامه طباطبائی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵-۱۳۹۵/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۱۲۵۰۲-۹۵۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علامه طباطبائی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶-۱۳۹۵/۱۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۲۰۶۰۱-۹۵۱۶۱

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved