مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (1386)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۱۰ از تعداد ۱۳۸۶ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: دانشگاه شیراز و دانشگاه فرهنگیان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸-۱۳۹۶/۰۲/۱۸
کد اختصاصی همايش: ۲۱۸۰۱-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: مرکز پژوش های فرهنگی آذربایجان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷-۱۳۹۶/۰۲/۱۶
کد اختصاصی همايش: ۲۱۸۰۶-۹۶۱۶۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه ملایر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۵-۱۳۹۶/۰۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۰۱۹۰۳-۹۵۱۶۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۵-۱۳۹۶/۰۲/۱۵
کد اختصاصی همايش: ۳۱۱۰۲-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی کرمان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۵-۱۳۹۶/۰۲/۱۴
کد اختصاصی همايش: ۱۱۲۰۴-۹۶۱۶۱
برگزارکننده همايش: میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان ایلام
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳-۱۳۹۶/۰۲/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۴۰۳۰۲-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳-۱۳۹۶/۰۲/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۰۰۲۰۲-۹۵۱۶۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه بیرجند-گروه آمار
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۴-۱۳۹۶/۰۲/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۲۰۱۰۱-۹۶۱۷۰
برگزارکننده همايش: انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه گیلان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳-۱۳۹۶/۰۲/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۸۱۴۰۲-۹۶۱۶۰
برگزارکننده همايش: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء(س)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۴-۱۳۹۶/۰۲/۱۳
کد اختصاصی همايش: ۱۲۲۰۱-۹۶۱۶۱

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved