مثال: 90901-95150

سال برگزاری همايش
مجموع (1210)
+بیشتر...

بر اساس موضوع اصلی
+بیشتر...

بر اساس موضوع فرعی
+بیشتر...

نتایج ۱-۱۰ از تعداد ۱۲۱۰ از ابتدا تا کنون
برگزارکننده همايش: انجمن علمی فلسفه دین ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶-۱۳۹۵/۱۱/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۱۰۲۰۲-۹۵۱۷۰
برگزارکننده همايش: میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خوزستان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶-۱۳۹۵/۱۱/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۲۳۱۰۱-۹۵۱۶۱
برگزارکننده همايش: انجمن ژئومکانیک نفت ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷-۱۳۹۵/۱۱/۰۵
کد اختصاصی همايش: ۹۰۶۰۲-۹۵۱۶۰
برگزارکننده همايش: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۱/۰۵-۱۳۹۵/۱۱/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۲۱۱۰۶-۹۵۱۶۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه علامه طباطبائی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵-۱۳۹۵/۱۱/۰۴
کد اختصاصی همايش: ۱۲۳۰۷-۹۵۱۶۰
برگزارکننده همايش: اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۱/۰۴-۱۳۹۵/۱۱/۰۳
کد اختصاصی همايش: ۲۲۴۰۴-۹۵۱۶۱
برگزارکننده همايش: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کارگروه قم
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳-۱۳۹۵/۱۱/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۲۰۴۰۵-۹۵۱۶۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی ماک اشتر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵-۱۳۹۵/۱۱/۰۱
کد اختصاصی همايش: ۷۱۹۰۳-۹۵۱۶۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰-۱۳۹۵/۱۰/۳۰
کد اختصاصی همايش: ۰۲۵۰۹-۹۵۱۶۱
برگزارکننده همايش:  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰-۱۳۹۵/۱۰/۲۹
کد اختصاصی همايش: ۲۱۱۰۸-۹۵۱۶۱

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved