ليست مقالات همايش سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران
رديف عنوان مقاله
1 استفاده از پلیمر هادی در لایه میکروپرس لایه های نفوذ گازی پیل سوختی با غشاء پلیمری_ مقاله پوستری بيشتر
2 بررسی مورفولوژی و پایداری حرارتی نانوکامپوزیت پلی‌استر- خاک‌رس_ مقاله پوستری بيشتر
3 سنتز و بررسی طیفی ترکیب های [ClP(O)(NC6H4-4-CH3)]2 و ClP(O)(NHC6H4-4-CH3)2_ مقاله پوستری بيشتر
4 سنتز و بررسی طیف جرمی فسفریک تری آمیدهای جدید (2,6-Cl2-C6H3C(O)NH)P(O)(NHR1)2 (R1 = NHCH2CH2CH3 و NHC(CH3)2CH2CH3)_ مقاله پوستری بيشتر
5 Determination of Lead Ion by a Modified Carbon Paste Electrode Based on SiO₂ Nanoparticles, Ionic Liquid and Ionophore (N, N', N"-Tricyclo Hexil Phosphoric Triamid) by Potentiometric Method_ مقاله پوستری بيشتر
6 تولید نانوالیاف الکتروریسی فوق جاذب با استفاده از بتاگلوکان _ مقاله پوستری بيشتر
7 شبیه سازی و کنترل راکتور بستر سیال اکسیداسیون کاتالیستی مستقیم متان به متانول (با استفاده از PID کلاسیک و PID فازی)_ مقاله پوستری بيشتر
8 بررسی جذب فلوروبنزن برنانوبالC58BN_ مقاله پوستری بيشتر
9 بررسی فناوری های جذب دی اکسید کربن_ مقاله پوستری بيشتر
10 تهیه غشای الترافیلتراسیون نانوکامپوزیتی پلی وینیل بوتیرال/ZIF-8 برای جداسازی آلبومین سرم گاوی_ مقاله پوستری بيشتر
11 THE EFFECT OF DEALUMINATION-DESILICATION TREATMENT ON THE POROSITY CHARACTERISTICS OF COMMERCIAL GRANULAR ZEOLITE 13X _ مقاله پوستری بيشتر
12 SILICON NANOWIRES DECORATED BY COPPER NANOPARTICLES AS CATALYST _ مقاله پوستری بيشتر
13 كاربرد نانو تكنولوژي در صنعت سيمان و توليد نانو سيمان به روش بال ميل_ مقاله پوستری بيشتر
14 RAPID SYNTHESIS OF LTA NANOZEOLITE _ مقاله پوستری بيشتر
15 The first principle investigation of adsorption hydrogen cyanide on the surface of Beryllium oxide nanotube _ مقاله پوستری بيشتر
16 استخراج ∝ سلولز از سبوس گندم با هدف تهیه نانو الیاف سلولزی_ مقاله پوستری بيشتر
17 تهیه و بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های رزین اپوکسی/پلی تیوفن/گرافن اکساید_ مقاله پوستری بيشتر
18 بررسی اثر سریم بر رفتار مقاومت به خوردگی پوشش تبدیلی بر پایه هگزافلوئوروزیرکونیک اسید بر روی فولاد _ مقاله پوستری بيشتر
19 بررسی مدل‌های ترمودینامیکی برای پیش‌بینی کشش بین سطحی در مخلوط هیدروکربن و آب_ مقاله پوستری بيشتر
20 به كارگيري فناوري نانو كاتاليست‌هاي هموژن در هيدروكانورژن تركيبات سنگين نفتي_ مقاله پوستری بيشتر
21 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLYTETRAZOLE USING A NEW CU(II) POLYMERIC CATALYST_ مقاله پوستری بيشتر
22 بررسی عددی تاثیر نانوالماس بر کاهش ضریب درگ در سیستم تیلور-کوئت قائم _ مقاله پوستری بيشتر
23 جداسازی سلولز از باگاس نیشکر_ مقاله شفاهی بيشتر
24 سنتز و بررسی خواص پلی یورتان فلورئوردار با 4و՜4-(هگزافلوروایزوپروپیلیدین) دی‌فنول_ مقاله پوستری بيشتر
25 CONDUCTIVE POLYMER/ MNO2 NANO PARTICLES AS EFICIENT COMPOSITE MATERIALS_ مقاله پوستری بيشتر
26 تجزیه فوتوکاتالیزی رنگزاها با استفاده از ازن - نانوذرات فريت روی _ مقاله پوستری بيشتر
27 جذب سطحی رنگزاهاي بازيك از پساب با نانوذرات مغناطيس فريت کبالت_ مقاله پوستری بيشتر
28 DFT STUDY ON THERMOCHEMISTRY OF COMPLEXATION IN [LA-SUBSTITUTED MALONAMIDES]+3 COMPLEXES_ مقاله پوستری بيشتر
29 NANOPARTICLE IN NONSOLVENT FOR SURFACE MODIFICATION OF PES MEMBRANE_ مقاله پوستری بيشتر
30 WATER DECOLORIZATION BY POLYMERIC MEMBRANE INCORPORATED WITH NANOCRYSTALLINE CELLULOSE _ مقاله پوستری بيشتر
31 DETERMINATION OF ASCORBIC ACID AT POLYNICOTINIC ACID-MWCNT MODIFIED GC ELECTRODE_ مقاله پوستری بيشتر
32 POLYNICOTINIC ACID-MWCNT MODIFIED ELECTRODE AS A SENSOR FOR DETERMINATION OF DOPAMINE_ مقاله پوستری بيشتر
33 بررسی خواص و مقاومت خوردگی پوشش هایی بر پایه نانو کامپوزیت اپوکسی/ گرافن اکساید/ پلی پیرول_ مقاله پوستری بيشتر
34 تشخیص بسیار حساس آنتی‌ژن سطحی هپاتیت B با استفاده از نانوذرات طلا_ مقاله پوستری بيشتر
35 COMPREHENSIVE ANALYSIS OF STEVIA ESSENTIAL OIL USING MULTIVARIATE CURVE RESOLUTION TECHNIQUES _ مقاله شفاهی بيشتر
36 بهبود خاصیت ضدگرفتگی غشاء نانوفیلتراسیون پلیمری با استفاده از نانوآلومینای اصلاح شده_ مقاله پوستری بيشتر
37 /نانو ساخت وبررسي خواص ديناميکي/مکانيکي وحرارتي نانو کامپوزيت پلي کربنات سيليکا_ مقاله پوستری بيشتر
38 مدلسازیQSPR برای پیش بینی نقطه جوش نرمال و ترکیب محلول های آزئوتروپ دوتایی _ مقاله پوستری بيشتر
39 Studying on Ag Nanorods Embedded in Dielectric as Future Negative Index Metamaterials_ مقاله پوستری بيشتر
40 مدلسازی QSPR برای پیش بینی حلالیت ترکیبات روغنی در آب _ مقاله پوستری بيشتر
41 The DFT study of P-doped effects on the NO gas adsorption on the surface of boron nitride nanotube _ مقاله پوستری بيشتر
42 بررسی کارایی نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده بر حذف کادمیم در محیط های آبی_ مقاله پوستری بيشتر
43 تولید و بررسی خازن های الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت مگنتیت/ کربن بلک سنتز شده با امواج فراصوت_ مقاله پوستری بيشتر
44 سنتز و شناسایی D-فنیل گلایسنول متصل شده توسط پیوند کووالانسی به سیلیکای مزوپوری اصلاح شده_ مقاله پوستری بيشتر
45 مطالعه ترمودینامیکی و سینتیکی جذب سطحی متیل بنفش از محلولهای آبی بر روی خاکستر برگ اکالیپتوس_ مقاله پوستری بيشتر
46 SURFACE MODIFIED HEXAGOBAL BORON NITRIDE AS PROPER NANOFILLER FOR THERMAL MANAGEMENT APPLICATIONS_ مقاله پوستری بيشتر
47 Transition states of physisorbed and chemisorbed H2 on the Al3 nano-cluster_ مقاله پوستری بيشتر
48 سنتز نانو ذرات طلا به روش ترکاندن_ مقاله پوستری بيشتر
49 بررسی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات مس بر روی انتروکوکوس‌فکالیس _ مقاله پوستری بيشتر
50 بررسی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات مس بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به ونکومایسین _ مقاله پوستری بيشتر
51 1-Hexene homopolymerization in presence of Dinuclear and Mononuclear Catalysts _ مقاله پوستری بيشتر
52 Study on α- diimine ligand backbone in 1-hexene polymerization using late transition metal catalysts _ مقاله پوستری بيشتر
53 الگودهی فروسیال _ مقاله پوستری بيشتر
54 بررسی عملکرد فیلم های پلیمری بسته بندی در افزایش زمان ماندگاری فرآورده های پروتئینی _ مقاله پوستری بيشتر
55 مطالعه اثر ترکیبات نیتروژن دار بر جداسازی آب از امولسیون آب درنفت سفید_ مقاله پوستری بيشتر
56 بررسی تاثیر زمان لایه نشانی بر ویژگی های ساختاری و اپتیکی لایه های نازک سولفیدروی تهیه شده به روش شیمیایی CBD_ مقاله پوستری بيشتر
57 مدلسازی QSPR برای پیش بینی حلالیت آب در ترکیبات روغنی_ مقاله پوستری بيشتر
58 Lactic acid production by loofa immobilized Rhizopus oryzae PTCC 5263: effect of the inoculum size _ مقاله پوستری بيشتر
59 ارزیابی خواص پوشش سنتز شده از نانو ذرات شیشه زیست فعال روی زیرپایه تیتانیومی _ مقاله پوستری بيشتر
60 بهينه سازي ميزان جذب گازها در اسكرابر واحد اوره _ مقاله پوستری بيشتر
61 مطالعه و بررسي عوامل كنترلي مؤثر بر راندمان استريپر واحد اوره_ مقاله پوستری بيشتر
62 سنتز سبز نانوکریستال‌های اکسید‌‌‌مس با روش سریع شیمیایی در دمای اتاق و بررسی ویژگی‌های ساختاری آن‌._ مقاله پوستری بيشتر
63 بررسی اثر ساختار پروسکایتی تیتانات کادمیم بر خواص فتوولتاییک سلول خورشیدی رنگدانه ای دی اکسید تیتانیم_ مقاله پوستری بيشتر
64 Detection of Chrysene as a toxic aromatic compound by boron nitride nanorings: A computational DFT study of NMR parameters_ مقاله پوستری بيشتر
65 بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی ضریب اصطکاک و انتقال حرارت جریان آرام در حضور نانوسیال مغناطیسی Fe3O4-آب_ مقاله پوستری بيشتر
66 کاربرد نانو کاتالیست ها در ارتقاء کیفیت هیدروکربن های سنگین_ مقاله پوستری بيشتر
67 بهینه سازی استحصال طلا از کانی های حاوی ارسنیک و گوگرد_ مقاله پوستری بيشتر
68 حذف دی اکسید کربن و دی سولفید هیدروژن از بیوگاز توسط حلال آمین_ مقاله پوستری بيشتر
69 خالص‌سازی و بازچینش نانوساختار لایه‌ سطحی دینوکوکوس رادیودورانس _ مقاله پوستری بيشتر
70 بهینه سازی پارامترهای مؤثر در پایداری سوسپانسیون اسپینل آلومینات منیزیم در ریخته‌گری ژله‌ای_ مقاله پوستری بيشتر
71 پیش بینی قطر الیاف الکتروریسی شده پلی یورتان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پایدار شده_ مقاله پوستری بيشتر
72 مطالعه رفتار جاذب کربن فعال در فرآیند حذف سفالکسین از محلول های آبی_ مقاله پوستری بيشتر
73 بررسی فرآیند حذف آموکسی سیلین از محلول های آبی توسط کربن فعال به عنوان جاذب_ مقاله پوستری بيشتر
74 تعیین ثابت پایداری کمپلکس ایبوپروفن- مس به جهت کی لیت درمانی_ مقاله پوستری بيشتر
75 PERLITE PERCHLORIC ACID AS A HETEROGENEOUS CATALYST IN THE GREEN SYNTHESIS OF QUINOXALINE DERIVATIVES _ مقاله پوستری بيشتر
76 سنتز مشتقات بنزوزانتن برپایه 2-هیدروکسی نفتالن-4،1-دی اون با استفاده از SBA-IL به عنوان نانو رآکتور_ مقاله پوستری بيشتر
77 مطالعه ترمودینامیکی کمپلکس ایبوپروفن-پالادیوم به جهت جایگزینی مناسب برای ترکیبات ضد سرطانی پلاتینی_ مقاله پوستری بيشتر
78 Enzymatic synthesis of 1-octyl oleate using loofa-immobilized Rhizopus oryzae: Role of 3Å molecular sieve as a water absorbent _ مقاله پوستری بيشتر
79 تاثیر جانشانی هم زمان کاتیون های La-Zn بر روی خواص مغناطیسی هگزافریت Ni2Y_ مقاله شفاهی بيشتر
80 اثر غلظت نانوذرات نشاسته کاتیونی بر برداشت ریزجلبک کلرلا ولگاریس_ مقاله پوستری بيشتر
81 بررسی تشکیل کمپلکس سرب-کراتینین با روش های ولتامتری_ مقاله پوستری بيشتر
82 تقویت خواص مکانیکی کامپوزیت کربن-اپوکسی با استفاده از نانوذرات سیلیکا با تکیه بر روش ساخت تزریق رزین در خلأ_ مقاله پوستری بيشتر
83 بهینه سازی و ساخت سامانهی تولید نخ نانولیفی به روش الکتروریسی _ مقاله پوستری بيشتر
84 BAND GAP OF THREE LAYERED PHOSPHORENE UNDER IN-PLANE STRAIN_ مقاله پوستری بيشتر
85 SYNTHESIS , SPECTRAL STUDIES, ANTIBACTERIAL AND ELECTROCHEMICAL NEW NI (II) COMPLEXE WITH A TRIDENTATE SCHIFF BASE LIGAND_ مقاله پوستری بيشتر
86 الکتروریسی نانو الیاف کامپوزیتی پلیکاپرولاکتون – نانواکسید مس_ مقاله پوستری بيشتر
87 بررسی پوشش های سد حرارتی نانوساختار زیرکونیای پایدارشده با ایتریا، مطالعه مروری_ مقاله پوستری بيشتر
88 تهیه بسیار کارآمد و سازگار با محیط زیست 14-آریل-H14-دی بنزو[a, j] زانتن ها کاتالیز شده توسط نانوسدیم مونت موریلونیت پرکلریک اسید_ مقاله پوستری بيشتر
89 بررسی روشهای مختلف حذف آلاینده های فنولی از پساب صنایع_ مقاله پوستری بيشتر
90 کاربرد SBA-Pr-SO3H در سنتز مشتقات آریلیدن ایزاتین‌هیدرازون_ مقاله شفاهی بيشتر
91 بررسی تأثیر زمان آسیاب کاری بر فرایند آگلومره زدائی نانو پودر منیزیا و خواص رئولوژی آن _ مقاله شفاهی بيشتر
92 NANO-CEO2 AS A NEW, GREEN AND RECYCLABLE CATALYST FOR THE SYNTHESIS OF 2-ARYL BENZOXAZOLE _ مقاله پوستری بيشتر
93 NANO-CEO2 AS A NOVEL AND EFFICIENT CATALYST TO SYNTHESIS OF 2-SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLES_ مقاله پوستری بيشتر
94 بررسی جذب رنگ بازیک بر روی فیلامنت پلی پروپیلن تکمیل شده با نانو اکسید روی_ مقاله پوستری بيشتر
95 بررسی اثر هگزان بعنوان کمک حلال بر تولید بیودیزل در میکروراکتور_ مقاله پوستری بيشتر
96 بررسی آزمایشگاهی اکسیداسیون دی‌بنزوتیوفن توسط کاتالیست شبکه فلزی-آلی ZIF-8_ مقاله پوستری بيشتر
97 بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر روی پوروسیتی و کارایی مؤثر کاتالیزور واکنش دی هیدروژناسیون اتیل بنزن برای تولید استایرن_ مقاله پوستری بيشتر
98 ULTRASOUND-ASSISTED SYNTHESIS OF NANO-SIZED ZIF-8: EFFECT OF DIFFERENT SOLVENTS _ مقاله پوستری بيشتر
99 بررسی میدانی انواع خوردگی در شناورهای آلومینیموی در منطقه دریایی بوشهر وارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از خوردگی آنها_ مقاله پوستری بيشتر
100 سنتز نقاط کوانتومی CdSe و نقاط کوانتومی هسته-پوسته CdS@CdSe با روش فوتوشیمیایی و بررسی خواص اپتیکی آنها _ مقاله پوستری بيشتر
101 EFFICIENT SYNTHESIS OF POLYHYDROQUINOLINES VIA THE HANTZSCH REACTION USING NANO-MGAL2O4_ مقاله پوستری بيشتر
102 کاربرد مدل های مختلف ترمودینامیکی در تخمین خواص ترمودینامیکی محلول های یک و چند نمکی الکترولیت آبی_ مقاله شفاهی بيشتر
103 بررسی استفاده از نانوذرات در افزایش کارایی مته حفاری_ مقاله پوستری بيشتر
104 IN VITRO RELEASE BEHAVIOR AND EX VIVO EVALUATION OF QUERCETIN-MICROEMULSIONS FOR TOPICAL DELIVERY_ مقاله پوستری بيشتر
105 Fe3O4@SiO2-SO3H nanoparticles as a magnetically green catalyst for the synthesis of spirooxindoles under microwave irradiation _ مقاله پوستری بيشتر
106 THE EFFECT OF IMPREGNATION METHOD ON THE PROPERTIES OF A DESULFURIZATION CATALYST_ مقاله شفاهی بيشتر
107 مدلسازی مدول یانگ، چقرمگی شکست و انرژی شکست کامپوزیت های تقویت شده با نانوذرات سیلیکا به روش سطح پاسخ_ مقاله پوستری بيشتر
108 بررسی نقش کامپوزیت ها و اهمیت آن ها در صنعت_ مقاله پوستری بيشتر
109 سنتز، شناسایی و مطالعه نظری بر روی کمپلکس کبالت (II) با لیگاند باز شیف دو دندانه (E)-2- (پارا تولیل ایمینو متیل) فنل_ مقاله پوستری بيشتر
110 Degradation of Reactive red 195 from textile wastewater by UV/ZnO and photo Fenton processes_ مقاله پوستری بيشتر
111 A CUBIC B-SPLINE APPROXIMATION METHOD FOR 3D SIMULATION OF ELECTROSPUN NANOFIBER JET_ مقاله پوستری بيشتر
112 استفاده از استراتژی ترکیبی برای سنتز کارآمد نانوصفحات نیترید بور _ مقاله پوستری بيشتر
113 ON-LINE HYDRIDE GENERATION TECHNIQUE USING ULTRASONIC NEBULIZER FOR SIMULTANEOUS DETERMINATION OF As, Bi, Sb, Se AND Te BY ICP-OES_ مقاله پوستری بيشتر
114 اندازه‌گیری داروی ونلافاکسین بر پایه روش‌های الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود کربنی اصلاح شده با پلی‌پیرول قالب‌مولکولی_ مقاله پوستری بيشتر
115 FLOATATION OF ORGANIC DROP-DISPERSIVE LIQUID-LIQUID MICROEXTRACTION FOR SEPARATION OF MORIN_ مقاله پوستری بيشتر
116 سنتز و مشخصه یابی ترکیب دوتایی نانو‌مواد سولفید کادمیم - سولفید نقره _ مقاله پوستری بيشتر
117 حذف آلاینده‌های زیست محیطی با تخریب سونوکاتالیستی رنگ‌ها توسط نانوکامپوزیت دوجزئی اکسید قلع (IV) بر روی بستر پلی‌آنیلین_ مقاله پوستری بيشتر
118 تهیه نانو الیاف کلسیم آلژینات/پلی وینیل الکل-نقره به روش الکتروریسندگی و بررسی تاثیر آن در بهبود خواص بیو فیلم Cmc_ مقاله پوستری بيشتر
119 بررسی کارایی غشا نانوفیلتراسیون در حذف باریم از آب خروجی واحد آبگیری در حفاری چاههای نفت با روش طراحی آزمایش تاگوچی_ مقاله پوستری بيشتر
120 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NEW ORGANIC-INORGANIC HYBRID GEL BASED ON CARBOHYDRAT NANOMATERIALS AND GOLD NANORODS _ مقاله پوستری بيشتر
121 OPTIMIZATION OF LIPASE IMMOBILIZATION ON TO GLUTARALDEHYDE-CHITOSAN BEADS _ مقاله پوستری بيشتر
122 ساخت الکترود غشایی انتخابگر یون پتاسیم بر پایه 4-نیتروبنزو-15-کرون-5_ مقاله پوستری بيشتر
123 KINETICS OF REACTION BETWEEN DMAD AND MELDRUM’S ACID IN THE PRESENCE OF TRIPHENYLARSINE_ مقاله پوستری بيشتر
124 KINETICS OF THE SYNTHESIS REACTION OF DIMETHYL2- (3H-INDOL-2-YL) FUMARATE CATALYZED BY TRIPHENYLARSINE_ مقاله پوستری بيشتر
125 INVESTIGATION OF PHOTOCATALYTIC EFFECT VIA TIO2-SIC NANOPARTICLES DOPED WITH N, S AND STABILIZED ON THE GLASS BALLS UNDER VISIBLE AND SUNLIGHT_ مقاله پوستری بيشتر
126 SEYNTHESIS OF MN3O4 –RGO NANOHYBRIDE AND STUDY OF ITS APPLICATION FOR REMOVAL OF METHYLEN BLUE (MB) FROM AQUEOUS SOLUTION_ مقاله پوستری بيشتر
127 PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF CO3O4-RGO NANOCOMPOSITE BY HYDROTHERMAL ROUTE_ مقاله پوستری بيشتر
128 مطالعه اثر نوکلئوتید آدنوزینʹ 5-تری فسفات بر سایز نانوذره نقره_ مقاله پوستری بيشتر
129 A concise synthesis of benzo[g]chromenes catalyzed by Ionic liquid immobilized on FeNi3 nanocatalyst_ مقاله پوستری بيشتر
130 کاهش ترکیبات نیترو فنول و نیترو آنیلین توسط نانو کامپوزیت Ag-rGO به عنوان کاتالیزور _ مقاله پوستری بيشتر
131 بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوکامپوزیت نقره -گرافن(( Ag-rGO بر روی تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی_ مقاله پوستری بيشتر
132 بررسی خواص نرم مغناطیسی هگزافریت نوع W توسط دوپ لانتانم به روش سل-ژل _ مقاله پوستری بيشتر
133 بررسی انرژی جذب و انرژی گپ جذب آنیلین توسط نانو کیج Zn12O12_ مقاله پوستری بيشتر
134 سنتز و شناسایی ساختار کمپلکس مس (Π) با یک لیگاند باز شیف هیدرازونی سه دندانه _ مقاله پوستری بيشتر
135 Multi-Criteria Decision Making in High-Submicellar Liquid Chromatographic Optimization of Resolution and Analysis Time of Reducing Sugars by UV-Detection_ مقاله پوستری بيشتر
136 ارزیابی عملکرد کاتالیست گوگردزدایی هیدروژنی در فرآورش خوراک حاوی گازوئیل حاصل از شکست حرارتی؛ تاثیر پارامترهای عملیاتی_ مقاله پوستری بيشتر
137 SYNTHESIS AND HIGH TEMPERATURE CHARACTERIZATION OF Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3−δ (BSCF) PEROVSKITE OXIDE_ مقاله پوستری بيشتر
138 Application of polymer nonocomposits in solid phase microextraction_ مقاله پوستری بيشتر
139 سنتز نانو کاتالیست هیدروتالسیت Ca-Al و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن در فاز مایع _ مقاله پوستری بيشتر
140 بررسی اثر فشار در ساختار و مورفولوژی نانوذرات اکسید روی_ مقاله پوستری بيشتر
141 ON-LINE SPECIATION ANALYSIS OF ANTIMONY VIA HYDRIDE GENERATION TECHNIQUE USING ULTRASONIC NEBULIZER COUPLED TO ICP-OES_ مقاله پوستری بيشتر
142 بهینه سازی فاکتورهای مؤثر در کارآیی استخراج نانوکامپوزیت پلی آمید مغناطیسی الکتروریسی شده برای ریز استخراج مغناطیسی تری آزین از نمونه های آبی _ مقاله پوستری بيشتر
143 تحلیل ارتعاشات اجباری صفحه نانوکامپوزیت ویسکوالاستیک تقویت شده با نانولوله‎های کربنی_ مقاله پوستری بيشتر
144 تهیه فعال کننده سطحی از روغن استخراج شده از پوست مرغ_ مقاله پوستری بيشتر
145 سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات کادمیم سلناید پوشیده شده با زینک سولفاید_ مقاله پوستری بيشتر
146 Mechanical performance of steel-epoxy composite joints bonded with acrylic adhesives via addition of silicon carbide nanoparticles_ مقاله پوستری بيشتر
147 بررسی تاثیر پوشش پليمري پلي پيرول بر سرعت خوردگی فولادزنگ نزن _ مقاله پوستری بيشتر
148 بررسی امکان رشد نانومیله‌های منظم اکسید روی و مشخصه‌یابی آنها_ مقاله پوستری بيشتر
149 مطالعه نظری ساختار مولکولی داروی کلوپیدوگرل در فاز گازی و محلول_ مقاله پوستری بيشتر
150 شناسایی ترکیبات و خواص آنتی اکسیدانی و مهار رادیکال آزاد نعناع استان گلستان_ مقاله پوستری بيشتر
151 حذف بيولوژيکي فنل از پساب هاي صنعتي با استفاده از لجن فعال_ مقاله پوستری بيشتر
152 SYNERGIST EFFECT OF MODERATE ACIDOPHILUS IRON-OXIDIZING MICROORGANISMS _ مقاله پوستری بيشتر
153 Intercalation of Orange G Dye in to Mg-Al Layered Double Hydroxides as a novel hybrid material _ مقاله پوستری بيشتر
154 THIOSULPHAT AND POLYSULFIDE MICROBIAL MECHANISM OF ANGLESITE _ مقاله پوستری بيشتر
155 بررسی آنالیز اکسرژی واحد استحصال میعانات گازی جزیره سیری _ مقاله پوستری بيشتر
156 استفاده از پليمر اتيل سلولز براي کنترل رهايش داروي هيدروکورتيزون استات_ مقاله پوستری بيشتر
157 SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF REACTIVE BLUE194 BY SOLID PHASE EXTRACTION AND MULTIVARIATE OPTIMIZATION _ مقاله پوستری بيشتر
158 تنظیم پذیری تشدید پلاسمونی سطحی در ساختار نامتجانس Ag/ZnO در اثر دمای بازپخت_ مقاله پوستری بيشتر
159 تولید میکروکپسول L-5- تتراهیدروفولیک اسید با روکش های آسکوربات سدیم و ژلاتین به روش پاششی_ مقاله پوستری بيشتر
160 بررسی اثر دما بر میکروکپسول L-۵-تترا هیدروفولیک اسید با روکش های ژلاتین و آسکوربات سدیم تولید شده به روش پاششی_ مقاله پوستری بيشتر
161 مطالعه جذب سطحی گاز آنلین توسط نانو کیج Zn12O12 با استفاده از نظریه DFD_ مقاله پوستری بيشتر
162 A first principle study the interaction of hydrogen cyanide gas on the surface of (8, 0) zigzag models of boron nitride nanotube and boron phosphide nanotube_ مقاله پوستری بيشتر
163 GRAPHENE OXIDE−BASED SPE FOR PRECONCENTRATION OF Mn(II), Fe(III) AND Cu(II) IONS IN DIFFERENT SAMPLES _ مقاله پوستری بيشتر
164 DETERMINATION OF TRACE AMOUNT OF SULFATE ION WITH USE OF A MEMBRANE POTENTIOMETRIC SENSOR _ مقاله پوستری بيشتر
165 Microsolvation of CH+ in helium: An ab initio study _ مقاله پوستری بيشتر
166 استفاده از پلی ساکاریدها بعنوان پایدارکننده در تهیه ی نانودیسپرسیون های آلی_ مقاله پوستری بيشتر
167 سنتز نانو ورقه‌های بروکایت با یک روش قربانی کردن گرافن اکساید به عنوان بستر در دمای پایین و بدون بازپخت_ مقاله پوستری بيشتر
168 سنتز نانولوله‌های TiO2 از نانوذرات TiO2-UV100 به روش هیدروترمال و بررسی کارایی آنها در سلول‌های خورشیدی_ مقاله پوستری بيشتر
169 سنتز نانولوله‌های TiO2 از نانوذرات TiO2-P25 به روش هیدروترمال و بررسی کارایی آنها در سلول‌های خورشیدی_ مقاله پوستری بيشتر
170 سنتز نانوذرات هسته-پوسته سولفید نقره-سولفید روی با تابش مایکروویو پیوسته_ مقاله پوستری بيشتر
171 SYNTHESIS OF ZINC OXIDE NANOSTRUCTURES BY EXTRACT OF SUAEDA AEGYPTIACA AFTER MICROWAVE EXTRACTION_ مقاله پوستری بيشتر
172 STUDY OF ANTIMICROBIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF GREEN BIOSYNTHESIZED ZINC OXIDE NANOPARTICLES _ مقاله پوستری بيشتر
173 One pot and green synthesis of pyrrole derivatives in the presence of ionic liquid as a homogeneous catalyst under microwave irradiation_ مقاله پوستری بيشتر
174 بررسی تغییرات فرکانس های طبیعی تیر کامپوزیتی تقویت شده توسط نانوله های کربنی_ مقاله پوستری بيشتر
175 The effects of Ge-doped on the interaction cyanide ion on the surface of (8,0) zigzag Aluminium phosphide nanotube :A fist principle study_ مقاله پوستری بيشتر
176 COPOLYMERIZATION OF ETHYLENE AND 1-OCTENE USING A MODIFIED ZIEGLER-NATTA CATALYST_ مقاله پوستری بيشتر
177 The nuclear quadrupole resonance and quantum study of interaction oxygen gas with pristine and Ga-doped of Boron phosphide nanotube_ مقاله شفاهی بيشتر
178 Microwave absorption properties of carbonyl iron and carbon nanoparticles filled epoxy resin coatings_ مقاله پوستری بيشتر
179 The First principle investigation of P-doped on the adsorption of nitrogen monoxide gas on the surface of armchair boron nitride nanotube_ مقاله پوستری بيشتر
180 Investigation molecular dynamic simulation of hydrogen bonds of SDS entrapped ADII._ مقاله پوستری بيشتر
181 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF TWO NOVEL NANOSIZED ORGANOTIN(IV) COMPLEXES_ مقاله پوستری بيشتر
182 NANOPARTICLES OF TWO NEW LANTHANUM(III) COMPLEXES: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION_ مقاله پوستری بيشتر
183 سنتز نانو اکسید آهن سوپر پارا مغناطیس به روش مایسل معکوس برای کاربردهای زیست پزشکی_ مقاله پوستری بيشتر
184 بررسی خواص مغناطیسی و ریز ساختاری فریت مس به روش آلیاژسازی مکانیکی _ مقاله پوستری بيشتر
185 نانوساختارها به عنوان حامل در سیستم های دارورسانی هدفمند_ مقاله پوستری بيشتر
186 ULTRASONIC SYNTHESIS OF NANOPARTICLES OF TWO NEW LANTHANUM(III) COMPLEXES_ مقاله پوستری بيشتر
187 DFT STUDIES ON THE INTERACTIONS OF B-C59 NANOPARTICLE WITH CYCLOPHOSPHAMIDES_ مقاله پوستری بيشتر
188 BONDING OF PHOSPHORAMIDES ONTO B-C59 NANOPARTICLE AS DRUG DELIVERY SYSTEMS_ مقاله پوستری بيشتر
189 OPTIMIZATION OF ELECTROCHEMICAL PROCESS FOR REMOVING PHENANTHRENE FROM AQUOUCE BY TAGUCHI _ مقاله شفاهی بيشتر
190 PREPARATION OF POLYETHERSULFONE/LEONARDITE NANOPARTICLES MEMBRANE DEVELPOED FOR FLUORIDE REMOVAL FROM WATER _ مقاله پوستری بيشتر
191 مدلسازی عددی انتقال حرارت در پره‌های منحنی شکل و بررسی اثر پارامترهای مهم بر درجه انحنای بهینه_ مقاله پوستری بيشتر
192 B-DOPED C60 FULLERENE NANOPARTICLE AS A CARRIER FOR DELIVERY OF PHOSPHORAMIDES_ مقاله شفاهی بيشتر
193 سنتز نانوذرات ZnSe با استفاده از روش فتوشیمیایی سریع و در دمای اتاق و بررسی خواص اپتیکی آن ها_ مقاله پوستری بيشتر
194 The NMR, NBO study of HCN gas interaction with B-doped Aluminum phosphide nanotube_ مقاله پوستری بيشتر
195 تأثیر زمان‌ماند و غلظت بیوسورفاکتانت رمنولیپید بر پایدارسازی نانو ذرات Fe3O4_ مقاله پوستری بيشتر
196 اثر حضور نانوذرات اکسیدگرافن اصلاح شده بر عملکرد غشاء نانوکامپوزیت پلیمری _ مقاله پوستری بيشتر
197 استفاده از نانو ذرات اکسید آهن پوشیده شده با گروههای آمین دار سولفونه شده به عنوان کاتالیزور در سنتز 2,3-دیهیدروکینازولین- (H1)4-اون ها_ مقاله پوستری بيشتر
198 Synthesis and characterization of Schiff base complexes derived from 5-azophenysalicylaldehyde with Co(II) ion_ مقاله پوستری بيشتر
199 EXTRACTION OF SILICA FROM BAGASSE AND POST-SYNTHETIC OF HEIRARCHICAL ZSM-5 ZEOLITE FROM THAT AND THEIR CHARACTERIZATION_ مقاله پوستری بيشتر
200 تهیه کامپوزیت های پلی یورتانی حاوی میکرو و نانو پرک شیشه و بررسی بهبود خواص چسبندگی نانو پرک شیشه درحضور اتصال دهنده شیمیایی) 3-امینو پروپیل تری متوکسی سیلان (_ مقاله پوستری بيشتر
201 ارزیابی فعالیت زئولیت آنالسيم در واکنش استری تولید بیودیزل_ مقاله پوستری بيشتر
202 طرحی نوین برای بهينه سازی بخش تفكيك واحد تصفيه نفتای مجتمع هاي پتروشيمي و پالايشگاه هاي نفت خام_ مقاله شفاهی بيشتر
203 نانوکامپوزیت پلی تیوفن/کیتوسان مغناطیسی به عنوان جاذب جدید برای ریز استخراج تری آزین از نمونه های آبی _ مقاله پوستری بيشتر
204 Investigation on the physical properties of as-deposited and the annealed ZnS thin films for solar cell applications_ مقاله پوستری بيشتر
205 THE DESIGN AND TECHNICAL REVIEW OF AN ABSORPTION COOLING CYCLE USING SOLAR ENERGY_ مقاله پوستری بيشتر
206 آشکار ساز نوری فرابنفش برپایه نانو میله‌های اکسید روی _ مقاله پوستری بيشتر
207 طراحی و بهینه‌سازی و ساخت نانو حسگر اکسید روی جهت تشخیص پرتوهای UV _ مقاله پوستری بيشتر
208 مقایسه ی خواص نانولوله های کربنی با نانولوله های نیترید بور و کاربرد آن ها در نانوالکترونیک_ مقاله پوستری بيشتر
209 شبيه سازي واحد تثبيت ميعانات گازي پارس جنوبي با هدف بازیابی گازهای فلر_ مقاله پوستری بيشتر
210 بررسی اثر شرایط متفاوت آب و هوایی ایران در شبیه سازی عددی برج خنک کن مرطوب با جریان مخالف_ مقاله شفاهی بيشتر
211 تاثير مقدار Cu بر ريزساختار و مقاومت باكتريايي پوششهاي نازك TiO2/Cu كندوپاش شده بر سطح پارچه ي پنبه اي _ مقاله پوستری بيشتر
212 سنتز نانو ذرات SnO بر روی بستر طلا به روش الکتروشیمیایی و مطالعه کابرد این نانو ذرات به عنوان بیوسنسور _ مقاله پوستری بيشتر
213 بررسی خاصیت ضد قارچی نانو امولسیون عصاره سرخاب کولی در کنترل بیمارگر بیماری های کپک های سبز و آبی میوه مرکبات_ مقاله پوستری بيشتر
214 اثر نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر خواص مکانیکی آلیاژهای پلیمری بر پایه پلی‌پروپیلن- اتیلن بوتن کوپلیمر_ مقاله پوستری بيشتر
215 Synthesis and characterization of mesoporous alumina with high surface area as support for catalytic application_ مقاله پوستری بيشتر

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved