ليست مقالات همايش دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
رديف عنوان مقاله
1 ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر سرعت بارگذاری سیکلی بر روی میرایی ویسکوز در تیرهای بتن آرمه خود تراکم_ مقاله شفاهی بيشتر
2 رفتار اتصالات فولادی تیر به ستون در شرایط آتش سوزی_ مقاله شفاهی بيشتر
3 بررسی اثر مقدار و مقاومت مصالح مصرفی بر رفتار و ظرفیت باربری دیوارهای برشی بتن مسلح دارای گشودگی_ مقاله شفاهی بيشتر
4 ارزيابي خصوصيات مكانيكي بتن حاوي سراميك ضايعاتي و تحليل نتايج به روش تاگوچي_مقاله پوستری بيشتر
5 بررسی تأثیر هم‌زمان استفاده از روش‌های مختلف عمل‌آوری و استفاده از مواد پوزولانی بر کاهش پدیده پیرشدگی در بتن مسلح به الیاف شیشه_مقاله پوستری بيشتر
6 اثر همزمان مولفه های انتقالی و دورانی زلزله بر پاسخ ساختمان های فولادی نامنظم در پلان_ مقاله پوستری بيشتر
7 بررسی ارتعاش آزاد ورق های کامپوزیتی لایه ای با بارهای درون صفحه به روش گالرکین_مقاله پوستری بيشتر
8 محاسبه ضریب رفتار سازه های فولادی خمشی بهسازی شده با مهاربندهای کمانش تاب و دیوار برشی فلزی_مقاله پوستری بيشتر
9 تحلیل شاخص خسارت دیوار برشی فولادی به روش بارافزون و مقایسه با قاب خمشی فولادی ویژه_ مقاله شفاهی بيشتر
10 بررسی شیوه های ساخت در سازه های مقاوم عهد صفوی_مقاله پوستری بيشتر
11 اجرای جزئیات استانداردهای بین المللی ساختمانهای بتن مسلح در پروژه نخجوان پالاس_مقاله پوستری بيشتر
12 مدل سازی عددی بتن غیر مسلح تحت فشار و بررسی اثر پارامترهای مختلف در آن_ مقاله شفاهی بيشتر
13 بررسی عددی تأثیر نحوه چیدمان میلگردهای عرضی در قسمت های لبه ای دیوار برشی بر عملکرد لرزه ای آن_مقاله پوستری بيشتر
14 بررسی دوام بتن هاي سبك ساخته شده با پوزولان خاکستر مخروط کاج_ مقاله شفاهی بيشتر
15 تأثیر ساختار خرپا بر توزیع تنش و نحوه شکست سازه خرپا_مقاله پوستری بيشتر
16 طراحی سازه فولادی دارای مهاربند ضربدری با استفاده از روش طراحی بر اساس تغییرمکان_مقاله پوستری بيشتر
17 رهیافت های تجربی در برآورد پارامترهای مدل خمیری بتن آسیب دیده_مقاله پوستری بيشتر
18 انتخاب مناسبترین سیستم سازه ای، روش ساخت و مصالح پل ها با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS_مقاله پوستری بيشتر
19 مقاوم سازی برش پانچینگ در دال های تخت_مقاله پوستری بيشتر
20 تحلیل مرتبه دوم ستون های با مهار جانبی با استفاده از روش دیفرانسیل کوادرچر_ مقاله شفاهی بيشتر
21 تحلیل عددی تیر همبند فولادی مقاوم سازی شده با ورق های FRP و فولادی در دیوار برشی بتنی_مقاله پوستری بيشتر
22 مقایسه تحلیل استاتیکی و دینامیکی در توزیع نیروی جانبی زلزله در سازه‌های بتنی مسلح با درنظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه_مقاله شفاهی بيشتر
23 ارزیابی رفتار لرزه‌ای ستون‌های فولادی پرشده با بتن (CFST) در سیستم قاب خمشی فولادی_مقاله پوستری بيشتر
24 بهینه سازی ابعاد خرپا فضایی با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع_مقاله پوستری بيشتر
25 بررسی اثرات شبیه‌سازی توام پی با روسازه بر روی پارامترهای طراحی فونداسیون_مقاله پوستری بيشتر
26 بررسی تاثیر نسبت سطح مقطع میلگردهای برشی قائم به سطح مقطع افقی بتن در بال و بال و جان دیوار برشی بتن آرمه بالدار_ مقاله شفاهی بيشتر
27 مقایسه کاربرد شتابنگاشت های واقعی و مصنوعی در تخمین ظرفیت قابهای فولادی_مقاله پوستری بيشتر
28 تأثیر اندرکنش خاک و سازه در عملکرد سازه‌های بادبندی با بادبندهای همگرا_ مقاله پوستری بيشتر
29 بررسی عملکرد شمع های پیچی پس تزریق در خاک های رسی-سیلتی و ماسه ای_ مقاله شفاهی بيشتر
30 کمانش ستونهای واقع بر بستر ارتجاعی با شرایط مرزی مختلف_ مقاله شفاهی بيشتر
31 بررسی رفتار خارج از صفحه دیوارهای باربر غیرمسلح بنایی به روش المان مجزا_مقاله پوستری بيشتر
32 بررسی رفتار ارتعاشی و پاسخ های لرزه ای مخازن استوانه ای ذخیره مایع با روش های جرم افزوده و المان مایع_ مقاله شفاهی بيشتر
33 بررسی تاثیر مشخصات اسکلت ساختمان‌های فولادی بر میزان تغییر شکل جانبی و برش پایه سازه_ مقاله پوستری بيشتر
34 بهینه سازی مصرف فولاد در سازه های تونلی با استفاده از روش تحلیل دینامیکی غیرخطی_ مقاله پوستری بيشتر
35 ارزیابی نیاز دریفت ساختمان‌های فولادی با اسکلت مدولار در نواحی نزدیک گسل_ مقاله شفاهی بيشتر
36 بررسی روند تشکیل مفصل پلاستیک و تغییر مکان گره بام در سیستم قاب محیطی مهار بندی شده برون محور در مقیاس چند طبقه در سازه های بلند مرتبه فولادی_ مقاله شفاهی بيشتر
37 مدل سازی عددی گنبد دو پوسته ای و دندانه ای شکل حرم حضرت دانیال نبی_ مقاله شفاهی بيشتر
38 شناسایی خرابی سازه ها با استفاده از روش های مبتنی بر تحلیل حساسیت در برابر زلزله های مصنوعی با اندازگیری شتاب های سازه ای_ مقاله شفاهی بيشتر
39 ارزیابی لرزه ای تخریب پیشرونده در سازه های قاب خمشی فولادی همراه با مروری بر مطالعات انجام شده_ مقاله پوستری بيشتر
40 مطالعه تحلیلی ستون‌های فولادی پرشده از بتن(CFST) تحت اثر بارگذاری محوری و جانبی_مقاله پوستری بيشتر
41 ارزیابی تاثیر توام مولفه قائم و افقی زلزله بر عملکرد پایه پل‌های پیش ساخته صندوقه‌ای پیش تنیده_مقاله پوستری بيشتر
42 آناليز حساسيت ضريب اطمينان خاكريزهاي راه¬آهن با استفاده از روش تعادل حدي_ مقاله شفاهی بيشتر
43 آنالیز عددی و تحلیل دینامیکی تأثیرات پر و خالی بودن مخازن بر عملکرد سازه ای مخازن فولادی استوانه ای_ مقاله پوستری بيشتر
44 بررسی رفتار سازه­های فضاکار به عنوان عناصر کششی در پایداری پل­ها_ مقاله شفاهی بيشتر
45 طرح مهاربندها تحت راهبرد خرابی پیشرونده_مقاله پوستری بيشتر
46 بررسی رفتار دومحوره سازه بنایی در مقیاس مزو_ مقاله شفاهی بيشتر
47 بررسی ضریب رفتار پلهای بتنی با جداگرهای الاستومریک انبساطی و بدون جداگر_ مقاله پوستری بيشتر
48 کنترل سازه ها و سیستمهای میرایی با نگاهی بر ضوابط آیین نامه ASCE/SEI 7-10 و جایگاه آن در آیین نامه های ایران_مقاله پوستری بيشتر
49 مطالعه رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی فولادی با عملکرد گهواره‌ای مجهز به فیوزهای استهلاک انرژی_ مقاله شفاهی بيشتر
50 کاربرد سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در بهبود مدیریت چرخه حیات پروژه های عمرانی_مقاله پوستری بيشتر
51 بررسی ارزیابی خسارت لرزه‌ای ساختمان های بتنی بر اساس طراحی عملکرد_ مقاله شفاهی بيشتر
52 عرض مؤثر شاه‌تیرهای مرکب فولادی- بتنی_ مقاله شفاهی بيشتر
53 بهبود خواص ملات گچ با افزودن سیمان سفید و ابرروان کننده_مقاله پوستری بيشتر
54 پایش وضعیت و عیب یابی سازه‌ها ‌‌بر مبنای الگوریتم‌های ‌‌بهگزینی تکاملی چند هدفه_ مقاله شفاهی بيشتر
55 ارزیابی تأثیر حجم درشت دانه بر مقاومت و رفتار اتصال ورق FRP بر بتن به کمک آنالیز میدان جا به جایی با استفاده از تکنیک PIV_ مقاله شفاهی بيشتر
56 ارزيابي آزمايشگاهي پارامترهاي مقاومتي بتن معمولي و کامپوزيت اليافي توانمند_ مقاله شفاهی بيشتر
57 بررسی زاویه اعضای مورب کمربند خرپایی و مهار بازویی در ساختمان‌های بلند_ مقاله شفاهی بيشتر
58 بررسی کارایی منحنی هاي شکنندگی در تعیین خسارتهاي لرزه اي سازه هاي فولادي بلند مرتبه_مقاله پوستری بيشتر
59 اثرات سیستم دیوار برشی فولادی در انهدام پیشرونده_ مقاله شفاهی بيشتر
60 ارزیابی خسارت لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح با استفاده از تحلیل دینامیکی فزاینده_مقاله پوستری بيشتر
61 بررسی مقاومت کابل های پل های ترکه ای تحت اثر بارهای لرزه ای: مطالعه موردی پل ترکه‌ای ونیار تبریز_ مقاله شفاهی بيشتر
62 مقایسه عملکرد لرزه‌ای دیوار برشی فولادی و مهاربند همگرای ویژه در قاب‌های فولادی نامنظم با استفاده از تحلیل پوش آور_مقاله پوستری بيشتر
63 بررسي مقاومت برشي سطح مشترك بتن و ماسه آلوده به نفت خام_مقاله پوستری بيشتر
64 طراحي و تجزیه تحلیل نوع جديدي از مهاربندهاي زانويي بصورت مقاطع UC در قابهاي فولادي_ مقاله پوستری بيشتر
65 اثر خرپشته بر رفتار دینامیکی ساختمان‌های کوتاه ‌مرتبه_مقاله پوستری بيشتر
66 ارزیابی کیفی و کمی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بنایی غیرمسلح موجود بر مبنای دستورالعمل بهسازی لرزه ای ايران_مقاله پوستری بيشتر
67 مقایسه میرایی معادل قاب خمشی فولادی 8 طبقه با استفاده از روش تغییر مکان مستقیم و تحلیل های غیرخطی_مقاله پوستری بيشتر
68 بررسی اثر مدت دوام زلزله بر روی ضرایب کاهش مقاومت_ مقاله شفاهی بيشتر
69 ارزیابی ضرورت آرماتورگذاری عرضی جهت ایجاد محبوس شدگی در دیوارهای سازه‌ای بتن‌آرمه به روش تحلیل دینامیکی و استاتیکی غیرخطی_ مقاله شفاهی بيشتر
70 تحلیل لرزه‏ای اسکله شمع‏ و عرشه منطقه‏ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‏فارس واقع در بندرعباس_ مقاله پوستری بيشتر
71 مطالعه ی آزمایشگاهی یک قاب بتنی پیش ساخته با اتصال جدید تیر به ستون تحت بارگذاری استاتیکی_مقاله پوستری بيشتر
72 بررسى رفتار اتصالات تير به ستون قوطى شكل با استفاده از ورق های پيرامونى مثلثى و پيوستگى داخلی_ مقاله شفاهی بيشتر
73 بررسی رفتار میراگر جاری شونده جعبه ای شکل_ مقاله شفاهی بيشتر
74 نقش اتصالات انتهایی مهاربندها (گاست پلیت ها) در میزان گیرداری اتصالات تیر به ستون در سیستم های مهاربندی هم مرکز_ مقاله شفاهی بيشتر
75 روشی نوین در محاسبه تغییر مکان هدف قاب خمشی فولادی در اثر زلزله نزدیک گسل پالس گونه_مقاله پوستری بيشتر
76 استفاده از روش فنر معادل جهت برآورد دقیق‌تر ضریب ارتجاعی نانوکامپوزیت‌های تقویت شده با نانولوله های کربنی_ مقاله شفاهی بيشتر
77 سازه های سبک فولادی و مزایای آن در مقایسه با روش های سنتی ساخت_مقاله پوستری بيشتر
78 تاثیر براده آهن و ولاستونیت بر مقاومت فشاری و کششی بتن_ مقاله شفاهی بيشتر
79 برآورد الگوی بارگذاری آنالیز پوش آور مودال (MPA)پل‌های یکپارچه با استفاده از پاسخ‌های آنالیز دینامیکی فزاینده (IDA)_ مقاله شفاهی بيشتر
80 محاسبه بار لغزش بهینه برای سازه های مجهز به میراگرهای اصطکاکی با استفاده از روش زمان دوام_مقاله پوستری بيشتر
81 تحلیل غیرخطی کف ستونهای فولادی با استفاده از نرم افزار Ansys_مقاله پوستری بيشتر
82 بررسی عددی رفتار تیرهای بتن مسلح با استفاده از مدل آسیب ـ پلاستیک و مکانیک شکست بتن_مقاله شفاهی بيشتر
83 بررسی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با ورقهای FRP تحت مهار مکانیکی فشاری انتهایی_ مقاله شفاهی بيشتر
84 بررسی عددی رفتار دیوار برشی بتن آرمه تقویت شده با صفحاتFRP_مقاله پوستری بيشتر
85 تعیین معیاری برای صلبیت چلیک های دولایه با استفاده از آنالیز پوش آور_مقاله پوستری بيشتر
86 تفاوت نیروهای اینرسی و نیروهای کامل در سازه های فضاکار چلیکی دولایه_مقاله پوستری بيشتر
87 كاربرد كنترلگر تطبيقي در كنترل لرزه اي سازه اي مجهز به ميراگر MR_مقاله پوستری بيشتر
88 مقایسه تحلیل های استاتیکی و دینامیکی سازه های با قاب خمشی بتنی و دیوار برشی بتنی در برابر انفجار_مقاله پوستری بيشتر
89 بررسی اثر انفجار بر روی ساختمان اسکلت فلزی با سیستم قاب خمشی_ مقاله پوستری بيشتر
90 بررسی روند طراحی و آیین‌نامه‌های مربوطه در زمینه سازه‌های پایپ‌رک_مقاله پوستری بيشتر
91 مدل سازی اجزاء محدود و چگونگی پدیده ی مرکزگرایی نمودار چرخه ای نیرو-تغییرمکان در اتصالات بتنی_ مقاله شفاهی بيشتر
92 مطالعه تجربی عملکرد دورانی اتصال نیمه گیردار تیر به ستون پیش‌ساخته نوین در یک قاب با اندازه‌های واقعی_مقاله پوستری بيشتر
93 کنترل و بهسازی لرزه‌ای سازه فولادی 10 طبقه با استفاده از میراگرهای ویسکوز_ مقاله شفاهی بيشتر
94 تاثیر انعطاف پذیری پی بر توزیع نیروهای جانبی دیوار برشی و قاب خمشی در سیستم ترکیبی قاب خمشی و دیوار برشی_ مقاله شفاهی بيشتر
95 مطالعه تحلیلی عملکرد لرزه ای تیر پیوند در سیستم های مهاربندی واگرا_ مقاله پوستری بيشتر
96 شناسایی خرابی اتصالات قابهای خمشی بوسیله پاسخهای دینامیکی و الگوریتم تکامل تفاضلی_مقاله پوستری بيشتر
97 طراحی تیر سرستون T شکل معکوس با استفاده از مدل بست و بند براساس آییننامه‌ی AASHTO LRFD 2014_مقاله پوستری بيشتر
98 ارزیابی تأثیر مؤلفه قائم زمین لرزه بر رفتار لرزه‎ای ساختمان‎های فولادی نامنظم در جرم با سیستم قاب خمشی بر روی ساختمان کوتاه مرتبه_مقاله پوستری بيشتر
99 ارزیابی آماری رابطه بین آسیب مشاهده شده و شدت جنبش زمین در زلزله دورود 1389_مقاله پوستری بيشتر
100 بررسی کاهش مقاومت در دیوار برشی مرکب با ایجاد گشودگی و عوامل تاثیرگذار در ظرفیت و سختی آن_ مقاله شفاهی بيشتر
101 تحلیل ارتعاشات پانل نانوکامپوزیتی پلیمری تحت میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی واقع بر بستر الاستیک_ مقاله شفاهی بيشتر
102 بررسی مکانیزم استهلاک انرژی زلزله درسازه بتنی با دیوار ‏برشی با استفاده ‏از تحلیل ‏IDA‏ ‏_مقاله پوستری بيشتر
103 بررسی مقایسه ای پارامترهای تغییرمکان جانبی مطلق و نسبی تحت بار جانبی زلزله در سیستم های سازه ای لوله در لوله و لوله در لوله مهاربندی شده با مدول های مختلف مهاربندهای همگرای_مقاله پوستری بيشتر
104 بررسی اثر بازشو در بهسازی ساختمان های بتنی به وسیله ی دیوار برشی فولادی_مقاله پوستری بيشتر
105 Geoenvironmental Approach for Helical Piles_ مقاله شفاهی بيشتر
106 بررسی رفتار سازه ای در طاق های کلمبوی سنگی_مقاله پوستری بيشتر
107 تاثیر مدول نرمی ماسه بر مقاومت فشاری بتن_ مقاله شفاهی بيشتر
108 پیش­بینی رفتار ستونهای بتنی محصور شده با FRP تحت بارگذاری ثقلی يکنوا با استفاده از تحليل غيرخطي به روش المان محدود_ مقاله شفاهی بيشتر
109 بررسی ضریب بزرگنمایی شتاب در دیوارهای خاک مسلح تحت بارگذاری زلزله_مقاله پوستری بيشتر
110 بررسی پارامترهای موثر در طراحی لرزه ای سیستم دیوار برشی فولادی بر اساس سطح عملکرد و مقایسه با قاب خمشی فولادی_ مقاله شفاهی بيشتر
111 مطالعه حرم حضرت دانیال نبی: مشاهدات محلی، مشخصات سازه ای و خصوصیات مصالح_ مقاله شفاهی بيشتر
112 نقش هندسه و سازه در شکل گیری فضاهای مسکونی ایران: نمونه موردی خانه طباطباییان_ مقاله پوستری بيشتر
113 مطالعه اثر رانش معکوس در سازه‌های بلند و ارائه روابطحاکم بر رفتار سیستم سازه‌ای از دیدگاه این پدیده_ مقاله شفاهی بيشتر
114 بررسي ضريب رفتار ديوارهاي برشي بتني با اعضاي مرزي فولادي_مقاله پوستری بيشتر
115 بررسی تاریخچه نقش اندرکنش خاک و سازه بر روی سازه ها_مقاله پوستری بيشتر
116 مدل‌سازی مقاومت فشاری بتن با استفاده از مدل‌های هوشمند_مقاله پوستری بيشتر
117 The Effect of Haunch Depth on Behavior of Column-Tree Moment Resisting Connection with Haunched Beam_مقاله شفاهی بيشتر
118 تحلیل عناصر محدود تیرهای بتن مسلح بحرانی در برش با لحاظ ظرفیت قفل‎شدگی سنگدانه‎ها_ مقاله شفاهی بيشتر
119 استفاده از میراگرهای فلزی شکافدار در مهاربندهای همگرای فولادی_ مقاله شفاهی بيشتر
120 بررسی عوامل موثر در حالت گسیختگی دیوارهای برشی بتنی دارای گشودگی و مدل های تئوری آنها_مقاله پوستری بيشتر
121 تشخیص ترک در تیر اویلر برنولی بر پایه اطلاعات فرکانسی تیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی_مقاله پوستری بيشتر
122 کاربرد سیستم سازه ای متکی بر لایه هوا در ساختمان های بلند_مقاله پوستری بيشتر
123 بررسی ضریب رفتار پل­های بتنی دهانه ساده دارای زاویه بیه_ مقاله شفاهی بيشتر
124 بررسی نحوه توزیع نیروهای مهاربندها در سيستم دوگانه قاب خمشي و بادبند ضربدري_مقاله پوستری بيشتر
125 تعیین اثر شتاب مولفه قائم زلزله در زمین لرزه های حوزه دور و نزدیک گسل بر مبنای پریود سازه_مقاله پوستری بيشتر
126 بررسی مودهای تغییرشکل جانبی دیوارهای برشی بتنی با تغییر ضریب ظاهر دیوار_مقاله پوستری بيشتر
127 بررسی رابطه درجه همبندی دیوار برشی فولادی همبسته و زمان تناوب سازه_مقاله پوستری بيشتر
128 بهسازی لرزه‌ای سازه‌های فولادی با استفاده از میراگرهای ویسکوالاستیک_ مقاله شفاهی بيشتر
129 اثر انفجار روی گنبد دو لایه دنده ای میان باز_ مقاله شفاهی بيشتر
130 بررسی رفتار سیکلی و کاربرد ورقهای موجدار بعنوان عضو مهاربند در سازههای فولادی_ مقاله شفاهی بيشتر
131 بررسی تأثیر غلاف بتنی در عملکرد رفتار لرزه ای قابهای مهاربند زانویی_مقاله پوستری بيشتر
132 ارزیابی رفتار لرزه ای پل سه دهانه بتنی توسط استفاده ترکیبی جداگر LRB و میراگر ویسکوز_مقاله پوستری بيشتر
133 کنترل لرزه ای تجهیزات بلوکی شکل با جداسازی لرزه ای مجهز به سختی منفی غیرفعال_مقاله پوستری بيشتر
134 ارائه طرح­های اختلاط بتن خودتراکم سبک حاوی سبکدانه­ های لیکا، اسکوریا و پلی استایرن منبسط شده_ مقاله شفاهی بيشتر
135 بهینه‌سازی عملکرد میراگر جرمی تنظیم شونده با جست و جوی هارمونی_مقاله پوستری بيشتر
136 مقایسه حداکثر تنش و جابجایی نسبی طبقات در قاب‌های خمشی فولادی تحت اثر انفجار سطحی_مقاله شفاهی بيشتر
137 تأثیر تغییرات ابعادی بر میزان شکل پذیری قابهای با دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده_مقاله پوستری بيشتر
138 ارزیابی خرابی پیشرونده در قاب‌های خمشی فولادی نامنظم در ارتفاع_مقاله شفاهی بيشتر
139 ارزیابی اثرات نامنظمی‌ در ارتفاع بر فروریزش پیشرونده در قابهای خمشی فولادی_ مقاله شفاهی بيشتر
140 بررسی اثر استفاده از الیاف های مختلف بر خصوصیات مکانیکی بتن پودری واکنش پذیر (RPC)_مقاله پوستری بيشتر
141 کنترل لرزه‌ای ساختمان‌های بلند مرتبه با استفاده از کابل فعال با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه_مقاله پوستری بيشتر
142 بررسی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با اتصالات نیمه‌صلب با دهانه بلند تحت آنالیزهای استاتیکی غیرخطی، تاریخچه زمانی حوزه دور و نزدیک و آنالیز دینامیکی بارافزون_ مقاله شفاهی بيشتر
143 شناسایی شکل­های مودی سازه­ با استفاده از حل معکوس معادلات حرکت سازه و الگوریتم رقابت استعماری در حالت اندازه گیری ناکامل_ مقاله شفاهی بيشتر
144 اثرعمق لایه خاک بر پاسخ لرزه ای سازه‌ها با درنظرگیری اندرکنش خاک و سازه_مقاله پوستری بيشتر
145 بررسی احتمال خرابی سازه بتنی با دیوار برشی با دو معیار خرابی متفاوت_ مقاله شفاهی بيشتر
146 Elastic and Inelastic Analysis of Semi-rigid Steel Frame_مقاله پوستری بيشتر
147 مقایسه انواع سیستم‌های باربر جانبی و ترکیب آن‌ها و مقایسه تأثیر آن‌ها در وزن سازه بر اساس آیین‌نامه‌های ویرایش قدیم و جدید_ مقاله شفاهی بيشتر
148 مقاوم سازی برش پانچینگ در دال تخت با استفاده از بولت های برشی_ مقاله شفاهی بيشتر
149 مطالعه آزمایشگاهی بر روی مقایسه رفتار لرزه ای یک دیوار بنایی توپر با دیوار بنایی دارای طاق_مقاله پوستری بيشتر
150 مقایسه سیستم‌های مهاربندی همگرای فولادی V، معکوس V، ضربدری و ابر مهاربند در مقاوم‌سازی سازه‌های بتن‌آرمه_مقاله پوستری بيشتر
151 بررسی تأثیر استفاده از میراگر تسلیمی افزاینده میرایی و سختی (ADAS) بر روی رفتار لرزه ای قاب خمشی بتن آرمه_مقاله پوستری بيشتر
152 مطالعه عددی ظرفیت برشی پانچ دال دو طرفه تقویت شده با صفحات فولادی خارجی_ مقاله شفاهی بيشتر
153 مقایسه اتصال مفصلی و گیردار در تیر‌های فولادی از نظر ‌قابلیت‌اعتماد_ مقاله شفاهی بيشتر
154 روش نوین احداث پرتال تونل در زمین های سست و مشکل دار_مقاله پوستری بيشتر
155 تاثیر ضخامت سخت کننده های خارجی در تامین صلبیت اتصال تیر به ستون قوطی شکل_ مقاله شفاهی بيشتر
156 بررسي دقت روش بار افزون براي سازه هاي نامنظم در پلان تحت حرکات حوزه نزديک_ مقاله شفاهی بيشتر
157 بررسی رفتار لرزه ای اتصال پیچی به کمک ورق های روسری و زیرسری_مقاله پوستری بيشتر
158 بررسی اثر مقدار و مقاومت تسلیم میلگردگذاری قطری بر رفتار و ظرفیت باربری دیوارهای برشی بتن مسلح دارای گشودگی_مقاله پوستری بيشتر
159 A review on FRP strengthening of steel compression members_مقاله پوستری بيشتر
160 تأثیر نسبت لاغری، مصالح و شرایط تکیه‌گاهی در خصوصیات باربری پانل‌های برشی_مقاله پوستری بيشتر
161 موقعیت بهینه بازشوی جان در تیرورقهای بال جعبه ای تحت اثر توام برش و خمش_مقاله پوستری بيشتر
162 ارائه یک روش ابتکاری برای تلفیق سازه دائم با سازه نگهبان در ساخت سازه‌های زیرزمینی_ مقاله شفاهی بيشتر
163 تحلیل غیرخطی پارامتری مقاومت اتصالات گاست پلیت برای قاب های مهاربند کمانش تاب_مقاله پوستری بيشتر
164 بررسی و مقایسه مفاهیم ضریب اطمینان، شاخص قابلیت اطمینان و منحنی های شکنندگی_مقاله پوستری بيشتر
165 آنالیز تأثیر محل قرارگیری نقص افقی در مقاوم سازی ستون های فولادی قوطی شکل کوتاه با استفاده از CFRP_مقاله پوستری بيشتر
166 بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ سازه‌های با میراگر ویسکوالاستیک تحت میرایی‌های مختلف_مقاله پوستری بيشتر
167 طرح اختلاط مطلوب در مقاومت فشاری بتن 7 روزه_مقاله پوستری بيشتر
168 Estimation of Effective Stiffness and Plastic Moment of RC Rectangular Shear Walls_ مقاله شفاهی بيشتر
169 عیب یابی سازه ها با فرض رفتار غیرخطی بر پایه مدل هامرشتین_ مقاله پوستری بيشتر
170 مقایسه رفتار هیسترتیک ستون های بتن آرمه پیش تنیده با کابل های فولادی و ستون های مقاوم سازی شده با FRP_مقاله پوستری بيشتر
171 تقویت برشی اعضای بتن مسلح به کمک سیستم های FRP براساس آیین نامه ACI 440.2R-02_مقاله پوستری بيشتر
172 پهنه بندی ضریب بزرگنمایی شتاب در شهر بندر عباس_ مقاله شفاهی بيشتر
173 اهمیت یون کلر در تخریب بتن مسلح_مقاله پوستری بيشتر
174 معرفی و بررسی روش های ارائه منحنی های شکنندگی_مقاله پوستری بيشتر
175 بررسی تأثیر کابل‌های پس‌کشیده بر رفتار سازه‌های فولادی دارای حرکت گهواره‌ای به کمک آنالیز پوش آور_مقاله پوستری بيشتر
176 بررسی تاثیر خطاهای ساخت سازه بوسیله خرابی پیشرونده_مقاله پوستری بيشتر
177 کمینه سازی نیروی کنترلی اعمالی برسازه با استفاده از سیستم هماهنگ ساز با الگوریتم ∞𝐻_ مقاله شفاهی بيشتر
178 مدلسازی الاستواستاتیک صفحات حاوی ترک با استفاده توابع شکل ناپیوسته در روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته_ مقاله شفاهی بيشتر
179 ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم های لوله مهاربندی و شبکه قطری در ساختمان های بلند مرتبه فولادی_ مقاله شفاهی بيشتر
180 بررسی رفتار خمشی سقف های دال مرکب با عرشه فولادی_مقاله پوستری بيشتر
181 مطالعه عددی اثر موقعیت و ابعاد بازشو در مقاومت برشی پانچ دال های تخت بتن مسلح_مقاله پوستری بيشتر
182 بررسی آزمایشگاهی عملکرد پوششهای پایه سیمانی ضدحریق در کاهش اثرات آتش سوزی در سازه‌های فولادی_مقاله پوستری بيشتر
183 بررسی اندرکنش خمش- برش در تیرهای بتن مسلح_ مقاله شفاهی بيشتر
184 ارزیابی عملکرد اتصال خمشی WUF-W درجلوگیری از خرابی پیشرونده‌ی قابهای خمشی فولادی_ مقاله شفاهی بيشتر
185 استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، ساخت‌وساز ناب و تحویل یکپارچه پروژه جهت موفقیت پروژه_ مقاله پوستری بيشتر
186 بررسی ضریب رفتار سیستم دوگانه دارای بادبند EBF با زوج پانل برشی_ مقاله شفاهی بيشتر
187 بررسی عددی رفتار اتصالات خمشی از پیش تأیید شده جوشی تحت اثر آتش_مقاله پوستری بيشتر
188 طراحی بر اساس عملکرد سازه فضاکار تخت دولایه_ مقاله شفاهی بيشتر
189 تحلیل دینامیکی غیرخطی اجزای محدود ستون فولادی تحت اثر ضربه افقی ناشی از برخورد کامیون_مقاله پوستری بيشتر
190 شناسایی خرابی در سازه های خرپایی با استفاده از پاسخ های حوزه زمان و الگوریتم تکامل تفاضلی_مقاله پوستری بيشتر
191 تشدید در اسکله‌های فولادی انتقال آب با مطالعه موردی اسکله کشت و صنعت دعبل خزاعی_مقاله پوستری بيشتر
192 ارزیابی پارامترهای لرزه ای قاب خمشی فولادی با مهار زانویی_مقاله پوستری بيشتر
193 مقدمه‌ای بر طراحی لرزه‌ای براساس ارزش سازه‌های بتنی با استفاده از تحلیل زمان دوام_مقاله شفاهی بيشتر
194 استفاده از منطق فازی در ارزیابی انتشار موج در محیط متخلخل اشباع به روش عددی_مقاله پوستری بيشتر
195 بررسی رفتار پساکمانشی دیوار برشی فولادی سوراخ‌دار و تعیین آرایش بهینه سوراخ‌ها در ورق پرکننده با توجه مکانیزم جذب انرژی_مقاله پوستری بيشتر
196 Frame Line Quantity Effects on the Yielding Base Shear Force and Yielding Displacement of Outrigger Braced Structures_مقاله پوستری بيشتر
197 نقش سازه های نوین در زیباسازی و خوانایی فضای شهری_مقاله پوستری بيشتر
198 تخمین پاسخ لرزه ای سازه های بادبندی واگرا با استفاده از روش انرژی_مقاله پوستری بيشتر
199 شبیه‌سازی عددی بارگذاری انفجاری بر روی تیرفولادی با استفاده از هایدروکد AUTODYN_مقاله پوستری بيشتر
200 اثرات اندرکنش سازه و خاک بر روی پاسخ ساختمان‌های فولادی مهاربندی شده همگرا و خمشی_ مقاله شفاهی بيشتر
201 بررسی آزمایشگاهی رفتار ستون های FRP پر شده با بتن_ مقاله شفاهی بيشتر
202 بررسی مقایسه ای تأثیر سخت کننده های منفرد و دوبل بر رفتار اتصالات صلب جوشی با ورق های بال ستون_ مقاله شفاهی بيشتر
203 مطالعه آزمایشگاهی نقش صفحات فلزی و جاکت CFRP در مقاوم سازی اتصالات خارجی آسیب‌دیده قاب بتنی تحت بارهای رفت و برگشتی_مقاله شفاهی بيشتر
204 بررسی رفتار سازه های مهاربندی شده با استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی (SMA)_مقاله پوستری بيشتر
205 ارزيابي ظرفيت باربري قائم شمع تحت بار جانبي در خاک ماسه اي بابلسر_ مقاله شفاهی بيشتر
206 بررسی تأثیر لجن آهکی بر ویژگی های ملات سیمان_مقاله پوستری بيشتر
207 بررسی پارامترهای هندسی بر رفتار لرزه ای مخازن بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و آب_مقاله پوستری بيشتر
208 تاثیر ضخامت سخت کننده های خارجی در تامین صلبیت اتصال تیر به ستون قوطی شکل پر شده با بتن_ مقاله شفاهی بيشتر
209 ارائه مدل رفتاری مفصل پلاستیک محوری برای المان زانویی در قاب های با اتصالات زانویی_ مقاله شفاهی بيشتر
210 بررسی نقش مصالح ساختمانی در کاهش آلودگی هوا با توجه به فیلتر ابتکاری (مطالعه موردی آهک)_مقاله پوستری بيشتر
211 ارائه یک مدل اجزای محدود از دیوارهای برشی به منظور تحقیق رفتار لرزه ای غیر­خطی آن ها در سازه های بتن آرمه_ مقاله شفاهی بيشتر
212 بهبود رفتار لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه با استفاده از شمع های مایل و جداگرهای لرزه‌ای- مطالعه موردی بر روی اسکله بندر سیریک_ مقاله شفاهی بيشتر
213 ارزیابی پاسخ غیرخطی سد بتنی تحت اثر زلزله و اجزای ضربه و باقیمانده ی به‌دست آمده از تبدیل موجک، مطالعه موردی: سد کوینا_مقاله پوستری بيشتر
214 بررسی و مدلسازی آسیب‌پذیری لرزه‌ای لوله‌های مدفون_مقاله پوستری بيشتر
215 مطالعه خواص بتن در محیط مرطوب و سولفاته و استفاده از روش تاگوچی در بررسی اثر زمان اختلاط بر مقاومت فشاری بتن حاوی نانو ساختار کربن و پوزولان_مقاله پوستری بيشتر
216 اثر تغییرات فاصله ی بین سخت کننده ها در طرح لرزه ای سیستم دیوار برشی فولادی با سخت کننده_ مقاله شفاهی بيشتر
217 بررسی میزان مفصل پلاستیک و جابجایی بام درسازه‌‌های بلند دارای مهاربندی ضربدری چندطبقه ای_ مقاله شفاهی بيشتر
218 اثر سایش و حرارت ناشی از بارگذاری دینامیکی بر رفتار هیسترزیس میراگرهای اصطکاکی_ مقاله شفاهی بيشتر
219 Seismic Risk Analysis of Transportation Networks Considering Socioeconomic Impacts_ مقاله شفاهی بيشتر
220 Rehabilitation and Retrofit of Babolsar Concrete Pedestrian Settled Bridge_ مقاله شفاهی بيشتر
221 Analytical Implication of Structural Seismic Response Parameters Exposed to Pulse-Type Ground Motions_مقاله پوستری بيشتر
222 بررسی رفتار لرزه ای قابهای فولادی سبک همراه با پانلهای دیوار برشی با پوشش ورقهای فولادی سرد نورد شده_مقاله پوستری بيشتر
223 بررسی عملکرد لرزه ای چشمه های اتصال در سیستم قاب صلب لوله ای دسته شده فولادی تحت رکوردهای مقیاس شده با ویرایش چهارم آیین نامه 2800_مقاله پوستری بيشتر
224 مطالعه تحلیلی نقش عوامل مختلف بر روی رفتار لرزه­ای اتصالات فولادی تیر با مقطع کاهش یافته_ مقاله شفاهی بيشتر
225 بهبود عملکرد لرزه ای قابهای فولادی با مهاربندهای متعارف با استفاده از میراگر ویسکوز_مقاله پوستری بيشتر
226 تأثیر درصد آرماتور هوشمند بر تغيير شکل جانبی_مقاله پوستری بيشتر
227 تعیین مدل بهینه دیوارهای برشی فولادی سرد نورد شده با ورق های صاف و موجدار_مقاله پوستری بيشتر
228 مقایسه روش‌های آنالیز پلاستیک در دال‌های مثلثی شکل در آبا_مقاله پوستری بيشتر
229 بررسی ضریب تمرکز تنش در صفحات مرکب ارتوتروپیک سوراخدار تحت کشش با چند سوراخ دایره شکل_مقاله پوستری بيشتر
230 مقاومت فشاری لمینیت های سوراخ دار تحت فشار: اثر اندازه نمونه_ مقاله شفاهی بيشتر
231 اثرات محل قرارگیری نقص عمودی در مقاوم سازی ستونهای فولادی قوطی شکل کوتاه با استفاده از CFRP_ مقاله شفاهی بيشتر
232 طراحی و بهینه سازی عملکرد تیرچه های بتنی خودایستا با بکارگیری بتن سبک سازه ای_ مقاله شفاهی بيشتر
233 عملکرد مسلح سازی در روش اختلاط عمیق خاک (DSM) و تاثیرآن بر روی ظرفیت باربری قائم_مقاله پوستری بيشتر

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved