ليست مقالات همايش سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران
رديف عنوان مقاله
1 تحلیل زیباشناختی اشعار انقلابی مهرداد اوستا از منظر مؤلفه‌های سازنده و فضاهای حاكم بر آن_ مقاله پوستری بيشتر
2 بررسی مضامین رایج در منشآت جامی_ مقاله پوستری بيشتر
3 بررسی مفاهیم وجودی در آثار دانشور و روانی‌پور_ مقاله شفاهی بيشتر
4 بررسی مفهوم عشق در غزل های سعدی و باقی_ مقاله شفاهی بيشتر
5 نبرد زبانی گردآفرید و سهراب_ مقاله شفاهی بيشتر
6 بررسی مولفه‌های هویت ملی در اشعار محمدعلی بهمنی_ مقاله شفاهی بيشتر
7 بررسی نقش پزشکان مهاجر عصر صفویه به هند در گسترش زبان و فرهنگ فارسی بر اساس نظریه شخصیت خودشکوفایی_ مقاله پوستری بيشتر
8 کهن الگوی «آیین گذر» در داستان های بیژن نجدی_ مقاله پوستری بيشتر
9 بررسی و تحلیل تقابل‌های دوگانه در مدحیات خاقانی_ مقاله پوستری بيشتر
10 بررسی و تحلیل لایه ی واژگانی قصاید ناصرخسرو_ مقاله پوستری بيشتر
11 تحلیل ریخت‌شناسانه‌ی داستان «اکوان دیو» از شاهنامه‌ی فردوسی با تکیه بر نظریه‌ی ولادیمیر پراپ_ مقاله پوستری بيشتر
12 بررسی مبانی عرفان عطار_ مقاله پوستری بيشتر
13 کارکرد گونه‌های پیوند (اضافی، تقابلی، سببی و زمانی) در تاریخ جهانگشا_ مقاله پوستری بيشتر
14 بررسی تمثیل«شاهباز سدره‌نشین» غزل حافظ به عنوان نماد غربت انسان_ مقاله پوستری بيشتر
15 بن‌مایه‌های تعلیمی در اشعار محمدفائز القیروانی و ادیب‌الممالک فراهانی_ مقاله پوستری بيشتر
16 پارناسیسم و نشانه های آن در اندیشه های شاعرانه ی نصرت رحمانی_ مقاله پوستری بيشتر
17 تاریخچه‌ی دستور زبان فارسی_ مقاله پوستری بيشتر
18 اصول و معیارهای تحقیقات انتقادی_ مقاله پوستری بيشتر
19 پژوهشی پیرامون آثار و اشعار عرفانی جناب شاه نعمت¬الله-ولی کرمانی_ مقاله پوستری بيشتر
20 پژوهشي درباره‌ي پيشينه‌ي نفوذ زبان و فرهنگ ايراني در دوران عثماني_ مقاله پوستری بيشتر
21 فرایند فروپاشی مفهوم «قطعیت»در عناصر رمان‌پسامدرن؛ مطالعه‌ی موردی: رمانِ کتاب اعتیاد_ مقاله شفاهی بيشتر
22 استعاره‌گریزی در شعر علی باباچاهی_ مقاله پوستری بيشتر
23 تحلیل دو رمان هزارویک ‌شب نو و پریباد از محمدعلی علومی بر اساس نظریه‌ی بینامتنیت ژنت_ مقاله شفاهی بيشتر
24 نحوه ی مواجهه ی فروزانفر با مطالب شارحان مثنوی_ مقاله پوستری بيشتر
25 پیرامون چند بیت از ناصرخسرو_ مقاله پوستری بيشتر
26 پیرزاد، شخصیت و شخصیت‌پردازی (نمونه‌پژوهی در سه مجموعه‌داستان کوتاه (مثل همه‌ی عصرها، طعم گس خرمالو و یک روز مانده به عید پاک)_ مقاله پوستری بيشتر
27 فرهنگ عامه در گویش علامرودشت فارس_ مقاله پوستری بيشتر
28 پیشنهاد طرحی آواشناختی جهت بررسیِ بلاغیِ اختلاف نسخه های حافظ_ مقاله شفاهی بيشتر
29 بررسی تطبیقی موتیف هبوط آدم(ع) در شعر حافظ و محمود درویش_ مقاله پوستری بيشتر
30 بررسی جایگاه زن در اشعار فروغ فرخزاد و صلاح عبدالصبور _ مقاله پوستری بيشتر
31 استعارۀ مفهومي «باغ» در هشت كتاب سهراب سپهري_ مقاله پوستری بيشتر
32 تامّلاتی در جایگاه ادبی و بلاغی رباعیّات شیخ مهنه_ مقاله پوستری بيشتر
33 کارکرد «دعا»، «نفرین» دشنام، «سوگند» و «صوت» در انتقاد‌های اجتماعی حافظ_ مقاله پوستری بيشتر
34 کاوشی زبان‌شناسانه در رمان شاهزاده‌ی بی‌تاج و تخت زیرزمین، نوشته‌ی علی‌اصغر سیدآبادی_ مقاله شفاهی بيشتر
35 بررسی بررسی چگونگی بازنویسی و بازآفرینی در مجموعه ی«قصه های خوب برای بچه های خوب» اثر«مهدی آذریزدی»_ مقاله شفاهی بيشتر
36 بررسی بررسی عناصر داستان در روایت«توبه ی نصوح» از دفتر پنجم مثنوی_ مقاله پوستری بيشتر
37 نگاهی به استعارة مفهومی زندگی در اشعار نیما یوشیج_ مقاله پوستری بيشتر
38 گردشگری میراث ادبی شهرستان فومن_ مقاله پوستری بيشتر
39 تخلّص کمال‌الدّین اسماعیل_ مقاله پوستری بيشتر
40 تحلیل جامعه شناسانه ی بدن در احیاء علوم الدین غزالی و بگودگیتا_ مقاله پوستری بيشتر
41 تحلیل داستان «فریدون» در شاهنامه با رویکرد دانش مدیریت_ مقاله پوستری بيشتر
42 آن چه قهرمان می بیند، آن چه ما می بینیم_ مقاله شفاهی بيشتر
43 بررسی انواع قاعده کاهی در اشعار مهدی اخوان ثالث با تکیه بر مجموعه شعر«از این اوستا»_ مقاله پوستری بيشتر
44 خاقانی و دیدار با خضر_ مقاله پوستری بيشتر
45 خدمات استاد نذیراحمد خان در حافظ‌شناسی_ مقاله شفاهی بيشتر
46 تحلیل خنده در دیوان حافظ بر اساس نظریه‌ی باختین_ مقاله پوستری بيشتر
47 بررسی بیت- حکایت های گلستان و بوستان سعدی از منظر اصول مینی مالیستی_ مقاله پوستری بيشتر
48 امین اشنویی، شاعرکرد ناشناخته و سهم وی درشعرفارسی وفرهنگ ایرانی_ مقاله شفاهی بيشتر
49 بررسی آثار تحریم در حوزه ی نشر کتاب‌های ادبیات داستانی (رمان،داستان کوتاه)در سال‌های 86-96_ مقاله پوستری بيشتر
50 تحلیل و تفسیر اصطلاحات طب سنتی در انتقال و تصویرسازی درونمایه‌های اخلاقی در بوستان و گلستان_ مقاله پوستری بيشتر
51 بررسی پژوهش‌های انجام شده بر روی هزار و یک شب با رویکرد نقد زن محور_ مقاله شفاهی بيشتر
52 تحلیل موضوعات غنایی در غزلیات مانی شیرازی_ مقاله شفاهی بيشتر
53 مقایسه طنزآفرینی های فرهاد حسن زاده و جیمزپترسون_ مقاله پوستری بيشتر
54 مکتب کرمان احیاکننده‌ی تفکرات عرفانی مکتب خراسان بزرگ در قرن‌های هشتم و نهم هجری قمری_ مقاله پوستری بيشتر
55 طنزهای عبید در دستگاه نظریه¬های نو_ مقاله پوستری بيشتر
56 دگردیسی ژانرهای غنایی در آستانه‌ی انقلاب مشروطه در شعر عارف قزوینی_ مقاله پوستری بيشتر
57 سیمای پیر در آثار عطّار نیشابوری_ مقاله پوستری بيشتر
58 طرح‌شناسی و تخیل در فانتزی «پری نازه» نوشته‌ی فرهاد حسن‌زاده_ مقاله پوستری بيشتر
59 بررسی انگاره‌های پست‌مدرن در رمان «شب ممکن» اثر محمد‌حسن شهسواری_ مقاله پوستری بيشتر
60 نسخه‌شناسی و کتابشناسی روزبهان بقلی شیرازی_ مقاله پوستری بيشتر
61 بررسی تطبیقی صحنه پردازی در دو داستان «العالم ناقصاً واحد» و «غنیمت»_ مقاله پوستری بيشتر
62 خلاف آمد در دیوان خاقانی_ مقاله پوستری بيشتر
63 خودکارآمدی در شخصیت نوجوان (با تحلیل قصه¬های مجید هوشنگ مرادی‌کرمانی)_ مقاله پوستری بيشتر
64 درد طلب از دیدگاه مولوی_ مقاله پوستری بيشتر
65 سیمای خانواده در آثار سنایی_ مقاله پوستری بيشتر
66 بررسی تطبیقی مضامین دو مجموعه «با تو این ترانه‌ها شنیدنی است» و «اقلیت»_ مقاله پوستری بيشتر
67 بررسی تطبیقی مضامین مدح علوی در اشعار «طلائع بن رزیک» و «قوامی رازی»_ مقاله پوستری بيشتر
68 نقد و بررسی ترجمة اشعار حافظ در بنگلادش_ مقاله شفاهی بيشتر
69 نقد و بررسی«بهمن نامه» از منظر ادب عامه_ مقاله پوستری بيشتر
70 نگاهی اجمالی به شرح و ترجمه‌های ديوان حافظ شيرازی به ترکی_ مقاله شفاهی بيشتر
71 دل در هفت اورنگ جامی_ مقاله پوستری بيشتر
72 مؤلفه‌های مکتب ناتورالیسم در رمان«جای خالی سلوچ»_ مقاله پوستری بيشتر
73 نقد فمنیستی آثار داستانی فرشته ساری_ مقاله شفاهی بيشتر
74 بررسی تطبیقی دیدگاه های مولوی و مکتب انسان شناسی شرق در خصوص انسان خودشکوفا_ مقاله پوستری بيشتر
75 بررسی تطبیقی موتیف «زن» در هفت پیکر نظامی گنجوی و مینیاتورهای محمود فرشچیان_ مقاله پوستری بيشتر
76 بررسی ساختار بن مایه های خاورنامه (با تکیه بر بن مایه های شگفت انگیز، عاشقانه، دینی و کرامت، حماسی و عیّاری) _ مقاله پوستری بيشتر
77 نقد فنی- جامعه شناختی داستان به کی سلام کنم نوشته¬ی دانشور_ مقاله پوستری بيشتر
78 دیگری و دیگر بودگی در آثار داستانی و نمایشی غلام‌حسین ساعدی؛ بررسی موردی داستان‌های «گاو»، «دو برادر»، و «آرامش در حضور دیگران» و نمایشنامه‌های «چوب‌به‌دست‌های ورزیل» و «بهترین بابای دنیا»_ مقاله پوستری بيشتر
79 ترجمه‌ی ماشینی متون عربی به فارسی: تحلیل موردی مترجم گوگل (Google Translate)_ مقاله شفاهی بيشتر
80 بررسی تطبیقی سیمای پایداری در اشعار ملک‌الشعرای بهار و محمد الفیتوری_ مقاله شفاهی بيشتر
81 تابو از دیدگاه مردم شناسی دینی در داستان بلند« طوبی و معنای شب» اثر شهرنوش پارسی پور_ مقاله شفاهی بيشتر
82 تحلیل و بررسی عاطفه در اشعار عماد خراسانی_ مقاله پوستری بيشتر
83 ردیابی مضامین شعر مقاومت محمود درویش در ادب فارسی (بررسی موردی: طاهره صفارزاده و عبدالجبار کاکایی)_ مقاله پوستری بيشتر
84 ایدئولوژی جنسیت در دو رمان «جان شیفته» رومن رولان و «زنان بدون مردان»شهرنوش پارسی پور_ مقاله شفاهی بيشتر
85 تحلیل زبانی و بلاغی صفت در اشعار قیصر امین‏ پور_ مقاله پوستری بيشتر
86 بررسی و تحلیل عناصر داستانی «آویزه‌های بلور» اثر شهرنوش پارسی‌پور_ مقاله پوستری بيشتر
87 «نگارش» در آن‌چه رفت و آن‌چه آمد بر اساس تحلیل رویکردهای علمی درس نگارش در کتاب‌های نو نگاشت در نظام آموزشی نوین ایران_ مقاله پوستری بيشتر
88 نقد شعر سنتی فارسی در طلیعه داستان معاصر با توجه به آثار طالبوف، کرمانی، مراغه ای،آخوندزاده، صادقی_ مقاله شفاهی بيشتر
89 اسطوره جاودانگی (زندگی پس از مرگ از منظرآثار منتخب حماسی جهان)_ مقاله پوستری بيشتر
90 مؤلفه‌های پردازش و تطویل کلام در«فرائد ‌السلوک»_ مقاله پوستری بيشتر
91 مناسب خوانی شعر بر اساس رساله‌ای کوتاه در علم موسیقی از محمد نیشابوری و تطبیق آن با نظریّه ی فرصت شیرازی در نسبت الحان موسیقی با عروض شعر فارسی_ مقاله پوستری بيشتر
92 نگاهی نو به متنی کهن؛ بازخوانی نفثه‌المصدور با رویکردی نوین_ مقاله شفاهی بيشتر
93 منطق سکوت در دفتر اول مثنوی_ مقاله پوستری بيشتر
94 مؤلفه‌های رهبری تحوّل‌آفرین در آموزه‌های نظامی گنجوی_ مقاله پوستری بيشتر
95 تحلیل اندیشه¬های مثبت گرایانه در دفتر ششم مثنوی از دیدگاه روان شناسی_ مقاله پوستری بيشتر
96 نگاهی به ترجمه¬ی چهار غزل زیبا از حافظ به ترکی آذربایجانی_ مقاله شفاهی بيشتر
97 نگاهی به جلوه‌های ارزشهای اخلاقی- اجتماعی و انسانی پیامبر اسلام (ص) در آثار نظامی_ مقاله شفاهی بيشتر
98 نگاهی نو به داستان نویسی اقلیمی شیراز_ مقاله شفاهی بيشتر
99 نقش‌آفرینی«باد صبا» در غزلیات خاقانی_ مقاله پوستری بيشتر
100 نگاهی به عناصر لحن ساز در شعر«موسی (ع) و شبان» از مثنوی مولانا_ مقاله پوستری بيشتر
101 نگاهی به گویش و اصطلاحات عامیانه داراب_ مقاله شفاهی بيشتر
102 تحلیل تطبیقی مولفه های فکری اشعار پروین اعتصامی و گلرخسار صفی‌آوا_ مقاله پوستری بيشتر
103 نمادشناسی رمان پریباد بر پایۀ نقد اسطوره ای _ مقاله پوستری بيشتر
104 واکاوی مبانی مرگ اندیشی در تفکر صوفیانه_ مقاله پوستری بيشتر
105 نمادشناسی و تحلیل کهن‌الگویی افسانه سارای_ مقاله پوستری بيشتر
106 ویژگی قصه‌ها و افسانه‌های عامیانه شهرستان سیریک_ مقاله شفاهی بيشتر
107 رابطه‌ی عقل و عشق در اندیشه‌ی عطار نیشابوری و شهاب‌الدین سهروردی_ مقاله پوستری بيشتر
108 نمودهای گوناگون نوستالژی و غمزدگی در آثار حسن پورزاهد_ مقاله شفاهی بيشتر
109 واکاوی ترجمه عربی رباعیاتی از خیام اثر جمیل صدقی الزهاوی_ مقاله پوستری بيشتر
110 واکاوی بیتی از دیوان خاقانی (ما کانَ یا ماکان کاکی؟)_ مقاله پوستری بيشتر
111 رازهای عظمت و نفوذ میرسیدعلی همدانی در کشمیر و ماوراءالنهر_ مقاله پوستری بيشتر
112 ویژگی‌های متمایز و برجسته پهلوان‌بانوان در روایاتِ حماسی فارسی_ مقاله شفاهی بيشتر
113 هدایت و ناتورالیسم بررسی داستان سگ ولگرد بر پایه‌ی مکتب ناتورالیسم_ مقاله پوستری بيشتر
114 راهکارهای مترجم در انتقال مفاهیمِ ترکیبات و اصطلاحات ادبی (مطالعه‌ی موردی: ترجمه‌ی داستان «شیخ صنعان» در نغمه‌ی مرغان از لیلی انور)_ مقاله پوستری بيشتر
115 هنجارگریزی معنایی در اشعار ابتهاج (مطالعه موردی: دفتر شبگیر و یادگار خون سرو)_ مقاله پوستری بيشتر
116 نقد تطبیقی مضامین حبسیات مسعود سعد سلمان و احمد صافی النجفی_ مقاله شفاهی بيشتر
117 بازنمایی انواع بلوغ در رمان نوجوان « فقط بابا می‌تواند مرا از خواب بیدار کند »_ مقاله پوستری بيشتر
118 رباعی، دوبیتی و بررسی ساختار و واکاوی هنر نیما یوشیج در به-کار گیری رباعی_ مقاله پوستری بيشتر
119 رنگ دگر بر رخ هنر «نقد و تحلیلی بر اندیشه و شعر نوذر پرنگ»_ مقاله پوستری بيشتر
120 نقدی بر نظریه ی تضمن‌های مکالمه‌ای عام لوینسون (2000) بر اساس داده‌های زبان فارسی_ مقاله پوستری بيشتر
121 بررسی عنصر زمان در رمان «آن‌جا که خانه ام نیست» بر اساس نظریه‌ی ژرار ژنت_ مقاله پوستری بيشتر
122 تراجم داستان‌های مشترک اردو و فارسی و جایگاه آنها درادب _ مقاله شفاهی بيشتر
123 شعر فارسی در هند: تار حریر دو رنگ_ مقاله شفاهی بيشتر
124 بررسی غزل تصویری در دوران معاصر_ مقاله پوستری بيشتر
125 بررسی غزل سیاه در دوران معاصر_ مقاله پوستری بيشتر
126 غزلیات بیدل از نگاه هرمنوتیکی_ مقاله پوستری بيشتر
127 آسیب شناسی آینده ی شغلی فارغ التحصیلان رشته ی زبان و ادبیات فارسی و گرایش های آن_ مقاله پوستری بيشتر
128 بررسی فرهنگ عامه در داستان های یوسف علیخانی _ مقاله پوستری بيشتر
129 بررسی میزان کاربرد واژگان یونانی در گلستان سعدی _ مقاله پوستری بيشتر
130 فال‌نامه‌های منظوم قرآنی درنگی بر پیدایش و گسترش یک نوع ادبی_ مقاله پوستری بيشتر
131 بررسی فرهنگ و ادبیات عامیانه‌ی علویجه و دهق_ مقاله پوستری بيشتر
132 احساسات ضد روسی در رقّاصة شماخی گوبینو و دوستی خاله‏ خرسه جمالزاده_ مقاله پوستری بيشتر
133 بررسی گونه های ازدواج در داستان های هزار و یک شب_ مقاله پوستری بيشتر
134 احمد یار مرالوی در راہ فردوسی طوسی_ مقاله شفاهی بيشتر
135 ادبیات داستانی دفاع مقدس با نگاهی به کتاب شطرنج با ماشین قیامت_ مقاله پوستری بيشتر
136 فتحعلی¬شاه قاجار و مکتب حافظ_ مقاله شفاهی بيشتر
137 بررسی محتوایی دیوار نوشته ها از منظر جامعه شناسی زبان_ مقاله پوستری بيشتر
138 اغراق‌آفرینی و اغراق‌افزایی به‌وسیله‌ی صور خیال در منظومه‌های حماسی_ مقاله شفاهی بيشتر
139 استفاده از امکانات رایانه ای در مطالعات ادبی (ایجاد پایگاه اطلاعاتی دستنویس های مصوّر)_ مقاله شفاهی بيشتر
140 بررسی بررسی عنصر زمان در رمان «بامداد خمار» براساس نظریه‌ی ژرار ژنت_ مقاله پوستری بيشتر
141 بررسی بررسی مؤلفه های پست مدرنیسم در رمان «سفر شب» اثر بهمن شعله ور_ مقاله پوستری بيشتر
142 اژدهاکشی در حماسه‎‌های فارسی رامایانا_ مقاله پوستری بيشتر
143 انسان کامل در شعر عرفانی دورۀ قاجار»_ مقاله پوستری بيشتر
144 پیشینة صدسالة آموزش رسمیِ زبان فارسی به عنوان زبان اول و خارجی در بیرجند_ مقاله شفاهی بيشتر
145 پارادوکس در اشعار نو مهدی اخوان ثالث_ مقاله پوستری بيشتر
146 جستاری در مبحث کلامی نبوت در الهیات تطبیقی مولانا و سلطان-ولد مطالعه¬ی موردی؛ مثنوی معنوی و مثنوی¬های سلطان¬ولد_ مقاله پوستری بيشتر
147 بررسي شيوه‌هاي برخورد با خطاكاران و منكران در سيرة عارفان_ مقاله پوستری بيشتر
148 تحلیل و بررسی رابطه‌ی عنوان با متن در ده رمان نویسندگان روستانگار_ مقاله شفاهی بيشتر
149 صحبتِ گمنام (شرح احوال و نگاهی اجمالی به اندیشه¬های عرفانی صحبت لاری)_ مقاله پوستری بيشتر
150 بررسی تطبیقی جلوه‌های نمادین طبیعت در آثار نیما یوشیج و جبران خلیل جبران_ مقاله پوستری بيشتر
151 عاشق مجنون و عارف بلند‌مرتبه‌ی داستان‌های عطار در منطق‌الطیر_ مقاله پوستری بيشتر
152 عرفان‌گرايي خاقاني در قصايد خمسه‌ی مصطفوي (ص)_ مقاله شفاهی بيشتر
153 اشارات اساطيري در نسخ تعزيه_ مقاله پوستری بيشتر
154 عشق بازگشت به اصل در اشعار مولانا_ مقاله پوستری بيشتر
155 عطّارپژوهی در خارج از ایران_ مقاله پوستری بيشتر
156 درونمایه‌های اشعار ناصر یزدی_ مقاله پوستری بيشتر
157 سیمای نفس انسانی در «اخلاق ناصری»_ مقاله شفاهی بيشتر
158 بررسی تطبیقی شخصیت های رمان شوهر آهوخانم و رمان پر_ مقاله پوستری بيشتر
159 شاهنامه و خاستگاه¬های سنت مواجهه با مرگ _ مقاله پوستری بيشتر
160 بررسی تطبیقی عنصر رنگ در شعر معاصر فارسی و عربی با تکیه بر اشعارنیما یوشیج، فروغ فرخزاد، محمود درویش و نزار قبانی_ مقاله پوستری بيشتر
161 بازتاب فرهنگ عامه در آثار منصور اوجی_ مقاله پوستری بيشتر
162 شخصيت¬شناسی رستم در شاهنامه (با تأکید بر نظریه ی آیزنک)_ مقاله پوستری بيشتر
163 بررسی تطبیقی مفهوم وطن در شعر محمود درویش و قیصر امین پور_ مقاله پوستری بيشتر
164 بررسي جايگاه حافظ در روسيه و تأثير شعر حافظ بر شاعران و نويسندگان روسي_ مقاله پوستری بيشتر
165 شگردهای تعلیق در داستان شیخ صنعان عطار_ مقاله پوستری بيشتر
166 بازخوانی تطبیقی دو قصیده: «آرش کمانگير» کسرایی و «حاشیه هایی بر دفتر شکست» نزار قبانی (با تأملي در نگاه متفاوت دو شاعر به ميراث گذشته)_ مقاله شفاهی بيشتر
167 بحثی دربارة جایگاه کمان و قهرمانان کمان گیر در اساطیر ایران، یونان و هند_ مقاله پوستری بيشتر
168 صبر در مثنوی معنوی مولانا (دفتر اول، دوم و سوم)_ مقاله پوستری بيشتر
169 بررسی کهن الگوی نقاب در اشعار فروغ فرخ زاد_ مقاله پوستری بيشتر
170 مقایسة تصویرآفرینی و شیوة بیانِ سه نگارندةکلیله ودمنه، داستانهای بیدپای و پنجاکیانه "ابوالمعالی نصرالله منشی"، "محمّدبن عبدالله بخاری" و "خالقدادهاشمی عبّاسی"_ مقاله شفاهی بيشتر
171 بررسی بن مایه های شخصیت در ادبیات حماسی و غنایی (مقایسه میان " پهلوان" و " عاشق") _ مقاله پوستری بيشتر
172 تصحیح قیاسی دو واژه از داستان سیاوش_ مقاله شفاهی بيشتر
173 تفاوت و چند و چون عشق و محبت در هفت اورنگ جامی_ مقاله پوستری بيشتر
174 بررسی الگوی شهودی مولانا جلال الدین با تکیه بر دیوان کبیر_ مقاله پوستری بيشتر
175 بررسی انواع تلمیح در غزلهای فاضل نظری_ مقاله پوستری بيشتر
176 نگاهی به تأثیرات و تأثرات ظريفه مستعده روزگار (بررسی تأثرات شاعران کهن در شعر جهان ملک خاتون و تأثیر او بر شاعران همعصرش)_ مقاله پوستری بيشتر
177 تقابل سنّت و مدرنيته در داستان «سفر» نوشتة دولت آبادي_ مقاله پوستری بيشتر
178 نیایش رمزی (ارتباط متقابل سماع، موسیقی و طبیعت دراشعار مولوی)_ مقاله پوستری بيشتر
179 تقابل‌های دوگانه‌ی داستان زال و رودابه در شاهنامه_ مقاله پوستری بيشتر
180 توازن نحوی در منظومة «ایرج و هوبره»، آخرین منظومة غنایی فارسی_ مقاله پوستری بيشتر
181 توصیف و بررسی انواع صفت های پیشین در کتاب کلیله و دمنۀ بهرامشاهی_ مقاله پوستری بيشتر
182 مراثی سعدی و سوگ‌سرایی بر مستعصم_ مقاله شفاهی بيشتر
183 بررسی صفت ها و ضمایر در آثار داستانی جلال آل احمد رهیافتی به شخصیّت و سبک نویسندگی او_ مقاله پوستری بيشتر
184 « بررسی استعاره در اشعار محمدعلی بهمنی»_ مقاله پوستری بيشتر
185 نگرش تطبیقی رئالیستی در آثار دو نویسنده ی زن معاصر، سیمین دانشور در رمان «سووشون» و زویا پیرزاد دررمان «من چراغ هارا خاموش می کنم» با رویکرد نظریه ی الین شوالتر_ مقاله پوستری بيشتر
186 واکاوی شخصیت و شخصیت‌پردازی در رمان عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی_ مقاله شفاهی بيشتر
187 نمادپردازی سحرانگیز در اندیشۀ مولانا_ مقاله پوستری بيشتر
188 واکاوی جهان کودکی و نوجوانی در ضرب‌المثل های فارسی با تأکید بر ساز و کارهای قدرت_ مقاله شفاهی بيشتر
189 بررسی خلق و خو و منش های رفتاری شمس تبریزی _ مقاله پوستری بيشتر
190 بازنمود بحران های جهانی انسان معاصر در آینه ی مثنوی معنوی _ مقاله پوستری بيشتر
191 بافت زمانی و مکانی زندگی خاقانی و تاثیر آن بر اشعار وی_ مقاله پوستری بيشتر
192 تاثیرپذیری نظامی و خاقانی از مواعظ قرآنی_ مقاله پوستری بيشتر
193 بررسی آرمان شهر عرفانی با نگاهی به منطق الطیر عطار_ مقاله پوستری بيشتر
194 بررسی بعد حسی ادراکی از گفتمان شوشیِ گرمس در پیکر فرهاد معروفی_ مقاله شفاهی بيشتر
195 بررسی و تحلیل شخصیت پردازی در داستان نمادین جوانه و سنگ (برگرفته از کتاب فارسی پایه هشتم (متوسطه اول))_ مقاله پوستری بيشتر
196 بررسی تأثیر روان شناختی فصل‌ها بر آفرینش هنری فروغ فرخزاد_ مقاله پوستری بيشتر
197 بررسی تأثیرآموزش برنامۀ فلسفه برای کودکان بر رشد مهارت¬های زبانی دانش¬آموزان دوزبانه_ مقاله پوستری بيشتر
198 تأمّلی در تأثیر سبک سعدی بر اشعار تعلیمی شهریار_ مقاله پوستری بيشتر
199 بازتاب «آسمان» در شعر رودکی_ مقاله پوستری بيشتر
200 تأملی در چگونگی مواجه ی عقل با عشق و ایمان در اشعار عطار نیشابوری_ مقاله شفاهی بيشتر
201 گونه‌شناسی طنزهای فرهنگی عصر انقلاب اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
202 گونه‌های تصویر و سطوح آن در سروده‌های قیصر امین‌پور_ مقاله پوستری بيشتر
203 مبانی نقد روان‌شناختی ادبیات کودکان؛ نویسنده، متن، مخاطب_ مقاله شفاهی بيشتر
204 نگاهی به اندیشه های عرفانی عطار در قصاید و غزلیات_ مقاله پوستری بيشتر
205 نگاهی به آیرونی در ادبیات فارسی_ مقاله شفاهی بيشتر
206 تأملی در وجوه تأثیرگذاری شعر نامدار رودکی:«بوی جوی مولیان»_ مقاله شفاهی بيشتر
207 تبیین برخی لغات دشوارِ فرهنگ مهذب الاسماء به کمک واژه های رایج در گویش های خراسان و سیستان_ مقاله پوستری بيشتر
208 مطابقت آوایی گویش گیلکی با فارسی معیار در مقوله‌ی اسم_ مقاله شفاهی بيشتر
209 «مظالم نامه» در متون ادب فارسی_ مقاله شفاهی بيشتر
210 کثرت گرایی دینی (پلورالیسم دینی) در مثنوی مولوی با رویکرد وحدت وجود_ مقاله شفاهی بيشتر
211 مقایسه‌ای مفهوم مرگ در دو داستانِ کوتاه بهرام صادقی و دینو بوتزاتی: «با کمال تأسف» و «مرده‌ی اشتباهی»_ مقاله پوستری بيشتر
212 تجربه‌گرایی و نقش آن در سوژه شدگی در «بوف کور»_ مقاله شفاهی بيشتر
213 معمای ناگشوده درنگ در برخی عوامل برون‌متنی و درون‌متنیِ رویکردِ «معماپندار» به شعر حافظ_ مقاله شفاهی بيشتر
214 مفهوم وکارکرد تعلیمی «توکل» در تفسیر«کشف‌الاسرار و عده‌الابرار» میبدی_ مقاله پوستری بيشتر
215 تجلیات زندگی جاودانه در دیوان خواجو_ مقاله پوستری بيشتر
216 تحلیل انتقادی گفتمان مکتوبات مولانا جلال الدین بلخی_ مقاله شفاهی بيشتر
217 دگرگونی ماهیت سیاگالش‏ در باور مردم گیلان_ مقاله شفاهی بيشتر
218 جايگاه رمان در ادبيات و زندگي معاصر_ مقاله پوستری بيشتر
219 بررسی طرح‌واره‎های تصوری در ضرب‎المثلهای گویش تالشی در چارچوب معنی‎شناسی شناختی_ مقاله شفاهی بيشتر
220 بررسی عناصر انسجام متنی روایت معراج در مخزن الاسرار _ مقاله پوستری بيشتر
221 بررسی عناصر داستانی در مجموعه داستان«تربیت‌های پدر» از محمد طلوعی_ مقاله پوستری بيشتر
222 بررسی عناصر فرهنگ عامیانه‌ی استان فارس با تکیه بر داستان های امین فقیری_ مقاله شفاهی بيشتر
223 بررسي«توضيح الاخـلاق» و مقايسه ی آن بـا اخـلاق ناصري_ مقاله پوستری بيشتر
224 دفتر شعر«پنجاه و سه ترانه‌ی عاشقانه» از شمس لنگرودی بر پایه‌ی اصل همکاری گرایس_ مقاله پوستری بيشتر
225 اشعار سیاسی بهار از منظر گفتمان‌شناسی انتقادی براساس نظریه ون لیوون_ مقاله شفاهی بيشتر
226 جستجوی ریشه‌های نقد سنتی در لباب‌الالباب عوفی_ مقاله پوستری بيشتر
227 جلوه های رئالیسم در آثار امین فقیری_ مقاله پوستری بيشتر
228 بررسی تطبیقی اندیشه‌های زن ستیزانه در ادب فارسی و عربی_ مقاله شفاهی بيشتر
229 جلوه های غنایی منظومه‌ی ویس و رامین_ مقاله شفاهی بيشتر
230 حافظ شيرازى دركردستان عراق_ مقاله شفاهی بيشتر
231 توکل در مثنوی معنوی مولانا (دفتر اول و دوم و سوم)_ مقاله پوستری بيشتر
232 جایگاه محمود غزنوی در اندیشه‌ی عطار و مولانا_ مقاله پوستری بيشتر
233 جلوه‌های اسطوره‌ی باروری در حماسه‌های فارسی رامایانا_ مقاله پوستری بيشتر
234 جنبه‌هایِ حماسیِ «همای‌نامه»_ مقاله پوستری بيشتر
235 جنس‌‌گرایی در زبان فارسی: شواهد زبانی و دلایل زبانی- اجتماعی_ مقاله پوستری بيشتر
236 جهان‌بینیِ شاعر وطن: مدخلی بر تحلیل معنای زندگی در شعر آخرین شاعر عهد مشروطه_ مقاله شفاهی بيشتر
237 چالش شخصیّت درآثار غلامحسین ساعدی_ مقاله پوستری بيشتر
238 ﭼﻨﺪﺻﺪاﻳﻲ و چندشخصیتی در مجموعه‌ی داستانی «یوزپلنگانی که با من دویده‌اند»«بر پایه‌ی نظریه‌ی باختین»_ مقاله شفاهی بيشتر
239 کاربرد فرایند انتخاب و ترکیب در غزل صائب تبریزی_ مقاله پوستری بيشتر
240 کاربست مؤلفه های مکتب فوتوریسم در شعر میرزاده ی عشقی_ مقاله پوستری بيشتر
241 بررسی مضمون حماسی(وطنی) در دیوان الاطفال سلیمان العیسی و مصطفی رحمان دوست_ مقاله پوستری بيشتر
242 کتاب های فارسی نونگاشت(چالش ها و راهکارها)_ مقاله شفاهی بيشتر
243 کشف و تبیین الگوی ساختاری غزل‌های ستایشی حافظ_ مقاله پوستری بيشتر
244 ارتباط معنایی اشعار عربی کلیله و دمنه با ترجمه فارسی نصرالله منشی ( بررسی موردی ، باب ششم باب الملک و الطائر)_ مقاله پوستری بيشتر
245 مدایح پیامبر اعظم (ص) در مثنوی های فارسی تا پایان قرن پنجم هجری با استناد به قرآن و حدیث_ مقاله پوستری بيشتر
246 بازتاب شخصیت عرفانی خاقانی بر اساس نگاه عرفا و تذکره نویسان_ مقاله پوستری بيشتر
247 بررسی ریشه شناسی تطبیقیِ چند واژه از گویش چاه‌گونویِ داراب_ مقاله پوستری بيشتر
248 سویه‌های مضمون و معنا در شعر گلرخسار صفی‌آوا_ مقاله پوستری بيشتر
249 سیر تطور زبان در گرایش‌های عمده‌ی رمان‌نويسي ایران_ مقاله پوستری بيشتر
250 بررسی ساختار غنایی زبان خواجوی کرمانی_ مقاله شفاهی بيشتر
251 بررسی ساختاری حکایت«حضرت عیسی(ع) و همراه او» در مصیبت نامه‌ی عطار و مقایسه‌ی آن با نظایرش_ مقاله پوستری بيشتر
252 رویکردهای فرهنگی و اجتماعی در غزلیات حافظ_ مقاله شفاهی بيشتر
253 زبان فارسی؛ زبانی دورگه_ مقاله شفاهی بيشتر
254 مردانگی و زنانگی در زبان جنسیت زده_ مقاله شفاهی بيشتر
255 سعدی گرشاسب‌نامه را خوانده‌است؟ (بینامتنیت اخلاقیات گلستان و بوستان با گرشاسب¬نامه)_ مقاله پوستری بيشتر
256 سمبلیسم اجتماعی در اشعار نصرت رحمانی با توجه به مجموعه‏های کوچ، کویر و میعاد در لجن_ مقاله پوستری بيشتر
257 بررسی سبک سعدی وباید و نبایدها در مواعظ_ مقاله پوستری بيشتر
258 بازتاب پند و اندرز در غزل های مدحی حافظ_ مقاله پوستری بيشتر
259 بررسی سه پوستر از نمایش‌نامه‌ی«مرگ فروشنده»_ مقاله پوستری بيشتر
260 آسیب شناسی ادبی-هنری نقل روایات الحاقی شاهنامه برای کودکان_ مقاله پوستری بيشتر
261 بررسی سبک‌شناختی پیامک‌ها در زبان فارسی _ مقاله پوستری بيشتر
262 کلید گنج سعادت قبول اهل‌دل است (یادداشتی دستوری بر فرهنگ معین)_ مقاله شفاهی بيشتر
263 کنایه؛ ظرفیتی برای ایهام آفرینی در غزلیات حافظ_ مقاله پوستری بيشتر
264 انواع تکرار واژه ها و اصوات در دیوان شمس_ مقاله پوستری بيشتر
265 زمان¬پریشی در رساله¬الطیرهای فارسی و عربی_ مقاله شفاهی بيشتر
266 زمینه‏ها و علل نفوذ زبان فرانسه در پهنه¬ی زبان فارسي (از اوایل دوره¬ی قاجار تا جنگ جهانی یکم)_ مقاله پوستری بيشتر
267 زیبایی‌شناسی دیباچه‌ی تاریخ وصاف_ مقاله پوستری بيشتر
268 بررسی همگامی ادبیات و هنر در دوره قاجار مطالعه موردی( نقوش کاشی‌های کاخ موزه گلستان)_ مقاله پوستری بيشتر
269 بررسی تفکر انتقادی مشترک در داستان«دیوان بلخ» از صبحی مهتدی و«تاجر ونیزی» از ویلیام شکسپیر_ مقاله پوستری بيشتر
270 بررسی شبکه‌ی معنایی پیشوند«غیر» براساس نظریه‌ی مقوله‌بندی در صرف ‌شناختی_ مقاله پوستری بيشتر
271 بررسی صورخیال در شطحیات احمد عزیزی بر اساس کتاب یک لیوان شطح داغ_ مقاله پوستری بيشتر
272 بررسی و تحلیل محتوای کتاب ادبیات فارسی(3) پایه ی دوازدهم نظام جدید_ مقاله پوستری بيشتر
273 زیبایی‌شناسی شرواهای فایز دشتی_ مقاله پوستری بيشتر
274 سازه¬های درون¬متنی و عناصر داستانی در رمان عامّه¬پسند (بر پایه¬ی بررسی متنی 5 رمان پرفروش معاصر)_ مقاله پوستری بيشتر
275 سفرنامه¬پژوهی در مطالعات ادبیات تطبیقی_ مقاله شفاهی بيشتر
276 روش‌های کاربردی آموزش زبان و ادبیات فارسی_ مقاله پوستری بيشتر
277 انگیزه‌های شاعری و منابع الهام « قیصر امین‌پور»_ مقاله پوستری بيشتر
278 کارکرد اعداد قرآنی در شعر خاقانی_ مقاله پوستری بيشتر
279 بررسی دلایل بسامد تلمیح احسن القصص در غزلیات شهریار_ مقاله پوستری بيشتر
280 پاسداشت و خوارداشت شاهنامه در طول قرون پنجم تا سیزدهم_ مقاله پوستری بيشتر
281 بررسی خلّاقیت خاقانی در دیوان بر اساس نظریّه ی روان شناسی آبراهام مزلو _ مقاله پوستری بيشتر
282 تحلیل «فرایند فردیت» در داستان شاه و پسر وزیر در منطق‌الطیر عطار نیشابوری_ مقاله پوستری بيشتر
283 تحلیلی بر رمان درّه‌ی جذامیان با رویکرد جامعه‌شناسی ادبیّات_ مقاله پوستری بيشتر
284 بررسی زبان، نوآوری ها و محتوای غزل حسین منزوی؛ «چرا منزوی دیگر در انزوا نیست؟»_ مقاله پوستری بيشتر
285 با خدا طرف شدن؛ خداشناسی در شعر کودک و نوجوان با تاکید بر اشعارعرفان نظر آهاری_ مقاله پوستری بيشتر
286 ناحافظانگی حافظ در قصیده_ مقاله شفاهی بيشتر
287 تحلیل و واکاوی سیمای «صلح» در شاهنامه_ مقاله پوستری بيشتر
288 بررسی تطبیقی شخصیت های اصلی زن در رمان پاییز فصل آخر سال است،از نسیم مرعشی_ مقاله پوستری بيشتر
289 تحلیل ساختار برادرکشی های شاهنامه بر اساس نظریۀ لوی استروس_ مقاله پوستری بيشتر
290 تحلیل روانشناختی رنگ‌ها در شعر پروین اعتصامی، سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد بر اساس نظریه‌ی یانگ- هلمهولتس(سه فامی) و ایوالد هرینگ(رنگ‌های متضاد)_ مقاله شفاهی بيشتر
291 تحلیلی بر طنز انتقادی «آکبلای» علامه دهخدا _ مقاله پوستری بيشتر
292 تحلیل شگردهای بلاغی سعدی و متنبّی در بیان مضامین حکمی_ مقاله شفاهی بيشتر
293 تحلیل محتوا و سیری در شعر طنز بعد از انقلاب اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
294 تحلیل مفهوم آزادی از منظر هگل در داستان‌های منتخب بهرام صادقی_ مقاله شفاهی بيشتر
295 تحلیل مبانی عدالت‌خواهی ممدوح در قصاید انوری_ مقاله پوستری بيشتر

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved