ليست مقالات همايش هفتمین کنفرانس ملی از الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
رديف عنوان مقاله
1 عفو و گذشت (بخشش) به عنوان اصلی اساسی در سند الگوی پیشرفت_پوستری بيشتر
2 دیوان‌سالاری و کمک به اقتصاد سیاسی در پیشرفت و توسعه_شفاهی بيشتر
3 بررسی ثبات سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر شاخص مشارکت سیاسی_پوستری بيشتر
4 کنترل راهبردی عنصر مفقوده در الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت و نقش سیاست‌های کلی در آن_شفاهی بيشتر
5 نگاهی بر سیر تحولات نظام اندیشه‌ای در برنامه‌ریزی توسعه روستایی ایران از منظر کیفیت محیطی با تأکید بر برنامه‌های بعد از انقلاب_شفاهی بيشتر
6 بررسی و شناسایی موانع نهادی-ساختاری پیشرفت در ایران به همراه ارائه راهکار_پوستری بيشتر
7 بررسی ویژگی‌های بازار در شهر اسلامی در راستای تحقق الگوی ایرانی-اسلامی_پوستری بيشتر
8 کارآفرینی از دیدگاه اسلام_ مقاله پوستری بيشتر
9 وظایف مسئولان، مردم و معلمان و رسانه‌ها در ارتقای مقام و منزلت معلم_پوستری بيشتر
10 شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت اجرای سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت با توجه به ساختار سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری‌های استان خوزستان)_ مقاله پوستری بيشتر
11 مبانی و قواعد «استنباط الگوی پیشرفت» از قرآن و حدیث_شفاهی بيشتر
12 سنجش الگوی پایه پیشرفت از حیث بایسته‌های رفتار سیاسی عامه مردم در قبال نخبگان سیاسی_شفاهی بيشتر
13 آثار و پیامدهای جامعه شبکه‌ای_پوستری بيشتر
14 الگوی پایه محیط‌زیست اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
15 مسئولیت‌پذیری اجتماعی نهادها و سازمان‌های مرتبط با توسعه روستایی_پوستری بيشتر
16 تأملی بر مفهوم‌سازی پیشرفت در الگوی اسلامی ایرانی_پوستری بيشتر
17 ضرورت تبیین جهان‌بینی به‌عنوان زیربنای علوم انسانی_ مقاله پوستری بيشتر
18 آثار بخش حمل‌ونقل بر اقتصاد و ارتباط آن با بخش‌های مختلف اقتصاد با استفاده از روش ضریب مکانی (مطالعه موردی استان زنجان 94-1388)_ مقاله پوستری بيشتر
19 بررسی اجمالی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از منظر توسعه پایدار_پوستری بيشتر
20 مثبت‌اندیشی از منظر آیات و روایات_پوستری بيشتر
21 واکاوی هدف‌گذاری و الزامات حقوقی دستیابی به افق اقتصادی الگوی پیشرفت در مدل اجرایی منطقه مالی بین‌المللی_پوستری بيشتر
22 بررسی الزامات تعامل مؤثر صنعت و دانشگاه در تمدن‌سازی_پوستری بيشتر
23 بررسی الزمات تحول گسترده تکنولوژیکی در آموزش عالی به منظور تمدن‌سازی_پوستری بيشتر
24 نقش زنان در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شاهراه نقشه راه جهان امروز_شفاهی بيشتر
25 مؤلفه‌های امنیت در دوران شکوفایی تمدن ایرانی (مطالعه موردی پیش از اسلام)_شفاهی بيشتر
26 نظام بانکی و فقرزدایی (راهکاری عملیاتی برای نظام بانکی ایران)_پوستری بيشتر
27 عاشورای حسینی، الگوی راهبردی مردم‌سالاری دینی_پوستری بيشتر
28 ضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از دیدگاه مقام معظم رهبری_پوستری بيشتر
29 جایگاه و پیشرفت علم و فناوری با رویکرد اسلامی ایرانی در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران_پوستری بيشتر
30 الگوی مفهومی پیشرفتِ فرهنگ‌بنیان و نسبت آن با الگوی پایه_شفاهی بيشتر
31 تحلیل برخی مؤلفه‌ها و عناصر محیطی الگوی پایه پیشرفت بر اساس فلسفه شدن اسلامی در جهت دستیابی به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
32 تحلیل الگوی مصرف ضدچرخه‌ای اسلامی بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_شفاهی بيشتر
33 انقلاب اسلامی و الگوی پیشرفت فرهنگ‌پایه (ناظر بررویکرد فرهنگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)_شفاهی بيشتر
34 بررسی تطبیقی اندیشه امام خمینی (ره) و راشد الغنوشی پیرامون حکومت_پوستری بيشتر
35 رتبه‌بندی بایستگی رویکرد مدیریت جهادی در حوزه اقتصاد صنعتی_پوستری بيشتر
36 تحول در ماهیت امنیتی‌سازی ایران در پرتو پیشرفت‌ در حوزه فناورهای نوین_پوستری بيشتر
37 ضرورت تحول علوم انسانی به موازات پیشرفت_پوستری بيشتر
38 امنیت هویت‌پایه و عدالت‌پایه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_شفاهی بيشتر
39 رویکرد فرهنگی و علمی به الگوی پیشرفت_پوستری بيشتر
40 گذری بر کرامت انسانی به عنوان یکی از مبانی انسان‌شناختی الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
41 نقش و جایگاه امنیت ملی ایران در الگوی پیشرفت_پوستری بيشتر
42 درآمدی بر الگوی اسلامی پیشرفت در فناوری معماری_شفاهی بيشتر
43 بررسی جایگاه مردم‌سالاری دینی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
44 معنویت؛ نوشداروی ناپایداری توسعه پایدار عصر حاضر_پوستری بيشتر
45 انقلاب اسلامی، به مثابه جریانی هویت‌ساز در راستای تدوینِ سند الگوی پایۀ پیشرفت (مطالعه موردی بیانات مقام معظم رهبری طی سال‌های 1396-1386ش.)_پوستری بيشتر
46 اسلام و رویکرد امنیت ملی و دفاعی به الگوی پیشرفت_پوستری بيشتر
47 الزامات تبدیل ایران به قطب راهبردی در آسیای مرکزی و غربی_پوستری بيشتر
48 تحلیل امنیت ملی ایران با تأکید بر قلمروهای دریایی و نقش راهبردی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران_پوستری بيشتر
49 صورت‌بندی راهکارهای کلامی-سیاسی قاعده‌مندی رقابت‌های سیاسی_شفاهی بيشتر
50 توجه به ارزش‌های اسلامی در ارزیابی عملکرد کارکنان در بخش دولتی_پوستری بيشتر
51 اثر توزیع درآمدهای نفتی بر عدم توازن‌های منطقه‌ای در استان‌های منتخب و ارائه راهکارهایی برای اصلاح آن در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
52 تحلیل و ارزیابی توسعه انسانی بعد از انقلاب اسلامی به‌مثابه پایه پیشرفت ایران_شفاهی بيشتر
53 بررسی جایگاه سه نهاد مهم خانواده و آموزش‌وپرورش و دولت در الگوی ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
54 تحلیل مقایسه‌ای الگوی بازار نیروی کار نظام اقتصاد سرمایه‌داری و الگوی بازار نیروی کار اسلامی مبتنی بر حیات طیّبه_شفاهی بيشتر
55 سیمای نقش زن ایرانی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
56 آموزش سلامت معنوی اسلامی بر اساس مدل برنامه درسی تایلر_شفاهی بيشتر
57 بررسی و تحلیل حقوق شهروندی (ابعاد اجتماعی-حقوقی) از نگاه نهج‌البلاغه_پوستری بيشتر
58 پیشرفت علمی و ظهور نخبگان در سده‌های میانه تاریخ ایران؛ دلایل و زمینه‌ها_شفاهی بيشتر
59 نقش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در الگوسازی اسلامی-ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
60 تبیین کاربست اخلاق زیستی در شهرسازی مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_شفاهی بيشتر
61 ضرورت شناسایی سازوکارهای نشر بحران‌های مالی به اقتصاد ایران و راهکارهای مقابله با آن در طراحی الگوی تفصیلی پیشرفت_پوستری بيشتر
62 نگرش و فرایند دیالکتیکی ترسیم الگوی جامع و تفصیلی پیشرفت اسلامی-ایرانی_شفاهی بيشتر
63 شناخت عوامل مؤثر بر فرایند کالایی شدن زمان در ایران با تأکید بر سیاست‌های تعدیل ساختاری_پوستری بيشتر
64 شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی از ضروریات اقتصادی تهیه الگوی تفصیلی پیشرفت_پوستری بيشتر
65 پیامدهای رویکرد زیست‌محیطی: تحلیلی جامعه‌شناختی_شفاهی بيشتر
66 ابعاد، چالش‌ها و الزامات سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی_پوستری بيشتر
67 نقش راهبردی مدیریت جهادی و تحقق دولت اسلامی در نظریه تمدن نوین اسلامی_پوستری بيشتر
68 نقش اساسی علوم پایه در پیشرفت علمی-فرهنگی کشور_شفاهی بيشتر
69 آسیب‌شناسی تربیت معنوی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران_پوستری بيشتر
70 تحول در ساختار آموزش عالی و انتقال فناوری و تقویت تشکل‌های کشاورزان و بخش خصوصی پیش‌نیاز پیشرفت کشاورزی ایران_شفاهی بيشتر
71 درآمدی بر توسعه مفهوم پیشرفت_پوستری بيشتر
72 نقش مالیات سبز در الگوی توسعه پایدارکشور_ مقاله پوستری بيشتر
73 جایگاه آداب و سبک زندگی اسلامی–ایرانی دانشگاهیان (دانشجویان و اعضای هیأت علمی) در زمینه عفاف، پوشش و حجاب اسلامی در نقشه مهندسی فرهنگی کشور_پوستری بيشتر
74 مردم‌سالاری دینی و ولایت‌فقیه_ مقاله پوستری بيشتر
75 مقایسه تدابیر حوزه علم پیش‌نویس سند الگوی پایه پیشرفت با نقشه جامع علمی کشور_شفاهی بيشتر
76 توسعه قابلیت‌های انسانی سازمانی در پرتو جهان‌بینی اسلامی_شفاهی بيشتر
77 رویکرد معنوی و تربیتی به الگوی پیشرفت مبتنی بر رهبری تحول‌آفرین_پوستری بيشتر
78 پنج آسیب راهبردی در تنظیم سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ تأکیدی بر ضرورت تهیه الگوی تفصیلی با گذر از الگوی پایه_پوستری بيشتر
79 تحلیل نظام سکونت‌گاهی با توجه به رویکرد آمایش در برنامه ششم توسعه کشور_پوستری بيشتر
80 فضایل اخلاقی رؤسای دانشگاه‌ها، مدیران آموزش عالی و دانشگاهیان: ضرورتی برای تهیه الگوی تفصیلی پیشرفت در بخش فرهنگی، اجتماعی_پوستری بيشتر
81 جایگاه درس تاریخ مقطع متوسطه رشته علوم انسانی در تقویت هویت انقلابی و تحقق الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
82 مفهوم‌شناسی سنت‌های الهی در رویکرد معنوی به الگوی پیشرفت_پوستری بيشتر
83 «فقه تعاملات اجتماعی»؛ یا نگاهی نو به روش، هدف و گستره موضوعی اقتصاد اسلامی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
84 آینده‌نگاری و حرکت از الگوی پایه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_شفاهی بيشتر
85 سواد رسانه‌ای و تأثیر آن بر تقویت توسعه اجتماعی در جامعه ایرانی اسلامی با تأکید بر آموزش‌وپرورش، بهداشت و سلامتی_پوستری بيشتر
86 تأملی بر روابط سیاسی-نظامی ایران و روسیه مبتنی بر رویکرد امنیت ملی و دفاعی به الگوی پیشرفت (مطالعه موردی دوره فتحعلی‌شاه قاجار)_پوستری بيشتر
87 بررسی جایگاه توسعه روستاهای کشور با تأکید بر کشاورزی و گردشگری در راستای دستیابی به اقتصاد پایدار_پوستری بيشتر
88 بررسی و نقد معیارهای فرهنگی عدالت از منظر جامعه‌شناسی_شفاهی بيشتر
89 توسعه سیاسی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_شفاهی بيشتر
90 تحلیل محتوای پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با معیار برخی شاخص‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران_شفاهی بيشتر
91 کاهش جمعیت و تأثیر آن بر امنیت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
92 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ باستان‌شناسی کاربردی و گذشته قابل‌استفاده_پوستری بيشتر
93 تأملی در یکی از مهم‌ترین موانع نرم‌افزاری پیشرفت جامعه ایرانی_پوستری بيشتر
94 تعقیب معیارهای عدالت در نظریات معاصر توسعه_پوستری بيشتر
95 معیارهای عدالت اجتماعی در شهر اسلامی_شفاهی بيشتر
96 رویکرد امنیت ملی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مدنی_شفاهی بيشتر
97 نقش شایسته‌‌سالاری و عدالت سیاسی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
98 احصاء، تبیین و تشریح معیارهای فرهنگی عدالت بر اساس منابع معتبر اسلامی_شفاهی بيشتر
99 عدالت فرهنگی: چیستی، عرصه‌ها و معیارها_پوستری بيشتر
100 معیارشناسی عدالت سیاسی و نظریه عدالت سیاسی_پوستری بيشتر
101 مدیریت جهادی و استقلال اقتصادی، رویکردی علمی به الگوی پیشرفت با تکیه بر نامه 53 نهج‌البلاغه_پوستری بيشتر
102 تحلیل نقش جنگ جمعیتی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
103 معیارهای عدالت سیاسی در حوزه دفاعی نظام اسلامی باتأکید بر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری_پوستری بيشتر
104 تحلیل روان‌شناختی معیارهای عدالت_پوستری بيشتر
105 تحلیل و بررسی مبانی زیست‌محیطی برنامه درسی دوره ابتدایی باتوجه به مبانی زیست محیطی و رویکرد آمایشی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
106 ماهیت و الزامات امنیت اقتصادی در الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت_شفاهی بيشتر
107 معیارهای اجتماعی عدالت در اسلام_شفاهی بيشتر
108 واکاوی شاخص‌های عدالت فرهنگی در اندیشه استاد شهید مطهری_پوستری بيشتر
109 الگوی تفصیلی فرهنگ‌سازی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
110 لزوم توجه به رویکردهای معنوی و تربیتی ادبیات فارسی در راستای الگوی پیشرفت (مطالعه موردی: ادبیات معاصر)_پوستری بيشتر
111 وحدت‌گرایی یا کثرت‌گرایی در معیارهای عدالت فرهنگی_پوستری بيشتر
112 بررسی معیارهای عدالت در اسلام؛ واکاوی جایگاه عدالت اقتصادی درساختارحقوقی جمهوری اسلامی ایران_پوستری بيشتر
113 مؤلفه‌های نظام اقتصادی عدالت‌بنیان در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_شفاهی بيشتر
114 درآمدی بر معیار‌های روانی، اجتماعی و معنوی در نظریه عدالت اسلامی_پوستری بيشتر
115 بررسی چالش‌های فرهنگ دانشگاهی در تحقق الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
116 تبیین ضرورت آموزش اقتصاد مقاومتی و نقش آموزش عالی در تسهیل آن و ارائه رویکردها و مدل‌های تربیتی و مدیریتی_پوستری بيشتر
117 تبیین و بازشناسی عوامل مؤثر بر بین‌المللی‌سازی برنامه‌های درسی پزشکی_پوستری بيشتر
118 عدالت توزیعی در عرصه سیاست: رویکردی دینی_ مقاله پوستری بيشتر
119 نقش عوامل نهادی در توسعه علم، فناوری و نوآوری: تجارب جهانی و آموزه‌هایی برای ایران_شفاهی بيشتر
120 بررسی نسبت نظام آموزشی با الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
121 ارزش‌های بنیادین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اسناد توسعه عرصه آموزش پزشکی: پیشنهادهایی جهت تکمیل مبانی ارزشی الگو_شفاهی بيشتر
122 سلامت معنوی اسلامی، مبنای الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت در سلامت_شفاهی بيشتر
123 مدل آینده‌پژوهی و جانمایی اسناد برنامه‌ای کشور در آن_پوستری بيشتر
124 بررسی جایگاه مطالعه و کتابخوانی در برنامه‌های پنج‌ساله اول تا پنجم توسعه و نقش آن در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
125 اصول معیارپردازی در عدالت سیاسی با تأکید بر معیار برابری_شفاهی بيشتر
126 بررسی معیارهای تحقق عدالت سیاسی بر مبنای اندیشه شهید صدر_پوستری بيشتر
127 نقش استدلال اخلاقی و سبک رهبری مدیران بر فضیلت و پیشرفت آموزش‌وپرورش_پوستری بيشتر
128 تحلیل عملکرد سند چشم‌انداز و نقش آن در تحقق اهداف الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت: با تأکید بر چالش‌ها، الزامات و فرصت‌ها_شفاهی بيشتر
129 جایگاه منافع ملی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
130 سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران و عوامل مؤثر بر آن_پوستری بيشتر
131 برنامه درسی تربیت شهروندی با رویکرد فرهنگی در دوره ابتدایی آموزش‌وپرورش_پوستری بيشتر
132 الگوی پیشرفت و مسئله بحران_شفاهی بيشتر
133 آسیب‌شناسی فقهی پیشرفت اقتصادی ایران با محوریت پیامدهای برنامه‌های توسعه در سه دهه گذشته_پوستری بيشتر
134 توان‌سنجی در بخش توسعه کشاورزی با رویکرد الگوی آمایشی به پیشرفت؛ مورد مطالعه: شهرستان‌های استان زنجان_پوستری بيشتر
135 ضرورت یا عدم ضرورت: الگوی اقتصادی تفصیلی پیشرفت در بخش تجارت و بازاریابی از منظر اسلام_پوستری بيشتر
136 تحلیلی مقدماتی در بیان مفاهیم و گزاره‌های الگوی روستای متعالی_شفاهی بيشتر
137 رهیافت علیت هشیائو در سنجش اثر نهاد آموزش‌وپرورش بر رشد اقتصادی ایران_پوستری بيشتر
138 ضرورت تاریخی گذار از الگوی توسعه وابسته به مدل توسعه بومی-مستقل_شفاهی بيشتر
139 تبیین تأثیر ضعف پای‌بندی به قانون بر بحران فقر و نقش نظارت در آن و سایر ناهنجاری‌های خانواده_پوستری بيشتر
140 جایگاه اتکاء به آرای عمومی و نقش رأی مردم در پیشبرد، تحکیم و تثبیت امنیت ملی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_شفاهی بيشتر
141 بررسی عملکرد مکانیزم‌های کنترلی در پیشگیری و کاهش فساد اقتصادی کارکنان دولت به‌عنوان پیش‌بایستی در تحقق تمدن نوین اسلامی_پوستری بيشتر
142 زیارت و اصلاح الگوی گردشگری فرهنگی؛ به سوی الگوی اسلامی گردشگری فرهنگی_پوستری بيشتر
143 الزامات به‌کارگیری الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در بخش کشاورزی_پوستری بيشتر
144 بررسی شاخص‌های عدالت در اقتصاد متعارف و ارزیابی آنها از منظر اسلامی_شفاهی بيشتر
145 طرح دولت اسلامی تحول‌گرا در گذار از الگوی پایه به الگوی تفصیلی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
146 نگاهی اجمالی به برون‌سپاری در سازمان‌های آموزشی_پوستری بيشتر
147 بسط علم در زندگی_پوستری بيشتر
148 اهداف و منافع قدرت‌های منطقه‌ای در حوزه دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت_پوستری بيشتر
149 طرح رصد: پویش، پالایش و پیرایش آموزش پژوهش و فناوری_شفاهی بيشتر
150 بررسی و ترسیم شبکه مدیریت دانش مورد مطالعه: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_شفاهی بيشتر
151 سدره طوبی (مبانی نظری پیشرفت در حوزه آمایش بنیادین)_شفاهی بيشتر
152 بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دولت درتوسعه و پیشرفت کشور (مطالعه موردی بخش کشاورزی)_پوستری بيشتر
153 شناسایی مسائل معنویت‌پژوهی؛ گذار از الگوی پایه به الگوی تفصیلی_شفاهی بيشتر
154 بررسی و تبیین تأثیر مدیریت فرهنگ بر پیشرفت ایرانی و اسلامی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)_پوستری بيشتر
155 جایگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و راهبردهایی برای پیاده‌سازی و اجرای تدابیر آن در راستای افق‌ها_پوستری بيشتر
156 نسبت هنر و معماری اسلامی ایرانی (شهرسازی اسلامی و مسجد) با تعالی انسان در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
157 شهر؛ کالبدی واحد، محتوایی میان‌رشته‌ای_پوستری بيشتر
158 نقش عدالت جغرافیایی در پیشرفت پایدار با تأکید بر سرانه شهروندی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
159 نقد برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز در حوزه محیط‌زیست با استناد به دستاوردهای کنفرانس‏های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_شفاهی بيشتر
160 تحلیل نقش زنان در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
161 الگوی شایستگی‎های سرمایه انسانی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
162 نظریه زمینه‌ای از پویش الزامات نظام تعلیم‌وتربیت در برابر آسیب‌های اجتماعی نوجوانان، مطالعه موردی: شهر شیراز_پوستری بيشتر
163 بررسی اثرات تغییر قیمت نفت، حجم صادرات نفت و نرخ ارز روی تراز تجاری ایران_پوستری بيشتر
164 بررسی عوامل منتخب مؤثر بر مصرف انرژی‌های فسیلی با تأکید بر مصرف برق_شفاهی بيشتر
165 توسعه نوآوری منطقه‌ای، زمینه‌ساز پیشرفت فناورانه متوازن مناطق ایران_پوستری بيشتر
166 الزامات بنیادی علوم انسانی جهت تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای_پوستری بيشتر
167 راهبردهای تولید بازی‌های رایانه‌ای پلیسی برای کودکان و نوجوانان برای ناجا با هدف ایجاد تمدن نوین اسلامی_پوستری بيشتر
168 سیاست‌های توسعه‌ای پیامبر (ص) در غزواتِ سال چهارم هجری؛ راهبردی در حوزۀ روابط سیاسی-نظامی با کشورهای اسلام‌ستیز در پیش‌نویسِ الگوی پایه پیشرفت_پوستری بيشتر
169 آگاهی از بررسیِ کمیِ روابط خارجیِ در تحقیقات جدید، گامی مؤثر در راستای الگوی پایه پیشرفت در حوزۀ تاریخ (مطالعه موردی دورۀ شاهرخِ تیموری)_پوستری بيشتر
170 بانکداری اسلامی، موانع و چالش‌ها_ مقاله پوستری بيشتر
171 فراتحلیل مطالعات انجام‌شده عوامل مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان در ایران_پوستری بيشتر
172 بررسی نظام موضوعات علم و فناوری مبتنی بر اسناد و سیاست‌های بالادستی_پوستری بيشتر
173 پول‌شویی در اقتصاد و ارتباط آن با بی‌ثباتی سیاسی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
174 تبیین رابطه بین آمایش سرزمین و عدالت اسلامی در ایران_شفاهی بيشتر
175 شاخص‌های الگوی توسعة اسلامی ایرانی پیشرفت در بخش کشاورزی_شفاهی بيشتر
176 تأملی بر رویکرد معنوی و تربیتی به الگوی پیشرفت با بهره‌گیری از استدلال سه‌سطحی در تحلیل جایگاه عدالت سازمانی_پوستری بيشتر
177 بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و کار تیمی بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی: ادارات ثبت احوال آذربایجان شرقی)_پوستری بيشتر
178 نقش مربی تربیتی در شکل‌گیری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
179 بررسی اهمیت تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در مدیریت روستایی کشور_پوستری بيشتر
180 عملیاتی شدن رشد معنوی نوجوانان بر اساس الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت: رویکرد معنوی-تربیتی به الگوی پیشرفت اسلامی–ایرانی_پوستری بيشتر
181 پرسش‌های مطرح در حوزه معنویت در تبدیل الگوی پایه پیشرفت اسلامی– ایرانی به الگوی عملکردی: رویکرد معنوی و تربیتی_شفاهی بيشتر
182 الگوی نظریه‌پردازی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد اسلامی_پوستری بيشتر
183 بن‌بست ساختار پس‌انداز در اقتصاد ایران؛ اهمیت پرداخت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
184 مهندسی معکوس متقابل و نوآورانه سیاست‌ها، روش‌ها و اقدامات کشورهای متخاصم برای تکامل درونی و تقابل بیرونی_شفاهی بيشتر
185 بازار سرمایه و نقش آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_شفاهی بيشتر
186 جایگاه نوع‌دوستی در رفتار اقتصادی از منظر اسلام؛ اخلاق یکی از ارکان الگوی پیشرفت اقتصادی_شفاهی بيشتر
187 حکمرانی خوب و زندگی روزمره در ایران: ضرورتی مغفول در الگوی پیشرفت ایرانی–اسلامی_پوستری بيشتر
188 تجربه توسعه در ترکیه، نزاع یا اتفاق اسلام‌گرایان و سکولارها_پوستری بيشتر
189 اهمیت آموزش مداوم در توسعه پایدار_پوستری بيشتر
190 نقش سیاستگذاری فرهنگی در استفاده بهینه از آب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته_پوستری بيشتر
191 آزاداندیشی و نقش آن در بالندگی تمدن ایرانی، اسلامی_پوستری بيشتر
192 راهبردهای ارتقای دیپلماسی رسانه‌ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در دوران پسابرجام_پوستری بيشتر
193 مشارکت شهروندان در رفتارهای مقابله با تغییرات اقلیمی: رهیافتی جهت تسهیل توسعه_پوستری بيشتر
194 الگوی اسلامی بازدارندگی برای امنیت_پوستری بيشتر
195 اقتصاد مقاومتی؛ زمینه‌ساز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_شفاهی بيشتر
196 تحلیل مردم‌شناختی گردشگری بر پایه الگوی اسلامی پیشرفته در توسعه فرهنگ و اقتصاد کشور (مطالعه موردی گردشگری شهرستان مراغه)_پوستری بيشتر
197 بازبینی سند الگوی پایه با رویکرد آینده‌نگاری و تحلیل روندها_شفاهی بيشتر
198 رویکرد زیست محیطی به الگوی پیشرفت با بررسی رابطۀ بین آب و امنیت_پوستری بيشتر
199 ضرورت توجه به تقوا از دیدگاه مقام معظم رهبری با مد نظر قرار دادن رویکرد معنوی و تربیتی به الگوی پیشرفت_پوستری بيشتر
200 رویکرد دفاعی به الگوی پیشرفت با بررسی راه‌های ارتقای دانش نظامی در اندیشه دفاعی آیت‌الله خامنه‌ای_پوستری بيشتر
201 چرایی تدوین الگوهای تفضیلی مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
202 بررسی عوامل ایجاد تهدید و ناامنی به عنوان مهم‌ترین چالش در مسیر پیشرفت با بهره‌گیری از سخنرانی‌های مقام معظم رهبری_پوستری بيشتر
203 نسبت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با سند چشم‌انداز بیست‌ساله_پوستری بيشتر
204 امنیت حقوق مالکیت و نسبت آن با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_شفاهی بيشتر
205 تحلیل نقش جمعیت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
206 بازشناسی آسیب‌های انگیزشی و شناختی در عصر ارتباطات_شفاهی بيشتر
207 تعلیم‌وتربیت عقلانی، علمی و وحیانی_پوستری بيشتر
208 رویکرد امنیت ملی و دفاعی به الگوی پیشرفت_پوستری بيشتر
209 تدوین الگوی تشخیص فرصت‌های کارآفرینی کسب‌وکارهای نوپای فناورانه در بخش کشاورزی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
210 مدل مفهومی اسلامی ایرانی پیشرفت و نقشه راه طراحی و تدوین آن_شفاهی بيشتر
211 نسبت الگوی پایه واسناد بالادستی سلامت وآموزش پزشکی در بیانیه ارزش‌ها: تکمیل مبانی ارزشی الگوی پیشرفت علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران_شفاهی بيشتر
212 برقراری صلح و امنیت در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
213 واکاوی نقش آموزش‌وپرورش در شکل‌گیری سبک زندگی متناسب با توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ مطالعه داده‌بنیادِ مدارس استان خوزستان (شهرستان‌های رامهرمز، اهواز، ایذه)_شفاهی بيشتر
214 سبک زندگی معنوی حضرت فاطمه (س) الگویی برای پیشرفت تمدّن نوین اسلامی_پوستری بيشتر
215 بررسی انتقادی «تدابیر سلامت عمومی» پیش‌نویس سند الگوی پایه پیشرفت (مبتنی بر شاخص‌ها و بایسته‌های اسلامی-ایرانی)_پوستری بيشتر
216 ریاضیات اجتماعی توسعه و تضاد_ مقاله پوستری بيشتر
217 مؤلفه‌های علمی مطلوب در تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
218 ضرورت توجه الگوی پیشرفت بر برایند مشروعیت شرائع بر پایه آیه چهل‌وهشتم سوره مائده_پوستری بيشتر
219 بایسته‌های تربیت نسل آینده انقلاب اسلامی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
220 ضرورت توجه به نقش هنر در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جهت تأمین امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران_شفاهی بيشتر
221 وحدت عامل پیشرفت علمی و فرهنگی جامعه_پوستری بيشتر
222 تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای امنیت ملی با تأکید بر عنصر مشارکت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
223 بررسی مهم‌ترین شاخصه‌های کلان پیشرفت اقتصادی در کشور ایران_پوستری بيشتر
224 نقش برند حلال در شناخت و پیشرفت بازار کشورهای مسلمان_پوستری بيشتر
225 اسلام و تأثیر محیط‌زیست بر سلامت انسان_پوستری بيشتر
226 عدالت سیاسی، لازمه پیشرفت اسلامی–ایرانی_پوستری بيشتر
227 مطالعات تاریخی و الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت (مطالعه موردی: رساله منهاج العلی)_شفاهی بيشتر
228 تربیت اخلاقی رویکردی مهم در الگوی پیشرفت_پوستری بيشتر
229 معیارهای عدالت فرهنگی_شفاهی بيشتر
230 نقش اقتصاد دانش‌بنیان در پیشرفت جامعه اسلامی ایرانی_پوستری بيشتر
231 مبانی دولت اسلامی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از دیدگاه امام خامنه‌ای_پوستری بيشتر
232 ارائه الگوی ساختاری از رابطه بین دانش‌آفرینی اسلامی و چابکی سازمانی جهت پیشرفت اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها_پوستری بيشتر
233 تأثیرات تغییرات اقلیمی بر محیط‌زیست ایران و چالش‌های آن درپیشبرد الگوی پیشرفت_پوستری بيشتر
234 جایگاه زیبایی‌شناسی و نقش آن در تعلیم‌وتربیت از دیدگاه قرآن_پوستری بيشتر
235 جایگاه فرهنگ کار در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
236 خوانشی از دیپلماسی فرهنگی آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مقابله با آن_شفاهی بيشتر
237 چالشی نظری بر سر راه پویش الگوی پیشرفت: آموزش ریاضی ایران_شفاهی بيشتر
238 معیارهای سیاستِ فرهنگیِ عادلانه در اسلام (دولتِ عدالت‌گرا در رهیافتِ پیشرفتِ فرهنگی)_شفاهی بيشتر
239 استرس ادراک‌شده، حمایت اجتماعی، دینداری و شکوفایی در میان سالمندان_شفاهی بيشتر
240 معیارهای عدالت اقتصادی_شفاهی بيشتر
241 معیارهای عدالت سیاسی از دیدگاه اسلام: رویکردی انسان‌شناختی_شفاهی بيشتر
242 ماهیت رابطه دولت-ملت در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت_پوستری بيشتر
243 تبیین فقهی نوین از تحکیم خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (مطالعه موردی: مهریه)_شفاهی بيشتر
244 چرایی و چگونگی تفصیل و تجزیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به زیرالگوها و اجزای کوچک‌تر_شفاهی بيشتر
245 آسیب‌شناسی سیاستگذاری فعلی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران_پوستری بيشتر
246 پژوهش در مدارس گامی در جهت پیشرفت نقشه جامع علمی کشور_پوستری بيشتر
247 محیط‌زیست و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
248 مقایسه فضای کسب‌‌وکار ایران و کشورهای منطقه سند چشم‌انداز_پوستری بيشتر
249 بررسی سیر تطور مدیریت جهادی از گذشته تا نیاز امروز الگوی پیشرفت_پوستری بيشتر
250 اقتصاد مقاومتی با تأکید بر راهکارهای دانش‌بنیان_پوستری بيشتر
251 ارائه الگوی اسلامی-ایرانی دولت‌سازی با تاکید بر تجربه حکمرانی اسلامی از گذشته تا کنون_شفاهی بيشتر
252 ترسیم الگوی تربیتِ معلمان با کیفیت در راستای تحقق پیشرفت اسلامی-ایرانی با استقرار نظام «فرهنگ کیفیت» در دانشگاه فرهنگیان_پوستری بيشتر
253 احصای شاخصه‌های اسلامی ایرانی آثار مکتوب دفاع مقدس (با تکیه ‌بر سرگذشت‌نامه‌نویسی)_پوستری بيشتر
254 الگوی کاهش میزان آلودگی زیست محیطی ناشی از گاز مشعل با توجه به موقعیت ایران_پوستری بيشتر
255 سنت‌پژوهی پیشرفت: رویکردی نوین به آینده پیشرفت_شفاهی بيشتر
256 رشد و تربیت انسان با محوریت خانواده در الگوی پیشرفت_شفاهی بيشتر
257 نقش امنیت در پیشرفت ایران اسلامی_پوستری بيشتر
258 اثربخشی آموزش خود‌نظارتی با رویکرد مراقبه اسلامی بر خویشتن‌داری دانشجویان_شفاهی بيشتر
259 اخلاق حلقه مفقوده در مدل توسعه پایدار_پوستری بيشتر
260 نقش زنان در تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت: ظرفیت‌ها و موانع_شفاهی بيشتر
261 نگرشی بر پیشرفت محاکم اسلامی و بین‌المللی بر اساس تأکید بر معیارها در اصول دادرسی عادلانه_پوستری بيشتر
262 رابطه مسئولیت اجتماعی سازمان و بازاریابی داخلی با تعهد سازمانی و تمایل به ترک کار (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان کرمانشاه)_پوستری بيشتر
263 بررسی پیشینه چندرسانه‌ای‌ها در هنر_پوستری بيشتر
264 موجزی در باب امنیت اقتصادی در روند اقتصاد مقاومتی_پوستری بيشتر
265 بنیان‌های ژئوپولیتیکی پیشرفت در برنامه‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران (بحثی تحلیلی-انتقادی در سند راهبردی چشم‌انداز 1404)_شفاهی بيشتر
266 راهبردها و تاکتیک‌های تقابل با نظام سلطه و اصول راهبردی حاکم بر آن در سیره سیاسی اهل‌بیت_پوستری بيشتر
267 الگوی اثربخش اسلامی ایرانی پیشرفت در جهان اسلام_پوستری بيشتر
268 تأملی در مفهوم‌شناسی حکمت (الگوی تعامل نظریه و عمل) در قرآن (ضرورت حاکمیت حکمت در بطن و متن الگوی پیشرفت)_شفاهی بيشتر
269 تبیین، تحلیل و ارزیابی شاخص شادی سیاره در مفهوم توسعه و جایگاه آن در الگوی ایرانی-اسلامی_شفاهی بيشتر
270 بررسی جایگاه عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و سند توسعه پایدار در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای_پوستری بيشتر
271 آموزش زبان فارسی برای اهداف ویژه_پوستری بيشتر
272 اصول اقتصادی-اسلامی و کاهش فقر در ایران_پوستری بيشتر
273 معماری الگوی پیشرفت کشور (روش‌شناسی الگوی تفصیلی پیشرفت و الزامات مدیریتی و رسانه‌ای اجرای آن)_پوستری بيشتر
274 تبیین مبانی حکمرانی خوب در ارائه راهبردهای اقتصادی و غیراقتصادی در محوریت تحقق الگوی پیشرفت_پوستری بيشتر
275 مبانی و اصول اطلاعات در اسلام_پوستری بيشتر
276 روش‌شناسی فرااندیشه و دانش جامع نظام‌شناس-نظام‌ساز پیشرفت_شفاهی بيشتر
277 دموکراسی ایرانی-اسلامی (راهبردی برای توسعه و پیشرفت ایران)_پوستری بيشتر
278 بررسی رابطه قومیت با نگرش به مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهرستان نقده)_پوستری بيشتر
279 عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی مناطق روستایی با تأکید بر اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_شفاهی بيشتر
280 بررسی راه‌های تقویت تعامل فرهنگی اقوام با تأکید بر نقش و کارکرد دولت (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)_پوستری بيشتر
281 تحلیل بحران هویت قومی در ایران در بستر جهانی‌شدن و فضای مجازی با رویکرد علم پایداری_پوستری بيشتر
282 تنبلی اجتماعی بزرگ‌ترین مانع در تحقق الگوی کار اسلامی_پوستری بيشتر
283 نقش دیپلماسی دفاعی در منطقه و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی_پوستری بيشتر
284 چالش فرهنگی فرد در راه پیشرفت_پوستری بيشتر
285 سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و تأثیر آن بر امنیت ملی با تأکید بر الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی_پوستری بيشتر
286 مشروعیت و مقبولیت در نظام جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی با تاکید بر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت_پوستری بيشتر
287 رزق و روزی از منظر اسلام_پوستری بيشتر
288 تحلیل بنیادی سپاه پاسداران در مفهوم‌شناسی در حرکت به سوی الگوی اسلامی پیشرفت_پوستری بيشتر
289 بررسی مشکلات سیاستگذاری فضای مجازی کشور در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
290 تحلیل و بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی در نگاه کلان مدیریتی جامعه اسلامی_پوستری بيشتر
291 مطالعه کارکردهای حقوقی بسیج در ترویج و توسعه گفتمان انقلاب اسلامی_پوستری بيشتر
292 ارزیابی شهرهای جدید بر مبنای الگوی شاخصه‌های شهرسازی ایرانی اسلامی؛ پژوهش موردی: شهر جدید هشتگرد_شفاهی بيشتر
293 امکان‌سنجی ارائه الگوی سیاست خارجی ژئوپلیتیک‌محور جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس با تأکید بر کدهای ژئوپلیتیک_شفاهی بيشتر
294 چارچوب روش‌شناختی «الگوی تفصیلی پیشرفت» با تأکید بر مدل‌سازی در سیستم‌های پیچیده و نظریه آشوب (مطالعه موردی: پیش‌نویس سند تدبیر)_شفاهی بيشتر
295 رویکرد امنیت و دفاع ملی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_شفاهی بيشتر
296 امانتداری تسهیل گذار از کنترل‌گری به تعامل با محیط‌زیست و زمینه‌سازی نگاه فرابخشی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_شفاهی بيشتر
297 نقش عدالت در ارتقای امنیت ملی نظام اسلامی مبتنی بر آراء و اندیشه امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)_پوستری بيشتر
298 جایگاه پزشکی بازساختی در الگوی پیشرفت_پوستری بيشتر
299 جایگاه اخلاق در توسعه کشاورزی_پوستری بيشتر
300 نقش تهدیدات کلان اقتصادی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد_پوستری بيشتر
301 آسیب‌شناسی تربیت دینی از منظر دانشمندان اسلامی_پوستری بيشتر
302 تأثیر نقش پول مدرن در عدم تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_پوستری بيشتر
303 الگوی پیشرفت نانو فناوری در ایران_پوستری بيشتر
304 ابعاد و الزامات مغفول توسعه پایدار شهری_پوستری بيشتر
305 ارتباط امنیت غذایی و امنیت ملی در مسیر پیشرفت کشور_ مقاله شفاهی بيشتر

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved