ليست مقالات همايش ششمین کنفرانس ملی تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت
رديف عنوان مقاله
1 مسجد به مثابه نهاد پیشرفت تمدن اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
2 صورت‌بندی و تأملی در رهیافت‌های «قلمرو دین»_ مقاله شفاهی بيشتر
3 معنویت معطوف به عرصه‌های زندگی در گفتمان مقام معظم رهبری_ مقاله شفاهی بيشتر
4 نگاهی بر نقش معماری سبز درالگوی توسعه عمرانی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
5 مقایسه انگاشت توسعه پایدار در الگوی پایه پیشرفت با مفاهیم و الگوهای رایج غربی_ مقاله پوستری بيشتر
6 ضرورت سواد رسانه‌ای در تربیت نیروی انسانی توانمند، کارا و خردورز_ مقاله پوستری بيشتر
7 راهبردهای توسعه پایدار در ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
8 تبیین نقش و جایگاه ایمان در رابطه با امنیت و ابعاد مختلف آن_ مقاله پوستری بيشتر
9 نگرشی بر روش‌ها، فنون، تکنیک‌ها، عوامل، شرایط و عناصر پرورش خلاقیت در جوانان_ مقاله پوستری بيشتر
10 تبیین حقوق شهروندی (عملی) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
11 آرمان‌های اجتماعی در انقلاب اسلامی (بررسی آزادی و مردم‌سالاری دینی در قاموس انقلاب اسلامی)_ مقاله پوستری بيشتر
12 مبارزه‌جویی و جهاد حلقه مفقوده انسان‌شناسی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
13 جایگاه اتحاد و عدالت در نظامات توحیدی و لزوم ملتزم شدن به آن‌ها جهت پیشرفت و تمدن‌سازی_ مقاله پوستری بيشتر
14 موانع همگرایی مسلمانان و راه‌های رهایی از آن_ مقاله پوستری بيشتر
15 آرمان‌نگاری تربیت معنوی-دینی نوجوان؛ موضوع خداباوری_ مقاله پوستری بيشتر
16 بررسی شاخصه‌های الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت از منظر اهداف اقتصاد مقاومتی_ مقاله پوستری بيشتر
17 بررسی رابطه میان نااطمینانی تورمی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
18 الگوی پایه پیشرفت ایران: طرحی اجتماعی و انسانی پاسخی به چالش‌های نظریه و عمل، آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در تدوین پیش‌نویس الگوی پایه پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
19 بررسی اثر رشد نرخ بیکاری بر پیشرفت رشد اقتصادی در استان‌های شمال‌غرب کشور_ مقاله پوستری بيشتر
20 اثر جمعیت تعدیل‌شده توسط مصرف بر محیط‌زیست_ مقاله پوستری بيشتر
21 مطالعه رابطه بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی، سیاسی، و دینی در بین شهروندان شهر شیراز_ مقاله پوستری بيشتر
22 بررسی اثرات زیست‌محیطی تولید گازهای گلخانه‌ای از بخش‌های خانگی، کشاورزی و حمل‌ونقل؛ مطالعه موردی: ایران به عنوان یک کشور اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
23 ارائه مدل الگویی و تجربه استفاده از فرصت‌های بین‌المللی زیست‌محیطی_ مقاله شفاهی بيشتر
24 تدبیر راهبردی زیست‌محیطی در حوزه کشاورزی_ مقاله پوستری بيشتر
25 ارائه چارچوب سیستمیک جهت مدیریت برنامه‌های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
26 تبیین چالش‌های موردی نهادینه نشدن حقوق شهروندی (نظری) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
27 روان‌شناسی و دین از جدایی تا نظریه‌پردازی_ مقاله پوستری بيشتر
28 بررسی جایگاه نظام خانواده در پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی با رویکردی بر گفتمان حاکم بر نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی-ایرانی خانواده‌محور در اسناد الگوی پایه پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
29 نقش تربیت خانواده‌محور در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
30 بررسی عملکرد مکانیزم‌های نظارتی در پیشگیری و کاهش فساد اقتصادی کارکنان دولت، پیش‌بایستی در تحقق تمدن نوین اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
31 تفاوت به‌کارگیری سلامت معنوی در اسلام و تفکر غربی در حیطه علوم پزشکی_ مقاله پوستری بيشتر
32 ارائه تدابیر مراقبتی و درمانی بر مبنای فطرت انسانی در حیطه بهداشتی و سلامت_ مقاله پوستری بيشتر
33 ارائه تدابیر عملکردی در جهت شناخت فطرت الهی انسان به عنوان پیش‌فرض تدابیر طراحی‌شده در الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی_ مقاله پوستری بيشتر
34 بررسی اثرات شفافیت در اقتصاد کشور_ مقاله پوستری بيشتر
35 تأملی در منطق ساختاری و پیوند دیالکتیکیِ نظریه و الگوی پیشرفت (در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی)_ مقاله شفاهی بيشتر
36 موانع نظریه‌پردازی در قلمرو مسائل ایران_ مقاله پوستری بيشتر
37 فرایند کاهش وفاداری ملی در سربازان وظیفه؛ رهنمودهایی برای سند تدابیر الگوی پایه_ مقاله پوستری بيشتر
38 بررسی اثر میزان برق تولیدشده بر تولید ناخالص داخلی در ایران_ مقاله پوستری بيشتر
39 امام خمینی -رحمت الله علیه- پیام‌آور وحدت_ مقاله پوستری بيشتر
40 حفاظت پایدار محیط‌زیست، تقویت منابع تجدید‌پذیر واستفاده از انرژی‌های پاک_ مقاله پوستری بيشتر
41 بررسی ضرورت اجرای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در آموزش و پژوهش علوم انسانی_ مقاله پوستری بيشتر
42 امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و کارکرد اجتماعی آن در مدل‌سازی بومی اسلامی شهروند مسئول_ مقاله پوستری بيشتر
43 نقش سرمایه اجتماعی در توسعه با تأکید بر مفهوم مشارکت_ مقاله پوستری بيشتر
44 تفقه در دین و چگونگی کسب علم_ مقاله پوستری بيشتر
45 نظریۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
46 الگوی حکمروایی سرآمد (نظام توحیدی)_ مقاله پوستری بيشتر
47 کالایی شدن فضای جغرافیایی در نظام سرمایه‌داری_ مقاله پوستری بيشتر
48 ساختارهای دانش‌مدار، آموزش و پژوهش هدفمند، پیش‌نیاز اقتصاد مقاومتی_ مقاله شفاهی بيشتر
49 شاخص‌های ذهنی توسعه انسانی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
50 رویکرد سامانه‌ای نرم؛ مدل مؤثر مراکز آموزشی کشور برای دستیابی به تدبیر: توانمندی و خردورزی لازم در منابع انسانی_ مقاله پوستری بيشتر
51 جمهوری اسلامی ایران و جایگاه مطلوب آن در نظام بین‌الملل آینده (ناظر بر افق 1444 الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی)_ مقاله شفاهی بيشتر
52 علل توسعه‌نیافتگی ایران از بعد داخلی و خارجی_ مقاله پوستری بيشتر
53 رویکرد تربیت معلم در گفتمان پیشرفت اسلامی_ مقاله شفاهی بيشتر
54 اهمیت مبانی فرهنگی-دینی در طراحی الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت (با تأکید بر دلالت‌های فرهنگی-مذهبی در توسعه ژاپن)_ مقاله شفاهی بيشتر
55 مدل عملیاتی اقتصاد مقاومتی با اتکا به مدیریت جهادی در شهرداری‌ها مطالعه موردی: شهر کاشان_ مقاله پوستری بيشتر
56 رویکردهای لازم برای تبدیل کارگاه‌های بومی و آزمایشگاه‌های سنتی به کانون‌های فن‌آور_ مقاله شفاهی بيشتر
57 بررسی میزان به‌کارگیری اینترنت توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود بر مبنای الگوی پذیرش مبتنی بر علاقه_ مقاله پوستری بيشتر
58 هویت روستایی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
59 نقدی بر تدبیر «پیشگیری و جلوگیری از جرم با افزایش آگاهی و تقوای عمومی» در سند الگوی پایه پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
60 فلسفه و مبانی تربیتی نظریه مردم‌سالاری دینی در الگوی ایرانی-اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
61 فساد اداری-اقتصادی، مانعی در راه پیشرفت و توسعه ایران_ مقاله پوستری بيشتر
62 بررسی عوامل مؤثر بر ضریب جینی ایران و پیش‌بینی آن تا افق 1404_ مقاله پوستری بيشتر
63 تبیین و بررسی فقهی-حقوقی مبانی اسناد الگوی پیشرفت با تمرکز بر امکان‌سازی ابتناء حداکثری بر سنت‌های الهی و الگوی پیشرفت در حکومت نبوی_ مقاله پوستری بيشتر
64 الگوی پایه پیشرفت، مدلی خطی و یا مدلی پویا_ مقاله شفاهی بيشتر
65 تأملی در سازوکار عملیاتی تعمیق الگوی پایه پیشرفت و ارائه یک روش_ مقاله پوستری بيشتر
66 بررسی تأثیر بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی، خدمات و صنعت بر روی رشد اقتصادی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
67 طراحی مدل سرمایه انسانی در سازمان‌های صنعتی با بهره‌گیری از روش رویش نظریه_ مقاله پوستری بيشتر
68 الگوی سیاست‌گذاری فناوری مبتنی بر آینده‌نگری با رویکرد اسلامی-ایرانی_ مقاله شفاهی بيشتر
69 بررسی رابطة بین احساس نابرابری با بی‌تفاوتی مدنی در بین شهروندان شهر تهران_ مقاله پوستری بيشتر
70 بررسی جدایی دین از سیاست با محوریت آراء و نظرات حضرت امام خمینی -رحمت الله علیه-_ مقاله پوستری بيشتر
71 راهبردهای مدیریت رسانه‌ای پیشبرد اقتصاد مقاومتی در دوران پسابرجام برای شبکه ایران‌کالای سیمای ج. ا. ا_ مقاله پوستری بيشتر
72 بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر روابط تجاری ایران و کشورهای منتخب_ مقاله شفاهی بيشتر
73 تحلیل اثرات نهادینه‌سازی رفتارهای مصرفی خانواده محور در اسلام در مقایسه با نظام غرب_ مقاله شفاهی بيشتر
74 بسط علم در زندگی در سایه‌سار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود (بحث موردی: شمولیت‌افزایی اقتصاد دانش‌بنیان)_ مقاله شفاهی بيشتر
75 مطالعه تطبیقی گفتمان حاکم بر شاخص‌های دینی الگوی پایه پیشرفت و مبانی فکری الگوهای رایج توسعه غربی با رویکردی بر کاربست‌های قانونی پیشرفت در نظام حقوقی ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
76 بررسی فقهی-حقوقی سیاست جنایی ایران نسبت به جرائم اخلاقی: با رویکردی بر مبانی حقوق شهروندی الگوی پایه پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
77 بررسی مؤلفه‌های کالبدی فضاهای مسکونی برای ایجاد حس سرزندگی با به‌کارگیری معماری سنتی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
78 بومی‌سازی علوم انسانی در ایران_ مقاله پوستری بيشتر
79 چهل عامل تهدیدکنندۀ سلامت خانواده و ارائۀ راهکارهایی برای پیشگیری از فروپاشی آن_ مقاله شفاهی بيشتر
80 ضرورت‌های تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و کاربرد آن در جهان اسلام_ مقاله شفاهی بيشتر
81 ضرورت‌های تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی به مثابه تهدید نرم جمهوری اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
82 بررسی تطبیقی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با الگوهای غربی توسعه_ مقاله شفاهی بيشتر
83 بررسی تأثیر علم و دانش در دفاع همه‌جانبۀ جمهوری اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
84 ارائه مدل شناورسازی مرز حوزه‌های انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی بر مبنای افزایش سرمایه اجتماعی_ مقاله پوستری بيشتر
85 توسعه گردشگری، محملی برای صدور فرهنگ اسلامی-ایرانی، تقویت اقتصاد درون‌زا، عدالت سرزمینی و حفظ محیط‌زیست_ مقاله پوستری بيشتر
86 گردشگری مذهبی، پایه‌های تعمیق فرهنگ ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی: مشهد مقدس)_ مقاله پوستری بيشتر
87 اهتمام عملی مسئولان به هنجارهای شایسته‌سالاری و پاسخگویی با رویکرد اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
88 الگوواره ترسیم نقشه جامع علمی به منظور تحقق تحول همه‌جانبه_ مقاله پوستری بيشتر
89 حکومت علوی، الگوی تمدن‌سازی اسلامی با ابزار مردم‌سالاری دینی_ مقاله پوستری بيشتر
90 بررسی تأثیر دینداری بر مصرف‌گرایی زنان (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان)_ مقاله پوستری بيشتر
91 جامعه توسعه‌یافته اسلامی از دیدگاه شهید مطهری_ مقاله پوستری بيشتر
92 تدوین معیارهای گزینش روستاهای هدف گردشگری؛ راهبرد برنامه‌ریزی پیشرفت گردشگری روستایی کشور_ مقاله پوستری بيشتر
93 بررسی مفهوم آزادی در جامعه و ارتباط آن با الگوی پایه پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
94 بررسی احساس مفهوم عدالت اجتماعی و قضایی در جامعه_ مقاله پوستری بيشتر
95 برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه گردشگری در مناطق نمونه گردشگری کشور؛ مطالعه نمونه: منطقه نمونه گردشگری انشان در خوزستان_ مقاله پوستری بيشتر
96 ضرورت شکل‌گیری جریان‌های اجتماعی جهت تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت (دلالت‌های نگرش انتقادی به نقش آرمان‌‌های تفکر مدرن در تحقق توسعه غربی)_ مقاله شفاهی بيشتر
97 بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی بر مهارت شناختی تجزیه‌وتحلیل دانشجویان از موضوعات و مسائل روز_ مقاله پوستری بيشتر
98 جایگاه مقاصد شریعت در افق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
99 تمدن نوین اسلامی و تعامل با اهل کتاب؛ مطالعه موردی صابئین مندائی ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
100 نقد راهبردی ساختار سند چشم‌انداز بیست‌ساله توسعه کشور_ مقاله پوستری بيشتر
101 نقش و جایگاه فضای مجازی در قدرت نرم_ مقاله پوستری بيشتر
102 آموزه‌های قرآنی در تبیین لغزش‌گاه های تفکر_ مقاله پوستری بيشتر
103 شاخصه‌های پایداری توسعه در ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
104 الزامات تدابیر توسعه کشور_ مقاله پوستری بيشتر
105 تدابیر لازم برای حفظ محیط‌زیست در الگوی اسلامی-ایرانی پایه پیشرفت (با تمرکز بر آمیخته بازاریابی سبز)_ مقاله پوستری بيشتر
106 افق و تدابیر الگوی پایه در حوزه سیاست و حاکمیت تکمیل، ارتقاء و تعمیق پیش‌نویس سندها_ مقاله شفاهی بيشتر
107 روش‌شناسی و فرایند تدوین الگوی پایه پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
108 غایت علم‌ورزی در پیشرفت علم‌وفناوری با رویکرد اسلامی-ایرانی: یک مطالعه کیفی_ مقاله شفاهی بيشتر
109 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار سکونت‌گاه‌های روستایی_ مقاله پوستری بيشتر
110 راهبردهای مطلوب تولید بازی‌های رایانه‌ای برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با هدف ارتقای قدرت ملی)_ مقاله پوستری بيشتر
111 رابطه بین سرمایه‌های اجتماعی و سلامت روانی متأثر از نقش پایدار و سالم زنان در سلامت خانواده و آینده و پیشرفت جامعه بشری_ مقاله پوستری بيشتر
112 برخورداری از مبانی مشروعیت دینی و سیاسی گامی در راستای ثبات و پیشرفت مطالعه موردی: مرعشیان مازندران_ مقاله پوستری بيشتر
113 بررسی نقش جایگاه بخش صنعت در ادوار تجاری ایران_ مقاله پوستری بيشتر
114 بررسی ادبیات نظری و تجربی آسیب‌پذیری اقتصاد کلان: مؤلفه‌ای از الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
115 نقش مشارکت در تاب‌آوری محیط‌زیست شهری پایدار با تأکید بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
116 بازتاب سرمایه اجتماعی بر بهبود روابط دولت-ملت_ مقاله شفاهی بيشتر
117 بررسی چالش‌های توانمندسازی نیروی انسانی و تربیت فرهنگی در ایران_ مقاله پوستری بيشتر
118 ظهور تمدن نوین اسلامی از خاستگاه علوم انسانی_ مقاله پوستری بيشتر
119 بررسی اهمیت وجودی زائرسراهای ارزان‌قیمت و تأثیر آن‌ها بر اقتصاد؛ نمونه موردی: زائرسرای فدک_ مقاله پوستری بيشتر
120 مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی اسلامی و نقش آن در پیشرفت حکومت‌های اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
121 کیفیت جهت‌دهی رفتار مسئولان به گرایش‌های مردم و نخبگان و اثر آن بر پیشرفت جامعه از دیدگاه نهج‌البلاغه_ مقاله شفاهی بيشتر
122 الگوی تقریبی استاد مطهری: پشتیبانِ نظری افق وحدت و اخوت در الگوی پایه پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
123 تعمیق و تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در سایه آموزش مهارت‌های زندگی متعادل و متعالی به دانش‌آموزان دوره ابتدایی آموزش‌وپرورش_ مقاله پوستری بيشتر
124 نقش آموزش‌وپرورش بر فراگیرسازی الگوی مصرف با درون‌مایه سبک زندگی اسلامی در جامعه به سوی اقتصاد مقاومتی عملی_ مقاله پوستری بيشتر
125 ضرورت اتخاذ رویکرد آینده‌پژوهی در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
126 تبیین نقش دولت درتأمین امنیت غذایی با تأکید بر نگاه اسلامی و جایگاه آن در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
127 بررسی چرایی نامناسب بودن فرهنگ مصرف و ارائه راهکار بهبود_ مقاله پوستری بيشتر
128 برآورد پتانسیل واردات کالاهای اساسی ایران از کشورهای اسلامی با استفاده از شاخص آنکتاد_ مقاله شفاهی بيشتر
129 بررسی نقش منابع انسانی در توسعه پایدار_ مقاله پوستری بيشتر
130 نقش و جایگاه فرهنگ در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
131 جایگاه و نقش عامل «کیفیت و پاسخگویی به شهروندان» در مدل اقتضایی «حرکت سرامد»_ مقاله شفاهی بيشتر
132 تحلیل فرهنگی-اجتماعی قانون‌گریزی مدنی و عوامل مؤثر بر شیوع آن_ مقاله شفاهی بيشتر
133 نسبت‌سنجی ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران با استعمار غربی_ مقاله پوستری بيشتر
134 بررسی رابطه بین مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان و بهره‌وری کل عوامل تولید_ مقاله پوستری بيشتر
135 کار و کارآفرینی در فرهنگ و تمدن اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
136 ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
137 معنویت در جوان: روش‌های ارتقا و عوامل آسیب‌زا_ مقاله شفاهی بيشتر
138 نقش کمک‌های بین‌المللی GGP «کمک‌های بلاعوض برای پروژه‌های تأمین امنیت انسانی» بر فقرزدایی زنان روستایی در ایران_ مقاله پوستری بيشتر
139 طراحی مدل مفهومی تربیت کودک با رویکرد اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
140 اعتدال‌بخشی به‌جایگاه عقل در حوزه معرفت دینی از نگاه کلینی_ مقاله پوستری بيشتر
141 تبیین اجمالی به تدریس اثربخش و مؤلفه‌های آن در آموزش عالی در جامعه ایرانی-اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
142 جایگاه مدیریت شهری در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
143 مداقه‌ای بر مدخلیت حکمروایی شهری شایسته اسلامی در تعمیق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
144 جایگاه مردم‌سالاری دینی در نگاه شیعه و اهل سنت با نگاه موردی بر اندیشه سیاسی امام خمینی و حسن البناء_ مقاله پوستری بيشتر
145 نسبت‌سنجی دین اسلام با جهانی شدن_ مقاله پوستری بيشتر
146 تبیین چالش‌های امنیت عمومی تقسیمات کشوری در دستیابی به الگوی پایدار سازماندهی سیاسی فضا در ایران (با تأکید بر ناآرامی عمده و مرتبط پس از انقلاب اسلامی)_ مقاله شفاهی بيشتر
147 نگاهی راهبردی-آموزشی به نیروهای مردمی در راستای مبارزه با تروریسم_ مقاله پوستری بيشتر
148 مبانی عملی پیشرفت و سنت‌های الهی_ مقاله شفاهی بيشتر
149 بررسی رابطه بین تعداد مدرسه‌ها و آموزشگاه‌ها (کلیه مقاطع تحصیلی) باپیشرفت رشد جمهوری اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
150 مقایسه تطبیقی جهاد در اندیشه حضرت امام خمینی و رهبران جهادی و تأثیر آن در پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
151 کارکردهای اقتصادی-اجتماعی جهیزیه در فرهنگ اسلام و ایران_ مقاله پوستری بيشتر
152 شناسایی و برنامه‌ریزی مشکلات کیفیتی، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه جهت تحقق اهداف آموزش عالی_ مقاله پوستری بيشتر
153 برآورد رابطه بلند شاخص آموزش و فرهنگ در پیشرفت جذب گردشگران بین‌الملل در کشورهای منتخب اسلامی دی-هشت_ مقاله پوستری بيشتر
154 تحلیل و بررسی تطبیقی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت براساس اسناد تحولی بالادستی و سند تحول بنیادین_ مقاله پوستری بيشتر
155 جایگاه بانکداری بر پایه اقتصاد اسلامی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
156 نگاهی به جلوه‌های حجاب و عفاف در نهج‌البلاغه، قرآن و احادیث_ مقاله پوستری بيشتر
157 الگوی اسلامی-ایرانی پرداخت دستمزد عادلانه و رفع تبعیض در سازمان‌ها_ مقاله پوستری بيشتر
158 عدم توجه به تبلیغ بین‌الملل اسلام؛ نقض جامعیت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
159 بررسی تأثیر ثنویت دکارتی بر روند شکل‌گیری علم روان‌شناسی در جهان بر اساس فلسفه صدرایی_ مقاله پوستری بيشتر
160 واکاوی کفایت محتوایی پیش‌نویس سند تدابیر به لحاظ توجه به حکمروایی شایسته در سیاست‌گذاری بهینه مناطق کلان‌شهری آینده کشور و رفع تضاد موجود_ مقاله پوستری بيشتر
161 رهیافتی بر اندیشه تقریب مذاهب اسلامی و نقش آن در تحکیم اتحاد و انسجام مسلمانان_ مقاله پوستری بيشتر
162 هویت و ارتباط آن با جهانی شدن در الگوی پایه پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
163 بررسی تأثیر نابرابری درآمدی بر انتشار آلودگی در استان‌های ایران_ مقاله پوستری بيشتر
164 تبیین و تعمیق مؤلفه‌های صنعت موضوعاً بر اساس فلسفه شدن اسلامی در جهت دستیابی به الگوی پایه پیشرفت صنعت_ مقاله پوستری بيشتر
165 چرخه نظام‌سازی توحیدی، الگوی حاکمیت و پیشرفت در رهیافت توحیدی با تأکید بر مکتب امام -ره-_ مقاله شفاهی بيشتر
166 ارائه الگویی برای تعالی تفکر خلاق در راستای پرورش هنر قدسی بر مبنای حکمت متعالیه_ مقاله شفاهی بيشتر
167 مقایسه الگوهای مکاتب عمده توسعه با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
168 بارفتن ذهن در کشمکش بلور ساختارها_ مقاله شفاهی بيشتر
169 بررسی رابطه بین دینداری با اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز_ مقاله پوستری بيشتر
170 نقش تشکل‌های مردمی در افزایش سرمایه‌های اجتماعی و نظام‌سازی اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
171 دین و رفتار اقتصادی؛ مطالعه تجربی تأثیر دینداری بر اعتماد_ مقاله شفاهی بيشتر
172 پیشتازی فرهنگی در سطح بین‌المللی_ مقاله پوستری بيشتر
173 چالش‌ها و راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش و نیل به الگوی آرمانی نظام آموزش عالی پزشکی در ج.ا. ایران_ مقاله پوستری بيشتر
174 حکمروایی زمینِ طرفدار فقرا: از نظریه تا اجرا_ مقاله پوستری بيشتر
175 نقش دانشگاه کارآفرین و سرمایه فکری در پیشرفت با تمرکز بر شاخصه‌های مدیریت جهادی_ مقاله شفاهی بيشتر
176 ظرفیت‌شناسی گونه‌های تعامل اقتصاد و فرهنگ در راستای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
177 نقد اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران (قانون اساسی) از منظر توسعه سیاسی_ مقاله پوستری بيشتر
178 شاخص‌های هویت‌ساز معماری ایرانی-اسلامی در خانه‌های دوره قاجار (نمونه موردی: خانه قلمبر و خلیلو دزفول)_ مقاله پوستری بيشتر
179 هویت و ارتباط آن با جهانی شدن در الگوی پایه پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
180 بازمهندسی زنجیره ایده تا محصول در فرآیندهای تمدنی (مطالعه موردی فرایند تغذیه)_ مقاله پوستری بيشتر
181 تأملی بر مؤلفه‌های مفاهیم ترفیع فروش و محصول در بازاریابی با رویکرد اسلامی_ مقاله شفاهی بيشتر
182 مقایسه تطبیقی اقتصاد اسلامی با مکتب سوسیالیستی_ مقاله پوستری بيشتر
183 مبانی و راهبردهای ارتقای نظم در شهر ایرانی-اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
184 صداقت در سیرة سیاسی پیامبر -صلی الله علیه و آله و سلم- از منظر قرآن کریم_ مقاله پوستری بيشتر
185 مطالعات تاریخی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت (مطالعه موردی رساله روح الاسلام و صراط المستقیم علی الانام)_ مقاله شفاهی بيشتر
186 غفلت از نگاه آیات و روایات_ مقاله پوستری بيشتر
187 عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی: مقایسه مناطق شهری و روستایی_ مقاله پوستری بيشتر
188 جایگاه برنامه‌ریزی استراتژیک و راهبرد توسعه منطقه‌ای (RDS) در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
189 عدم تمرکز برای پاسداری از انسجام ملی و عدالت اجتماعی_ مقاله پوستری بيشتر
190 رسالت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران با توجه به جایگاه کارآمدی نظام در‌ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
191 واکاوی کنفرانس‌های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و ارائه راهکارهای بهبود آن_ مقاله پوستری بيشتر
192 نقش زنان در اقدام و عمل به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی_ مقاله پوستری بيشتر
193 نقش اخلاق پیامبر -صلی الله علیه و آله- در ترویج حقوق شهروندی_ مقاله پوستری بيشتر
194 تبیین اهمیت ساختارهای حاکم بر فعالیت های اجتماعی زنان در تحقق سبک زندگی اسلامی-ایرانی خانواده‌محور_ مقاله پوستری بيشتر
195 ضرورت تدوین الگوی پیشرفت بر پایه استنباط سبک زندگی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)_ مقاله پوستری بيشتر
196 تبیین اهداف و اصول پایداری منابع طبیعی و محیط زیست در تعمیق و تکمیل پیش‌نویس افق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
197 جایگاه انرژی در اقتصاد مقاومتی: قابلیت‌ها و فرصت‌ها_ مقاله پوستری بيشتر
198 بررسی نقش نظام تعلیم‌وتربیتی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی استان فارس)_ مقاله پوستری بيشتر
199 لزوم توجه به فرهنگ سیاسی در نیل به پیشرفت و توسعه_ مقاله پوستری بيشتر
200 الگوهای توسعه اسلام مدرن در ترکیه از نگاه «فتح‌الله گولن»_ مقاله شفاهی بيشتر
201 برخی از چالش‌های حقوقی توسعه هزاره در نیل به برابری جنسیتی و توانمندی زنان_ مقاله پوستری بيشتر
202 نگاهی منتقدانه به نقشه راه و شیوه‌های تدوین الگوی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
203 رهیافت «فرهنگ استراتژیک» ملی در الگوی دیپلماسیِ فرهنگی چندجانبه (با تأکید بر امنیت فرهنگی)_ مقاله شفاهی بيشتر
204 شناخت استلزامات فلسفی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در رویکردی انتقادی-تطبیقی به سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش_ مقاله پوستری بيشتر
205 تقریب مذاهب اسلامی و تحکیم اتحاد و انسجام مسلمانان با تأکید بر مشترکات دینی_ مقاله پوستری بيشتر
206 بررسی سبک زندگی ایرانی-اسلامی در جریان‌های شعری ادبیات معاصر_ مقاله پوستری بيشتر
207 وحدت رمز پیشرفت با مداقه در آیات قرآن کریم_ مقاله پوستری بيشتر
208 مؤلفه‌های نظم ذهن برای پیشتازی‌ فرهنگی نوین ‌اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی_ مقاله شفاهی بيشتر
209 تربیت مربی معنویت، راهکاری برای پایدارسازی الگوی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
210 اهمیت نگاه جهادی به عرصه فرهنگ و مدیریت فرهنگی کشور در اندیشه مقام معظم رهبری -مد ظله العالی-_ مقاله پوستری بيشتر
211 محبت برادران ایمانی و پیشرفت هم‌وطنان ایرانی در سایه وحدت و انسجام اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
212 جهاد اقتصادی در سبک زندگی اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
213 بررسی رابطه سرمایه نمادین ایرانی-اسلامی با مشارکت سیاسی در سازمان؛ مورد مطالعه: دانشجویان گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان_ مقاله پوستری بيشتر
214 بررسی تأثیر انواع آزادی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب اسلامی با تأکید بر آزادی مذاهب (رویکرد بین کشوری)_ مقاله شفاهی بيشتر
215 تعمیق و تکمیل الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با ارتقای کارآمدی متعالی آن_ مقاله شفاهی بيشتر
216 شایسته‌گزینی در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا_ مقاله شفاهی بيشتر
217 پیشرفت ایرانی-اسلامی و رابطه دولت و ملت در ایران؛ بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی_ مقاله شفاهی بيشتر
218 معرفت‌شناسی سیاست و حکومت در اندیشه سیاسی امام خمینی و پیشرفت ایرانی-اسلامی_ مقاله شفاهی بيشتر
219 عدالت اقتصادی در اندیشه صدر و نقش دولت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
220 الگوی ایرانی شورورزی یک راهکار تطبیق محیطی_ مقاله پوستری بيشتر
221 تبیین و بررسی رسالت نظام جمهوری اسلامی در تحقق پارادایم ایرانی-اسلامی: توسعه اقتصادی با رویکردی فراقانونی بر مبانی اسناد الگوی پایه پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
222 ضرورت طرح مبحث پیشرفت به جای توسعه در الگوی اسلامی-ایرانی و چرایی آن_ مقاله پوستری بيشتر
223 تصحیح نگاه به جامعه و فرد، لازمه اسلامیت و کارآمدی الگوی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
224 برند طیب، نمادسازی، سرمایه اقتصادی، پیشرفت و اعتلای تمدن ایران و اسلام_ مقاله پوستری بيشتر
225 راهکارها و تدابیر دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه_ مقاله شفاهی بيشتر
226 تحقق اقتصاد مقاومتی در بستر سبک زندگی اسلامی و ایرانی_ مقاله پوستری بيشتر
227 استعدادیابی، آمادگی روانی و پیشرفت «تدوین یک الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت»_ مقاله شفاهی بيشتر
228 دیپلماسی علمی و فناوری و ضرورت توجه به آن در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، راهکارها و تدابیر پیش رو_ مقاله پوستری بيشتر
229 بررسی مشکلات فاینانس خارجی در طرح‌های عمرانی و ارائه راهکار؛ نمونه موردی سد رودبار لرستان_ مقاله پوستری بيشتر
230 ضرورت تغییر نگرش در کارکردهای قناعت با نگاه بر کار و تولید_ مقاله پوستری بيشتر
231 ارائه الگوی راهبرد جهاد هنری در عرصه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر حوزه حجاب_ مقاله پوستری بيشتر
232 آموزش محیط‌زیست با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و سبز_ مقاله شفاهی بيشتر
233 برنامه‌ریزی یکپارچه بخش‌های آب و انرژی برای دست‌یابی به توسعه پایدار در ایران_ مقاله پوستری بيشتر
234 مفهوم‌شناسی عدالت انتخاباتی با تأکید بر عدالت رویه‌ای_ مقاله پوستری بيشتر
235 جایگاه زبان فارسی در تولید علم جهانی_ مقاله پوستری بيشتر
236 سبک زندگی اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
237 سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم و نقش آن در سعادت فردی و اجتماعی_ مقاله پوستری بيشتر
238 مقایسه اثربخشی مبانی و ارزش‌های آرمانی الگوی عاشورایی بر ظهور تمدن نوین اسلامی در اشعار آیینی شریف ‌مرتضی و بحرالعلوم_ مقاله پوستری بيشتر
239 نماز و تعلیم‌وتربیت نهفته در آن، زمینه‌ساز تمدن اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
240 بازشناسی اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و تبیین جایگاه حقیقی آن در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
241 بی‌آبی را چگونه چاره کنیم_ مقاله شفاهی بيشتر
242 مختصات عدالت اسلامی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
243 نقش زکات و صدقات اهدایی در نوع‌دوستی و تکافل اسلامی از منظر قرآن و کتب روایی_ مقاله پوستری بيشتر
244 روش‌شناسی و رویکرد پردازش سند الگوی پایه پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
245 توسعه‌یافتگی استان‌های کشور از منظر شاخص‌های اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
246 نقش‌آفرینی معلمان، زمینه‌ساز تربیت نیروی انسانی در چرخه‌های علم و پیشرفت علمی کشور_ مقاله پوستری بيشتر
247 تربیت دینداری در دانشجویان: اهداف، ضرورت‌ها و نیازها_ مقاله شفاهی بيشتر
248 تحلیلی بر افق‌های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تبیین افق‌های آمایش بنیادین کشور_ مقاله شفاهی بيشتر
249 مزاحمت ساختار بین‌المللی و تحقق الگوی پیشرفت در ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
250 تقابل گفتمان اجتماعی-فرهنگی امام خمینی با فراروایت توسعه مدرن_ مقاله پوستری بيشتر
251 نقش شایسته‌سالاری در عدالت سیاسی و نتایج آن برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
252 برخی از بایدها و نبایدهای بازنمایی زن در رسانه_ مقاله پوستری بيشتر
253 تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی-ایرانی خانواده‌محور_ مقاله پوستری بيشتر
254 تبیین فلسفی «معنویت» و «ثروت» و گونه‌های رفع تقابل میان آن‌ها_ مقاله پوستری بيشتر
255 تبیین سبک زندگی اسلامی خانواده محور مبتنی بر آموزه‌های رضوی_ مقاله شفاهی بيشتر
256 حفظ محیط‌زیست و پایداری منابع طبیعی درگرو به‌کارگیری فن‌آوری‌های سازگار، آموزش عمومی و همکاری مردم_ مقاله شفاهی بيشتر
257 بازنگری در سند الگوی پایه (رسالت)_ مقاله شفاهی بيشتر
258 رابطه مبانی فکری و معرفتی سلفی‌گری با انقلاب اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
259 بررسی مبانی اخلاق حرفه‌ای در نهج‌البلاغه و دلالت‌های تربیتی آن_ مقاله پوستری بيشتر
260 بارفتن ذهن در کشمکش بلور ساختارها_ مقاله شفاهی بيشتر
261 بهره‌گیری از روش الگویی اهل بیت -علیهم السلام- شاخصی مهم در جهت نیل به آرمان سبک زندگی اسلامی-ایرانی_ مقاله پوستری بيشتر
262 مردم‌سالاری دینی و پیشرفت ایران_ مقاله پوستری بيشتر
263 تدابیر کسب رزق حلال در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
264 عدالت در مشاغل و صنوف (رویکردی جدید و کاربردی به مبحث عدالت اجتماعی)_ مقاله پوستری بيشتر
265 الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت به‌عنوان راه بدیل توسعه در کشورهای اسلامی؛ مطالعه موردی جمهوری آذربایجان_ مقاله شفاهی بيشتر
266 فراتحلیل مطالعات عوامل اثرگذار بر سبک زندگی و نقش جوانان درجامعه ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
267 بررسی مفاهیم استقلال و آزادی در پارادایم تفکری جمهوری اسلامی از منظر امام خمینی -رحمت الله علیه-_ مقاله پوستری بيشتر
268 کارکرد الگوی نظریه‌پردازی دینی در روابط بین‌الملل_ مقاله پوستری بيشتر
269 مقایسه مبانی حقوق بشر اسلامی با نظریات مطرح در روابط بین‌الملل_ مقاله پوستری بيشتر
270 تحلیل آرای اندیشمندان معاصردر زمینه حدود مشارکت سیاسی زنان در ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
271 بررسی تطبیقی مبانی حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مدل لیبرال‌دموکراسی_ مقاله شفاهی بيشتر
272 مثلث پیشرفت، امنیت و عدالت_ مقاله پوستری بيشتر
273 گذری به منبع حیات (آب)، در آیینه زبان و ادبیات_ مقاله پوستری بيشتر
274 بررسی تأثیر سلامت معنوی بر الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
275 نقش تسهیم دانش بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه_ مقاله پوستری بيشتر
276 اهتمام عملی مسئولان و مدیران به هنجارهای صداقت و راستگویی، اعتماد و پاسخگویی در راستای پیشرفت سازمان_ مقاله پوستری بيشتر
277 افقی جدید در مباحث حقوقی اخراج بیگانگان؛ با تأکید بر تقابل اخراج بیگانگان با حقوق بشر_ مقاله پوستری بيشتر
278 پیشنهاد اصلاحی پیرامون تدبیر: «اجرای کامل قانون اساسی در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق شهروندی از سوی ارکان نظام»_ مقاله شفاهی بيشتر
279 آرمان‌گرایی واقع‌گرایانه از سطوح خرد تا کلان جامعه ایرانی در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
280 آموزش، آگاهی و بسط جامعه مدنی، بستری برای توسعه و پیشرفت پایدار ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
281 نسبت سبک زندگی اسلامی با تمدن‌سازی؛ مرور رویکردها و ضرورت‌ها_ مقاله پوستری بيشتر
282 نقش ها و چالش‌های یادگیری الکترونیکی معلمان در عصر تمدن اسلامی _ مقاله پوستری بيشتر
283 تبیین رویکرد ساختاری به مفهوم عدالت در حوزه تمدن اسلامی_ مقاله شفاهی بيشتر
284 بررسی و نقد نظام‌های تأمین اجتماعی غربی به انگیزه دست‌یابی به مدل مطلوب تکافل اجتماعی_ مقاله پوستری بيشتر
285 سیستم پایه تأمین اجتماعی، گامی به سوی گسترش روشمند تکافل اجتماعی (نظریه و راهکارهای اجرایی سیستم پایه در فرآیند تولید مدل)_ مقاله پوستری بيشتر
286 آسیب‌شناسی و نیازسنجی مدل تأمین اجتماعی ایران در راستای بهینه‌سازی فرایند تکافل اجتماعی_ مقاله شفاهی بيشتر
287 شبکه مسائل تأمین اجتماعی با رویکرد نگرش سیستمی و کشف دلالت‌های راهبردی آن در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی_ مقاله شفاهی بيشتر
288 خانوادة متعالی در سایة حاکمیت حقوق عاطفی_ مقاله شفاهی بيشتر
289 الزامات پیش‌نویس افق و تدابیر الگوی پایه پیشرفت در حوزه سیاست و اجتماع (با رویکرد آینده‌نگرانه)_ مقاله شفاهی بيشتر
290 سلامت، اصلی‌ترین و محوری‌ترین شاخصه جامعه پیشرفته سعادتمند_ مقاله شفاهی بيشتر
291 چارچوب تحلیلی تعامل زنان در فرآیند توسعه و پیشرفت از منظر اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
292 ماهیت و مبانی فرهنگ و نقش اجتماعی آن_ مقاله شفاهی بيشتر
293 تبیین جایگاه و کارآمدی بسیج و تفکر بسیجی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
294 گسترش تعلیم‌وتربیت وحیانی، عقلانی و علمی در سایه آرا واندیشه‌های شهید مطهری و سند تحول بنیادین_ مقاله پوستری بيشتر
295 بررسی تطبیقی کاربرد عدالت در پیش‌نویس تدابیر با دیدگاه شهید مطهری_ مقاله پوستری بيشتر
296 مطالعه تطبیقی مبانی آموزه‌های اخلاق اسلامی با اخلاق غربی در تجارت و بازاریابی_ مقاله شفاهی بيشتر
297 نقش آموزش‌های مداوم صداوسیما بر تحولات فرهنگی جامعه ایرانی-اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
298 ارزیابی الگوهای توسعه پایدار و بررسی پیاده‌سازی الگوی مناسب توسعه در ایران اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
299 مبانی کاربردی آمرین (امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر) در نظام مردم‌سالاری دینی_ مقاله پوستری بيشتر
300 مطالعه جامعه‌شناختی رابطه عوامل فرهنگی با میزان مشارکت سیاسی در جامعه؛ مورد مطالعه: شهروندان بالای 25 سال شهرستان بجنورد_ مقاله پوستری بيشتر
301 تبیین نقش سرمایه انسانی در تحقق افق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
302 تحلیل الگوی مبانی و اهداف دانش حقوق در ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
303 چالش افق‌گذاری آینده در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
304 نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در اقتصاد مقاومتی در حوزه دریای خزر؛ راهکاری جهت پیشبرد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت (با تأکید بر منطقه آزاد انزلی)_ مقاله پوستری بيشتر
305 بررسی مکانیسم‌های گسترش مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
306 پیش‌نیاز تدوین الگو در شرایط فعلی کشور_ مقاله پوستری بيشتر
307 واکاوی الگوی شیوه‌های آموزشی در سیره رضوی_ مقاله پوستری بيشتر
308 نسبت کارآمدی نظام سیاسی و مشروعیت حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
309 تحلیل نقش نظام مطلوب مالیاتی در تحقق عدالت اجتماعی در ایران: با تأکید بر ساختار مالیات‌ها_ مقاله شفاهی بيشتر
310 بررسی نقش تقوای عمومی به عنوان مهم‌ترین عامل پیشگیری از جرم در سند تدابیر الگوی پایه پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
311 نگاهی به آموزش‌وپرورش از دیدگاه سنتی، اسلامی و نوین_ مقاله پوستری بيشتر
312 جای خالی انتظار سازنده در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
313 مبانی حقوق و مسئولیت‌های سیاسی زن با رویکرد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
314 آسیب‌شناسی نظام آموزشی به مثابه مانع اصلی گفتمان الگوی اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
315 فرهنگ شهادت‌طلبی به عنوان سرمایه اجتماعی بازدارنده در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
316 بررسی تجربه جهانی غذای حلال_ مقاله پوستری بيشتر
317 جستاری بر مسئله توسعه در اندیشه امام خمینی -رحمت الله علیه-_ مقاله پوستری بيشتر
318 مردم‌سالاری دینی از نگاه مقام معظم رهبری_ مقاله پوستری بيشتر
319 مبانی و شرایط و راهکارهای تداوم رهبری فقیه در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
320 نگاه روشنفکران ایرانی به هویت ملی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
321 پیشرفت جامعه‌محور؛ چارچوبی مفهومی برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
322 سازوکارهای پرورش پژوهشگران برتر در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
323 رویکردهای مفهومی-نظری به هویت ملی_ مقاله پوستری بيشتر
324 کفالت عمومی و ضمانت دولت اسلامی: الگوی اسلامی پیشرفت جامعه در برقراری عدالت اجتماعی_ مقاله شفاهی بيشتر
325 بررسی مفهوم عدالت اسلامی از دیدگاه متفکران جهان اسلام و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
326 بررسی و تبیین الگوی رسالت نظام جمهوری اسلامی ایران در اندیشه‌های استراتژیک حضرت آیت‌الله خامنه‌ای_ مقاله شفاهی بيشتر

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved