ليست مقالات همايش الگوی پایه پیشرفت
رديف عنوان مقاله
1 واکاوی و تحلیل جامعه‌شناختی نقش سرمایه اجتماعی در پیشبرد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
2 طراحی معماری مسجد برگرفته از قرآن کریم در راستای خلق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت برای معماری مسجد_ مقاله پوستری بيشتر
3 عدالت و پیشرفت اجتماعی در ساختار الگوی اسلامی-ایرانی_ مقاله پوستری بيشتر
4 معرفت تاریخی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت؛ مطالعه موردی رساله میزان‌الملل_ مقاله پوستری بيشتر
5 دانش حلقه‌های واسط، انتقال خط‌مشی و رهنمودهایی برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با تأکید بر بررسی انتقادی نظریه حکمرانی خوب_ مقاله پوستری بيشتر
6 تأثیرات جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی انقلاب اسلامی ایران به مثابه الگوی برتر در بیداری اسلامی در شکل‌گیری تمدن نوین و وحدت اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
7 روستاگریزی و تخلیه روستاها در ایران_ مقاله پوستری بيشتر
8 ماهیت‌شناسی نافرمانی مدنی در فقه اسلامی و تناقض‌زدایی از مؤلفه آزادی در پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
9 جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق توسعه ملی_ مقاله پوستری بيشتر
10 الگوی تمدنی انسان‌شناسی اسلامی بر مدار تکاملی جامعه_ مقاله پوستری بيشتر
11 معضل طلاق و راه‌کارها و تدابیر کاهش آن در الگوی اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
12 نقش و جایگاه معنویت و ارزش‌های ایرانی-اسلامی در الگوی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
13 راهبرد هوشمند ظلم‌ستیزی امام سجاد -علیه السلام-_ مقاله پوستری بيشتر
14 تحلیل جامعه‌شناختی تأثیر ساختار اداری در فساد اجتماعی_ مقاله پوستری بيشتر
15 مطالعه جامعه‌شناختی نقش اقتصاد مقاومتی در رفاه اجتماعی شهروندان_ مقاله پوستری بيشتر
16 تنظیم جمعیت بر اساس ظرفیت زیستی و ثروت کشور_ مقاله پوستری بيشتر
17 تبیین و تدوین چارچوب نظری دانایی‌محوری روستایی در راستای ساخت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
18 توسعه و تغییرات خانواده: تأکیدی بر تحولات ارزشی با استفاده از داده‌های جهانی_ مقاله پوستری بيشتر
19 بررسی تفاوت در مؤلفه‌های سبک زندگی روستاییان ساکن در مناطق دورونزدیک به شهر با تأکید بر مناطق روستایی استان زنجان_ مقاله پوستری بيشتر
20 تحلیل روند توسعه‌یافتگی و نابرابری‌های ناحیه‌ای با استفاده از تکنیک‌های کمی_ مقاله پوستری بيشتر
21 تحلیل و بررسی ارتباط سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی و امنیت اجتماعی در پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
22 بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر گسترش تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی دانش‌بنیان در ایران با توجه به تغییر اقلیم(کشاورزی ارگانیک: هیدروپونیک، آکواپونیک، ایروپونیک)_ مقاله پوستری بيشتر
23 اهداف و ساختار حکومت‌های تربیت‌گرا و پیشرفت‌مدار از منظر فقها و علمای شیعه_ مقاله پوستری بيشتر
24 دولت چابک و کارآمد_ مقاله پوستری بيشتر
25 زیرساخت‌ها و راهبرهای مرکزی و کلان الگوی پیشرفت در تمدن اسلام_ مقاله پوستری بيشتر
26 بررسی مؤلفه‌های مشارکت سیاسی و شناسایی این مؤلفه‌ها در آموزه‌های اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
27 چشم‌انداز تحولات جمعیتی استان کرمانشاه (آینده‌پژوهی جمعیت طی دوره 1385 تا 1405)_ مقاله پوستری بيشتر
28 خوانش نقش الگوهای طبیعت بر اعتلای کیفیت فضایی در فرایند طراحی معماری اسلامی (نمونه پژوهش: مسجد شیخ‌لطف‌الله)_ مقاله پوستری بيشتر
29 لزوم آگاهی از پیشینه فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی زنان ایران در تدوینِ سند توسعه؛ مطالعه موردی حرکات آزادی‌خواهانۀ زینب پاشا_ مقاله پوستری بيشتر
30 بررسی رابطه بین عملکرد خانوادگی در ایجاد میل به طلاق در شش‌ماهه اول سال 1394 در شهرستان مهاباد_ مقاله پوستری بيشتر
31 ارائه چارچوبی برای طراحی الگوی سیاست‌گذاری فرهنگی در برنامه پیشرفت اسلامی-ایرانی_ مقاله پوستری بيشتر
32 تعمیق دین‌داری، اخلاق، معنویت و فرهنگ اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
33 سیاست جنایی اسلام در پیشگیری و روند حذف تدریجی جرم در آموزه‌های دینی_ مقاله پوستری بيشتر
34 بررسی ارتباط رسانه‌ها با سبک زندگی دانشجویان_ مقاله پوستری بيشتر
35 نقش اتحاد اقوام ایرانی در انسجام و پیشرفت ایران اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
36 دین‌داری،اخلاق، معنویت و فرهنگ اسلامی و نقش آن در الگوی پیشرفت جامعه اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
37 نقش عدالت و شایسته‌سالاری بر پیشرفت جامعه ایرانی-اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
38 شکاف‌های اجتماعی نوپدید و تحلیل انسجام اجتماعی در ایران: تحلیل اهداف سند چشم‌انداز ‌ایران در افق 1404 هـ. ش_ مقاله پوستری بيشتر
39 مبانی نظری وحدت در قرآن و حدیث_ مقاله پوستری بيشتر
40 گردش شوهر بر مدار جاذبه زن(بررسی تطبیقی یافته‌های روان‌شناختی و آموزه‌های دینی)_ مقاله پوستری بيشتر
41 بازشناسی ویژگی‌های شهر در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
42 انسان؛ پیشرفت و نظام آموزشی_ مقاله پوستری بيشتر
43 راهکارهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در جهت تعمیق انسجام ملی و افزایش مشارکت سیاسی با نگاه به افق پیشرفت مطلوب ایران_ مقاله پوستری بيشتر
44 کیفیت ارتقای فرهنگ ایرانی-اسلامی یا تحقق فرهنگ آرمانی بوسیله طراحی صنعتی_ مقاله پوستری بيشتر
45 ارزش‌های انسانی در تعامل با همنوع_ مقاله پوستری بيشتر
46 تضمین عدالت فرهنگی جنسیت‌گرا در آموزش عالی و چالش‌های آن برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
47 تدوین یک مدل نظری (تحلیلی) در خصوص طلاق به شیوه نظریه‌پردازی داده‌بنیاد_ مقاله پوستری بيشتر
48 بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکز گرمی مغان)_ مقاله پوستری بيشتر
49 مؤلفه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان به یک روستای اسلامی-ایرانی مولد_ مقاله پوستری بيشتر
50 توجه به ادبیات فارسی به عنوان زبان فرهنگ و معنویت ایرانی-اسلامی(با بررسی شعر شاعران شاخص دوره‌های ادبی)_ مقاله پوستری بيشتر
51 چرایی عقب‌ماندگی و زوال علم مسلمین از نگاه متفکران و جامعه‌شناسان_ مقاله پوستری بيشتر
52 مطالعه تطبیقی شاخص فعالیت‌های فرهنگی هنری دانشجویان مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی-ایرانی پیشرفت(مورد مطالعه: بین کشورهای ایران و کشورهای هدف در سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران)_ مقاله پوستری بيشتر
53 تطبیق، اصلاح و توسعه مفهوم نظام نوآوری مبتنی بر نگرش و تفکر اسلامی؛ با تأکید بر معرفت و اقتصاد اسلامی با رویکرد پیشرفت و عدالت_ مقاله شفاهی بيشتر
54 دانشگاه کارآفرین و ضرورت توجه به آن در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
55 طراحی و تولید ژن مدار_ مقاله شفاهی بيشتر
56 آمایش آموزش عالی پیش‌بایستی در تحقق تمدن نوین اسلامی_ مقاله شفاهی بيشتر
57 راهبردهایی برای رونق فکری و علمی در ایران مطالعه‌ای از منظر جامعه‌شناسی تفکر_ مقاله شفاهی بيشتر
58 از دانش تا حکمت: یک نگرش قرآنی_ مقاله شفاهی بيشتر
59 توسعه فرایندهای پژوهش‌محور؛ نسخه مطلوب الگوی پایه پیشرفت در حوزه‌های آموزشی_ مقاله شفاهی بيشتر
60 مطالعه ضرورت‌ها و نیازمندی‌های آموزش بومی سواد رسانه‌ای_ مقاله پوستری بيشتر
61 وابستگی نظام سلامت در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت به تدوین مبانی فلسفی طب بر مبنای جهان‌بینی دینی_ مقاله پوستری بيشتر
62 جایگاه نهادی تولید دانش‌بنیان در الگوی اسلامی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
63 اصلاح الگوی مصرف و آموزش عالی_ مقاله پوستری بيشتر
64 ارائه چارچوبی برای ارتقاء سطح استقلال دانشگاهی و تأثیر آن در رشد نوآوری در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
65 زمینه‌ها، ضرورت‌ها و خط‌مشی‌های دگرگونی نظام آموزش عالی کشاورزی در راستای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
66 ارائه مدلی برای افزایش روحیات اسلامی در بین نوجوانان مورد مطالعه: یک مرکز علمی و فناوری_ مقاله پوستری بيشتر
67 تکون ماهیت فناوری در بستر تمدنی و فرهنگی نظریه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
68 تحلیلی بر طبقه‌بندی‌های بین‌المللی خدمات اکوسیستم(راهبردی برای تعیین خدمات اکوسیستم‌های طبیعی کشور)_ مقاله پوستری بيشتر
69 تحلیل جایگاه بسیج در عرصه اقتصاد مقاومتی: بسیج، محور اقتصاد دانش‌بنیان_ مقاله پوستری بيشتر
70 بررسی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت علم و فناوری جهت کسب مرجعیت علمی بین‌المللی_ مقاله پوستری بيشتر
71 بررسی سیاست‌های کلان علم‌وفناوری در افق دستیابی به تمدن اسلامی از منظر مقام معظم رهبری(با لحاظ پیشرفت اسلامی-ایرانی)_ مقاله پوستری بيشتر
72 طرح ایجاد و توسعه شبکه علمی جهت تولید علم‌وفناوری اصیل (در راستای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)_ مقاله پوستری بيشتر
73 نقش دانشگاه‌ها در تولید علوم انسانی اسلامی و کسب مرجعیت علمی_ مقاله پوستری بيشتر
74 مقایسه‌ای تطبیقی از روند پیشرفت علم‌وفناوری ایران و کشورهای منتخب عربی_ مقاله پوستری بيشتر
75 بررسی عوامل مؤثر بر رشد نوآوری برنامه‌های درسی در آموزش عالی در جامعه اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
76 لزوم توجه به مواجهه هوشمند با رهاوردهای تکنیکی غرب در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
77 دیپلماسی اقتصادی؛ رهیافتی برای افزایش قدرت ملی ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
78 گسترش وحدت و اخوت اسلامی در جهان اسلام و عدالت‌خواهی، عزتمندی، صلح‌جویی و تعامل هوشمندانه در سطح بین‌المللی_ مقاله شفاهی بيشتر
79 آسیب‌شناسی فقدان سیستم امنیتی طبقه‌بندی‌شده در افق امنیتی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
80 الزامات نقش‌آفرینی ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای در افق پیش رو_ مقاله شفاهی بيشتر
81 بررسی و نقد مسأله عدالت سیاسی در افق‌های الگوی پایه_ مقاله شفاهی بيشتر
82 بررسی و نقد مسأله عدالت سیاسی در تدابیر الگوی پایه_ مقاله شفاهی بيشتر
83 افقِ وحدت و اخوت در جهان اسلام در الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت و سازوکارهای تحقق آن_ مقاله شفاهی بيشتر
84 بررسی مقایسه‌ای محتوای پیش‌نویس سند «افق آینده پیشرفت» در حوزه سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی_ مقاله شفاهی بيشتر
85 نقش دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی با تأکید بر جهانی شدن فرهنگ_ مقاله پوستری بيشتر
86 جایگاه جنبش‌های فلسطینی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
87 امکان‌سنجی استفاده از مؤلفه EU برای ادامه فرایند الحاق ایران در WTO: راهبردی برای کاهش تحریم‌پذیری و آسیب‌پذیری کشور در دوران پسابرجام_ مقاله پوستری بيشتر
88 ضرورت دیپلماسی علم‌وفناوری در عرصه جهانی_ مقاله پوستری بيشتر
89 دیپلماسی اقتصادی؛ ضرورتی در جهت ارتقاء جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
90 مروری بر گذر از استیلای غرب و بررسی استعلای امت اسلامی در پرتو وحدت_ مقاله پوستری بيشتر
91 نفوذ قدرت نرم، دریچه‌ای به الگوی پایه پیشرفت ایران_ مقاله پوستری بيشتر
92 قدرت بازدارندگی پدافند غیرعامل ایران در برابر تهدیدات دشمن_ مقاله پوستری بيشتر
93 امنیت‌زداییِ «امر امنیتی‌شده» ایران؛ پیش‌شرط توسعه_ مقاله پوستری بيشتر
94 عوامل مؤثر در ایجاد وحدت در جامعه اسلامی از دیدگاه قرآن؛ مروری بر متون_ مقاله پوستری بيشتر
95 برداشت از «نقش ملی» و تأثیر آن در تحول سیاست خارجی ایران (مطالعه چشم‌انداز بیست‌ساله کشور)_ مقاله پوستری بيشتر
96 پدافند غیرعامل، عنصر همیشه لازم امنیت پایدار ایران اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
97 بررسی مؤلفه‌های تأمین‌کننده امنیت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
98 مفهوم‌شناسی و پیگیری دیپلماسی فرهنگی در عرصه بین‌المللی(بررسی موردی ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران)_ مقاله پوستری بيشتر
99 تنش‌های سیاسی-نظامی-قومی، عاملی بازدارنده در توسعه و پیشرفت؛ مطالعه موردی روابط سربداران با اقوامِ همجوار_ مقاله پوستری بيشتر
100 بررسی عوامل مؤثر و تأثیرگذار در هم‌گرایی قومیت‌هابا تأکید بر ساختار مدیریت امنیت کشور ایران_ مقاله پوستری بيشتر
101 راهکارهای پیش روی جمهوری اسلامی در حل چالش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های دریای خزر با نگاه به افق مطلوب و سند الگوی پیشرفت ایران_ مقاله پوستری بيشتر
102 انقلاب اسلامی ایران و آرمان حمایت از مستضعفین در فرایند جهانی شدن: فرصت‌ها و چالش‌ها_ مقاله پوستری بيشتر
103 جمهوری اسلامی ایران و سناریوهای محتمل در خاورمیانه_ مقاله پوستری بيشتر
104 جایگاه کار شایسته در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
105 ساختار دیگری برای سند الگوی پایه_ مقاله شفاهی بيشتر
106 جایگاه ضبط نفس در هندسه انفسی الگوی پایه پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
107 نقد و بررسی مبانی سند الگوی پایه پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
108 سنت‌های الهی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
109 ارائه روش تحقیق ترکیبی برای استخراج مبانی عرصه‌ای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از طریق تدبر در قرآن کریم_ مقاله شفاهی بيشتر
110 کارکرد مبانی پارادایم شبکه‌ای در زیرساخت‌ها و عرصه‌های تمدنی_ مقاله شفاهی بيشتر
111 مبانی حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
112 واکاوی عاملیت انسانی در مفهوم توسعه_ مقاله شفاهی بيشتر
113 مقایسه مبانی انسان‌شناختی پیشرفت و توسعه در اندیشه اسلام و نظریه لیبرال-دموکراسی_ مقاله شفاهی بيشتر
114 معنویت (مبانی و مؤلفه‌ها) درگفتمان استاد شهید مطهری و ارتباط آن با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
115 نقد سند پیش‌نویس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با دیدگاه علوم پزشکی_ مقاله شفاهی بيشتر
116 درآمدی بر منطق تدوین مبانی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
117 نقدی بر شیوه تنظیم و محتوای پیش‌نویس الگوی پایه ایرانی-اسلامی پیشرفت؛ الگویابی مدرن یا الگوسازی آفرینش‌مبنا_ مقاله شفاهی بيشتر
118 ترسیم «راهبرد کلان پیشرفت اسلامی» در راستای دستیابی به «الگوریتم فتح افق‌ها»_ مقاله شفاهی بيشتر
119 نکات پیشنهادی و انتقادی به پیش‌نویس پیشنهادی مبانی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
120 مفهوم اسلامی‌بودن ابعاد هنجاری الگوی اسلامی-ایرانی پیش‌رفت_ مقاله شفاهی بيشتر
121 سازه‌های تمدنی و عرصه‌های پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
122 شش پرسش و پاسخ آینده‌پژوهانه پیرامون سند پایه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
123 دیدمانی قیاسی بر نگرش‌های کلان غربی و اسلامی در حوزه رابطه انسان و محیط زیست به منظور بهره‌گیری در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
124 خلافت‌اللهی انسان و الگوی اسلامی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
125 جستاری نو در مبانی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
126 نقد محتوایی و روشی اسناد پیشنهادی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
127 نقد الگوی پایه پیشرفت در قالب مدل «آرامبام»_ مقاله شفاهی بيشتر
128 توافق جهان‌شمول، گمشده الگوهای اسلامی پیشرفت(با تأکید بر پیش‌نویس اسناد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت)_ مقاله شفاهی بيشتر
129 ملاحظاتی دربارۀ الگوی پایۀ پیشرفت اسلامی-ایرانی_ مقاله شفاهی بيشتر
130 ملاحظات و اصلاحات درباره مبانی الگوی پایه پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
131 الزامات نظریه‌پردازی در عرصه‌ پیشرفت (با تأکید بر جایگاه انسان‌شناسی)_ مقاله شفاهی بيشتر
132 الگوی پیشرفت مبتنی بر سنت‌های الهی حاکم بر جوامع«وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کنْتُمْ مُؤْمِنینَ»_ مقاله پوستری بيشتر
133 یک برگ، یک الگو برای تعالی حیات پاینده_ مقاله پوستری بيشتر
134 کرامت انسانی مبنای انسان‌شناختی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
135 ضرورت‌ها و چالش‌ها و افق کلان فراروی تولید و طراحی الگوی پایه پیشرفت صنعت_ مقاله پوستری بيشتر
136 جایگاه بهره‌گیری و صیانت از منابع طبیعی درالگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت (مبانی نظری و راهبردها)_ مقاله پوستری بيشتر
137 بررسی مقایسه‌ای آینده‌پژوهی اسلامی و غربی با کاربرد طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
138 بررسی جایگاه علم و دین در پیش‌نویس پیشنهادی مبانی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
139 آرمان‌های متعالی انسانی: نیل به مقام خلیفه‌اللهی، معرفت الهی، عبودیت از منظر قرآن کریم_ مقاله پوستری بيشتر
140 توسعه یا استعلای انسان_ مقاله پوستری بيشتر
141 آسیب‌شناسی اولیه الگوی پایه پیشرفت در تمدن اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
142 واکاوی دستاوردهای اجتماعی صلح بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی_ مقاله پوستری بيشتر
143 جایگاه ابزار و منابع معرفت‌شناختی در مبانی الگوی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
144 ظهورگفتمان اسلام، تقابل علم و جهل_ مقاله پوستری بيشتر
145 مقایسه مدیریت سیستمی با آموزه‌های مدیریت اسلام_ مقاله پوستری بيشتر
146 نظریه دین حداکثری و الگوی اسلامی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
147 راهکارهای نوسازی و احیای تمدن اسلامی از منظر آموزه‌های دینی [با رویکردی بر فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی‏)]_ مقاله پوستری بيشتر
148 مبانی مبدأشناختی پیشرفت اقتصادی توحیدی از دیدگاه قرآن کریم_ مقاله پوستری بيشتر
149 بررسی نقش و ضرورت توجه به شریعت اسلامی در تبیین الگوی توسعه ایرانی-اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
150 بسترسازی در مسیر سبک اسلامی-ایرانی_ مقاله پوستری بيشتر
151 نقش توسعه روستایی و بخش کشاورزی در مقاوم‌سازی اقتصاد ایران_ مقاله پوستری بيشتر
152 تحقق نظام اسلامی بر اساس مبانی و معیارهای اسلامی-ایرانی_ مقاله پوستری بيشتر
153 آزادی ولایی؛ الگویی برای پیشرفت اسلامی-ایرانی(مطالعه موردی اندیشه سیاسی شهید بهشتی)_ مقاله پوستری بيشتر
154 توسعه و جامعة آرمانی_ مقاله شفاهی بيشتر
155 ضرورت حیطه‌شناسی پراکسیس آرمان‌خواهی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
156 تحلیل فلسفی پیشرفت و ارکان آن بر اساس آیات قرآن کریم_ مقاله شفاهی بيشتر
157 نقش و جایگاه آینده‌پژوهی و مدیریت آینده در تدوین الگوی پایه پیشرفت بر مبنای تحقق جامعه مهدوی با تمرکز بر رویکرد مدیریت اسلامی_ مقاله شفاهی بيشتر
158 نظام آرمان‌های الگوی پایۀ اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
159 از اتوپیااندیشی تا ارائه مدل آرمان‌شهر اسلامی_ مقاله شفاهی بيشتر
160 نسبت‌سنجی میراث فرهنگی و هویت ملی پایدار«با نگاهی به جنگ تحمیلی به عنوان یک میراث فرهنگی»_ مقاله پوستری بيشتر
161 تبیین و تحلیل آرمان متعالی خلیفة‌اللهی، تکریم و امانت‌داری در الگوی توسعه اسلامی-ایرانی_ مقاله پوستری بيشتر
162 مقدمه‌ای بر نظریه تمدن سیال (چگونگی عملی ساختن الگوی پایه پیشرفت)_ مقاله پوستری بيشتر
163 ارائه الگوی اسلامی-ایرانی منابع انسانی با تأکید بر تعالی سازمانی_ مقاله پوستری بيشتر
164 تلازم ایمان و عمل صالح در مدیریت اجرایی و تحقق سند چشم انداز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت: کنکاشی در قرآن و روایات_ مقاله پوستری بيشتر
165 جامعه آرمانی اسلامی؛راهکار مشکلات جامعه امروزی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
166 تمدن نوین اسلامی، آینده‌پژوهی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
167 ضرورت بازنگری مفهوم رسالت در سند پایه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
168 رسالت ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
169 اندیشه سیاسی امام خمینی و تحول تئوکراتیک و معرفتی در نظم سیاسی جامعه مدنی؛ واکاوی الگوی اسلامی-ایران مردم‌سالاری_ مقاله شفاهی بيشتر
170 تدوین چارچوبی مفهومی برای مدیریت فرایند گفتمان‌سازی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از مجرای شعارهای ملی_ مقاله شفاهی بيشتر
171 ترسیم عرصه‌های پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
172 بایستگی‌های فقه سیاسی «حمایت از مستضعفین» در سیاست خارجی دولت اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
173 بررسی نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی بر پیشرفت با رویکردی بر آیات و روایات_ مقاله پوستری بيشتر
174 تبیین، هم‌افزایی و گسترش ظرفیت بخش آب برای تحقق افق و در جهت آرمان_ مقاله شفاهی بيشتر
175 تبیین، هم‌افزایی و گسترش ظرفیت بالای منابع طبیعی برای تحقق افق و در جهت آرمان_ مقاله شفاهی بيشتر
176 سازوکارهای اصلاح نظام پولی-بانکی متعارف در الگوی اسلامی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
177 آسیب‌شناسی اسناد برنامه‌ای کشور با رویکرد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
178 تحلیل ویژگی‌های مقام پولی ایده‌آل در سند افق آینده پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
179 ضرورت کشف گفتمان مالیاتی امام علی -علیه السلام- به مثابه نظریه تأمین مالی دولت در چشم‌انداز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
180 اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر توان اقتصاد مقاومتی در کشورهای منتخب در حال توسعه شامل ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
181 دلالت‌های اقتصاد نهادگرای جدید برای تجویز دولت مطلوب در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
182 بررسی رانت‌جویی و پیامدهای آن بر معیارهای الگوی اسلامی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
183 عدالت و اشتغال زنان از منظر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت(عدالت اقتصادی در افق و تدابیر الگوی پایه)_ مقاله شفاهی بيشتر
184 برای تأمین امنیت و سلامت غذا در جامعه اسلامی-ایرانی پیشرفته، الگوی تولید و مصرف غذا باید اصلاح شود_ مقاله شفاهی بيشتر
185 رویکرد سیستمی خوراک‌بوم و استلزامات آن برای سیاست‌گذاری امنیت غذایی پایدار در راستای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
186 الزام توجه به بخش آموزش عمومی و تخصصی در تحقق اهداف (عدالت) «الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت»_ مقاله شفاهی بيشتر
187 استراتژی پیشرفت اسلامی-ایرانی در بستر معادلات جهانی اقتصاد_ مقاله شفاهی بيشتر
188 سرمایه‌گذاری و اهمیت آن در تحقق اهداف اقتصادی سند پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
189 حرکت به سمت نرخ بهره صفر در راستای تحقق اهداف اقتصادی افق سند پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
190 واقع‌بینی وضع موجود، نخستین گام در تدوین پیش‌نویس سند الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
191 روش‌شناسی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مسئله اقتصاد_ مقاله شفاهی بيشتر
192 لزوم نظریه‌بنیان بودن شبکه مفاهیم عدالت در افق و تدابیر الگوی پایه_ مقاله شفاهی بيشتر
193 دانش بومی روستایی و جایگاه آن در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
194 توسعه و حق‌الناس_ مقاله پوستری بيشتر
195 جایگاه کارآفرینی در توسعه پایدار سکونت‌گاه‌های روستایی_ مقاله پوستری بيشتر
196 بررسی نذر و جایگاه آن در اقتصاد_ مقاله پوستری بيشتر
197 نقش مؤلفه‌های مهم اقتصادی (سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف) در دستیابی به اقتصاد مقاومتی_ مقاله پوستری بيشتر
198 نقش مساجد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی_ مقاله پوستری بيشتر
199 کاربرد سنجنده Geoeye در مطالعات جنگل_ مقاله پوستری بيشتر
200 تبیین اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان با رویکرد بیانات رهبر معظم انقلاب_ مقاله پوستری بيشتر
201 مدل پایه سازمان سرآمد (برای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت)_ مقاله پوستری بيشتر
202 جایگاه تحقیق و توسعه در اقتصاد پساتحریم ایران_ مقاله پوستری بيشتر
203 نقد اخلاقی قاعده بنیادین اقتصادِ نظام بازار_ مقاله پوستری بيشتر
204 راهکار خروج از رکودِ اقتصاد ایران در دوران پساتحریم(رهیافت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت)_ مقاله پوستری بيشتر
205 انفاق و تأثیر آن بر روی هزینه مصرفی خانوار در ایران_ مقاله پوستری بيشتر
206 جایگاه صنعت پتروشیمی در زنجیره ارزش_ مقاله پوستری بيشتر
207 بررسی پتانسیل‌ها و امکان‌سنجی کشت سویا در جلگه گلستان (تغذیه‌ای مناسب برای ایران‌زمین)_ مقاله پوستری بيشتر
208 تحلیل گفتمانی اقتصاد مقاومتی در سیره امام سجاد -علیه السلام- با تأکید بر صحیفه سجادیه_ مقاله پوستری بيشتر
209 کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت اسلامی منابع مالی شرکت‌ها_ مقاله پوستری بيشتر
210 نظام مدرن برنامه‌ریزی توسعه، قاجاریه - بزنگاه انقلاب مشروطیت، آموزه‌ها و الگوی پیشرفت اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
211 دفاع ملی و اقتصاد مقاومتی؛بررسی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر روند دفع تهدیدات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
212 مدیریت امنیت منطقه‌ای خلیج فارس در تأمین امنیت انرژی جهان و تأکید بر نقش آن در تحولات سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای_ مقاله پوستری بيشتر
213 لزوم بکارگیری سیره علوی در نقشه‌ مهندسی‌ اقتصاد مقاومتی سند پیشرفت؛ مطالعه موردی سیره امام رضا -علیه السلام-_ مقاله پوستری بيشتر
214 بحران آب و تعیین قیمت اقتصادی آب در بخش کشاورزی_ مقاله پوستری بيشتر
215 بررسی و برآورد بهره‌وری اقتصادی آب در کشاورزی(مطالعه موردی گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی در شهرستان ارومیه)_ مقاله پوستری بيشتر
216 اخلاقیات بازاریابی و فروش و جایگاه آن در بخش بازرگانی و اقتصادی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
217 تبیین ابعاد مدیریت ارتباط با ارباب رجوع از منظر آموزه‌های اسلامی و نقش آن در تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
218 استخراج الگوی بهینه تعاملات اقتصادی دراقتصاد مقاومتی مبتنی بر قرآن و روایات_ مقاله پوستری بيشتر
219 تعهد سازمانی و ضرورت ارتقای آن در راستای تحقق اهداف افق سند پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
220 گردشگری زیارتی و نقش آن در تضمین اشتغال و درآمد خانوار روستایی(مطالعه موردی، روستای امامزاده اسحاق)_ مقاله پوستری بيشتر
221 فساد مالی و راهکارهای مبارزه با آن از منظر اقتصاد مقاومتی_ مقاله پوستری بيشتر
222 بازتفسیر جامع اقتصادی قانون اساسی به عنوان پیش‌نیاز تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در حوزه اقتصاد_ مقاله پوستری بيشتر
223 راهکار عملیاتی اقتصاد مقاومتی با اجرای کارآفرینی در آموزش‌وپرورش بر اساس الگوی علوی_ مقاله پوستری بيشتر
224 بررسی تأثیر تکانه‌های تورم بر تراز تجاری ایران_ مقاله پوستری بيشتر
225 تببین و بررسی الگوی اقتصاد بومی و اسلامی با بنیانی مقاوم در روستاهای ایران_ مقاله پوستری بيشتر
226 تبیین ساختار کشاورزی ایران در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
227 خانواده و رسالت حاکمیت_ مقاله شفاهی بيشتر
228 واکاوی بازدارنده‌های تکوین وحدت اسلامی در قرآن و حدیث_ مقاله شفاهی بيشتر
229 مقایسه بازارهای شهر اسلامی و مگامال‌ها؛ پیامدهای اجتماعی و فرهنگی احداث مراکز خرید مدرن غربی برای شهر اسلامی_ مقاله شفاهی بيشتر
230 آنومی نهادی خانواده به مثابه مانعی برای الگوی توسعه و پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
231 ارائه نقد، تحلیل و تکمیل پیش‌نویس پیشنهادی سند افق و تدابیر_ مقاله شفاهی بيشتر
232 اعتماد به نفس ملی؛ ضرورت، راهکارها، آثار و چالش‌ها در مسیر پیشرفت کشور از نگاه رهبر معظم انقلاب_ مقاله شفاهی بيشتر
233 مبانی، منابع و ارکان نظام اخلاق اجتماعی مطلوب در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
234 بررسی و ارائه تدابیر برای نیل به هدف‌های مطلوب سند افق آینده پیشرفت (اهداف اجتماعی و فرهنگی نمونه: برخورداری از روستاهای آباد و مولد)_ مقاله شفاهی بيشتر
235 نمای نزدیک‌تر از الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
236 تبیین مفهوم نظری و شاخص‌های روستای خلاق با تأکید بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
237 بررسی سکوت سازمانی مبانی و مفاهیم و راه‌های برون‌رفت برای رسیدن به عدالت سازمانی_ مقاله شفاهی بيشتر
238 بررسی تأثیر اعمال مجازات حبس در کاهش جرایم با رویکردی بر افق پیشگیری از جرم مندرج در پیش‌نویس اسناد الگوی پایه پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
239 تدابیر لازم برای حفظ محیط زیست و تحقق پیشرفت سبز در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
240 بسط مفهوم عدالت کیفری در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
241 بررسی دلالت‌های جهانی شدن فرهنگی در پیش‌نویس اولیه الگوی اجمالی پیشرفت (الگوی پایه) با تأکید بر سیاست‌گذاری فرهنگی در عرصه فراملی_ مقاله شفاهی بيشتر
242 رابطه بین «عدالت جنسیتی» در نظام اداری و «استحکام بنیان خانواده»_ مقاله شفاهی بيشتر
243 نقدی بر کلیت الگوی پایه پیشرفت و پیش‌زمینه‌ها_ مقاله شفاهی بيشتر
244 الگوی اسلامی-ایرانی امنیت غذایی روستاییان کشورمنطقه مورد مطالعه: جنوب استان کرمان_ مقاله شفاهی بيشتر
245 افق و تدابیر سیاسی الگوی توسعه متعالی جمهوری اسلامی ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
246 درآمدی بر منطق تدوین تدابیر در الگوی پایه پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
247 الگوی جامع برای مفهوم‌سازی و استقرار شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
248 ملاحظات نظری و روشی در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
249 تعمیق دین‌داری، اخلاق، معنویت و فرهنگ اسلامی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
250 الگوی هم‌افزایی تفاهمی (چارچوبی راهبردی برای دیپلماسی فرهنگی)_ مقاله شفاهی بيشتر
251 تدابیر و الزامات توسعه و پیشرفت ج. ا. ایران در افق 2050_ مقاله شفاهی بيشتر
252 روش‌شناسی تدوین شاخص‌های ارزیابی پیشرفت بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی_ مقاله شفاهی بيشتر
253 راه‏های نهادینه‌سازی فرهنگ دینی توسط کارگزاران و تأثیر آن بر پیشرفت جامعه با تأکید بر آموزه‏های نهج‏البلاغه_ مقاله شفاهی بيشتر
254 اثربخشی مشاوره گروهی بخشش‌محور مبتنی بر دیدگاه اسلامی بر ترمیم رابطه زناشویی بعد از خیانت همسر_ مقاله شفاهی بيشتر
255 عوامل و پیامدهای مصرف‌گرایی و نقش آن در الگوی پایه پیشرفت با تمرکز بر بازاریابی اجتماعی و مدیریت فرهنگی_ مقاله شفاهی بيشتر
256 عوامل و مصادیق فساد اداری و نقش آن در عدم تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت: با تمرکز بر سیره امام علی -علیه السلام-_ مقاله شفاهی بيشتر
257 رویکرد جامعه‌شناختی به عدالت اجتماعی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
258 بررسی تناسب الگوی پیشرفت و جهانی شدن در سند تحول بنیادین_ مقاله شفاهی بيشتر
259 بررسی اولویت «جایگزینی واردات» در کالاهای فرهنگی و هنری اسلامی مطالعه موردی: تولیدات رسانه ملی_ مقاله شفاهی بيشتر
260 گفتمان حکمی عرفانی و کارکرد آن در تعمیق دین‌داری، اخلاق و معنویت_ مقاله شفاهی بيشتر
261 تکمله‌هایی بر پیش‌نویس سند افق آینده پیشرفت جمهوری اسلامی ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
262 بررسی ریشه‌های نابرابری و نقد فرضیه کوزنتس_ مقاله شفاهی بيشتر
263 تأثیر نهاد خانواده بر دین‌داری نوجوانان(پیمایشی در شهر تهران)_ مقاله شفاهی بيشتر
264 شناخت معماری سکونت‌گاه بر اساس آیات قرآن_ مقاله شفاهی بيشتر
265 نگاهی به دشت سیستان به منظور پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
266 معنویت اجتماعی در پرتو نماز و حیات طیبه از منظر قرآن_ مقاله پوستری بيشتر
267 آثار تربیتی نماز در کسب روزی حلال_ مقاله پوستری بيشتر
268 خانواده یکی از محیط‌های مؤثر در پیشرفت و لزوم توجه به سلامت جسمی و روانی افراد، عاملی مهم در الگوی پایه پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
269 اهمیت پیوندهای اجتماعی میان خویشاوندان_ مقاله پوستری بيشتر
270 راهبردهای مطلوب نمایش قدرت ملی در تولید سریال و تله‌فیلم برای سیمای جمهوری اسلامی ایران (در راستای پیشرفت ایران اسلامی)_ مقاله پوستری بيشتر
271 فساد اداری یکی از موانع اصلی پیشرفت اسلامیبررسی و واکاوی مفهوم فساد اداری از منظر جامعه‌شناختی و سیره علوی_ مقاله پوستری بيشتر
272 کارکردهای روستا در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
273 تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر تقویت مهارت‌های ارتباطی مدیران_ مقاله پوستری بيشتر
274 ارتقای سلامت اداری از طریق استقرار دولت الکترونیک و افزایش شفافیت، تدبیری برای دستیابی به افق کاهش فساد در الگوی پایه پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
275 بررسی نقش دین‌داری بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشجویان_ مقاله پوستری بيشتر
276 رشد، پرورش و ارتقای معنوی در دانشجویان_ مقاله پوستری بيشتر
277 تقویت نهاد خانواده و کاهش روند طلاق_ مقاله پوستری بيشتر
278 نقش مدیریت اسلامی در توسعه انضباط اجتماعی_ مقاله پوستری بيشتر
279 گفتمان‌سازی الگوی اسلامی-ایرانی از طریق رسانه‌ها (مطالعه موردی برنامه‌های کودک سیمای جمهوری اسلامی ایران)_ مقاله پوستری بيشتر
280 تأثیر بازی‌های دیجیتال آنلاین در ارتباطات میان‌فرهنگی و انتقال الگوهای ایرانی-اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
281 بررسی نقش زبان و ادبیات فارسی در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
282 واکاوی اثرات سرمایه‌های اجتماعی بر روی توسعه‌یافتگی اقتصادی_ مقاله پوستری بيشتر
283 روند کاهشی انحرافات اجتماعی در آینه نظام اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
284 آموزش مهارت‌های ارتباطی و تعاملات عاطفی در بستر ارزش‌های دینی و اثربخشی آن بر تعاملات احساسی زوجین در خانواده_ مقاله پوستری بيشتر
285 بررسی سبک زندگی دیجیتالی خانواده‌های ایرانی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه خانوارهای شهر تهران)_ مقاله پوستری بيشتر
286 بررسی لزوم فرامفهوم محله ایرانی-اسلامی در الگوی پایه پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
287 تحلیل آثار اجتماعی تورم (با تأکید بر سرمایه اجتماعی)_ مقاله شفاهی بيشتر
288 تبیین وضعیت مطلوب اشتغال زنان با تأکید بر محور فرهنگی سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
289 بررسی میزان مسئولیت مدنی و عوامل مؤثر برآن؛ مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان_ مقاله پوستری بيشتر
290 ضرورت استنباط «الگوی پیشرفت» از قرآن؛ با تکیه بر سبک زندگی اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
291 رابطه آموزه‌های اسلامی با اخلاق فردی و عملکرد شغلی کارکنان_ مقاله پوستری بيشتر
292 ظرفیت‌های ماندگار معنوی و مادی کشور، زمینه‌ساز پیشرفت جمهوری اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
293 مرجعیت زبان فارسی به عنوان یکی از زبان‌های زنده و رایج علمی_ مقاله پوستری بيشتر

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved