ليست مقالات همايش اولین همایش ملی هنر و صنعت در ساختمان
رديف عنوان مقاله
1 تبلور موسیقی برمعماری ایرانی ، بررسی تطبیقی پل خواجو در اصفهان_ مقاله پوستری بيشتر
2 نقش محیط زیست در طراحی اقامتگاههای تفریحی_ مقاله پوستری بيشتر
3 بررسی و شناسایی بافت های فرسوده منطقه 8 تبریز_ مقاله شفاهی بيشتر
4 بازار تبريز نشانه‌اي از نبوغ معماری بشر_ مقاله شفاهی بيشتر
5 ارتباط انسان با طبیعت و تاثیر آن در معماری _ مقاله شفاهی بيشتر
6 مفاهیم منبعث از اندیشه اسلامی در ساختار فضایی معماری ایرانی_ مقاله پوستری بيشتر
7 مبانی منظر روستایی ومعماری بوم گرایانه در آذربایجان غربی( مطالعه موردی روستای اوزن اوبه درشهرستان میاندوآب) _ مقاله پوستری بيشتر
8 بررسی تأثیر طراحی محیط بر هویت و الگوی رفتاری در فضای شهری_ مقاله پوستری بيشتر
9 تاریخ دیوارنگاری دوره قاجار_ مقاله شفاهی بيشتر
10 بررسی رفتار سازه‌های لوله‌ای مهاربندی شده در ساختمان‌های بلند بتنی تحت اثرمؤلفه ی قائم نیروی زلزله_ مقاله پوستری بيشتر
11 بررسی میزان تاثیر مهاربندها بر جابجایی نسبی در سازه های بلند با سیستم لوله ای مهاربندی شده_ مقاله پوستری بيشتر
12 رابطه انسان ،طبیعت ومعماری سنتی ایران ،بررسی موردی سامانه ایجادگر(انسانی ومحیطی)_ مقاله پوستری بيشتر
13 ارزیابی رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت در پارک های شهری تبریز (نمونه موردی: پارک ایل گلی تبریز)_ مقاله پوستری بيشتر
14 بررسی و شناخت معماری سفارتخانه و فضاهای دیپلماتیک_ مقاله پوستری بيشتر
15 درآمدی بر شناخت ابعاد تهاجم فرهنگی در معماری داخلی معاصر_ مقاله پوستری بيشتر
16 تاثیر نانوتکنولوژی در معماری پایدار با تأکید بر مصالح ساختمان_ مقاله پوستری بيشتر
17 مشکلات و چالش‌های مدیریت شهری در برقراری نظم و امنیت_ مقاله پوستری بيشتر
18 بکارگیری حواس در معماری با رویکرد ایجاد حس مکان دربنای مسکونی _ مقاله پوستری بيشتر
19 بررسی و شناخت معماری زیبای پنجره های ارسی از گذشته تا عرصه حاضر معماری_ مقاله پوستری بيشتر
20 بررسی اهمیت و شاخص های گردشگری و رابطه آن با معماری_ مقاله پوستری بيشتر
21 بررسی اصول رشد هوشمند در شهر یزد_ مقاله پوستری بيشتر
22 بررسی رابطه رشد هوشمند و رشد پراکنده_ مقاله پوستری بيشتر
23 سنجش و مقایسه رضایتمندی سکونتی ساکنان شهرک رشدیه( بافت جدید) و ساکنان محله شتربان(بافت قدیمی) در تبریز_ مقاله پوستری بيشتر
24 استفاده از نور در معماری سنتی ایران _ مقاله پوستری بيشتر
25 ویژگی و کاربرد ساندویچ پنل در ساختمان_ مقاله پوستری بيشتر
26 بررسی تأثیر سبک‌های هنری قرن بیستم بر طراحی مراکز نمایشی با تأکید بر سبک دیکانستراکشن_ مقاله پوستری بيشتر
27 مطالعه وارزیابی بازتاب محیط های پاسخده درطراحی فضاهای تجمعی درجهت توسعه توریسم_ مقاله پوستری بيشتر
28 بررسی تطبیقی خانه و شهر اسلامی؛ آیا شهرمسلمانان مصداق خانه ای برای همه ساکنینش است؟_ مقاله پوستری بيشتر
29 بررسی نقش و اهمیت وجود آب در باغ ایرانی_ مقاله پوستری بيشتر
30 شناخت و مطالعه معماری مفهوم سفارتخانه و اهمیت ارتباط میان فرهنگهای کشورها_ مقاله پوستری بيشتر
31 Estimation of groundwater table, using SVM model case study: Lamerd plain_ مقاله پوستری بيشتر
32 ترافیک شهری در تبریز و راه کارهای آن_ مقاله پوستری بيشتر
33 بررسی شاخصه‌های مکان‌یابی مسجد در طراحی شهر اسلامی_ مقاله شفاهی بيشتر
34 جایگاه هویت در فرهنگ و معماری و اهمیت لزوم آن معماری حال حاضر_ مقاله پوستری بيشتر
35 اهمیت شناخت و استفاده از معماری سبز و پایدار در ساختمانهای معماری قرن جدید_ مقاله پوستری بيشتر
36 بررسی میزان ادراکات محیطی از عناصر مهّم بافت تاریخی پیرامون مسجد کبود تبریز _ مقاله پوستری بيشتر
37 فرهنگ در معماری مسکونی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
38 بررسی کمبود فضای سبز و توسعه پارک شهری ؛ نمونه موردی : شهر خوی_ مقاله پوستری بيشتر
39 بررسی نقش عناصر مشترک معماری و موسیقی ایرانی در ایجاد هویت و ارتقاء کیفی مراکز موسیقی_ مقاله شفاهی بيشتر
40 مصالح نوین ساختمانی (مطالعه موردی گرانیت پاششی نما) جایگزین سنگهای ساختمانی_ مقاله پوستری بيشتر
41 معماری پایدار و رابطه آن با انسان و طبیعت_ مقاله پوستری بيشتر
42 بررسی روند تغییر آموزش معماری و تأثیر آن بر طراحی فضاهای دانشکده‌های معماری در گذر زمان _ مقاله پوستری بيشتر
43 بررسی نقش دانشکده‌های هنر در خلق فضاهای شهری_ مقاله شفاهی بيشتر
44 مقایسه دو متد در راستای مهار نیرو های زلزله از زیر پی ساختمان_ مقاله پوستری بيشتر
45 بازنگری فضای داخلی با مطالعه ارتباط میان شعر و معماری داخلی _ مقاله پوستری بيشتر
46 عناصر معماری داخلی موثر بر افزایش خلاقیت کودکان در فضاهای کودکانه _ مقاله پوستری بيشتر
47 یافتن فرم و استفاده از الگو های خود سازمان شونده در طبیعت از دیرباز تاکنون(نمونه موردی: تخت جمشید )_ مقاله پوستری بيشتر
48 معماری سنتی ایران در اقلیم گرم و خشک جلوه ای از معماری پایدار و کمک به توسعه پایدار_ مقاله پوستری بيشتر
49 بررسی مقایسه ای اثر تقویت گوشه های دیوار در قاب های بتنی مسلح با دیوار هایی از پانل سبک سه بعدی و دیوار های برشی بتنی معمولی دارای بازشو_ مقاله پوستری بيشتر
50 اهمیت طراحی فضای سبز شهری_ مقاله پوستری بيشتر
51 ارزش های زیباشناسانه در ضوابط بازدارنده تبلیغات شهری_ مقاله پوستری بيشتر
52 تاثیر فضای سبز بر میزان استرس دانش آموزان در هنرستان ها_ مقاله پوستری بيشتر
53 بررسی نقش نور در معماری اسلامی ایران (بررسی نور در مساجد)_ مقاله پوستری بيشتر
54 گونه شناسی معماری مسکونی روستایی در منطقه دشتبیل، روستای آغبلاغ_ مقاله پوستری بيشتر
55 بررسی اثر میکروسیلیس برخواص مکانیکی بتن خودمتراکم تولید شده از مصالح بومی استان کرمان_ مقاله پوستری بيشتر
56 ارزیابی خواص مکانیکی بتن خود متراکم تولید شده از مصالح بومی استان کرمان با استفاده از شبکه های عصبی_ مقاله پوستری بيشتر
57 مدیریت شهری و بهینه سازی محیط شهری برای گردشگران (شهر مورد مطالعه تبریز)_ مقاله پوستری بيشتر
58 کاربرد معماری پایدار در معماری سنتی ایران _ مقاله پوستری بيشتر
59 مقایسه تطبیقی باغ ایرانی و باغ ژاپنی_ مقاله پوستری بيشتر
60 تحلیل و بررسی دیدگاه‌ها در طراحی معماری باغ موزه شهریار_ مقاله پوستری بيشتر
61 بررسی معماری اقلیمی در خانه های مسکونی استان گیلان نمونه موردی: خانه کاشانی و خانه صادقی _ مقاله پوستری بيشتر
62 بررسی اثر پارامترهای ابعادی در رفتار میراگرهای لوله ای شکل _ مقاله پوستری بيشتر
63 نقش فناوری های نوین در ساختمان_ مقاله شفاهی بيشتر
64 بررسي معماری و شکل گیری کاروانسراها در ایران_ مقاله پوستری بيشتر
65 مقایسه رفتار دینامیکی اتصالات میانی SIDEPLATE با اتصالات RBS در قابهای خمشی فولادی به روش المان محدود_ مقاله پوستری بيشتر
66 بررسی رفتار گیرش اولیه بتن حاوی نیترات لیتیوم_ مقاله پوستری بيشتر
67 بررسی مقایسه ای ضریب رفتار قاب های بتنی مسلح با دیوار هایی از پانل سبک سه بعدی و دیوار های برشی بتنی معمولی دارای بازشو_ مقاله شفاهی بيشتر
68 Nanotechnology and efficacy of it on mosit places in architecture_ مقاله پوستری بيشتر
69 بررسی پیوندهای موسیقی و معماري_ مقاله پوستری بيشتر
70 بررسی تاثیر دو نوع تقویت توسط ورق های FRP و آلیاژ حافظه دار شکلی بر رفتار تیر های کوپله بتنی_ مقاله پوستری بيشتر
71 بررسی عوامل موثر بر میزان پخش بار در گروه شمع_ مقاله شفاهی بيشتر
72 نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار و رونق اقتصادی نمونه موردی شهرستان الیگودرز_ مقاله پوستری بيشتر
73 بررسی نقش اقلیم در معماری و شهرسازی(نمونه موردی شهر الیگودرز)_ مقاله پوستری بيشتر
74 معماری حبابی_ مقاله پوستری بيشتر
75 بکارگیری دیوارهای برشی فولادی با وبدون سخت کننده در مقاوم سازی قاب های بتن آرمه_ مقاله پوستری بيشتر
76 معماری ایران دوره سلجوقی با تأکید بر تزیینات آجرچینی مناره و گنبد مسجد جامع برسیان _ مقاله پوستری بيشتر
77 بررسی ضرورت احداث دهکده‌ی سلامتی در کلانشهر تبریز _ مقاله پوستری بيشتر
78 بررسی مقاوم سازی سیستم قاب خمشی فولادی دارای دیوار برشی فولادی با مهاربند واگرا_ مقاله پوستری بيشتر
79 سنجش میزان تأثیر معماری و شهر بر ارزش های فرهنگی (نمونه موردی: ساخت و ساز جدید حرم مطهر، مشهد مقدس)_ مقاله پوستری بيشتر
80 ظرفیت سنجی توسعه محله فهادان یزد در جهت رسیدن به پایداری شهری_ مقاله پوستری بيشتر
81 موزه عکاسی؛ ضرورت ها و مفاهیم _ مقاله پوستری بيشتر
82 نقش موزه در حفظ هویت تاریخی شهر تبریز_ مقاله پوستری بيشتر
83 ملزومات و نیازهای یک پارک شهری در راستای بهبود کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی : پارک شقایق)_ مقاله پوستری بيشتر
84 اصول طراحی فضاهای سبز شهری بر اساس معیارهای موقعیتی پارکها_ مقاله پوستری بيشتر
85 جایگاه هنر در معماری اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
86 ارزیابی مقایسه ای رفتار تیرهای کوپله بتنی تقویت شده با ورق های فولادی و ورق های FRP _ مقاله پوستری بيشتر
87 تبیین و ارزیابی نیازهای یک پارک همسایگی و انطباق آن با امکانات موجود (مطالعه موردی : پارک مولانا)_ مقاله پوستری بيشتر
88 اهمیت شناخت زنان از فضاهای شهری و ایجاد حس امنیت برای زنان در جامعه_ مقاله پوستری بيشتر
89 الگوهای معماری دو فرهنگ متفاوت روستا (مطالعه موردی روستای پلکانی اشتبین شهرستان جلفا درکشور ایران در مقایسه با روستای پلکانی شیرینجه شهر ازمیر در کشور ترکیه)_ مقاله پوستری بيشتر
90 تاثیر مقاوم سازی ستون های سازه های بتن مسلح قاب خمشی متوسط با استفاده از الیاف مختلف FRP بر روی ظرفیت سازه_ مقاله شفاهی بيشتر
91 مجتمع تجاری و تفریحی(چند منظوره) در شهرستان اهر با رویکرد تعاملات اجتماعی_ مقاله پوستری بيشتر
92 تعامل زندگی انسان ونباتات طبق اصول معماری پایدار_ مقاله پوستری بيشتر
93 مقایسه روشهای تجربی جهت انتخاب بهترین روش برآورد رواناب سالانه حوضه آبریز حویق _ مقاله پوستری بيشتر
94 مصالح نوین ساختمانی(مطالعه موردی پلی بلوک‌ها)_ مقاله پوستری بيشتر
95 معماری و هویت و شکل گیری عناصر معماری مساجد (مناره) _ مقاله پوستری بيشتر
96 ارزیابی عملکرد تیرهای فولادی با مقطع کاهش یافته بوسیله تغییر چیدمان حفره ها در بال_ مقاله شفاهی بيشتر
97 مجتمع تجاری،تفریحی با رویکرد جذب توریست_ مقاله پوستری بيشتر
98 بررسی ضریب رفتار ترکیب سیستم قاب های خمشی فولادی با دیوار های برشی فولادی به همراه مهاربندهای واگرا_ مقاله شفاهی بيشتر
99 بررسی تاثیر معماری محیط های آموزشی در یادگیری دانش آموزان دبستان_ مقاله پوستری بيشتر
100 ارزیابی عملکرد تیرهای فولادی با مقطع کاهش یافته بوسیله ایجاد حفره در بال_ مقاله پوستری بيشتر
101 آنالیز حساسیت پایداری ترانشه راه‌های کوهستانی تحت تاثیر عوامل مختلف _ مقاله پوستری بيشتر
102 بررسی تاثیر الیاف فلزی، شیشه و سنتتیک بر مشخصات بتن خود متراکم_ مقاله پوستری بيشتر
103 بررسی پایداری ترانشه راه‌های کوهستانی تحت تأثیر جنس مصالح_ مقاله پوستری بيشتر
104 بازتاب فرهنگ در معماری و موسیقی_ مقاله پوستری بيشتر
105 استخراج مفاهیم لازم برای طراحی باغ موزه دفاع مقدس با رویکرد الهام از فرهنگ ایثار و شهادت_ مقاله پوستری بيشتر
106 نقش حضور طبیعت در فضاهای معماری بر رشد خلاقیت کودکان دبستانی_ مقاله شفاهی بيشتر
107 بررسی تاثیر ضخامت میانقاب بنایی بر شاخص خرابیPark-Angآن_ مقاله پوستری بيشتر
108 بررسی تاثیر مقاومت چسبندگی ملات بنایی بر شاخص خرابیPark-Angمیانقاب بنایی_ مقاله پوستری بيشتر
109 بررسی تاثیر نسبت ارتفاع به طول میانقاب بنایی بر شاخص خرابی Park-Ang آن_ مقاله شفاهی بيشتر
110 تحلیل زیبایی شناسانه فضای شهری (نمونه موردی تقاطع احمد آباد تا میدان تقی آباد مشهد)_ مقاله پوستری بيشتر
111 بتن الیافی_ مقاله پوستری بيشتر
112 اصول معماری ايجاد فضاى آموزشى مناسب در هنرستان ها با رویکرد بیوفیلیا_ مقاله پوستری بيشتر
113 امکان سنجی ظرفیت های توسعه محله فهادان یزد در جهت رسیدن به پایداری شهری_ مقاله پوستری بيشتر
114 بررسی اهمیت و تأثیر مدیریت تغییرات پروژه های ساخت و ساز_ مقاله شفاهی بيشتر
115 مدیریت یکپارچه و برنامه ریزی برای به حداقل رساندن هزینه های پروژه های عمرانی_ مقاله شفاهی بيشتر
116 بررسی نقش معماری و هنر به عنوان روان درمانگر پنهان در فضاهای درمانی_ مقاله پوستری بيشتر
117 تکنولوژی بتن_ مقاله پوستری بيشتر
118 مدیریت پروژه_ مقاله پوستری بيشتر
119 بررسی عملکرد نمای دو پوسته در مجتمع تجاری اقلیم سرد با رویکرد پایداری_ مقاله پوستری بيشتر
120 Effects of different lateral load patterns on the ductility ratio of steel structures_ مقاله شفاهی بيشتر
121 تبیین اصل هم پیوندی ساخت کالبد بازار تاریخی موجود شهر یزد مبتنی بر نظریه ی پیوند با تکنیک چیدمان فضا_ مقاله شفاهی بيشتر
122 بررسی سیر اهمیت شکل گیری معماری فضاهای تجاری_ مقاله پوستری بيشتر
123 An Overview to Obstacles of Sustainable Housing Planning in Iran_ مقاله شفاهی بيشتر
124 بررسی عملکرد شبکه معابر در راستای دستیابی به رفاه شهروندان،مطالعه موردی شهر نوشهر_ مقاله شفاهی بيشتر
125 آلترناتیوهای طراحی معماری فضای تجاری برای شهر تبریز با رویکرد آینده نگری _ مقاله پوستری بيشتر
126 اهمیت و مطالعات معماری صخره ای روستای کندوان آذربایجان شرقی_ مقاله پوستری بيشتر
127 روش تحلیل افزایشی الاستوپلاستیک (مفصل به مفصل) و کاربرد آن در تحلیل غیر‌خطی سازه‌های بتن مسلح _ مقاله شفاهی بيشتر
128 تاثير حس مكان در خانه كودك_ مقاله پوستری بيشتر
129 عوامل موثر بر معماری پایدار_ مقاله پوستری بيشتر
130 امنیت معابر شهری با تاکید نور پردازی (مطالعه موردی شهر الیگودرز)_ مقاله پوستری بيشتر
131 نگاهی به ساختار و تزئینات در معماری ایرانی اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
132 بررسی توسعه سد خدآفرین، مزیت ها و راهکارهای توسعه پایاب سد خداآفرین در منطقه مغان (مطالعه موردی: سد خداآفرین از استان آذربایجان شرقی تا پارس آباد مغان)_ مقاله شفاهی بيشتر
133 تحلیل احیاء و ساماندهی بافت فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان _ مقاله پوستری بيشتر
134 مدیریت بحران در زلزله وکاهش آسیب پذیری_ مقاله شفاهی بيشتر
135 طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز در اقلیم معتدل و مرطوب_ مقاله پوستری بيشتر
136 بررسی مولفه های اسایش بصری در منظر شهری (محور امام حسین تا امام خمینی شهرستان الیگودرز)_ مقاله پوستری بيشتر
137 طراحی داخلی خانه نیکدل با رویکرد تبدیل به خانه شعر و ادب تبریز_ مقاله شفاهی بيشتر
138 مقاوم‌سازی ساختمان‌های فولادی و بتنی توسط دیوار برشی فولادی با پشتوانه تحلیل رفتار لرزه‌ای غیرخطی_ مقاله پوستری بيشتر
139 عملکرد توابع کوواریانس مختلف در درونیابی داده های آنومالی ثقل مشاهداتی_ مقاله پوستری بيشتر
140 گونه شناسی نقوش هندسی مسجد کبود تبریز_ مقاله پوستری بيشتر
141 مقایسه تاثیر دو نوع میراگراصطکاکی و فلزی تسلیم شونده بر عملکرد لرزه ای سازه ها_ مقاله شفاهی بيشتر
142 از تاویل تا تکمیل سیر تحول موقعیت مواجهه گر نسبت به اثر_ مقاله پوستری بيشتر
143 نسبت یابی مخاطب و اثر معماری از راه پارادایم ساختارگرایی _ مقاله پوستری بيشتر
144 کاربرد نانو مواد در ساخت و ساز و تاثیرات آن بر ساختمان و پایداری محیط زیست_ مقاله پوستری بيشتر
145 مقایسه تاثیر تنش تسلیم و تعداد صفحات ADAS در جذب انرژی اتصال خمشی فولادی_ مقاله پوستری بيشتر
146 رویکردهاي جدید در طراحی و فرآیندهاي مراکز سرطانی ( بررسی 3 نمونه موردی برتر جهان )_ مقاله پوستری بيشتر
147 آموزه هایی از آسمانه های چوبی سنتی ایران برای معماری امروز_ مقاله پوستری بيشتر
148 بررسی تاریخچه و معماری موزه و ارتباط میان فرهنگ استفاده از آن_ مقاله پوستری بيشتر
149 بررسی تأثیر هندسه ی المان شکل پذیر باکس مستطیل شکل، بر مقاومت و جذب انرژی در مهاربندهای هم محور قاب های فولادی_ مقاله پوستری بيشتر
150 تبلیغات و بازاریابی هدفمند در صنعت ساختمان_ مقاله پوستری بيشتر
151 شناخت و نقش بافت فرسوده در مشکلات شهری و بهسازی و نوسازی بافت فرسوده_ مقاله پوستری بيشتر
152 بررسی و شناخت معماری سینما و رابطه میان سینما و معماری_ مقاله پوستری بيشتر
153 بررسی عوامل تاثیر گذار در بیمارستان کودکان سرطانی با رویکرد کاهش استرس و تسریع بهبودی آن‌ها_ مقاله شفاهی بيشتر
154 اهمیت و بررسی معماری فضاهای آموزشی دبستان و نقش مماری در ارتقای سطح خلاقیت_ مقاله پوستری بيشتر
155 تاثیر آکوستیک فضا بر فرم و معماری فضای نمایشی_ مقاله پوستری بيشتر
156 بررسی و شناخت معماری پایانه مسافربری (نمونه موردی پایانه مسافربری تبریز)_ مقاله پوستری بيشتر
157 تاثیر معماری در میزان استقبال و شکوفایی خلاقیت کودکان در فضاهای آموزشی_ مقاله پوستری بيشتر
158 آشنایی با معماری پایدار و جنبه سازگاری ساختمان معماری پایدار با محیط زیست و طبیعت_ مقاله پوستری بيشتر
159 تاثیر نور در طراحی داخلی_ مقاله پوستری بيشتر

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved