ليست مقالات همايش نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
رديف عنوان مقاله
1 نقش انفاق در پیشرفت اقتصادی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات_ مقاله پوستری بيشتر
2 مؤلفه‌های عدالت و پیشرفت و تلازم این مفاهیم از منظر رهبر انقلاب_ مقاله پوستری بيشتر
3 عوامل پیشرفت علمی مسلمانان در جامعه اسلامی از منظر قرآن کریم_ مقاله پوستری بيشتر
4 جایگاه افسردگی در طب سنتی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
5 مهاجرت نخبگان از ایران_ مقاله پوستری بيشتر
6 بررسی رابطه تحمل ریسک مالی با هوش سرمایه گذاری و مالی؛ ارائه یک چارچوب نظری_ مقاله پوستری بيشتر
7 خروج بی بازگشت نخبگان از کشور، دلایل و راهکارها_ مقاله پوستری بيشتر
8 ازدواج و بررسی عوامل موثر بر موفقیت و عدم موفقیت آن_ مقاله پوستری بيشتر
9 بررسی علل و عوارض فرهنگی و اجتماعی موثر بر ازدواج‌های دیرهنگام_ مقاله پوستری بيشتر
10 گرایش جنسی بزرگ سالی و تأثیر تربیت جنسی کودکی بر آن از دیدگاه اسلام و روان شناسی_ مقاله پوستری بيشتر
11 تحلیل جامعه شناختی تأثیر بیکاری بر انحرافات اجتماعی جوانان_ مقاله پوستری بيشتر
12 بررسی عوامل موثر ایجاد کننده انگیزه در جوانان روستایی جهت اشتغال متکی بر فعالیت کشاورزی_ مقاله پوستری بيشتر
13 تقسیم جغرافیایی، تولید، رشد و توسعه کشاورزی_ مقاله پوستری بيشتر
14 تأثیر تجارت الکترونیکی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه از سراسر جهان_ مقاله پوستری بيشتر
15 زیباترین سنت نبوی_ مقاله پوستری بيشتر
16 عوامل موثر بر ایجاد اشتغال جوانان در ایران_ مقاله پوستری بيشتر
17 بیمه محصولات کشاورزی؛ راهکاری مناسب در مدیریت ریسک_ مقاله پوستری بيشتر
18 بررسی تزیینات معماری از دیدگاه حکمت هنر اسلامی و تبیین جایگاه آن در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
19 تجارت محصولات شیلاتی و غذاهای دریایی جایگاه و افق 1450_ مقاله پوستری بيشتر
20 بررسی مقایسه جنسیت و رضایت شغلی_ مقاله پوستری بيشتر
21 نگاهی به گذشته، عبرتی برای آینده: بررسی تأثیر برنامه‌های تعدیل ساختاری برروی مسئله فقر در دولت سازندگی (با تاکید بر دوره اول ریاست جمهوری آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی)_ مقاله پوستری بيشتر
22 تحلیلی بر رابطه سیاست و آمایش جنگل در فرآیند برنامه‌ریزی منابع جنگلی کشور_ مقاله پوستری بيشتر
23 اهمیت توسعه فرهنگی بر پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی_ مقاله پوستری بيشتر
24 ماهیت، عناصر و پیامدهای استراتژی آینده‌پژوهی رهبران سازمان‌های اسلامی و ارائه مدلی اثربخش از آن_ مقاله پوستری بيشتر
25 بررسی و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی شهر کازرون_ مقاله پوستری بيشتر
26 تأملی بر مفهوم هنر انقلاب اسلامی و نقش آن در پیشرفت هنر ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
27 استخراج مولفه‌های سیاستگذاری قرآنی با مقایسه سیاست‌ حکومت‌های الهی و طاغوتی بر مبنای شان سیاسی واژه «امر»_ مقاله شفاهی بيشتر
28 ارائه مدل تبیین تأثیر مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: بانک انصار)_ مقاله شفاهی بيشتر
29 نقش ورزش در سلامت کارکنان و بهبود سازمان ها_ مقاله شفاهی بيشتر
30 صنعتی شدن در مناطق ایران: حادثه‌زا یا حادثه‌زدا؟_ مقاله شفاهی بيشتر
31 بررسی موانع همکاری صنعت و دانشگاه به عنوان دو جزء جدایی ناپذیر_ مقاله شفاهی بيشتر
32 سرمایه انسانی و بهره‌وری در صنایع تولیدی ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
33 هدف و انگیزه کاربران جوان شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ از تشکیل گروه در این شبکه‌ها_ مقاله پوستری بيشتر
34 پاره ای از موانع فرهنگی شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی_ مقاله شفاهی بيشتر
35 تحلیل عوامل موثر بر نگرش جوانان در اشتغال کشاورزی (مطالعه موردی روستای یوسف آباد صیروفی شهریار)_ مقاله پوستری بيشتر
36 واحدهای تولیدی، اشتغال و رشد اقتصادی_ مقاله پوستری بيشتر
37 رابطه عمل به باورهای دینی با سازگاری زناشویی در دانشجویان_ مقاله پوستری بيشتر
38 تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر ازخودبیگانگی جوانان (موردمطالعه: شهرستان مشکین‌شهر، 1394)_ مقاله پوستری بيشتر
39 تأثیر ورزش برکاهش جرم و جنایت در جوانان_ مقاله پوستری بيشتر
40 کاهش هزینه احداث گلخانه و ایجاد شرکت های دانش بنیان برای توسعه کشاورزی_ مقاله پوستری بيشتر
41 کارآمدی و منزلت جوانان: بررسی منزلت اجتماعی جوانان در جامعه_ مقاله پوستری بيشتر
42 آثار و پیامدهای توافق هسته ای بر سیاست های اجتماعی در ایران (با تاکید بر اشتغال جوانان)_ مقاله پوستری بيشتر
43 بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به هماهنگی دانشگاه با بازار کار_ مقاله پوستری بيشتر
44 عوامل موثر در حوزه وظايف همسری جهت دستیابی به پیشرفت پایدار در زندگی فردی و اجتماعی_ مقاله پوستری بيشتر
45 بررسی رابطه تیپ شخصیتی الف مرضی و غیر مرضی و عزت نفس با کمال‌گرایی در دانشجویان_ مقاله پوستری بيشتر
46 بررسی عوامل مؤثر در جذب جهانگردان خارجی به کشور ایران به عنوان راهی برای درآمدزایی و اشتغال بیشتر جوانان کشور_ مقاله پوستری بيشتر
47 بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه طبیعی_ مقاله پوستری بيشتر
48 روند پیدایش مجتمع‌های مسکونی در ایران و بهبود اصول معماری پایدار در آنها (مطالعه موردی مجتمع مسکونی در شهر یزد)_ مقاله پوستری بيشتر
49 کیفیت ارتقای فرهنگ ایرانی اسلامی یا تحقق فرهنگ آرمانی بوسیله طراحی صنعتی_ مقاله شفاهی بيشتر
50 نظم و وحدت در تمدن ایرانی اسلامی_ مقاله شفاهی بيشتر
51 تاریخ حجاب و پوشش در اديان الهي و تمدن‌هاي بزرگ_ مقاله شفاهی بيشتر
52 تحلیلی بر وصیت‌نامه شهدای دفاع مقدس به عنوان مهمترین ارزش‌ فرازمانی و فرامکانی جهت دهنده پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
53 بررسی دیدگاه مسئولان، كارشناسان و دانشجويان در ارتباط با اشتغال فارغ‌التحصیلان کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)_ مقاله پوستری بيشتر
54 بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رهیافت خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده ARDL_ مقاله پوستری بيشتر
55 نخبگان؛ کارآمدی یا مهاجرت_ مقاله شفاهی بيشتر
56 ارزیابی نقش صنایع در توسعه روستاهای بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه_ مقاله پوستری بيشتر
57 ناهماهنگی‌های آموزشی در بازار کار ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
58 واکاوی وضعیت شاخص‌های اشتغال و شناسایی استراتژی تقویت آن در سکونتگاه‌های روستایی_ مقاله شفاهی بيشتر
59 امنیت در شهرهای مرزی، زمینه‌ساز توسعه همه‌جانبه در افق چشم‌انداز 1404 (مطالعه موردی: شهر مرزی پاوه)_ مقاله پوستری بيشتر
60 ضرورت ایجاد مرکز اسناد نفت در مسجدسلیمان و نقش آن در اشتغال جوانان_ مقاله پوستری بيشتر
61 بازاریابی شبکه ای و اشتغال جوانان در ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
62 پيش بيني آمادگي ابتلا به اعتياد بر اساس سبك هاي مقابله با استرس و تاب آوري و هوش هيجاني در بين دانشجويان پسر شهرستان كاشان_ مقاله پوستری بيشتر
63 تحلیلی بر نقش وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی بر تحولات سبک زندگی سلامت محور در کشور_ مقاله پوستری بيشتر
64 امنیت غذایی، کشت بهینه و ارگانیک در محصولات کشاورزی_ مقاله پوستری بيشتر
65 نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشرفت فرهنگی جامعه_ مقاله پوستری بيشتر
66 تعادل کار و زندگی: رویکردی اسلامی (دریچه‌ای به سبک زندگی اسلامی ایرانی)_ مقاله پوستری بيشتر
67 تحلیلی بر پژوهش های حوزه معیشت جوامع محلی جنگل‌نشین در کشور_ مقاله پوستری بيشتر
68 درآمدی بر تحلیل خط‌مشی‌های الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت مبتنی بر مفهوم‌پردازی پیشرفت حقیقی و صوری_ مقاله شفاهی بيشتر
69 تبیین آرمان مبنایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
70 نقد و بررسی گفتمان حاکم بر نظریه اثبات گرایی با رویکردی بر آموزه های فلسفه حقوق اسلامی و مبانی حقوق کیفری ایران_ مقاله پوستری بيشتر
71 مردم‌سالاری و حکمروایی خوب زمینه‌ساز توسعه با تأکید بر جامعه روستایی_ مقاله پوستری بيشتر
72 مطالعه تطبیقی فرایندهای مدیریت دانش و ارائه یک مدل ژنریک جهت انباشت سرمایه‌های دانشی_ مقاله پوستری بيشتر
73 پروسه بیمه مرتع در ایران_ مقاله پوستری بيشتر
74 بررسي ضرورت استقرارسيستم مديريت كيفیت (ISO 9001:2008) و ارتباط آن با آموزش، نگرش و روحیه تغییرکارکنان در شركت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی_ مقاله پوستری بيشتر
75 حفظ کرامت زن؛ بایسته‌ای در داشتن خانواده‌های متعالی و زمینه‌ای برای پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
76 بررسی ضرورت توجه به توسعه پايدار روستاها و شهرها در ایران_ مقاله پوستری بيشتر
77 هندسه تعلیم و تربیت در اندیشه دینی و چشم انداز قرآنی_ مقاله پوستری بيشتر
78 تدوین و اعتباریابی الگوی مهارت های استخدامی مشترک دانش آموختگان دانشگاه بر اساس نیاز بازار کار؛ رویکرد ترکیبی_ مقاله شفاهی بيشتر
79 راهکار نجات ایران از بحران آب؛ کشت فراسرزمینی_ مقاله شفاهی بيشتر
80 شناسایی مزیت‌های نسبی در بخش‌های اقتصادی استان‌های غربی کشور با استفاده از شاخص ضریب مکانی_ مقاله شفاهی بيشتر
81 بازشناسی انواع هندسه در شکل‌گیری خانه های سنتی کاشان به منظور هویت مندی ساختارهای پیشرو در معماری معاصر ایرانی اسلامی (نمونه موردی خانه سجادی ها کاشان)_ مقاله پوستری بيشتر
82 تأثیر نور بر معماری و شکل‌گیری بناهای مذهبی_ مقاله پوستری بيشتر
83 شبکه‌ انجمن‌های علمی: فرصتی برای تسهیم و توسعه‌ی دانش_ مقاله پوستری بيشتر
84 جایگاه استراتژیک بازاریابی تکنولوژی در اقتصاد دانش‌بنیان (با نگاهی به کشورهای پیشتاز این حوزه)_ مقاله پوستری بيشتر
85 بررسی پتانسیل‌های معماری و شهرسازی محور آبشار اصفهان برای قرارگیری مرکز آوای اصفهان از حیث الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
86 نگاهی بر اهمیت اشتغال و نحوه توزیع نیروی انسانی در بخش سلامت_ مقاله پوستری بيشتر
87 بررسی تأثیر مولفه های سبک زندگی اسلامی در پیش بینی رضایت شغلی_ مقاله پوستری بيشتر
88 بررسی تأثیرات مثبت و منفی شبکه‌های اجتماعی برخانواده‌ها_ مقاله پوستری بيشتر
89 بررسی اثر صادرات، سرمایه‌گذاری و اشتغال بر رشد اقتصادی با تاکید بر بخش کشاورزی_ مقاله پوستری بيشتر
90 چگونگی افزایش سطح سلامت معنوي جوانان به عنوان یکی از ابعاد منزلت اجتماعی با بهره گیری از دعا_ مقاله پوستری بيشتر
91 اصول و مبانی کرسی‌ها و مناظره‌های آزاداندیشی از منظر امام رضا (ع)_ مقاله پوستری بيشتر
92 تأثیرگذاری و مفید بودن؛ دغدغه اصلی نخبگان_ مقاله پوستری بيشتر
93 بررسی لغات استفاده شده در مفاد قراردادهای صنعت بیمه محصولات کشاورزی و منابع‌ طبیعی_ مقاله پوستری بيشتر
94 نمونه واقعی یک انجمن علمی برتردانشجویی از دیدگاه مقام معظم رهبری_ مقاله پوستری بيشتر
95 بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی لبنیات_ مقاله پوستری بيشتر
96 هویت علمی دانشجویان و سرمایه اجتماعی خانواده_ مقاله پوستری بيشتر
97 فسادستیزی اقتصادی سیاسی در ایران_ مقاله پوستری بيشتر
98 بازتاب تجلی حکمت اسلامی بر نقوش فرشهای مساجد یزد_ مقاله پوستری بيشتر
99 مدیریت رسانش، توسعه وآموزش تخصصی کاربردی علوم دینی_ مقاله شفاهی بيشتر
100 بررسی وضعیت تولیدات علمی بین المللی حوزه فناوری‌های همگرا در پایگاه وب آف‌ساینس_ مقاله شفاهی بيشتر
101 بیمه محصولات کشاورزی در برخی کشورهای توسعه یافته دنیا_ مقاله شفاهی بيشتر
102 ازدواج جوانان در اسلام و جهان غرب_ مقاله پوستری بيشتر
103 مبانی معرفت‎شناسی مردم‏سالاری دینی، با تأکید بر اندیشه‏‌ی امام خمینی (ره)_ مقاله شفاهی بيشتر
104 آثار بی‌ثباتی و آسیب پذیری اقتصادی بر امنیت اقتصادی ایران؛ راهکارها و توصیه‌ها_ مقاله پوستری بيشتر
105 تحلیل محتوایی و رفتار علمی مقالات هفت دوره کنگره پیشگامان پیشرفت (از3 خرداد 1391 تا 30 اردیبهشت 1394)_ مقاله شفاهی بيشتر
106 رادیو جوان و راهبردهای ارتقا و درونی‌سازی شناخت جوانان از الگوی پیشرفت کشور_ مقاله شفاهی بيشتر
107 تمایزات منطقه‌ای در مصرف آب صنعتی_ مقاله شفاهی بيشتر
108 بهبود کارایی و بهره‌وری از گیاهان دارویی به کمک تکنیک‌های زیست فناوری_ مقاله شفاهی بيشتر
109 تدوین الگوي اسلامی ایرانی جهت توسعه‌ي علم و فناوري_ مقاله پوستری بيشتر
110 تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با استفاده از برنامه ریزی خطی_ مقاله پوستری بيشتر
111 راهکارهای برای تحکیم خانواده در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با تأکید بر آموزه‌های اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
112 ضرورت توجه به علوم بین رشته ای (مطالعه موردی: نورومارکتینگ: کاربرد علم عصب شناسی در مطالعات بازاریابی)_ مقاله پوستری بيشتر
113 برخورداری جامعه از آزادی بیان و تأثیرات آن بر ارتقاء پیشرفت اجتماعی_ مقاله شفاهی بيشتر
114 اثرات نور در معماری داخلی بر خلق و خوی انسان و رفتار اجتماعی_ مقاله پوستری بيشتر
115 کودکان امروز، جوانان فردا: بررسی شکاف نسلی در بین پسران 9 تا 12 ساله و والدین آنها (مطالعه موردی: مدرسه تلاش شهرستان جم)_ مقاله پوستری بيشتر
116 ایجاد تشکل دانشجویی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دانشگاه، راهی برای گفتمان سازی پیشرفت در دانشگاه وجامعه با موضوع پیشرفت ایران از مدل اسلامی- ایرانی پیشرفت_ مقاله شفاهی بيشتر
117 الگوی اقدام و عمل تولید صنعتی و مهندسی در شرایط تحریم مبتنی بر آثار شهدای شاخص دفاع مقدس_ مقاله شفاهی بيشتر
118 خانواده و سبک زندگی اسلامی_ مقاله شفاهی بيشتر
119 رسالت جوانان در شکل گیری تمدن نوین اسلامی_ مقاله شفاهی بيشتر
120 پیشرفت جامعه به وسیله الگوی زن پیشرو مبتنی بر ابعاد شخصیتی زهرا (س) «الانسیه الحوراء (س)»_ مقاله شفاهی بيشتر
121 اصلاح الگوی رفتار مصرفی و تولیدی در اقتصاد مقاومتی، رسالت نظام اسلامی و مردم ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
122 آموزش؛ راهکاری موثر در بهبود تفکر در آموزش عالی_ مقاله شفاهی بيشتر
123 ارائه الگویی برای مدیریت بهینه درآمدهای منابع پایان‌پذیر در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس معیار عدالت اسلامی و نقد معیار هارتویک_ مقاله پوستری بيشتر
124 بررسی رابطه بین بحران هویت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی_ مقاله پوستری بيشتر
125 نقش جوانان به عنوان سرمایه اجتماعی در پیشرفت ایران با نگاه به افق 1404 بر اساس دیدگاه‌های مقام معظم رهبری_ مقاله پوستری بيشتر
126 نگاهی به راهبردهای اساسی پیشرفت در اقتصاد دانش‌بنیان ایران_ مقاله پوستری بيشتر
127 تأثیر ورزش بر سلامت روانی در بعد جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی وافسردگی دانشجویان جوان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز_ مقاله شفاهی بيشتر
128 نقش توانمندسازی زنان روستایی در جهت توسعه سکونتگاه های روستایی_ مقاله شفاهی بيشتر
129 بررسی راه‌های ارتقاء بصیرت سیاسی جوانان در راستای منزلت اجتماعی آنان_ مقاله پوستری بيشتر
130 بررسی مساله مهاجرت نخبگان به عنوان چالش امنیت ملی و ارائه راهکار های حل آن در سند چشم انداز توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی_ مقاله شفاهی بيشتر
131 بررسی ارتباط عوامل انگیزشی بازیکنان فوتبال و فوتسال در حرفه ای شدن و بازگشت مجدد آنان به دوران غیرحرفه ای در بازنشستگی‌شان_ مقاله پوستری بيشتر
132 بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مهاجرت نخبگان در ایران از دیدگاه دانشجویان دانشگاه امام محمد باقر (ع) بجنورد_ مقاله پوستری بيشتر
133 تأثیرات مهاجرت نخبگان روستایی در عدم تحول سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی روستای کوهکن شهرستان طارم_ مقاله پوستری بيشتر
134 ارزیابی پتانسیل تامین آب آبیاری و ارزش کودی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شهر بیرجند_ مقاله پوستری بيشتر
135 ازدواج جوانان و مهمترین موانع آن از نگاه مقام معظم رهبری_ مقاله پوستری بيشتر
136 بررسی نقش دانشمندان مسلمان در شکوفایی و پیشرفت علوم_ مقاله پوستری بيشتر
137 بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی با رضایت زناشویی دانشجویان متأهل_ مقاله پوستری بيشتر
138 اشتغال جوانان_ مقاله پوستری بيشتر
139 بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به آینده شغلی_ مقاله پوستری بيشتر
140 بررسی رابطه بین معنویت کاری و اخلاق کاری (مطالعه موردی: مدیران مدارس پسرانه شهر کرمان)_ مقاله پوستری بيشتر
141 راهبردهاي مطلوب پيشگيري از جرم در محیط‌های شهری براي سيماي ج.ا.ا در راستاي توسعه پایدار_ مقاله پوستری بيشتر
142 راهبردهاي مطلوب ارتقاي ديپلماسي عمومي ج.ا.ا. براي شبکه هيسپان تي وي صدا و سيماي ج.ا.ا_ مقاله پوستری بيشتر
143 صلح و امنیت درسیره وآیین پیامبررحمت (ص)_ مقاله پوستری بيشتر
144 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی: با نگاه اقتصاد سیاسی بین‌الملل (پس از 2001)_ مقاله پوستری بيشتر
145 نقش احزاب سیاسی در نهادینه کردن مشارکت سیاسی در جامعه به‌منظور کسب قدرت_ مقاله پوستری بيشتر
146 جمعیت مطلوب و متناسب راه برون رفت از معضلات توسعه از چشم انداز نیروی انسانی_ مقاله پوستری بيشتر
147 نظریه پایه الگوی حکمرانی اسلامی در ایران_ مقاله پوستری بيشتر
148 بررسی و تبیین نقش صنایع فرهنگی درجهت نیل به افق پیشرفت (مطالعه موردی صنعت گردشگری)_ مقاله پوستری بيشتر
149 بررسی میزان نقض هنجارهای رسمی فرهنگی در بین دانشجویان و رابطه آن با تعامل دانشجویان با نظام سیاسی حاکم_ مقاله پوستری بيشتر
150 مهاجرت نخبگان_ مقاله شفاهی بيشتر
151 بررسی کارایی روش‌های مختلف بهره‌برداری از منابع آب در پهنه غربی کشور_ مقاله پوستری بيشتر
152 (رابطه بین اجزای حاکمیت و عملکرد بازار سهام در کشورهای منتخب در حال توسعه از سراسر جهان) The relationship between the components of the governance and performance of the stock market in Selected Developing Countries All Over the World_ مقاله پوستری بيشتر
153 نقش نماز جماعت در ارتقای فرهنگ و پیشرفت جامعه اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
154 بحران آب و تعیین قیمت اقتصادی آب در بخش کشاورزی با روش هدونیک_ مقاله پوستری بيشتر
155 عدالت اقتصادی، مبنای رفتارهای اقتصادی اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
156 توسعه فرهنگي و اجتماعي شهر تهران درافق تکامل توسعه ـ متوازن با تاکید بر مدیریت آینده پژوهی_ مقاله شفاهی بيشتر
157 رشد سريع فن آوري ارتباطات و توليد بازي هاي رايانه‌اي فرصت ها و تهديدها براي ج.ا.ا_ مقاله پوستری بيشتر
158 مطالعه تحلیلی اهمیت باستان شناسی بر رونق گردشگری کشور_ مقاله پوستری بيشتر
159 تحلیل تبار (ریشه) تاريخی ساختار و فرآيند جهانی شدن در تحولات اقتصادی اجتماعی هزاره سوم_ مقاله پوستری بيشتر
160 شیوه مدیریت شهید بهشتی در قانون اساسی سال 58 الگویی ایرانی و اسلامی پیشینی در رسیدن به اهداف_ مقاله پوستری بيشتر
161 بررسي رابطه بین گرایش‌های ارزشی جوانان با سبک‌های تصمیم‌گیری آنان در حوزۀ مدیریت_ مقاله پوستری بيشتر
162 مرور و نقدی مختصر بر مقالات کنگره‌ی پیشگامان (کنگره اول تا هشتم)_ مقاله پوستری بيشتر
163 گرایش به سوءمصرف مواد در سربازخانه‌ها و جلوگیری از رشد و توسعه کشور (مورد مطالعه شهر اراک)_ مقاله پوستری بيشتر
164 کاربرد چندرسانه‌ای‌ها در معماری_ مقاله پوستری بيشتر
165 همسایگی و اهمیت آن در طراحی‌های معماری (مطالعه موردی طراحی واحد مسکونی در شهر یزد)_ مقاله پوستری بيشتر
166 از تفکر تروریستی تا ترور تفکر_ مقاله پوستری بيشتر
167 پیشگیری بهتر از درمان (مطالعه موردی آلودگی هوا و برآورد تمایل به پرداخت عوارض آن در شهرستان ارومیه)_ مقاله پوستری بيشتر
168 بررسی و نشانه شناسی نقوش فیگوراتیو دو سفالینه نیشابور (قرون چهارم و پنجم هجری قمری)_ مقاله شفاهی بيشتر
169 بررسی اهمیت مدیریت ریسک بخش کشاورزی در بین گندمکاران شهرستان فارسان_ مقاله پوستری بيشتر
170 احیای بازارهای تولیدی تخصصی کشور با هلدینگ های دوسوتوان_ مقاله پوستری بيشتر
171 استفاده از فاضلاب‌های شهری تصفیه شده در آبزی‌پروری در راستای استفاده بهینه از منابع آب‌های داخلی_ مقاله پوستری بيشتر
172 توسعه ارزش‌های اخلاقی و نقش آن در پیشگامی سازمان در پیشرفت با تمرکز بر رویکرد خودکنترلی در مدیریت اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر
173 ارزیابی بهره وری انرژی دو اقلیم متفاوت (شمال و جنوب) در مزارع چغندر قند استان آذربایجان غربی_ مقاله پوستری بيشتر
174 بررسی نقش آموزش در تربیت نیروی انسانی کارآمد در جهت شتاب دهی به روند پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
175 کشاورزی زیستی راهگشایی تولید محصول سالم_ مقاله پوستری بيشتر
176 تضمین عدالت در حقوق اجتماعی زنان_ مقاله پوستری بيشتر
177 بررسی ترفندها و فرار مالیاتی در ایران_ مقاله پوستری بيشتر
178 تنشهاي سياسي نظاميِ قومی عاملی بازدارنده در توسعه و پیشرفت؛ تجربه تاریخی روابط سربداران با اقوامِ همجوار_ مقاله شفاهی بيشتر
179 بررسی نقش معلم در تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان متوسطه شهر مریوان)_ مقاله پوستری بيشتر
180 نقش و عملکرد دهیاری‌ها در توسعه روستایی از دیدگاه مردم مطالعه موردی: (روستاهای بخش سرولایت، شهرستان نیشابور)_ مقاله پوستری بيشتر
181 پتانسیل‌سنجی پرورش دریایی آبزیان با رویکرد حفظ منابع آب داخلی در ایران_ مقاله پوستری بيشتر
182 رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی، گامی در راستای ساخت شهر اسلامی، هدف‌ مطلوب در چشم انداز 50 سال پس از آغاز اجرای الگو_ مقاله پوستری بيشتر
183 بررسی مجتمع‌ها در نقاط مختلف با در نظر گرفتن اصول معماری پایداری (مطالعه مجتمع‌هایی در آفریقا، امریکای جنوبی و ایران)_ مقاله پوستری بيشتر
184 بررسي معماری و نحوه سیرکولاسیون هوای شهرهاي زيرزميني جهان_ مقاله پوستری بيشتر
185 واکاوی هنر و معماری ایرانی اسلامی در کالبد باغ‌های صفویه_ مقاله پوستری بيشتر
186 جغرافیای سیاسی اصفهان در عصر سلجوقیان_ مقاله پوستری بيشتر
187 بررسی مقایسه‌ای فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان زن ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه شهرکرد در سال 93-92_ مقاله پوستری بيشتر
188 بحران مهاجرت نخبگان و لزوم پيش بيني راه حل هاي آن در سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
189 گیاهان دارویی و ضرورت آن در پیشرفت نظام سلامت_ مقاله پوستری بيشتر
190 بررسی تأثیر گردشگری ورزشی بر اقتصاد کشور و ارائه راهکارهای مناسب برای بهتر شدن آن_ مقاله پوستری بيشتر
191 تاملی بر رویکردهای گوناگون ژئوپلیتیک نخبگان و فرار مغزها_ مقاله پوستری بيشتر
192 بهبود تعامل بین دانشگاه، صنعت و فضای بازارکار_ مقاله پوستری بيشتر
193 چالش‌ها و راهکارهای تبدیل روند فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به توسعه‌یافته به چرخش مغزها برای توسعه دانائی_ مقاله پوستری بيشتر
194 ارزش‌های فرازمانی و فرامکانی جهت دهنده پیشرفت انقلاب اسلامی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
195 مهاجرت نخبگان (فرار مغزها)؛ ترومایی متفاوت!_ مقاله پوستری بيشتر
196 مهاجرت نخبگان چرایی عدم پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
197 نقش گردشگری در توسعه پایدار مناطق جنگلی شمال ایران (نمونه موردي: نواحي جنگلي دهستان فیروزجا بابل)_ مقاله پوستری بيشتر
198 بررسی توابع اقتصادی ارزش گذاری آب در بخش کشاورزی_ مقاله پوستری بيشتر
199 انقلاب جوانمردی_ مقاله پوستری بيشتر
200 روش‌های جدید تأمین مالی (در پروژه های شهری) در نظام مالی اسلامی_ مقاله پوستری بيشتر

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved