ليست مقالات همايش دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندس�%
رديف عنوان مقاله
1 ارایه رویکرد بهینه سازی استوار در مسائل مکان یابی محور با ظرفیت محدود_ مقاله پوستری بيشتر
2 تدوین و ارزیابی استراتژی های مناسب جهت تولید مصنوعات طلا در کشور ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
3 بررسی نقش استراتژی های منطقه ای در انتقال فن آوری و رشد نوآوری یک کشور (مطالعه موردی کشور آلمان)_ مقاله شفاهی بيشتر
4 بهینه سازی پورتفلیو با استفاده از برنامه ریزی آرمانی؛ مطالعه موردی: پروژه های پالایشگاه آبادان_ مقاله شفاهی بيشتر
5 ارئه‌ی مدلی برای غربالگری متغیرهای سیستم‌های چندمتغیره با استفاده از سیستم ماهالانوبیس تاگوچی مطالعه‌ی موردی برای خسارت شرکت‌های بیمه_ مقاله شفاهی بيشتر
6 Provide a practical approach for measuring the performance rate of ‎organizational strategies_ مقاله پوستری بيشتر
7 Determination the percent of bottleneck in stations of Rio vehicle mechanical assembly line in SAIPA automotive corporation_ مقاله شفاهی بيشتر
8 تجربه شرکت دیبا ماندگار در تعیین موقعیت سازمانی بر روی منحنی دوره عمر_ مقاله پوستری بيشتر
9 بررسی رابطه پیاده سازی مدیریت دانش و ارتقای مهارت مدیران(مورد مطالعه:شرکت ریزموج سیستم)_ مقاله شفاهی بيشتر
10 تدوین استراتژی آموزش مجازی دانشگاه عدالت و تعیین موقعیت راهبردی آن در ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
11 Measuring the performance time in mechanical assembly line of Rio vehicle in SAIPA automotive corporation in ideal and critical conditions: Simulation technique_ مقاله شفاهی بيشتر
12 ارزیابی عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر با استفاده از شاخص اثربخشی کلی تجهیزات (مطالعه موردی: کارخانه سیمان مازندران)_ مقاله شفاهی بيشتر
13 عوامل موثر بر انتخاب استراتژی حفاظت از دارایی های فکری در شرکت های دانش بنیان_ مقاله شفاهی بيشتر
14 الگوی مدیریت اقتصادی بنگاه مبتنی بر ماتریس مدیریت دارایی مطالعه موردی- یک شرکت بالادستی صنعت نفت_ مقاله شفاهی بيشتر
15 Improving Dimensional Analysis Method to Determine System Leanness by Considering the Weighted Value of Experts in the Form of Triangular Fuzzy Numbers (Case Study: SAHAR Paint Industry_ مقاله شفاهی بيشتر
16 برنامه ریزی تولید محصولات با استفاده از برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی)_ مقاله پوستری بيشتر
17 Provide a new method to determine effectiveness or performance rate of organization strategies based on Freeman model and using improved dimensional analysis method_ مقاله شفاهی بيشتر
18 ارائه مدل علّی_معلولی مصرف گاز طبیعی استان یزد_ مقاله شفاهی بيشتر
19 تعیین اندازه ی دسته تولید در حالت چند محصولی با درنظر گرفتن قطعه معیوب در یک مدل کنترل موجودی با قابلیت کمبود مجازو قابل جبران با تاثیر تورم و ارزش زمانی پول ( مطالعه موردی: شرکت ابزار اندیشه)_ مقاله شفاهی بيشتر
20 Airline passenger forecasting using neural networks and Box–Jenkins methodology_ مقاله شفاهی بيشتر
21 پیش بینی تعداد و شدت تصادفات در گذرگاه های همسطح راه و راه آهن با استفاده از مدل رگرسیون (مطالعه موردی- کشور آمریکا)_ مقاله پوستری بيشتر
22 بررسی رابطه بین میزان آموزش انتقال یافته و عملکرد فرد در سازمان های خدماتی، مطالعه موردی شرکت سایپا یدک_ مقاله پوستری بيشتر
23 (ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری و روش های انجام کار (مطالعه موردی: شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه_ مقاله شفاهی بيشتر
24 تاثیر اجرای مدیریت نوآوری و مدیریت دانش بر نتایج کلیدی عملکرد سازمان های ایرانی_ مقاله شفاهی بيشتر
25 توسعه یک سیستم جامع سنجش عملکرد زنجیره تأمین انرژی برق با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن )مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال ‌و ‌بختیاری(_ مقاله پوستری بيشتر
26 پیش بینی مدت زمان فروش واحدهای مسکونی مناطق 1 تا 13 شهر تهران با استفاده از تکنیک داده کاوی_ مقاله پوستری بيشتر
27 ارائه‌ی یک مدل ریاضی چند هدفه برای مساله‌ی مسیریابی وسائط نقلیه با در نظرگرفتن پنجره زمانی و اهداف اقتصادی و زیست محیطی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری بر پایه ی آرشیو پارتو_ مقاله پوستری بيشتر
28 ارائه مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای فازی برای ارزیابی خطوط هوایی ایران در شرایط عدم قطعیت_ مقاله شفاهی بيشتر
29 انتخاب بهترین سیستم برای تولید محصولات با فناوری پیشرفته با استفاده از روش تاپسیس فازی_ مقاله پوستری بيشتر
30 گروه بندی مشتریان شرکت بیمه ای با استفاده از تکینک های داده کاوی_ مقاله پوستری بيشتر
31 پیش بینی مصرف انرژی بوسیله شبکه عصبی با در نظر گرفتن دو معیار پیش بینی روند و علامت خطا_ مقاله شفاهی بيشتر
32 A GERT-based Monte Carlo Simulation Approach for Analyzing Criticality Indexes of Remanufacturing Process_ مقاله شفاهی بيشتر
33 تحلیل و ارزیابی استراتژی های شرکت های پیمانکار نفتی با استفاده از رویکرد ویکور فازی در ماتریس سوات_ مقاله پوستری بيشتر
34 مدلسازی بازار برق رقابتی با مکانیزم پرداخت بر اساس پیشنهاد و تعیین قیمت تعادلی با رویکرد تئوری بازیها_ مقاله پوستری بيشتر
35 ارزیابی عملکرد شعب نمایندگی های خودرو با روش ترکیبی TODM-BSC در محیط فازی_ مقاله پوستری بيشتر
36 پایش رضایت بیماران فرآیندهای درمانی، با رویکرد ترکیبی سروکوال- کانو - دمریت_ مقاله شفاهی بيشتر
37 Recommended Framework for Performance evaluation of the public and private hospital (an integrated econometric, AHP and simulation approach)_ مقاله شفاهی بيشتر
38 مدل سازی و بهینه سازی استحکام تسلیم جوشکاری مقاومتی نقطه ای بر اساس داده های تجربی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک_ مقاله شفاهی بيشتر
39 شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت سازمانی شرکت پیمانکاری سازه ها_ مقاله شفاهی بيشتر
40 competitive Three Echelon Supply Chain Network Design Considering Service Level and Disruption_ مقاله شفاهی بيشتر
41 توسعه يك مدل كنترل موجودي در زنجيره تامين دو سطحي با فروش از دست رفته، مدت تحويل ارلانگ و تامين اضطراري_ مقاله شفاهی بيشتر
42 Application of BSC-DEA Method to Evaluate the Performance of Credit and Facilities Unit (Case Study: Credit Institution Tose’e)_ مقاله شفاهی بيشتر
43 ارزیابی تأثیر ضربه شلاقی و زمان تحویل احتمالی در زنجیره‌تأمین_ مقاله شفاهی بيشتر
44 پیش‌بینی مصرف انرژی الکتریکی در کشور با استفاده از مدل میانگین متحرک خودگردان یکپارچه فصلی_ مقاله پوستری بيشتر
45 رتبه‌بندی واحد‌های سازمانی جهت تخصیص بودجه با رویکرد DEA/AHP در شرایط فازی_ مقاله پوستری بيشتر
46 انتخاب سبد پروژه‌های تحقیقاتی با استفاده از روش ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP) و ارزیابی متناسب مرکب (COPRAS) (مطالعه موردی: یک هلدینگ صنعتی)_ مقاله شفاهی بيشتر
47 تئوری پشیمانی_ مقاله پوستری بيشتر
48 مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره فازی و برنامه ریزی چند هدفه جهت انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین سبز_ مقاله شفاهی بيشتر
49 مدلسازی توام مساله زمانبندی، تخصیص و مسیریابی در انبار متقاطع_ مقاله پوستری بيشتر
50 نگهداری و تعمیرات منتخب تحت تأثیر وابستگی تصادفی و خرابی فراگیر با اثر کلی برای همه اجزای سیستم_ مقاله پوستری بيشتر
51 مساله مکان یابی-مسیریابی با در نظر گرفتن محدودیت های بارگیری دوبعدی و تحویل چندبخشی_ مقاله پوستری بيشتر
52 ارائه یک مدل تخصیص بهینه مکان انبارش با درنظرگرفتن تخصیص پشتیبان و حداکثر سطح پاسخگویی؛ مطالعه موردی: انبار مرکزی شرکت مواد غذایی گلستان_ مقاله پوستری بيشتر
53 الگوریتم بهینه‌سازی زنبور عسل برای حل مساله مسیریابی وسائط نقلیه با هدف کاهش سوخت مصرفی_ مقاله شفاهی بيشتر
54 مکانیابی نقاط انتقال با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان و پوشش پشتیبان_ مقاله پوستری بيشتر
55 کاربرد تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر رویکرد الگوریتم ژنتیک در تحلیل کارایی فنی شرکت های لیزینگ_ مقاله پوستری بيشتر
56 راهبرد قیمت گذاری و تخفیف بهینه خرده فروش در قرارداد پاداش فروش و تخفیف تامین کننده_ مقاله پوستری بيشتر
57 مدلسازی یک سیستم هماهنگ زنجیره تامین کالاهای فسادپذیر با مکانیزم تخفیف_ مقاله پوستری بيشتر
58 Modeling and optimization of four levels integrated supply chain with the aims of determination number of optimum stockpile and period length: Sequential Quadratic Programming and Interior Point Algorithms_ مقاله پوستری بيشتر
59 Cooperative Advertising and Pricing Decisions in a Manufacturer-retailer Supply Chain; A Game-theoretic Approach_ مقاله شفاهی بيشتر
60 A Fuzzy Multi-Objective Model for Green Supply Chain Network Design with Transshipment_ مقاله پوستری بيشتر
61 ارائه رویکردی مبتنی بر تصمیم گیری با معیارهای چندگانه فازی به منظور کاهش ریسک و افزایش قابلیت رویت زنجیره تامین_ مقاله شفاهی بيشتر
62 ارائه مدل ریاضی انتخاب روش حمل و نقل برای یکپارچه سازی سیستم های لجستیک_ مقاله پوستری بيشتر
63 Risk assessment of the effects of global aspects on the supplier selection using simulation_ مقاله شفاهی بيشتر
64 ارائه مدل مکان یابی-تخصیص چندهدفه در برنامه ریزی لجستیک امداد_ مقاله شفاهی بيشتر
65 ارائه مدلی مفهومی مبتنی بر ترجیحات بیمار با رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی-ویکور_ مقاله شفاهی بيشتر
66 ارائه مدلی پویا برای پذیرش موبایل بانک_ مقاله پوستری بيشتر
67 به کارگیری ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات وز‌ن‌دار در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان_ مقاله پوستری بيشتر
68 توسعه‌ی مکان‌محور مدل تحلیل پوششی داده‌ها به منظور هدف‌گذاری عملکرد شعب بانک؛ مطالعه‌ی موردی: بانک ملت_ مقاله پوستری بيشتر
69 ارزیابی استقرار فن آوری RFID در بخش بار فرودگاه مهرآباد تهران به کمک شبیه سازی_ مقاله شفاهی بيشتر
70 مدل ترکیبی برای پیش‌بینی دلایل رویگردانی مشتریان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی ISP_ مقاله پوستری بيشتر
71 کاهش هزینه و قیمت تمام شده ی محصول در مرحله طراحی در ساپکو_ مقاله پوستری بيشتر
72 کاربرد تکنیک FMEA و طراحی آزمایشات تاگوچی در پیش بینی و صرفه جویی هزینه های کیفیت (مطالعه موردی : شرکت دخانیات ارومیه)_ مقاله شفاهی بيشتر
73 تحلیل سبد خرید با استفاده از رویکرد کشف اجتماعات شبکه_ مقاله شفاهی بيشتر
74 پیش بینی توانگری مالی شرکت های بیمه با متغیرهای عملکردی بازار محور با استفاده از تکنیک های درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی_ مقاله پوستری بيشتر
75 توسعه یک رویکرد خوشه بندی کارا در برنامه ریزی سفارشات کارگاهی (مطالعه موردی : کارخانجات حدید صنعت قائم)_ مقاله شفاهی بيشتر
76 Improving performance of Information and Communication Technology offices using computer simulation_ مقاله شفاهی بيشتر
77 Mathematical model for selection of renewable resources with budget and space constraint (case study: hospitals)_ مقاله شفاهی بيشتر
78 مطالعه و طبقه‎بندی روش‎های تحلیل و پیش‎بینی رویگردانی مشتری_ مقاله شفاهی بيشتر
79 Application of real options bargaining games in investment decisions_ مقاله شفاهی بيشتر
80 An improved MCDM approach for maintenance strategy selection: case study of Coca-Cola Company, Iran_ مقاله شفاهی بيشتر
81 استراتژی های بهینه دفاع از سیستم های تجدید پذیر با رویکرد بهبود قابلیت اطمینان_ مقاله پوستری بيشتر
82 بکارگیری روش‌های طبقه‌بندی هوشمند نرم به‌منظور تجزیه و تحلیل مسائل امتیازدهی اعتباری_ مقاله پوستری بيشتر
83 یک رویکرد فازی جدید برای تعیین بهترین روش نصب خطوط لوله در دریا_ مقاله شفاهی بيشتر
84 بررسی مروری تحقیقات انجام شده در زمینه سنجش آماری عدم قطعیت_ مقاله شفاهی بيشتر
85 A Novel Simulation-Taguchi-DEA approach for Optimum Maintenance Scheduling_ مقاله شفاهی بيشتر
86 استفاده از برآوردکننده های استوار در تخمین پایایی سیستم ها_ مقاله پوستری بيشتر
87 بهینه سازی ماشین آلات معدنی با استفاده از تئوری صف_ مقاله شفاهی بيشتر
88 بررسی تاثیر میزان اثربخشی تبلیغات بر ارزش نشان‌تجاری_ مقاله پوستری بيشتر
89 یک چارچوب شبیه سازی جهت رتبه بندی تجهیزات تولیدی برای دریافت خدمات نگهداری و تعمیرات_ مقاله پوستری بيشتر
90 شناسایی وابستگی اجزای یک محصول پیچیده و خوشه بندی آن ها با استفاده از ماتریس ساختار طراحی_ مقاله پوستری بيشتر
91 A multi objective FLND problem under uncertain environment using robust optimization: A heuristic approach and case study_ مقاله شفاهی بيشتر
92 امتیازدهی محیط بر اساس سیستم استنتاج فازی و ایجاد مسیر در درخت هشت تایی بر اساس الگوریتم حریصانه مبتنی بر روش تاپسیس آینده نگر ربات در محیط سه بعدی با حضور موانع متحرک با دانش ناقص_ مقاله پوستری بيشتر
93 Optimizing the preventive maintenance scheduling by genetic algorithm based on cost and reliability in National Iranian Drilling Company_ مقاله شفاهی بيشتر
94 ارائه الگوریتم فرابتکاری ترکیبی برای برنامه ریزی واکنشی مسئله کارکارگاهی انعطاف پذیر تصادفی_ مقاله پوستری بيشتر
95 ارائه یک مدل ریاضی با رویکرد بهینه‌سازی استوار برای طراحی سیستم تولید سلولی پویا با در نظرگیری قابلیت اطمینان ماشین آلات چندکاره_ مقاله شفاهی بيشتر
96 تحلیل و اولویت بندی عملکرد تحقیق و توسعه کشورها برای توسعه انرژی هیدروژن با رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی_ مقاله شفاهی بيشتر
97 مدل جدید برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی_ مقاله شفاهی بيشتر
98 مدل‌سازی عدم‌قطعیت در الگوهای بارش فصلی با استفاده از روش‌های کلاسیک فازی_ مقاله شفاهی بيشتر
99 ارائه مدلی برای درجه بندی واحدهای تصمیم گیرنده مطالعه موردی بانک ملت_ مقاله پوستری بيشتر
100 A supply chain design problem integrated facility unavailabilities management_ مقاله شفاهی بيشتر
101 مدلسازی و اندازه گیری پیچیدگی ساختاری در شبکه های زنجیره تأمین مونتاژ_ مقاله شفاهی بيشتر
102 ارزیابی تأمین کنندگان با استفاده از ترکیب روش AHP و روش Permutation (پیوست [a]، حل مسئله در نرم افزار Expert Choice)_ مقاله پوستری بيشتر
103 ارائه یک مدل دوهدفه برای مسأله مکان‌یابی تسهیلات نظامی با در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل_ مقاله شفاهی بيشتر
104 ارائه یک مدل چند هدفه با درنظر گرفتن شرکت لجستیک طرف سوم و انتخاب تامین کننده بطور همزمان در شبکه زنجیره تامین حلقه بسته_ مقاله شفاهی بيشتر
105 یک مدل برنامه‌ریزی فازی- احتمالی استوار برای طراحی پایای شبکه زنجیره تأمین_ مقاله پوستری بيشتر
106 مدل دو هدفه تخصیص هاب و مدیریت درآمد با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان در گره های هاب_ مقاله پوستری بيشتر
107 مدل سازی چند هدفه و حل مسأله ی زنجیره تأمین حلقه بسته ی پایدار و سبز در محیط فازی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری_ مقاله پوستری بيشتر
108 مکان یابی بهینه ایستگاه های انتقال خون در شرایط عدم قطعیت با هدف بیشترین پوشش مورد مطالعاتی: بانوان_ مقاله شفاهی بيشتر
109 تعیین واحدهایی با بالاترین سطح بهره وری تحت شرایط عدم قطعیت در تحلیل پوششی داده ها_ مقاله پوستری بيشتر
110 مدل سازی و حل یک مسأله زنجیره تأمین سه سطحی با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان و تخفیف چندگانه در حمل و نقل_ مقاله شفاهی بيشتر
111 اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین در حالت غیر شعاعی (مورد مطالعه: زنجیره تامین ایران خودرو)_ مقاله شفاهی بيشتر
112 An Integrated Approach to Sustainable Supplier Selection by using Analytical Hierarchy Process and Grey Relational Analysis_ مقاله شفاهی بيشتر
113 A model for financial supply chain management with two different financial Approaches_ مقاله پوستری بيشتر
114 توسعه یک مدل تصادفی با لحاظ روابط دوطرفه برای ایجاد یک شبکه امدادرسانی(مکان یابی و تخصیص منابع) بعد از حوادث و بلایای طبیعی (مطالعه موردی: زلزله شهر تهران)_ مقاله پوستری بيشتر
115 بررسی ساختار نظام مند تولید تحت ساختار های مختلف شبکه زنجیره تامین و ارائه مدل مفهومی_ مقاله شفاهی بيشتر
116 A Hierarchical Fuzzy TOPSIS Methodology for Supplier Selection with a Case Study in Guilan Textile Industry_ مقاله شفاهی بيشتر
117 مدل زنجیره تامین حلقه بسته با اهداف و محدودیت تقاضای فازی_ مقاله پوستری بيشتر
118 مدل برنامه ریزی چندهدفه انتخاب تامین کننده سبز تحت عدم قطعیت: مطالعه موردی بخش دارویی یک بیمارستان_ مقاله شفاهی بيشتر
119 Optimal pricing policy in supply chain management by adopting network marketing_ مقاله شفاهی بيشتر
120 روش ترکیبی QFD و ANP برای حل مسئله برنامه‌ریزی ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنند‌گان (مطالعه موردی: بیمارستان فوق‌تخصصی رضوی مشهد)_ مقاله پوستری بيشتر
121 حل مسئله تشکیل سلول با تمرکز بر کاهش مدت زمان تولید محصولات و با فرض نقشه فرآیند برای قطعات_ مقاله شفاهی بيشتر
122 مکانیابی p هاب مرکز ناقص با محدودیت جریان ورودی به هاب: تعریف مساله و بهینه سازی آن با الگوریتم جست‌و‌جو همسایگی سلسله مراتبی_ مقاله شفاهی بيشتر
123 Red Deer Algorithm (RDA); A New Optimization Algorithm Inspired by Red Deers’ Mating_ مقاله پوستری بيشتر
124 Application of Mixed Integer Programming to optimization of Mine Ventilation System; A Case Study_ مقاله شفاهی بيشتر
125 ارزیابی عملکرد مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها_ مقاله پوستری بيشتر
126 مدلسازی و حل مسئله تخصیص منابع و زمانبندی کارها به صورت یکپارچه در محیط رایانش ابری_ مقاله شفاهی بيشتر
127 توسعه مدل مسیریابی چندسفره با درنظر گرفتن تحویل چند بخشی و پنجره زمانی_ مقاله شفاهی بيشتر
128 An application of Gray Wolf Optimization algorithm for fuzzy portfolio selection problem_ مقاله شفاهی بيشتر
129 Multi-Objective Uncapacitated Hub Location Problem with Considering Type of Vehicles_ مقاله شفاهی بيشتر
130 مکان یابی حداکثر پوشش با تصمیم گیری نوع تسهیلات و در نظر گرفتن اولویت مشتریان_ مقاله شفاهی بيشتر
131 Fuzzy goal programming facility location network design problem under uncertainty: A Lagrangian relaxation and Robust Optimization approaches_ مقاله شفاهی بيشتر
132 A Robust Aggregate Production Planning model for risk-averse managers under uncertainty_ مقاله شفاهی بيشتر
133 حل مسئله زمان‎بندی دسته‎ای در محیط جریان کارگاهی با در نظر گرفتن زمان آماده بودن_ مقاله شفاهی بيشتر
134 طراحی شبکه هاب و گره در شرایط عدم قطعیت از طریق تئوری امکان پذیری: مطالعه موردی شبکه حمل و نقل هوایی ایران_ مقاله پوستری بيشتر
135 A capacitated maximal covering location problem with different transportation modes, facilities, and set up costs_ مقاله شفاهی بيشتر
136 ارائه مدل بهینه‌سازی دو هدفه هزینه-کارایی به‌منظور تخصیص اقلام ضروری به مناطق زلزله‌زده_ مقاله شفاهی بيشتر
137 Tuning of the Particle Swarm Optimization algorithm parameters in solving the Open Vehicle Routing Problem using the Data Envelopment Analysis_ مقاله شفاهی بيشتر
138 A Model for Stochastic Cellular Manufacturing Problem With Queuing Theory Approach_ مقاله پوستری بيشتر
139 A Multi-Criteria Decision Making Model for ERP Selection: An Empirical case in Industrial Organizations of Iran_ مقاله شفاهی بيشتر
140 A new intuitionistic fuzzy additive weighting method based on group decision analysis to assess construction projects_ مقاله شفاهی بيشتر
141 مکان یابی بندر هاب با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره_ مقاله شفاهی بيشتر
142 ارائه مدل لجستیک معکوس سه هدفه چند محصولی چند پریودی با سطوح مختلف ظرفیت تسهیلات در صنایع حساس و با قابلیت اطمینان بالا_ مقاله پوستری بيشتر
143 ارائه مدل ریاضی مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با گزینش مشتری و ممنوعیت سرویس‌دهی به مشتری در یک شعاع همسایگی_ مقاله پوستری بيشتر
144 Optimization of closed-loop Supply chain network design: a Water Cycle Algorithm approach_ مقاله شفاهی بيشتر
145 Ranking of road safety in the provinces of Iran using multi-criteria decision-making methods_ مقاله شفاهی بيشتر
146 ارایه مدلی مبتنی بر SARIMA به منظور پیش بینی میزان بارندگی استان خراسان جنوبی_ مقاله شفاهی بيشتر
147 A Bayesian Network Model to Improve Emergency Facility Location Problem_ مقاله شفاهی بيشتر
148 انتخاب ایستگاه هدف برای وسایل نقلیه خودکار در سیستم تولید منعطف با سیاست مسیریابی بدون برخورد منعطف و سیاست مسیریابی نموی_ مقاله پوستری بيشتر
149 حل مسئله مکان‌یابی مسیریابی دو‌هدفه در شبکه ارائه‌ی خدمات الکترونیک با استفاده از روشNSGA-II (مطالعه موردی بانک آینده- مراکز ارتباط فردا)_ مقاله شفاهی بيشتر
150 A simulated annealing method directed by a shifting-bottleneck for solving serial multi-factory scheduling with batch transportations_ مقاله شفاهی بيشتر
151 زمانبندی استوار انتقال فرآورده های نفتی به وسیله خطوط لوله_ مقاله پوستری بيشتر
152 ارایه یک رویکرد ترکیبی برای رتبه‌بندی و انتخاب تامین‌کنندگان سبز تجهیزات نیروگاه بادی با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی و تاپسیس_ مقاله شفاهی بيشتر
153 مدلی برای مساله مکان یابی-مسیریابی-موجودی برای مراکز توزیع_ مقاله پوستری بيشتر
154 استفاده از الگوریتم فروشنده دوره گرد برای حداقل کردن کل هزینه زنجیره های تامین حلقه بسته_ مقاله پوستری بيشتر
155 ارایه مدل ریاضی پویای قیمت‌گذاری در زنجیره‌تامین دوکاناله با تقاضای تصادفی و وابسته به قیمت مرجع_ مقاله شفاهی بيشتر
156 طراحی سیستم خبره فازی برای تعیین خط مشی ترمیم و نگهداری راه و جاده_ مقاله پوستری بيشتر
157 مکان‌یابی و طراحی هم‌زمان شبکه تأمین سوخت فسیلی و زیست سوخت با توجه به شرایط تولید سوخت کشور ایران_ مقاله پوستری بيشتر
158 برنامه ریزی فرابارانداز چندگانه با در نظر گرفتن انبار موقت، محدودیت ظرفیت و زمان تاخیر: مطالعه موردی_ مقاله پوستری بيشتر
159 ارایه چارچوبی یکپارچه جهت ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان بر اساس مولفه های زنجیره تامین سبز با استفاده از متدلوژی تلفیقی FANP وCOPRAS-G_ مقاله شفاهی بيشتر
160 Ranking large number of R&D projects using an integrated approach based on fuzzy Multi-criteria Decision Making methods and Stochastic Dominance Degree method_ مقاله پوستری بيشتر
161 A BBO algorithm for multi-trip heterogeneous vehicle routing problem of perishable products with intermediate depots and time windows_ مقاله شفاهی بيشتر
162 تحلیل کارآیی زنجیره تامین n-سطحی در تقاضای نمایی با قرارداد قیمت عمده فروشی_ مقاله شفاهی بيشتر
163 تحلیل استراتژیک و انتخاب بهترین راهبرد واحد نت هوایی با به کارگیری ماتریس SWOT و تکنیک یکپارچه AHP-VIKOR در محیط فازی_ مقاله پوستری بيشتر
164 طراحی مدلی برای رتبه بندی و ارزیابی کارایی ایستگاه های مترو (مطالعه موردی: ایستگاه های متروی تهران_ مقاله شفاهی بيشتر
165 مدل دوهدفه مکانیابی – موجودی برای مسأله لجستیک مستقیم و معکوس یکپارچه تحت عدم قطعیت تقاضا_ مقاله شفاهی بيشتر
166 مدل پوشش جزئی با در نظر گرفتن درآمد و هزینه پوشش با محدودیت سرمایه و پوشش و امکان شکست تقاضای مشتریان_ مقاله پوستری بيشتر
167 Traceable Closed-Loop Supply Chain Network Design_ مقاله پوستری بيشتر
168 محاسبه ی بازه ی کارایی واحدهای تصمیم‌گیرنده دارای ورودی و خروجی های بازه ای با حضور داده‌های منفی_ مقاله شفاهی بيشتر
169 کاربرد تلفیق روشهای تصمیم گیری چند متغیره مکانی MCDM با GIS در کاربری اراضی شهری_ مقاله پوستری بيشتر
170 ارائه چارچوبی نوین به منظور ارزیابی آمادگی و تکامل مدیریت استراتژیک با در نظر گرفتن عدم قطعیت تئوری گواه_ مقاله پوستری بيشتر
171 مدلسازی و بهینه سازی زنجیره تامین با در نظر گرفتن جنبه های مالی_ مقاله پوستری بيشتر
172 برنامه ریزی لجستیک امداد با در نظر گرفتن ریسک تامین_ مقاله شفاهی بيشتر
173 طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته تک هدفه در مدیریت پسماند بیمارستانی_ مقاله شفاهی بيشتر
174 مدل موجودی با یک تولید کننده و یک مصرف کننده در حالت کمبود با در نظر گرفتن نرخ فساد و زمان سررسید غیر قطعی در حالت گواه_ مقاله پوستری بيشتر
175 Application of Fuzzy VIKOR in Design Concept of Next Generation Manufacturing_ مقاله شفاهی بيشتر
176 ارائه چارچوبی یکپارچه جهت تخصیص سفارش‌ها، تعیین رویکرد پرداخت و زمان‌بندی و مسیریابی محموله‌ها در شبکه حمل‌ونقل بین‌وجهی سبز_ مقاله پوستری بيشتر
177 معرفی معیار‌های کلیدی و روشهای حل مسله انتخاب تامین‌کنندگان_ مقاله پوستری بيشتر
178 Fuzzy integrated production-distribution planning problem with the maximum NPV of cash flows in a closed-loop supply chain network_ مقاله شفاهی بيشتر
179 ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی جهت مدیریت درآمد در خطوط هوایی با فرض لغو رزرو، عدم حضور و ممانعت از پرواز_ مقاله شفاهی بيشتر
180 ارائه مدل جدیدی برای حل مسأله بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از قیمت‌های آتی سهام_ مقاله پوستری بيشتر
181 An electromagnetism algorithm for optimizing Multi-mode resource constrained project scheduling problem by using regression and approximation_ مقاله شفاهی بيشتر
182 یکپارچه سازی مسئله مسیر یابی چند پریودی وسایل نقلیه و انتخاب اقتصادی مشتریان با هدف برنامه ریزی فروش و حداقل نمودن مجموع هزینه های توزیع و تخفیف_ مقاله پوستری بيشتر
183 Winner determination in combinatorial reverse auction using Dantzig-Wolfe decomposition_ مقاله شفاهی بيشتر
184 کمینه کردن مجموع وزن دار دیرکرد و زود کرد در مساله کارگاه باز با استفاده از تابع قطعه قطعه خطی_ مقاله شفاهی بيشتر
185 A multi response optimization approach toward optimizing operator allocation and machine dispatching rule in a multi stage injection process_ مقاله شفاهی بيشتر
186 Multi-Depot Periodic Routing of Service Vessels with Time Windows in Offshore Oil Industry_ مقاله شفاهی بيشتر
187 توسعه یک مدل ریاضی مکان یابی تسهیلات در شرایط رقابتی در زنجیره تامین با در نظر گرفتن مقدار سفارش اقتصادی_ مقاله پوستری بيشتر
188 بهبود عملکرد الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر در حل مساله زمانبندی تولید کارگاهی پویا مبتنی بر یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی غیرخطی_ مقاله شفاهی بيشتر
189 استراتژی های آستانه تعادل برای صف های مارکوفی با خرابی جزئی و زمان آماده سازی/ توقف به صورت انقطاع_ مقاله شفاهی بيشتر
190 مکان‌یابی تسهیلات امدادرسانی با خرابی تصادفی در شبکه با حل مبتنی بر سناریو_ مقاله پوستری بيشتر
191 یک الگوریتم ممتیک کارا برای حل مسآله انتخاب سبد بهینه پروژه بر اساس چندین معیار_ مقاله پوستری بيشتر
192 حل مسئله حمل و نقل هزینه ثابت در طراحی شبکه های زنجیره تامین با استفاده از الگوریتم های شبیه سازی تبرید و رقابت استعماری_ مقاله شفاهی بيشتر
193 ارائه مدلی برای یکپارچه سازی حمل و نقل کالاهای شرکت های تأمین کننده خودروسازی بدون در نظر گرفتن انبار موقت و حل توسط الگوریتم ابتکاری_ مقاله پوستری بيشتر
194 زمان‌بندی همکارانه مبتنی بر تئوری بازی‌ها برای شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر_ مقاله پوستری بيشتر
195 بهینه‌سازی سیستم ساخت و تولید شبکه‌ای مستعد شکست غیر قطعی با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع و شبیه‌سازی گسسته پیشامد_ مقاله شفاهی بيشتر
196 ارائه یک مدل جدید برای طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظرگرفتن کمبود_ مقاله شفاهی بيشتر
197 راهبرد اشتراک درآمد در زنجیره تأمین دو سطحی با تقاضای وابسته به گارانتی و هزینه تبلیغات: با رویکرد نظریه بازی ها_ مقاله شفاهی بيشتر
198 Risk analysis of agile supply chain based on QBD in e-commerce_ مقاله پوستری بيشتر
199 Effective production control systems in global supply chains_ مقاله شفاهی بيشتر
200 A bi-objective transportation vehicle routing problem for a waste collection using NSGA-II_ مقاله شفاهی بيشتر
201 ارزیابی و انتخاب عرضه کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک AHP-FUZZY ( مطالعه موردی کارخانه ماشین لباسشویی)_ مقاله شفاهی بيشتر
202 تعیین سیاست بهینه بازپرسازی موجودی در زنجیره تأمین دو کاناله با رویکرد زنجیره مارکوف_ مقاله شفاهی بيشتر
203 انتخاب تامین کننده با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در حضور داده های کمی و کیفی_ مقاله پوستری بيشتر
204 طراحی شبکه زنجیره تأمین، تولید و توزیع محصولات کشاورزی، دامی و صنایع تبدیلی_ مقاله شفاهی بيشتر
205 ارزیابی تامین‏کنندگان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تحت شرایط اختلالات تولید(مطالعه موردی صنعت شیشه همدان)_ مقاله شفاهی بيشتر
206 Interactional Relationships of Factors Affecting on Sustainable Green Supply Chain Management (S-GSCM)_ مقاله شفاهی بيشتر
207 Supplier Selection and Order Allocation Planning Under Political and Disruption Risks_ مقاله شفاهی بيشتر
208 Cartography of Risks and Mitigation Techniques in Supply Chain_ مقاله شفاهی بيشتر
209 Green Supply Chain Management Practices’ Effect on the Performance of Turkish Business Relationships_ مقاله شفاهی بيشتر
210 Lot-size reorder-point system with deterministic variable parameters, Erlang-distributed supplier’s capacity and Logarithmic normal-approximated LTD_ مقاله پوستری بيشتر
211 طراحی زنجیره تامین پایدار و بهینه اقتصادی رادیوایزوتوپ مولیبدنیوم(99Mo) و مطالعه موردی آن برای ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
212 The capacitated newsboy problem with random yield (The Gardener Problem) and outsourcing process_ مقاله شفاهی بيشتر
213 Integrated production planning and pricing by segmentation of customers based on CLV_ مقاله شفاهی بيشتر
214 مقایسه کارایی مدل‌های برنامه‌ریزی عدد صحیح برای حل مسئله زمان‌بندی کارگاه مرحله‌ای_ مقاله شفاهی بيشتر
215 ارائه رویکردی نوین برای تعیین توالی محصولات در خطوط مونتاژ چند مدلی_ مقاله شفاهی بيشتر
216 A hybrid algorithm for flexible job shop scheduling with an assembly stage_ مقاله پوستری بيشتر
217 مدل سازی و حل مساله زمان بندی جریان کارگاهی غیر جایگشتی با در نظر گرفتن اثر یادگیری و زمان آماده سازی وابسته به توالی_ مقاله پوستری بيشتر
218 محاسبه کارایی خطوط هوایی ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و روش اوکرا_ مقاله پوستری بيشتر
219 A Tabu search algorithm for mixed-model assembly U-line problem of type I_ مقاله شفاهی بيشتر
220 ارائه مدل توسعه یافته ای از مسأله جهت یابی با در نظر گرفتن محدودیت زمانی_ مقاله پوستری بيشتر
221 ارتقاء سطح کیفی زمانبندی دروس با استفاده از مدل چند هدفه ریاضی به روش برنامه‌ریزی آرمانی_ مقاله شفاهی بيشتر
222 مکانیابی محور در شرایط رقابتی با در نظر گرفتن هزینه‌های ثابت و متغیر برای کمان ها_ مقاله پوستری بيشتر
223 ارائه رویکردهای مدل سازی و حل مسئله ترکیبی انتخاب و زمانبندی پروژه ها_ مقاله پوستری بيشتر
224 An iterated local search algorithm for School Bus Routing Problem with Bus Stop Selection_ مقاله شفاهی بيشتر
225 مساله چیدمان-مسیریابی در سیستم تولید سلولی پویا_ مقاله شفاهی بيشتر
226 بهینه‌سازی سود حاصل از فروش در فروشگاه بوسیله‌ی تخصیص اقلام در قفسه‌ها با در نظر گرفتن جهت نمایش دو بعدی محصول_ مقاله شفاهی بيشتر
227 ارایه یک مدل چند هدفه برای کمینه کردن مساحت مورد استفاده در مساله چیدمان پویای تسهیلات در حالت مساحت های نابرابر_ مقاله شفاهی بيشتر
228 برنامه ریزی یکپارچه تولید و نگهداری وتعمیرات غیرچرخشی در کارگاه جریانی با در نظر گرفتن محدودیت ذخیره موجودی میانی_ مقاله شفاهی بيشتر
229 زمان بندی مونتاژ دو ماشینی با محدودیت موجودی مواد اولیه و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه_ مقاله شفاهی بيشتر
230 بهینه سازی چند هدفه مسئله زمانبندی کلاس های دانشگاهی: یک مطالعه موردی_ مقاله پوستری بيشتر
231 زمانبندی پروژه های تحقیق و توسعه با درنظر گرفتن محدودیت منابع در حضور احتمال شکست فنی فعالیت ها_ مقاله پوستری بيشتر
232 یک الگوریتم بهینه سازی جنگل تغییر یافته برای حل مساله توالی با در نظر گرفتن محدودیت اولویت_ مقاله شفاهی بيشتر
233 Providing a model for yard truck scheduling with two simultaneously temporary storage allocation problems_ مقاله شفاهی بيشتر
234 Effect of Information Sharing and Capacity Adjustment on Healthcare Service Supply Chain: The Case of Flood Disaster_ مقاله شفاهی بيشتر
235 ارائه ی یک مدل مکان یابی مسیر یابی با ارسال و برداشت همزمان برای اقلام فاسد شدنی_ مقاله شفاهی بيشتر
236 Application of Graph Theory and Matrix Approach Technique for Financial Performance Evaluation of Ceramic and Tile Firms in Tehran Stock Exchange Market_ مقاله شفاهی بيشتر
237 مدل برنامه ریزی ریاضی توزیع اقلام امدادی در فاز پاسخ به فاجعه_ مقاله پوستری بيشتر
238 مدلسازی ریاضی و حل مساله ترکیب سرویس‌ها در ساخت و تولید ابری_ مقاله شفاهی بيشتر
239 Providing A Compromise Decision-Making Based On The Modified VIKOR Under Uncertainty: An Intuitionistic Trapezoidal Fuzzy Set_ مقاله پوستری بيشتر
240 A Virtual Computer Integrated Manufacturing Solution Based On Five Layer Architecture Using Axiomatic Design Theory_ مقاله شفاهی بيشتر
241 Cloud-Based Global Supply Chain: A New Platform for Growth and Profitability of Small and Medium-Sized Enterprise_ مقاله شفاهی بيشتر
242 مدیریت خدمات بر اساس تولید ابری در سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها)_ مقاله شفاهی بيشتر
243 ارئه یک مدل خطی پویا و چند هدفه برای پیکربندی سیستم های تولید سلولی با تعداد متغیر سلولها و در نظر گرفتن ناهمگونی سیستم_ مقاله پوستری بيشتر
244 Multi-Objective optimization of the Facility Layout Problem in FMSs using a Multi-objective Genetic Algorithms_ مقاله شفاهی بيشتر
245 Improving the effectiveness of the auto body shop using simulation-based optimization_ مقاله شفاهی بيشتر
246 A new framework for integration of the CAD and macro CAPP systems based on IGES data standard_ مقاله شفاهی بيشتر
247 بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی در صنعت برق کشور_ مقاله شفاهی بيشتر
248 ارائه روشی برای تولید درخت سناریوی بازده دارایی‌های مالی در چارچوب بهینه‌سازی تصادفی چندمرحله‌ای_ مقاله پوستری بيشتر
249 مقایسه اقتصادی نیروگاه‌های بادی و برق‌آبی کوچک_ مقاله پوستری بيشتر
250 بهینه‌سازی سبد سهام شخصی با استفاده از مدل غیرخطی مبتنی بر همبستگی شرطی پویا_ مقاله شفاهی بيشتر
251 مسأله مکانیابی و حمل ونقل مواد خطرناک توسط حمل و نقل چندوجهی با در نظرگرفتن مباحث هزینه و توزیع عادلانه ریسک_ مقاله پوستری بيشتر
252 بررسی مسئله‌ زمان‌بندی و مسیریابی موجودی در زنجیره‌ تأمین با استفاده از مدل‌های MIP و CP_ مقاله شفاهی بيشتر
253 A Time-indexed Formulation for the Single Machine Sequence-dependent Group Scheduling Problem_ مقاله شفاهی بيشتر
254 مسأله مکان یابی تسهیلات چند سروره با به کارگیری قانون جاذبه_ مقاله پوستری بيشتر
255 Designing an Advanced Available-to-Promise Mechanism Compatible with the Make-to-Forecast Production Systems_ مقاله شفاهی بيشتر
256 Considering inflation in a Multi-item Capacitated Lot-sizing Problem with backlogging, safety stocks and outsourcing in a closed loop supply chain_ مقاله شفاهی بيشتر
257 مسئله مکان‌یابی‌–‌‌مسیریابی سه‌سطحی براساس عمر باقی‌مانده برای شبکه زنجیره تامین پایدار کالاهای فاسد‌شدنی و حل آن با‌استفاده از الگوریتم ژنتیک_ مقاله شفاهی بيشتر
258 ارزیابی عملکرد و درجه بندی شعب بانک براساس مدلهای تصمیم گیری چند معیاره DEAHP مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی شهرستان زابل_ مقاله شفاهی بيشتر
259 Supplier and Carrier Selection and Order Allocation by considering disruptions with AHP and Multi-objective Mathematical Programming_ مقاله شفاهی بيشتر
260 Socio-Resilience Supplier Selection with AHP-PROMETEE Approach_ مقاله پوستری بيشتر
261 حل مسئله تشکیل سلول با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان ماشین آلات و تخصیص منابع انسانی_ مقاله شفاهی بيشتر
262 ارائه الگوریتمی مبتنی بر ژنتیک جهت بهینه‌سازی حالت خاصی از مساله زمانبندی تولید کارگاهی_ مقاله شفاهی بيشتر
263 Addressing the container retrieval problem through an efficient heuristic algorithm_ مقاله پوستری بيشتر
264 Bi-objective optimization of multi-product EPQ model with backorders, rework process and random defective rate_ مقاله شفاهی بيشتر
265 Modeling and solving the distributed and flexible job shop scheduling problem with WIPs supply planning and bounded processing times_ مقاله شفاهی بيشتر
266 ارائه روشی فراابتکاری برای بهینه سازی مدل برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح سبد سهام_ مقاله پوستری بيشتر
267 Data Envelopment Analysis (DEA)/Analytical Hierarchy Process (AHP) for Ranking DMUs by using Management Scenic_ مقاله پوستری بيشتر
268 An EOQ Model for Deterioration Items Comparing Crisp and Fuzzy Number Costs_ مقاله شفاهی بيشتر
269 مدلسازی ریاضی جدید برای کنترل موجودی اقلام فاسد شدنی با انجام نمونه گیری جهت پذیرش_ مقاله شفاهی بيشتر
270 مروری بر روش‎های هوشمند کشف تقلب در بیمه خودرو_ مقاله شفاهی بيشتر
271 ارائه یک روش شاخه و کران برای حل مسئله حداقل سازی زمان انجام کل کارها روی یک ماشین پردازنده انباشته با فرض وجود کارهای با اندازه غیر یکسان_ مقاله شفاهی بيشتر
272 New Methods for Ranking Efficient Decision Making Units based on Changing Reference Set in Data Envelopment Analysis_ مقاله شفاهی بيشتر
273 Watchmaker Pole in PIM - Absorption Costing and ABC Case Study - Absorption Costing or ABC, challenges and opportunities in a watch factory in the Industrial Pole of Manaus_ مقاله شفاهی بيشتر
274 تعیین دوره امتیاز در قراردادهای PPP با استفاده از سیستم های پویا_ مقاله شفاهی بيشتر
275 مدل سازی بهترین تخصیص انبار های امدادی به اماکن آسیب دیده و حل مدل توسط الگوریتم ژنتیک_ مقاله پوستری بيشتر
276 A hybrid algorithm for job shop scheduling problem with an assembly stage_ مقاله شفاهی بيشتر
277 بررسی مسئله ی زمانبندی فلوشاپ دو مرحله ای به همراه ارسال بسته ای به منظور کمینه کردن هزینه های دیرکرد و ارسال کارها_ مقاله شفاهی بيشتر
278 توسعه مدل دوهدفه زمان‌بندی پروژه با محدودیت منبع با در نظر گرفتن تبادل زمان-هزینه و حل آن با الگوریتم مرتب‌سازی نامغلوب ژنتیک_ مقاله پوستری بيشتر
279 مدل سازی مساله سرمایه گذاری در منابع با حداقل و حداکثر تاخیر و فعالیت های چندحالته برای بهینه سازی همزمان زمان اتمام پروژه و ارزش خالص فعلی درحالت پرداخت بر اساس پیشرفت_ مقاله پوستری بيشتر
280 در نظر گرفتن قابلیت اطمینان در تشکیل سلولهای تولیدی با رویکرد تئوری صف_ مقاله پوستری بيشتر
281 Minimizing fuzzy makespan in a two-stage cross docking flow shop problem with considering fuzzy processing times_ مقاله پوستری بيشتر
282 Causes of delay and their effects in Construction projects in Iran_ مقاله پوستری بيشتر
283 طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی تخصیص بهینه منابع ریالی به پروژه های درحین اجرا: رویکرد مدیریت ارزش کسب شده_ مقاله پوستری بيشتر
284 ارائه ی مدل بهینه سازی استوار برای برنامه ریزی اعزام روسای قطار_ مقاله پوستری بيشتر
285 A Greedy algorithm for a bi-team orienteering problem with time window_ مقاله شفاهی بيشتر
286 ارائه یک چارچوب مدیریت ریسک با درنظر گرفتن حوزه دانش پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK_ مقاله پوستری بيشتر
287 A Resource Constraint Project Scheduling Problem (RCPSP) Considering Net Present Value and Quality of the Program_ مقاله پوستری بيشتر
288 شناسایی عناصر اصلی ریسک - بحران و بررسی چگونگی تأثیر این عناصر در موفقیت سازمانها در مقابله با بحران ها_ مقاله شفاهی بيشتر
289 ارائه روشی برای سنجش ارزش در معرض ریسک با رویکرد غیرقطعی؛ مطالعه موردی یک شرکت سرمایه ‏گذاری_ مقاله شفاهی بيشتر
290 به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی متغیرهای اقتصادی و مقایسه آن با روش های اقتصاد سنجی (مطالعه موردی: پیش بینی روند نرخ تورم در ایران)_ مقاله پوستری بيشتر
291 ارائه مدل انتخاب سبد بهینه سهام با رویکرد ارزش در معرض ریسک با ترکیب برنامه ریزی امکانی و برنامه ریزی منعطف استوار_ مقاله شفاهی بيشتر
292 انتخاب پرتفوی بین المللی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی با در نظر گرفتن ریسک نرخ ارز_ مقاله شفاهی بيشتر
293 تحلیل اقتصادی برونسپاری به کمک رویکرد اختیارات حقیقی: نمونه موردی، شرکت آب و فاضلاب مشهد_ مقاله شفاهی بيشتر
294 خوشه بندی سهام های رشدی و ارزشی در بازار بورس تهران با استفاده از الگوریتم FCM (مطالعه موردی شرکت های فعال در صنعت محصولات غذایی،آشامیدنی و قند و شکر)_ مقاله شفاهی بيشتر
295 مدلی جهت انتخاب روش های پیشبرد بهینه نگهداری و توسعه رابطه با مشتریان_ مقاله شفاهی بيشتر
296 A Binomial Tree Valuation Approach for Compound Real Options with Fuzzy Phase-Specific Volatility_ مقاله شفاهی بيشتر
297 Identification and prioritization of overhead cost factors of suppliers in the automotive supply chain, (Case study: SAIPA Automotive Group_ مقاله شفاهی بيشتر
298 مساله تعویض موازی ماشین آلات با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی، محدودیت بودجه سرمایه گذاری و تقاضا_ مقاله پوستری بيشتر
299 ارزیابی پروژه ها با استفاده از پنج روش برنامه ریزی پویا، برنامه ریزی اعداد‌‌‌صحیح، نسبت منافع به هزینه ی افزایشی، تبرید شبیه سازی شده و جستجوی همسایگی متغیر و مقایسه آن ها_ مقاله شفاهی بيشتر
300 بررسی اثر گذاری متغیرهای اقتصاد کلان بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری_ مقاله پوستری بيشتر
301 بهینه سازی سبد مالی تخصیص یافته با استفاده از رویکرد تلفیقی فازی و احتمالی چند هدفه_ مقاله پوستری بيشتر
302 تعیین پرتفوی بهینه سهام با رویکرد تجزیه و تحلیل چندمتغیره و الگوریتم های تکاملی (بازار بورس تهران)_ مقاله شفاهی بيشتر
303 به‌کارگیری الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچگان جهت اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها_ مقاله پوستری بيشتر
304 Clustering Tehran stock market data for portfolio management_ مقاله شفاهی بيشتر
305 توانایی مدل رگرسیون ریج در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران_ مقاله پوستری بيشتر
306 Investigation of Operator assignment and inter-cell layout problem in a dynamic cellular manufacturing system: a new model mathematical model_ مقاله پوستری بيشتر
307 زمانبندی تولید در سیستم جریان کارگاهی مونتاژ دومرحله‌ای با ساختار دو سطحی محصول و محدودیت دسترس‌پذیری تجهیزات_ مقاله پوستری بيشتر
308 یک حد پایین جدید برای مسئله زمانبندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر با زمانهای راه اندازی وابسته به توالی_ مقاله شفاهی بيشتر
309 ارائه یک رویکرد کنترلی جدید فازی برای آنالیز ارزش کسب شده پروژه‌ها_ مقاله پوستری بيشتر
310 ارایه یک الگوریتم تلفیقی رقابت استعماری ـ تفاضلی تکاملی برای تسطیح منابع پروژه‌ها_ مقاله شفاهی بيشتر
311 اجرای شبیه سازی روش تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی بر روی کنترل پروژه با استفاده از مدیریت ارزش کسب شده_ مقاله شفاهی بيشتر
312 شناسایی اثر اندازه نمونه در پایش پروفایل های خطی ساده در فاز 1_ مقاله پوستری بيشتر
313 ارائه مدل جدید در حل مساله تخصیص بافر با استفاده از روش ترکیبی الگوریتم بهینه سازی ‏کلونی مورچه و الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب‏سازی نامغلوب_ مقاله شفاهی بيشتر
314 ارائه الگوریتم فراابتکاری چندهدفه برای حل مسأله موازنه زمان- هزینه- کیفیت پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع و افراز فعالیت ها_ مقاله شفاهی بيشتر
315 ارزیابی و اولویت بندی سبد پروژه های در حین اجرا جهت تخصیص منابع رویکرد مدیریت ارزش کسب شده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی)_ مقاله شفاهی بيشتر
316 مدل سازی ریاضی چند هدفه برای مکان یابی - تخصیص بانک خون در لجستیک امداد تحت شرایط عدم قطعیت_ مقاله پوستری بيشتر
317 حل مدل برنامه ریزی ریاضی برای مسئله مکانیابی مسیریابی موجودی در شرایط عدم قطعیت_ مقاله شفاهی بيشتر
318 انتخاب پورتفولیوی پروژه با توسعه مدل میانگین-واریانس مارکویتز_ مقاله شفاهی بيشتر
319 Asian real option method to estimate project’s economic value_ مقاله پوستری بيشتر
320 سیستم استنتاج قاعده پایه فازی- احتمالی برای تعیین اندازه اقتصادی سفارش_ مقاله پوستری بيشتر
321 ارائه مدل مکانیابی- مسیریابی ظرفیت دار پویا با در نظرگرفتن تقاضای غیر قطعی_ مقاله شفاهی بيشتر
322 پیش بینی نرخ سود سپرده علی الحساب یکساله بانکی_ مقاله پوستری بيشتر
323 Rolling Element Bearing Condition Monitoring using DAQ and MATLAB_ مقاله پوستری بيشتر
324 برنامه ریزی پست های فوق توزیع خراسان به منظور تخصیص بهینه بودجه با استفاده از برنامه ریزی ریاضی_ مقاله پوستری بيشتر
325 بکارگیری یک متاهیوریستیک نوین برای مسأله تشکیل سلول و چیدمان در یک سیستم تولید سلولی_ مقاله شفاهی بيشتر
326 ارائه روش ارزیابی ریسک های زمانی پروژه با در نظرگیری روابط میان ریسک ها و تاثیر آن ها در تاخیر زمان کل پروژه_ مقاله شفاهی بيشتر
327 ارائه روشی بر مبنای QFDبه منظور ایجاد سازمان ناب_ مقاله پوستری بيشتر
328 اولویت بندی تأمین کنندگان در زنجیره تأمین با رویکرد ویکور فازی شهودی تحت شرایط عدم قطعیت_ مقاله شفاهی بيشتر
329 تجزیه و تحلیل فضای برازندگی جواب‌های مسئله طولانی ترین مسیر ساده در گراف ها_ مقاله پوستری بيشتر
330 مسئله مسیریابی-موجودی تحت فرض وجود جریان معکوس در شبکه توزیع و امکان بازیافت کالای بازگشتی_ مقاله شفاهی بيشتر
331 Using simulated annealing applied to the Post-Enrolment Courses university timetabling problem_ مقاله پوستری بيشتر
332 مدل چند هدفه سفارش همزمان کالا و انتخاب تأمین کننده در محیط فازی_ مقاله پوستری بيشتر
333 طراحی دو هدفه استوار شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با درنظر گرفتن گزینه‌های متعدد بازیابی_ مقاله پوستری بيشتر
334 Evaluating the efficiency in the presence of adaptable measures and in a fuzzy environment_ مقاله شفاهی بيشتر
335 تاثیر پیاده سازی سیستم سپیدار به عنوان یک سیستم اطلاعات مدیریت ( MIS ) بر فعالیت های شرکت و تصمیمات مدیران شرکت ( مطالعه موردی شرکت محور سازان چی چست )_ مقاله شفاهی بيشتر
336 ارزیابی مدیریت دانش مربوط به روش های تدریس دبیران در دبیرستان ها_ مقاله پوستری بيشتر
337 حل همزمان مسائل تشکیل سلول، تخصیص منابع انسانی و زمانبندی عملیات ها با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان ماشین آلات بوسیله الگوریتم SPEA-II_ مقاله شفاهی بيشتر
338 توسعه شاخص‎های رویکرد شش سیگما در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین_ مقاله شفاهی بيشتر
339 طرح ریزی اصولی کارگاه در راستای بهبود راندمان کار و انرژی_ مقاله پوستری بيشتر
340 A Dynamic Multi Agent based scheduling for flexible flow line manufacturing system accompanied by dynamic customer demand_ مقاله شفاهی بيشتر
341 تدوین برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل برایسون مطالعه موردی: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری_ مقاله شفاهی بيشتر
342 ارایه یک مدل ریاضی دو هدفه برای مساله مکان یابی حداکثر پوشش ایستگاه های خدمات اضطراری با ارایه خدمات متنوع در زمان وقوع بحران و حل آن با الگوریتم NSGA-II_ مقاله پوستری بيشتر
343 مدل‎سازی و حل مسأله مکان‏ یابی و تخصیص تکی هاب با در نظر گرفتن هزینه‎ی حاشیه‎ای ظرفیت، به وسیله الگوریتم ترکیبی مبتنی بر بهینه‎سازی اجتماع ذرات باینری_ مقاله پوستری بيشتر
344 معرفی نمودار کنترل EWMA برای پایش هم‌زمان میانگین و واریانس فرآیندهای تولیدی_ مقاله شفاهی بيشتر
345 توسعه ی روش هایی برای پایش پروفایل های دریچلت در فاز 2_ مقاله پوستری بيشتر
346 نمودارهای کنترلی بتا برای پایش داده های کسری_ مقاله پوستری بيشتر
347 آگاهی از رفتار و احساس مشتریان برای تصمیم گیری و مدیریت سازمان، با رویکرد نرمال در آنالیز احساس و استفاده از معنا شناسی متنی‌ (متن کاوی) در شبکه های اجتماعی_ مقاله شفاهی بيشتر
348 برنامه ریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیت مالی با استفاده از برنامه ریزی سناریو و تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای زنجان)_ مقاله پوستری بيشتر
349 Modeling of Tardiness and Earliness Problem on Single Machine Cyclic Mass Production_ مقاله شفاهی بيشتر
350 مکان یابی هاب حداکثر پوشش فازی دوهدفه با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان، امکان ارسال مستقیم و انواع وسایل حمل و نقل_ مقاله شفاهی بيشتر
351 ارایه مدل مسیریابی حمل ونقل در زنجیره تامین دارای بارانداز متقاطع و حل آن با الگوریتم ICA توسعه یافته_ مقاله پوستری بيشتر
352 کنترل آماری جرم واحد سطح فرآیند اکسترودر با استفاده از رویکرد پروفایلی_ مقاله شفاهی بيشتر
353 ارزیابی عملکرد شعب قضایی با در نظر گرفتن متغیر های محیطی با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها (BSC-DEA)_ مقاله پوستری بيشتر
354 بررسی مدل‌های چندسطحی در طراحی مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور_ مقاله شفاهی بيشتر
355 Revised Mental Accounting: A Behavioral Portfolio Selection_ مقاله شفاهی بيشتر
356 A Generalized Linear and Nonlinear (GLN) model for complex financial time series forecasting_ مقاله شفاهی بيشتر
357 Evaluating electronic service quality level of Internet banking by a new fuzzy hybrid SWARA-COPRAS approach_ مقاله شفاهی بيشتر
358 A fuzzy portfolio trading system in the foreign exchange market based on technical analysis_ مقاله شفاهی بيشتر
359 اثر رویدادهای مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی و تغییر ساختار مالکیت از حقوقی به حقیقی بر عدم نقدشوندگی سهام صنعت پتروشیمی با رویکرد پژوهش رویدادی_ مقاله شفاهی بيشتر
360 بررسی، تحلیل و مقایسه پیش بینی قیمت نفت خام با محدودیتهای آماری و شبکه عصبی_ مقاله شفاهی بيشتر
361 توسعه مدل سیستم دینامیکی جهت تحلیل عوامل موثر بر عملکرد نیروی فروش بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی با رویکرد استراتژی اقیانوس آبی_ مقاله شفاهی بيشتر
362 مدیریت برند با استفاده از رویکرد آکر (مطالعه موردی: نمایندگی یخچال و فریزر امرسان)_ مقاله پوستری بيشتر
363 Can''t be improved what can''t be measured: Assessment the maturity level of knowledge management (Case study: KREC)_ مقاله شفاهی بيشتر
364 نقش اشتهای ریسک در پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی (ERM)_ مقاله پوستری بيشتر
365 نقش مدیران صنایع کوچک و متوسط ایران در تدوین نقشه پویای استراتژی_ مقاله شفاهی بيشتر
366 Provide a model for ranking the solutions of knowledge management establishment in supply chain to overcome the barriers using fuzzy AHP-VIKOR_ مقاله شفاهی بيشتر
367 ارائه مدلی برای خرید مواد اولیه از عرضه کننده در محیط MTO با توجه به تخفیف عمده_ مقاله شفاهی بيشتر
368 حل مدل پویا برای مکان یابی هاب با تخصیص تکی با امکان بازسازی هاب ها و مشخص بودن طول عمر هر هاب_ مقاله پوستری بيشتر
369 ارائه یک مدل ریاضی جهت کمینه کردن هزینه ها در فاز واکنش بحران_ مقاله پوستری بيشتر
370 سیاست های جایابی بهینه برای چهار تسهیل رقابتی_ مقاله شفاهی بيشتر
371 شناسایی نقطه تغییر چند مسیره فشارخون در بیماری های قلبی- عروقی با استفاده از روش آنتروپی_ مقاله پوستری بيشتر
372 Monitoring Simple Linear Profile in the Presence of GARCH Effect_ مقاله پوستری بيشتر
373 رتبه بندی راه حل های مدیریت دانش در سازمان جغرافیایی وزارت دفاع با استفاده ازQFDفازی و MCDM فازی_ مقاله شفاهی بيشتر
374 حل مساله مکان یابی-تخصیص با و بدون ظرفیت با الگوریتم مبتنی بر روش تقریب هذلولی_ مقاله شفاهی بيشتر
375 مدل سازی و حل مسئلۀ مکان یابی ایستگاه های آمبولانس، یک مطالعۀ مروری_ مقاله شفاهی بيشتر
376 برآورد نقطۀ تغییر بی نظم در میانگین فرآیندهای با مشاهدات انفرادی_ مقاله پوستری بيشتر
377 مطالعه موردی کارخانه نورد آلومینیوم: بررسی عملکرد اقتصادی با رویکرد مبتنی بر مهندسی برگشت پذیری_ مقاله پوستری بيشتر
378 مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالای فاسدشدنی با در نظر گرفتن مدت تحویل متغیر_ مقاله شفاهی بيشتر
379 Bi-objective Modeling of a Flexible Manufacturing System with AGVs and Fuzzy duedates_ مقاله شفاهی بيشتر
380 مدل‌سازی و حل مسئله موازنه هزینه – زمان در شرایط قطعیت (‌مطالعه موردی‌)_ مقاله پوستری بيشتر
381 مسئله زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن فعالیت های چند حالته و ارزش فعلی هزینه های زودکرد و دیرکرد_ مقاله شفاهی بيشتر
382 استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست با در نظرگرفتن خروجی های مطلوب و نامطلوب در ارزیابی بهره وری_ مقاله پوستری بيشتر
383 Failure mode and effects analysis by a new improved method-based preference solution index under uncertainty_ مقاله پوستری بيشتر
384 An MILP Model for Optimal Production Scheduling & Lot-Sizing in Continuous Systems, Case study: Brewery Factory_ مقاله شفاهی بيشتر
385 ارائه یک مدل بهینه سازی چندهدفه برای مسئله تخصیص جنگ افزار هدف(WTA) و حل آن با الگوریتم های NSGA-II و MOSA_ مقاله پوستری بيشتر
386 Evaluation the efficiency in the presence of adaptable measure and in fuzzy environment_ مقاله شفاهی بيشتر
387 ارائه روش‌هایی برای پایش شبکه‏های اجتماعی در فاز 2_ مقاله پوستری بيشتر
388 A mathematical model for multiprocessor-task hybrid flowshop scheduling problems_ مقاله شفاهی بيشتر
389 ارائه مدلی برای کمینه‌سازی انرژی و بیشینه‌سازی طول عمر ابزار در فرایند ماشین‌کاری گرد تراشی_ مقاله پوستری بيشتر
390 Time series forecasting and analysis of municipal solid waste generation in Tehran city_ مقاله شفاهی بيشتر
391 ارائه یک سیستم هشدار دهنده فازی-عصبی برای موقعیتهای بحرانی در تحقیقات بازارآنلاین محصول_ مقاله شفاهی بيشتر
392 بهینه سازی سرمایه گذاری جهت گسترش یک بندر بوسیله تکنولوژی شبیه سازی_ مقاله شفاهی بيشتر
393 ارائه مدلی یکپارچه در طراحی سیستم تولید سلولی با در نظر گرفتن برنامه‌های پردازشی متنوع_ مقاله شفاهی بيشتر
394 A Scheduling Approach for a Single allocation Hub Location Problem under Congestion and Uncertain Environment_ مقاله پوستری بيشتر
395 Assessment the quality management systems based on ISO 9001:2008 standard and aided to Willis improved method (Case study: SAIPA automotive company_ مقاله شفاهی بيشتر
396 Selection supplier and order allocation under risk of reliability_ مقاله شفاهی بيشتر
397 کمینه سازی مجموع زمان ها تکمیل در زمان بندی کارهای تقسیم پذیر_ مقاله پوستری بيشتر
398 تعیین و تنظیم پارامترهای اصلی موشک نمونه با رویکرد روشهای سطح پاسخ و حل آن با تکنیک MODM_ مقاله پوستری بيشتر
399 تحلیل و رتبه‌بندی ارتباط مؤلفه‌های یادگیری سازمانی بر عوامل بهره‌وری منابع انسانی با استفاده از روش معادلات ساختاری_ مقاله شفاهی بيشتر
400 طراحی الگویی جدید جهت ارزیابی کارایی نسبی فرآیندهای شبکه ای سری در حالت عدم اطمینان_ مقاله پوستری بيشتر
401 Optimum Planning of a Biomass Supply Chain by Considering Different Depreciation Scenarios for the Installed Plants_ مقاله شفاهی بيشتر
402 Performance Evaluation of Mx Start; An online benchmarking tool_ مقاله شفاهی بيشتر
403 ارائه یک روش فراابتکاری مبتنی بر شبیه سازی آنلینگ به‌منظور حل مسئله مکان‌یابی ایستگاه های راه‌آهن و مسیریابی خطوط ریلی_ مقاله پوستری بيشتر
404 A Hybrid Meta-Heuristic Approach to Buffer Allocation in Remanufacturing Environment: A Case Study of Toner Cartridge Remanufacturing_ مقاله پوستری بيشتر
405 Analysis of Options Pricing using Mathematical Models_ مقاله شفاهی بيشتر
406 مسیریابی وسایط نقلیه در حالت رقابتی با در نظر گرفتن کاهش سوخت: الگوریتم تکاملی چند هدفه بر مبنای تجزیه_ مقاله پوستری بيشتر
407 A branch and bound algorithm for minimizing makespan in a two machine flowshop with linear deteriorating jobs_ مقاله پوستری بيشتر
408 انتخاب سبد پروژه با در نظر گرفتن زمان‌بندی پروژه‌ها، محدودیت منابع و ارزیابی ریسک با استفاده از الگوریتم فرا‌ ابتکاری_ مقاله شفاهی بيشتر
409 An experimental study for deciding the factors which influence the resource utilization_ مقاله شفاهی بيشتر
410 Vibration Damping Optimization Algorithm_ مقاله پوستری بيشتر
411 مدل سازی و بهینه سازی استحکام تسلیم جوشکاری مقاومتی نقطه ای براساس داده های تجربی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم های ژنتیکی_ مقاله پوستری بيشتر
412 Analysis and Solution of the Broadcasting Problem in a Multi-Hop Wireless Network_ مقاله شفاهی بيشتر
413 انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره : مطالعه مروری_ مقاله شفاهی بيشتر
414 ارائه یک مدل ریاضی جهت مکان یابی مراکز امداد و مسیریابی پویای وسایل نقلیه امدادی هوایی در شرایط بحران با استفاده از رویکرد تور پوششی_ مقاله پوستری بيشتر
415 Locating emergency facilities considering risk conditions and fuzzy logic, using meta-heuristic algorithms_ مقاله شفاهی بيشتر
416 بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر رضایتمندی مشتریان با استفاده از روش تصمیم گیری (Fuzzy AHP) و ساختار کارت امتیازی متوازن (BSC)_ مقاله شفاهی بيشتر
417 Effect of the returned products on a closed-loop location-inventory problem_ مقاله پوستری بيشتر
418 مدل فازی بهینه سازی دو هدفه یک مساله زنجیره تامین سه سطحی چند محصوله چند دوره ای_ مقاله شفاهی بيشتر
419 ارائه یک مدل زنجیره تامین چند هدفه جدید و حل آن با الگوریتم های فراابتکاری_ مقاله شفاهی بيشتر
420 impact of information sharing on supply chain practice_ مقاله شفاهی بيشتر
421 معرفی استراتژی نوین جمع‌سپاری و راهکارهای پیاده‌سازی آن در فضای کسب‌وکار (مطالعه موردی: شرکت اپل)_ مقاله شفاهی بيشتر
422 How Benchmarking methodology brings Excellence into the business_ مقاله پوستری بيشتر
423 بررسی اثر تناسب محصولات پیش و پس از توسعه بر موفقیت استراتژی توسعه نام های تجاری صنعت مواد غذایی_ مقاله شفاهی بيشتر
424 پیش‌بینی هوش هیجانی کارکنان بر اساس متغیرهای دموگرافیک (مطالعه موردی: شرکت بیمه سامان)_ مقاله پوستری بيشتر
425 آنالیز SWOT نظام ارزشیابی سالیانه سراسری نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش خودرو در ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
426 مقایسه مدل سه سطحی و نتایج حاصل از معادلات ریاضی_ مقاله پوستری بيشتر
427 Risk Analysis of Agile Supply Chain Based on QBD in E-commerce_ مقاله پوستری بيشتر
428 An innovative and applicable benchmarking framework; appropriate for (SME) manufacturing businesses_ مقاله شفاهی بيشتر
429 ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی با استفاده از مدل لایب کوآل_ مقاله پوستری بيشتر
430 مکان یابی مجتمع صنعتی با استفاده از مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره فازی (به انضمام مطالعه موردی)_ مقاله شفاهی بيشتر
431 ارائه مدل جامع مهندسی طراحی محصول بیونیک با رویکرد مهندسی سیستم ها_ مقاله پوستری بيشتر
432 بگارگیری رویکرد فرآیندی در مدیریت ریسک امنیت اطلاعات و استفاده از نتایج حاصله در طرح بازیابی حوادث و تداوم کسب و کار- مورد مطالعاتی : یکی از بانک های خصوصی ایران_ مقاله شفاهی بيشتر
433 شناسایی و وزن دهی عوامل تاثیرگذار بر هدف گذاری امتیاز آتی EFQM در سازمان ها_ مقاله پوستری بيشتر
434 ارائه مدلی برای مکان یابی سلسله مراتبی پوششی با رویکرد پویا وحل آن باالگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری_ مقاله شفاهی بيشتر
435 Constraints of Women Entrepreneurs in Akure City of Ondo State, Nigeria_ مقاله شفاهی بيشتر
436 ارائه یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر رویکرد پارتو برای مسئله کار کارگاهی منعطف چند هدفه با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین_ مقاله شفاهی بيشتر
437 The factors impacting the Achievement of Chilled Water Set Point in an Absorption Cooling Plant: A Six Sigma Approach, UWI Mona Central AC Park, Kingston, Jamaica_ مقاله پوستری بيشتر
438 The role of internal context characteristics on the adoption of Open Innovation: Evidence from manufacturing firms_ مقاله شفاهی بيشتر
439 ارائه یک مدل ریاضی صفر و یک مختلط برای چیدمان بهینه تسهیلات شعبه بانک_ مقاله پوستری بيشتر
440 ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاه های همکار موسسه استاندارد بر مبنای انطباق های سیستمی و فنی_ مقاله پوستری بيشتر
441 The Analytic- driven Product Lifecycle Management Framework_ مقاله شفاهی بيشتر
442 Bed Planning By Surgery Scheduling_ مقاله شفاهی بيشتر
443 Detecting Important Links in Urban Transportation Networks (Case Study: Isfahan Urban Transportation Network)_ مقاله پوستری بيشتر
444 دسته‌بندی عوامل ریسک در پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی_ مقاله پوستری بيشتر
445 تعیین بهترین سناریو برای بازاریابی و پایداری برند با استفاده از رویکرد TOPSIS و ELECTRE_ مقاله پوستری بيشتر
446 Impact of Resource Pooling on Capacity Utilization of the Mechanical Resource in Government Sector_ مقاله شفاهی بيشتر
447 پا یش فرآیندهای با متغیرهای تصادفی ترکیبی به کمک دسته بندی تک کلاسه_ مقاله شفاهی بيشتر
448 ارزیابی مدیریت دانش مربوط به روش‏های تدریس دبیران در دبیرستان‏ها_ مقاله پوستری بيشتر
449 مدل‌سازی عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت در زنجیره تامین گوشت مرغ با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها_ مقاله پوستری بيشتر
450 Fair profit contract with soft time-windows for a carrier collaboration framework in a hub network: Dual Lexicographic max–min_ مقاله پوستری بيشتر
451 Multi-objective economic-statistical design of fraction defective control chart for high quality processes using a heuristic algorithm_ مقاله شفاهی بيشتر
452 طراحی سیستماتیک نوآوری باز با استفاده از گسترش عملکرد کیفی_ مقاله شفاهی بيشتر
453 Design of a green closed-loop location-routing supply chain with spare parts_ مقاله شفاهی بيشتر
454 ارائه الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای مسئله مکان یابی سیستم های فرابارانداز در زنجیره تامین_ مقاله شفاهی بيشتر
455 Multi-Objective joint maintenance and inventory optimization model with considering obsolescence and incremental discounts for spare parts_ مقاله شفاهی بيشتر
456 بررسی کیفیت عملکرد آزمایشگاه های سیم و کابل در آزمون مهارت_ مقاله پوستری بيشتر
457 Multi-Objective Optimization in Improvement of "Needle Mat" Impregnability Process Using Design of Experiment and Respond Surface Methodology_ مقاله پوستری بيشتر
458 Analysis of Sigma Level to Reduce the Cost in an Automotive Industry_ مقاله پوستری بيشتر
459 Reverse logistics network design for automotive glass recycling_ مقاله پوستری بيشتر
460 مساله مسیریابی وسائط نقلیه با در نظر گرفتن کاهش سوخت مصرفی و افزایش رضایت توزیع کنندگان_ مقاله پوستری بيشتر
461 بررسی رابطه نسبتهای مالی و قیمت سهام بر شرکتهای صنایع غذایی (مطالعه موردی : شرکتهای پذیرفته بورس اوراق بهادر تهران )_ مقاله شفاهی بيشتر
462 بررسی تأثیر فعالیت های مربوط به جذب و نگهداری مشتریان نمونه بر عملکرد مالی (مورد مطالعاتی بانک توسعه صادرات)_ مقاله پوستری بيشتر
463 طراحی یک زنجیره تامین سبز با هدف بهینه سازی همزمان هزینه ها، مصرف انرژی و انتشارآلاینده ها_ مقاله پوستری بيشتر
464 توسعه ی یک مدل ریاضی جدید برای مدیریت شبکه تولید و توزیع زنجیره تأمین همراه با رویکرد حمل و نقل سبز_ مقاله شفاهی بيشتر
465 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی مشترکین برق با رویکرد FANP (مطالعه موردي: شهر تهران)_ مقاله شفاهی بيشتر
466 حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه های پویا با الگوریتم جستجوی ممنوعه_ مقاله پوستری بيشتر
467 ارزیابی عملکرد شعب سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن_ مقاله پوستری بيشتر
468 مدل سازی و حل مسأله مکان یابی- مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار در حالت برداشت و تحویل بصورت همزمان با تقاضاهای فازی_ مقاله شفاهی بيشتر
469 A fuzzy DEA approach for mode selection in multimodal transportation_ مقاله شفاهی بيشتر
470 مدیریت ریسک با استفاده از رویکردهای گوناگون به FMEA و سیر تطور عدد اولویت ریسک_ مقاله پوستری بيشتر
471 بررسی و مقایسه روند کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده های پنجره ای و رگرسیون لجستیک_ مقاله پوستری بيشتر
472 هماهنگ سازی زنجیره تامین دو سطحی با استفاده از قراردادها با درنظرگرفتن تقاضای وابسته به قیمت و تصادفی_ مقاله شفاهی بيشتر
473 انتخاب تامین کننده سبز بر اساس معیارهای مدیریت زنجیره تامین سبز در فضای متغیرهای کیفی_ مقاله پوستری بيشتر
474 Solving multicriteria scheduling problems in a furniture manufacturing company using a hybrid fruit fly optimization algorithm_ مقاله پوستری بيشتر
475 Work-Unit Time Analysis of Repetitive Process Phases in Pasta Production_ مقاله پوستری بيشتر
476 Supply Chain Coordination Using a composite contract based on Buy Back and Revenue Sharing contracts_ مقاله شفاهی بيشتر
477 ارائه مدل بهینه‌سازی جهت طراحی یک شبکه جمع‌آوری و توزیع پسآب شهری برای مصارف کشاورزی و مناطق صنعتی (مطالعه موردی: استان البرز)_ مقاله شفاهی بيشتر
478 Risk Modeling and Simulation in Service Delivery from Health Systems_ مقاله شفاهی بيشتر
479 Increasing Productivity of Palletizing System by PLC Modification_ مقاله پوستری بيشتر
480 Designing Resilience Supply Chain Network under Operational and Disruptive Risk_ مقاله شفاهی بيشتر
481 انتخاب تأمین کننده با استفاده از تصمیم گیری چندشاخصه فازی_ مقاله پوستری بيشتر
482 Development of Fuzzy Short-run X -R Control chart_ مقاله شفاهی بيشتر
483 انتخاب شایسته پرسنل با استفاده از یک رویکرد ترکیبی در محیط فازی_ مقاله شفاهی بيشتر
484 A Review of Effectiveness of Breast Cancer Screening as a Condition Based Maintenance Strategy_ مقاله شفاهی بيشتر
485 A mathematical model for cross-trained home care caregiver assignment problem_ مقاله شفاهی بيشتر
486 Stochastic weighted goal programming model for tactical operating room scheduling_ مقاله شفاهی بيشتر
487 A robust possibilistic programming approach to blood inventory-routing problem_ مقاله شفاهی بيشتر
488 An Integrated Multi- Priority Patient Scheduling In Computed Tomography (CT): A Case Study_ مقاله شفاهی بيشتر
489 A location-allocation routing problem for blood collection and distribution in disaster_ مقاله شفاهی بيشتر
490 Study of the TB patients'' features using Data mining method_ مقاله شفاهی بيشتر
491 طراحی و پیاده‌سازی یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی جهت متعادل‌سازی خط مونتاژ: مطالعه تجربی در صنعت تولید موتورهای دیزلی_ مقاله پوستری بيشتر
492 طراحی شبکه زنجیره تامین سبز روغن موتور در یک مطالعه موردی_ مقاله شفاهی بيشتر
493 بررسی تابع مصرف گاز ایران در بخش های خانگی و صنعتی و تولید برق_ مقاله پوستری بيشتر
494 مدل سازی و پیش بینی رفتارهای نامتقارن و ماندگاری در تلاطم قیمت نفت خام_ مقاله شفاهی بيشتر
495 تعیین عوامل تاثیرگذار در سیستم بانکداری اینترنتی با استفاده از تکنیک DEMATEL پیشنهادی . مطالعه موردی: بانک صادرات_ مقاله شفاهی بيشتر
496 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب فروش کفش شاهین در استان اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها_ مقاله شفاهی بيشتر
497 Performance Evaluation of Mining Systems with Considering the Resilience Factors_ مقاله شفاهی بيشتر
498 انتخاب و سنجش عملکرد سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی در صنعت بانکداری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها_ مقاله شفاهی بيشتر
499 Churn Prediction in Telecommunication Industry: A Data Mining Approach_ مقاله شفاهی بيشتر
500 Reliable capacitated hub location problem under hub failure possibility_ مقاله شفاهی بيشتر
501 برنامه‌ریزی تولید و توزیع یک زنجیره‌تأمین دوسطحی با ملاحظه اثر سرعت و بار بر مصرف سوخت وسیله‌نقلیه_ مقاله شفاهی بيشتر
502 بررسی ارگونومیکی میدان‌های الکترومغناطیس وارده به راهبرهای قطار شهری_ مقاله پوستری بيشتر
503 ارزیابی ریسک وضعیت ارگونومیکی کارگران یک واحد صنعتی با روش REBA و QEC و مقایسه نتایج آن ها_ مقاله پوستری بيشتر
504 انواع مختلف قراردادها در مدیریت پروژه و روش انتخاب مناسب ترین آنها به کمک AHP_ مقاله پوستری بيشتر
505 Modeling and analyzing of leagile supply chain enablers by using DEMATEL_ مقاله شفاهی بيشتر
506 تعیین مکان بهینه انبار و برنامه ریزی توزیع کالا در زنجیره تامین سه سطحی با بیش از یک کارخانه تولیدی وانبارهای موقت_ مقاله پوستری بيشتر
507 مدل مفهومی مدیریت سبد پروژه در سازمانهای چند رشته فعالیتی_ مقاله شفاهی بيشتر
508 معیارهای تاثیرگذار بر ایجاد ریسک های مالی پروژه های صنعت برق_ مقاله شفاهی بيشتر
509 مدل رگرسیونی مولفه های شش گانه شاخص عملکرد لجستیک_ مقاله پوستری بيشتر
510 Towards combining the periodic petroleum station replenishment problem within a combinatorial auction framework in Oman_ مقاله شفاهی بيشتر
511 بررسی ساختار استراتژیهای کشورهای پیشتاز در توسعه کارآفرینی و فنآوری- مطالعه موردی دانشگاه سینگولاریتی آمریکا_ مقاله پوستری بيشتر
512 مدلسازی و حل مسأله زمانبندی پروژه چند هدفه-چند حالته با محدودیت منابع با پارامترهای احتمالی (مطالعه موردی پروژه راه‌سازی گذرگاه طالقانی مشهد)_ مقاله پوستری بيشتر
513 ارائه مدلی به منظور مکان یابی در طراحی زنجیره تامین با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی_ مقاله شفاهی بيشتر
514 طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار بر اساس ارکان اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با در نظر گرفتن عملیات cross-docking_ مقاله پوستری بيشتر
515 Minimizing total earliness and tardiness on a batch processing machine using a neural network approach_ مقاله پوستری بيشتر
516 Competitive Three Echelon Supply Chain Network Design Considering Service Level and Disruption_ مقاله پوستری بيشتر
517 ارائه یک مدل استوار برای مسأله برنامه ریزی شناورهای پشتیبانی تاسیسات دریایی_ مقاله پوستری بيشتر
518 بهینه سازی‌ زنجیره تأمین ‌حلقه ‌بسته ‌با‌حداکثر ‌پاسخگویی ‌در‌محیط ‌فازی‌ ( مطالعه‌ موردی ‌: قطعات‌ دیزل ‌ژنراتور)_ مقاله شفاهی بيشتر
519 Metaheuristics using for a stochastic supply chain design problem’s resolution -A comparison study_ مقاله شفاهی بيشتر
520 مدل شبکه توزیع چندمحصولی در شرایط عدم قطعیت_ مقاله پوستری بيشتر
521 اولویت‌بندی نقاط آسیب دیده با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ و ارائه ی مدل سه هدفه برای امدادرسانی به این نقاط_ مقاله پوستری بيشتر
522 An integrated multi-objective decision-making process for global supplier selection and order lot sizing under quantity discount environment_ مقاله پوستری بيشتر
523 Investigation and Experiment Design in Low Velocity Impact on Aerospace Sandwich Panels with Honeycomb Core_ مقاله شفاهی بيشتر
524 بررسی تاثیرعوامل محیطی بر امتیازدهی مشتریان به رستوران ها در سایت های معرفی رستوران_ مقاله پوستری بيشتر
525 ترسیم و تحلیل شبکه هم نویسندگی یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع iiec 2015_ مقاله پوستری بيشتر
526 Kanban number determination in transportation system using bi-level approach_ مقاله پوستری بيشتر
527 بررسی و حل مسئله مکان‌یابی-مسیریابی وسایل حمل ظرفیت دار با در نظر گرفتن تنوع مسیرهای ارتباطی و محدودیت تردد وسائل_ مقاله پوستری بيشتر
528 بهبود فرآیند بازدید بالینی برای بیماران بستری از طریق تخصیص بهینهی تخت بیمارستان به بیمار_ مقاله پوستری بيشتر
529 ارزیابی استراتژیهای مناسب بازاریابی در توسعه ورزش حرفهای و قهرمانی استان قزوین با به کارگیری مدلهای AHPگروهی_ مقاله شفاهی بيشتر
530 طراحی زنجیره تامین سبز با امکان به روزرسانی ماشین آلات و در نظر گرفتن روند افزایشی در آلاینده های تولیدی_ مقاله شفاهی بيشتر
531 A New Heuristic Algorithm for Maximization Total Demands of Nodes and Number of Covered Nodes, Simultaneously_ مقاله شفاهی بيشتر
532 DOES SHORTFALL BRING ANY BENEFIT IN TEACHING CONCEPTS RELATED TO SUSTAINABLE MANUFACTURING?_ مقاله شفاهی بيشتر
533 Sustainable design strategies in product development: a review_ مقاله پوستری بيشتر
534 ارائه مدلی جهت بهبود تخصیص منابع بیمارستانی بوسیله تئوری صف: مطالعه موردی(بیمارستان کوثر)_ مقاله پوستری بيشتر

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved