ليست مقالات همايش اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
رديف عنوان مقاله
1 بررسی پارامترهای بلوک توزیع تنش مستطیلی در مقاطع بتنی با مقاومت معمولی و پر مقاومت_ مقاله شفاهی بيشتر
2 برسی تاثیر محافظ فولادی مقعر در اطراف سازه فولادی تحت بار انفجار سطحی_ مقاله شفاهی بيشتر
3 شناسایی خرابی در اتصالات شبکه های تخت دولایه، با استفاده از ویژگی بردار باقی مانده مودال_ مقاله پوستری بيشتر
4 بررسی قاب‌های بتن‌آرمه با اثر میان قاب تحت بار جانبی_ مقاله پوستری بيشتر
5 بررسی خواص مکانیکی بتن‌های خود متراکم الیافی حاوی نانو رس_ مقاله پوستری بيشتر
6 تاثیر شرایط مرزی بر کارایی تئوری های حاکم بر رفتار خمشی تیرها _ مقاله پوستری بيشتر
7 بررسی اثر سازه و معماری سقف‌های طاقی شکل کمانی و دال تخت بتنی_ مقاله پوستری بيشتر
8 اثر نانو رس بر مقاومت فشاری بتن‌های الیافی در طولانی‌مدت_ مقاله پوستری بيشتر
9 اصول طراحی مخازن بتنی مدفون در پدافند غیرعامل_ مقاله پوستری بيشتر
10 امکان سنجی طراحی و تهیه بتن با مقاومت کششی بالا با استفاده از الیاف_ مقاله پوستری بيشتر
11 ارزیابی آسیب پذیری پل فهلیان در برابر نیروهای وارده _ مقاله پوستری بيشتر
12 بررسی آزمایشگاهی صلبیت دیافراگم سقف‌های تیرچه‌بلوک تحت بار ثقلی_ مقاله شفاهی بيشتر
13 روش گام به گام طراحی میراگرهای ویسکوالاستیک در سازه ها_ مقاله پوستری بيشتر
14 اثر تمرکز انرژی در شتاب‌نگاشت‌های دور از گسل بر روی پاسخ سازه به‌وسیله آنالیز ویولت_ مقاله پوستری بيشتر
15 انتخاب سنجه شدت مناسب برای پیش‌بینی ظرفیت فروریزش سازه‌های فولادی کوتاه تا میان مرتبه با سیستم قاب خمشی ویژه_ مقاله شفاهی بيشتر
16 تشخیص خرابی در اتصال مهاربند قاب فولادی سبک با استفاده از سلسله مراتب شبکه عصبی_ مقاله شفاهی بيشتر
17 ارزیابی سطح عملکرد لرزه ای ساختمان های قاب خمشی فولادی متوسط طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم_ مقاله شفاهی بيشتر
18 تعیین سیستم بهینه سازه ای در ساختمان های با قاب خمشی فولادی، بتن آرمه و مرکب(CFT)_ مقاله شفاهی بيشتر
19 Cyclic component method for extended end-plate steel joints_ مقاله شفاهی بيشتر
20 تاثیر مدت دوام زلزله بر آسیب پذیری ساختمانهای بتن آرمه با سیستم قاب خمشی_ مقاله شفاهی بيشتر
21 Investigation of the steel catenary riser length on its structural behavior in deep water_ مقاله شفاهی بيشتر
22 تحلیل خستگی قطعی یک سکوی پایه ثابت جکت موجود در خلیج فارس_ مقاله شفاهی بيشتر
23 تخمین مقاومت فشاری بتن در دماهای مختلف با توجه به طرح اختلاط بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی_ مقاله شفاهی بيشتر
24 بررسی لرزه‌ای و حرارتی مخازن نفتی به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری_ مقاله شفاهی بيشتر
25 بررسی رفتار غیرخطی تیرهای همبند بتنی و فولادی با مقطع معمولی و کاهش‌یافته (RBS) در سیستم دیوار برشی همبسته با استفاده از آنالیز المان محدود_ مقاله شفاهی بيشتر
26 بررسی سطح بلوغ مدیریت مخاطرات در یک پروژه ساخت تونل منطبق با چرخه مدیریت کیفیت جامع شوارتز_ مقاله شفاهی بيشتر
27 Best practices of Health and Safety in the construction industries _ مقاله شفاهی بيشتر
28 Application of wavelet theory in determining accumulative absolute velocity of earthquakes_ مقاله شفاهی بيشتر
29 مقایسه مقاومت واقعی ستون مرکب با نتایج حاصل از روابط آيين‌نامه‌های ACI و AISC-LRFD _ مقاله شفاهی بيشتر
30 بررسی رفتار مخازن بتن مسلح مدفون تحت بار انفجار _ مقاله شفاهی بيشتر
31 بررسی تاثیر جایگزینی تیر با مقطع کاهش‌یافته بجای تیرمعمولی در رفتار ستون بتنی اتصال RCS_ مقاله شفاهی بيشتر
32 طراحی پلاستیک قاب خمشی فولادی بر مبنای عملکرد و مقایسه آن با روش مبتنی بر نیرو_ مقاله شفاهی بيشتر
33 ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی فولادی طرح شده بر اساس عملکرد با استفاده از مفاهیم خسارت لرزه ای_ مقاله شفاهی بيشتر
34 مقایسه‌ی طراحی قاب‌های خمشی بتنی مطابق روش طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان و نیرو-بخش دوم: مقایسه عملکرد_ مقاله شفاهی بيشتر
35 بررسی رفتار پسماند ستونهای مرکب فولادی محاط در بتن_ مقاله شفاهی بيشتر
36 بهینه سازی میراگرهای سیال هوشمند مغناطیسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب_ مقاله شفاهی بيشتر
37 تشخیص خرابی در سازه های برشی با استفاده از یک سیستم فازی_ مقاله شفاهی بيشتر
38 بررسی شدت آریاس زلزله های مختلف با استفاده از تبدیل موجکی_ مقاله شفاهی بيشتر
39 مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار خمشی عمود بر صفحه دیوار پیش-ساخته نوین، ساخته‌شده از پلی استایرن روزنرانی شده_ مقاله شفاهی بيشتر
40 مقایسه تحلیل به روش بار افزون و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی در ساز ه های منظم بتن مسلح قاب خمشی با دیوار برشی _ مقاله شفاهی بيشتر
41 بررسی تاثیر ارتعاشات ناهم فاز بر روی لوله های مدفون دارای انحنای افقی_ مقاله شفاهی بيشتر
42 توزیع انرژی در سازه های فولادی مجهز به جداگر لاستیکی با هسته ی سربی تحت زلزله های حوزه ی دور و نزدیک_ مقاله شفاهی بيشتر
43 Retrofitting of flexural steel frames using new cable bracing system_ مقاله شفاهی بيشتر
44 رفتار لرزه‌ای سازه‌های نامتقارن جداسازی شده با جداگرهای آونگی اصطکاکی سه‌گانه تحت اثر پالس‌های ساده شده زلزله‌های حوزه نزدیک_ مقاله شفاهی بيشتر
45 بررسی اثر تحریک چندتکیهگاهی بر روی پاسخ لرزه‌ای پل‌های ترکهای _ مقاله شفاهی بيشتر
46 ارزیابی ریسک زلزله در سد خاکی گورک (پارسیان) با روش Bureau_ مقاله پوستری بيشتر
47 بررسی اثر زلزله حوزه نزدیک بر پاسخ سازه های فولادی با اعمال اندرکنش خاک-سازه به روش مخروطی_ مقاله پوستری بيشتر
48 تاثیر الیاف فولادی با هندسه ی متفاوت بر خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای حاوی سبک دانه ی اسکوریا _ مقاله شفاهی بيشتر
49 مطالعه پارامتریک تاثیر ضخامت لوله و جابه جایی گسل بر رفتار لوله مدفون فولادی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و لوله _ مقاله پوستری بيشتر
50 بررسی اثر میکروسیلیس در بتن‌های سبک خود متراکم_ مقاله پوستری بيشتر
51 توسعه منحنی های شکنندگی برای پایه های پل بر اساس آنالیز دینامیکی افزاینده - مطالعه موردی_ مقاله پوستری بيشتر
52 شبیه سازی معتبر رفتار لرزه ای قاب فولادی دارای میانقاب_ مقاله پوستری بيشتر
53 بررسی رفتار شمع مدفون در فرکانس ارتعاش آزاد ساختمان‌های بتنی دارای دیوار برشی_ مقاله پوستری بيشتر
54 مطالعه تأثیرات اندرکنش سازه-خاک-سازه بر توزیع تغییر شکل و طیف پاسخ سازه_ مقاله شفاهی بيشتر
55 ارزیابی اثر اتصالات نیمه گیردار در سازه های قابی شکل توسط آزمایش مودال_ مقاله شفاهی بيشتر
56 مطالعه و ارزیابی سطح عملکرد ساختمان‏های بتنی با اهمیت خیلی زیاد طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 (ویرایش 4) _ مقاله پوستری بيشتر
57 بهسازی آسیب پذیری لرزه ای سازه تاریخی بادگیر خانه کلانتر سمنان_ مقاله پوستری بيشتر
58 شناسایی سیستم در سازه‌های برشی با استفاده از روش نوفه‌زدایی فازی _ مقاله شفاهی بيشتر
59 Ductility of Low-rise Reinforced Concrete coupled shear wall structures_ مقاله شفاهی بيشتر
60 بررسی اثر اتصالات مفصلی وخمشی در سازه های فولادی در برابر خرابی پیش رونده_ مقاله پوستری بيشتر
61 بررسی ظرفیت کمانشی شمع های لاغر با استفاده از حل تحلیلی و مقایسه با روش عددی المان محدود_ مقاله پوستری بيشتر
62 برآورد مقاومت فشاری بتن براساس نتایج آزمایشهای چکش اشمیت و سرعت پالس_ مقاله پوستری بيشتر
63 به کارگیری روش تاپ داون در اجرای سازه ها: اجرای شبستان زیر صحن امام هادی(ع) در آستان مقدس حضرت معصومه(س)_ مقاله پوستری بيشتر
64 مقایسه‌ی طراحی قاب‌های خمشی بتنی مطابق روش طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان و نیرو-بخش اول: تئوری و طراحی_ مقاله پوستری بيشتر
65 تعیین ظرفیت برشی تیر رابط کامپوزیت بتنی- فولادی در سیستم دیوار برشی کوپله با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک_ مقاله پوستری بيشتر
66 تغييرمکان غيرالاستيک سازه هاي برگشت پذير در زلزله هاي حوزه نزديک به گسل_ مقاله شفاهی بيشتر
67 تاثیر میراگر نیمه فعال جرمی خود تنظیم با سختی متغیر بر عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی_ مقاله شفاهی بيشتر
68 مقایسه افزایش عملکرد لرزه ای ساختمان های نامنظم فولادی با استفاده از جداساز لرزه ای هسته سربی و میراگر ویسکوز_ مقاله شفاهی بيشتر
69 زمان بندی پروژه با استفاده از روش شبیه سازی مقید_ مقاله پوستری بيشتر
70 توسعه منحنی‌های شکنندگی در قاب فولادی با مهاربند هم‌محور ضربدری در اثر زلزله‌های نزدیک گسل پالس گونه_ مقاله پوستری بيشتر
71 ارزيابي رفتار چرخه اي اتصال ستون به كف ستون داراي خطاي طراحي و ساخت_ مقاله شفاهی بيشتر
72 بررسی عددی رفتار مخزن تحت فشار آلومینیومی با یک ترک نیم بیضوی در سطح بیرونی آن تحت بارگذاری خستگی پرچرخه _ مقاله شفاهی بيشتر
73 مقایسه مهاربند های زیپر معلق، زیپر معمولی و مهاربند شورون به لحاظ انرژی ورودی و درصد جذب انرژی پلاستیک تحت زلزله های دور از گسل_ مقاله شفاهی بيشتر
74 بررسی نقش دال بتنی درکاهش آسیب پذیری سازه قاب خمشی فولادی در مقابل پدیده خرابی پیش رونده_ مقاله پوستری بيشتر
75 ارزیابی آسیب پذیری احتمالاتی پل های بتنی بزرگراهی چند دهانه ساده با استفاده از منحنی های خرابی _ مقاله پوستری بيشتر
76 بررسی تاثیر محصور شدگی فعال در رفتار ستون‌های بتنی به روش اجزا محدود_ مقاله پوستری بيشتر
77 قابلیت اعتماد لرزه ای قاب های بتنی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه_ مقاله پوستری بيشتر
78 طراحی سازه های مجهز به میراگرهای اصطکاکی به روش مبتنی بر نیرو_ مقاله پوستری بيشتر
79 بررسی تاثیر میراگر ویسکوز بر برش پایه سازه های فلزی_ مقاله شفاهی بيشتر
80 بررسی اثر برخورد سازه ای بر ساختمان جداسازی شده ی لرزه-ای با جداسازهای آونگی-اصطکاکی سه قوسی _ مقاله شفاهی بيشتر
81 بررسی اثر تغییر پارامترهای پس کشیدگی در عملکرد لرزه‌ای سیستم دیوار برشی فولادی مرکزگرا با ورق‌های جان فقط متصل شده به تیر_ مقاله شفاهی بيشتر
82 نمونه های اجرا شده مقاوم سازی پایه های پل با استفاده از سوپر لمینت _ مقاله شفاهی بيشتر
83 تأثیر اندرکنش سازه-خاک-سازه بر ضریب اصلاح تغییر مکان_ مقاله شفاهی بيشتر
84 سنجش صلبیت اتصال خمشی با ورق روسری جدید به روش آزمایشگاهی _ مقاله پوستری بيشتر
85 ارزیابی لرزه ای قاب های بتنی بلندمرتبه بهسازی شده با میراگر فلزی تسلیم شونده TADAS _ مقاله پوستری بيشتر
86 بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر اصطکاکی دورانی با نیروهای لغزشی متفاوت_ مقاله شفاهی بيشتر
87 رفتار پوسته‌های استوانه های مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری _ مقاله شفاهی بيشتر
88 عملکرد لرزه‌ای ساختارهای ترکیبی مقاوم بلند مرتبه دارای پیکربندی قاب خمشی_ مقاله شفاهی بيشتر
89 شناسایی خرابی در سازه های خرپایی با استفاده از الگوریتم خفاش چند مرحله ای_ مقاله پوستری بيشتر
90 ارزیابی و تحلیل حساسیت سنجی اتصالات بتن آرمه تقویت شده به وسیله ورق‏های FRP _ مقاله شفاهی بيشتر
91 پاسخ لرزه ای اتصالات بتن آرمه تقویت شده به صورت خمشی به وسیله ورق‏های FRP با در نظر گرفتن اثرات جداشدگی و لغزش_ مقاله شفاهی بيشتر
92 بررسی هم‌زمان اثرات پدیده‌ی خوردگی و ارتفاع سیال روی خصوصیات دینامیکی مخزن کوتاه استوانه‌ای مایعات_ مقاله پوستری بيشتر
93 تحلیل تاریخچه زمانی مخازن استوانه ای جدار نازک با در نظر گرفتن اثرات درازمدت خوردگی در مخزن کوتاه_ مقاله پوستری بيشتر
94 استفاده از میانقاب فولادی به عنوان عضو فداشونده در برابر انفجار_ مقاله پوستری بيشتر
95 انتخاب سنجه شدت کارا برای ارزیابی لرزه‏ای حداکثر شتاب طبقه در سازه‏های خمشی بتن آرمه _ مقاله پوستری بيشتر
96 The Most Applicable Meta-Heuristic Optimisation Methods on Concrete Structures _ مقاله پوستری بيشتر
97 ارزیابی عملکرد سازه های بتنی نامنظم در پلان تحت اثر مولفه های همزمان لرزه ای بر اساس تحلیل غیرخطی_ مقاله پوستری بيشتر
98 ارزیابی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح دارای میان قاب بنایی با در نظر گرفتن منحنی های شکنندگی _ مقاله شفاهی بيشتر
99 A New Approach for Stochastic Analysis of Cyclically Symmetric Structures_ مقاله شفاهی بيشتر
100 بررسی رفتار مهاربندهای برون محور و هم محوردرسازه های فولادی_ مقاله پوستری بيشتر
101 محاسبه ريسك مرحله ي ساخت و ساز سد گورک (پارسیان) با استفاده از مدل ویلیام فاین_ مقاله پوستری بيشتر
102 بررسی رفتار شمع تحت بار جانبی با استفاده از نرم افزار آباکوس در خاک ماسه‌ای_ مقاله پوستری بيشتر
103 ارزیابی ظرفیت خرابی پیشرونده قاب های خمشی بتن مسلح ویژه با استفاده از دو روش تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش عمودی) و خطی_ مقاله پوستری بيشتر
104 تأثیر فاصله آزاد انتهایی مهاربند بر رفتار لرزه‌ای قاب های مهاربندی همگرا_ مقاله پوستری بيشتر
105 بتن الیافی و کاربرد آن در سازه های بتنی_ مقاله پوستری بيشتر
106 تخمین مقاومت برشی نهایی تیرهای بتن آرمه مسلح به الیاف پلیمری با استفاده از شبکه عصبی_ مقاله پوستری بيشتر
107 Evaluating cyclic behavior of CHS T joints considering welding process_ مقاله پوستری بيشتر
108 Effect of Eccentricity on Octagonal Foundations Bearing Capacity _ مقاله پوستری بيشتر
109 آنالیز استاتیک ورق های نازک به روش معادلات انتگرال مرزی غیرمستقیم با استفاده از روابط مربوط به بستر ارتجاعی _ مقاله پوستری بيشتر
110 کاربرد نظریه آشوب در کنترل فعال سازه‌ها_ مقاله پوستری بيشتر
111 تحلیل لرزه ای اتصال تیر به ستون در سازه های بتن آرمه_ مقاله پوستری بيشتر
112 ارزیابی خرابی سازه های خرپایی بر اساس تغییر در فرکانس های طبیعی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی برخورد اجسام_ مقاله پوستری بيشتر
113 بررسی عملکرد لرزه ای قاب های بتنی پیش ساخته با مهاربند فولادی با در نظر گرفتن سختی اتصال_ مقاله پوستری بيشتر
114 مقایسه رفتار چرخه‌ای اتصالات با مقطع کاهش‌یافته و حرارت داده شده در تیرهای I شکل_ مقاله پوستری بيشتر
115 بررسی تراز پایه در ساختمان‌های مختلف و عوامل موثر بر آن_ مقاله شفاهی بيشتر
116 مدل‌سازی دیوار‌های برشی فولادی دارای بازشو برای تحلیل استاتیکی_ مقاله شفاهی بيشتر
117 بررسی اثر سیستم باربر ناموازی بر جابجایی بام سازه های فولادی تحت بارگذاری دینامیکی خطی_ مقاله شفاهی بيشتر
118 مقایسه الگوی بار جانبی متناسب با شکل مود اصلی سازه والگوی بار واقعی اعمالی به سازه تحت اثر زلزله_ مقاله شفاهی بيشتر
119 مطالعه موردی سبک سازی عرشه‌ی یک پل بتنی با بتن سبک سازه ای در اصفهان_ مقاله پوستری بيشتر
120 مدلسازي رفتار خاک مسلح با الياف لاستيکي براي بهسازي و تقويت فونداسيون ها_ مقاله پوستری بيشتر
121 Comparison of Seismic Response Effects of Circular and Square Piles around Foundation_ مقاله پوستری بيشتر
122 بررسی اثر فاصله از سطح زمين در رفتار مخازن استوانه‌ای بتني مدفون در برابر انفجار_ مقاله پوستری بيشتر
123 تخمین بار کمانشی و ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو با سطح مقطع منشوری ساخته شده از مصالح مدرج تابعی بوسیله شبکه عصبی _ مقاله پوستری بيشتر
124 بررسی توزیع انرژی در قاب های فولادی با مهاربند زیپر معلق و مقایسه آن با دیگر سیستم های مهاربندی تحت زلزله های دور از گسل_ مقاله پوستری بيشتر
125 بررسی عددی ستون بتن مسلح تقویت شده با قفس فولادی تحت اثر نیروی محوری و لنگرخمشی_ مقاله پوستری بيشتر
126 بررسی تأثیر سطح بارگذاری فشاری بر رفتار ستون های مرکب دو جداره فولادی پر شده با بتن_ مقاله پوستری بيشتر
127 مطالعه تحلیلی تأثیر حذف اتصال ورق و ستون بر رفتار پس‌کمانشی دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخه ای_ مقاله پوستری بيشتر
128 رفتار دینامیکی غیرخطی قابهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با FRP_ مقاله پوستری بيشتر
129 پاسخ لرزه ای اتصالات بتن آرمه تقویت شده به صورت برشی به وسیله ورق‏های FRP با در نظر گرفتن اثرات جداشدگی و لغزش_ مقاله پوستری بيشتر
130 بررسی عملکرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی میراگرهای ویسکوز_ مقاله شفاهی بيشتر
131 خرابی پیش رونده در ساختمان با سیستم دوگانه ی دیوار برشی و قاب خمشی_ مقاله شفاهی بيشتر
132 مقاوم سازی ستون های فولادی دایروی شکل کوتاه دارای نقص توسط کامپوزیت های CFRP_ مقاله شفاهی بيشتر
133 بررسی تاثیر بکارگیری محافظ بتنی مقعر شکل در اطراف سازه ی بتنی تحت بار ناشی از انفجار سطحی_ مقاله شفاهی بيشتر
134 تشخیص خرابی در اتصال مهاربند قاب فولادی سبک با استفاده از پاسخ شتاب سری زمانی_ مقاله پوستری بيشتر
135 بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی و محوری پانل های مسلح پیش ساخته بتن حبابی _ مقاله شفاهی بيشتر
136 بررسی عددی پارامترهای تاثیرگذار بر رفتار تیر عمیق بتن مسلح تحت بار استاتیکی نقطه ای_ مقاله شفاهی بيشتر
137 بررسي عددي رفتار اتصالات نيمه صلب با قطعات نبشي_ مقاله شفاهی بيشتر
138 تخمین میزان تقاضای لرزه ای در قاب های خمشی فولادی بر حسب متغیرهای شتابنگاشت های مورد استفاده در تحلیل دینامیکی_ مقاله پوستری بيشتر
139 تحلیل اجزا محدود غیرخطی مصالحی تیرهای بتن‌آرمه_ مقاله پوستری بيشتر
140 پاسخ لرزه ای اتصالات بتن آرمه تقویت شده به صورت U شکل به وسیله ورق‏های FRP با در نظر گرفتن اثرات جداشدگی و لغزش_ مقاله شفاهی بيشتر
141 مطالعه اثر پیش تنیدگی بر رفتارلرزه ای قاب‌های کامپوزیت با ستون CFST و تیر فولادی_ مقاله شفاهی بيشتر
142 بررسی برون محوری مهاربند نسبت به محور اتصال در قاب‌های مهاربندی_ مقاله پوستری بيشتر
143 بررسی عددی پارامتر های تاثیرگذار در پاسخ سیستم های کنترل شده غیرفعال ویسکوز_ مقاله شفاهی بيشتر
144 بررسی جریان سه بعدی پایا و گذرا در بدنه و پی سد با استفاده از روش اجزا محدود – مطالعه موردی سدکرخه_ مقاله شفاهی بيشتر
145 مقایسه نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی سازه ها تحت رکوردهای بحرانی و معمولی زلزله _ مقاله شفاهی بيشتر
146 بررسی اثر انواع مقاوم سازی بر پایه پل های بتنی با تابلیه گسترده_ مقاله شفاهی بيشتر
147 تأثیر بازتوزیع لنگر بر پایداری ساختمان های بتن آرمه قاب خمشی تحت اثر زمین لرزه_ مقاله شفاهی بيشتر
148 آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی مجاور گودبرداری عمیق _ مقاله شفاهی بيشتر

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved