ليست مقالات همايش دومین کنگره بین المللی حضوری / مجازی فن آوری ، ارتباطات و دانش
رديف عنوان مقاله
1 مدلسازی رفتار دینامیکی توربین های بادی مقیاس کوچک در مصارف خانگی_مقاله شفاهی بيشتر
2 بررسي تلفات شبکه توزیع در حضور خودروهاي برقي قابل اتصال به شبک_مقاله شفاهی بيشتر
3 روشی برای تشخیص اصالت اسناد کاغذی: چارچوب مفهومی_مقاله شفاهی بيشتر
4 بررسي مدلهاي ارزيابي اعتماد در شبکه هاي اجتماعي_مقاله شفاهی بيشتر
5 مروري بر روشهاي تکثير و جستجوي داده در شبکههاي موردي متحرک_ مقاله شفاهی بيشتر
6 مروري بر روش‌هاي تكثير داده براي بهبود دسترس‌پذيري در شبكه‌هاي MANET_ مقاله شفاهی بيشتر
7 ارائه الگوريتم کارا براي خوشهبندي در شبکههاي حسگر بيسيم جهت کاهش مصرف انرژي در ندهاي شبکه_مقاله شفاهی بيشتر
8 بررسي کاربرد اعتماد در سيستمهاي تشخيص نفوذ_ مقاله شفاهی بيشتر
9 استفاده از الگوريتم رقابت استعماري براي تخصيص بهينهي منابع در محيط ابري با رويکرد صرفه جويي در مصرف انرژي_مقاله شفاهی بيشتر
10 یکپارچه سازی ماشین های مجازی ابتکاری - SLA آگاه، برای تخصیص منابع در محاسبات ابری_مقاله شفاهی بيشتر
11 تشخیص ویروس¬های کامپیوتری دگرگون شده با استفاده از مدل مخفی پروفایل مارکوف (PHMM)_مقاله شفاهی بيشتر
12 بررسي رابطه رهبري توانمندسار با خلاقيت کارکنان و رهبري تحول آفرين_مقاله شفاهی بيشتر
13 ‌مروری بر روشهای امنیت دادهها در رایانش ابری_مقاله شفاهی بيشتر
14 ارائه ي روشي جديد در ارتباط مستقيم امن کوانتومي برونخط با احرازهويت_مقاله شفاهی بيشتر
15 بررسي مهمترين مدلهاي اعتماد در شبکههاي اجتماعي_مقاله شفاهی بيشتر
16 یک روش بهبود یافته برای حفظ ناشناسی در مسیریابی شبکه های موردی سیار (MANET)_مقاله شفاهی بيشتر
17 بررسی وضعیت ابعاد رفتار شهروندی سازمانی درکارکنان سازمانی دانشی محور به منظور ارائه راهکارمناسب (مطالعه موردی سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی)_مقاله شفاهی بيشتر
18 تمایز فعالیت‌های مغزی زنان و مردان با استفاده از ویژگی‌های غیرخطی بعد فرکتال و آنالیز نوسانات دترند و طبقه¬بندی با مدل ANFIS_ مقاله شفاهی بيشتر
19 طراحی سیستم کنترلی یک واحد تولید پراکنده جهت عملکرد در حالت بهرهبرداری جزیرهای_مقاله شفاهی بيشتر
20 طراحی نرم افزار محاسباتی مختصات دقیق خورشید برای نیروگاههای جهت یاب خورشیدی_مقاله شفاهی بيشتر
21 افزایش نرخ فشرده سازی رشته های DNA با استفاده از جستجوی کتاب رمز بهینه به کمک الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات تطبیقی_مقاله شفاهی بيشتر
22 حل مسایل بهینه سازی چند هدفه با بکارگیری رویکردی نو از تئوری آشوب و چندین زیر جمعیت در الگوریتم NSGA-II_مقاله شفاهی بيشتر
23 امنیت در تجارت الکترونیک و کاربرد امضای دیجیتال در فناوری بانکداری الکترونیکی_مقاله شفاهی بيشتر
24 رمزنگاری تصاویر رنگی مبتنی بر نگاشت های آشوب و دنباله های DNA_مقاله شفاهی بيشتر
25 بررسی، تحلیل و مقایسه‌ی انواع روش‌های فشرده‌سازی رشته‌ی DNA_مقاله شفاهی بيشتر
26 استفاده از کنترل‌کننده فازی و مدلي عصبی به‌منظور تعقیب نقطه توان حداکثر در توربین بادی_مقاله شفاهی بيشتر
27 کاربردخودروهای الکتریکی به عنوان یک سیستم ذخیره انرژی در نیروگاه مجازی و تاثیر آن درپیک سائی منحنی بار شبکه های هوشمند_مقاله شفاهی بيشتر
28 روشی نو در بهینه سازی مسائل عددی با استفاده از الگوریتم بهینهسازی آشوبناک موازی و الگوریتم جستجوی گرانشی آشوبناک_ مقاله شفاهی بيشتر
29 پیشبینی رفتار روندی سهام مبتنی بر تشخیص الگوهای تکراری_مقاله شفاهی بيشتر
30 روشي جديد به‌منظور تخمين پارامترهاي تأخیر و داپلر در رادار با استفاده از مدل‌سازي سلول‌هاي تابع ابهام در قالب شبكه عصبي_مقاله شفاهی بيشتر
31 الگوریتم بهینه¬سازی تجمعی ذرات چندهدفه با استفاده از رویکرد انطباقی در تعیین تعداد ذرات_مقاله شفاهی بيشتر
32 مدیریت شارژ باتری درخودروهای هیبرید الکتریکی، موازی_مقاله شفاهی بيشتر
33 تعیین میزان تأثیرپذیری طلا و نفت بر پیشبینی روند دلار در بازار ایران مبتنی بر مدل مخفی مارکوف_مقاله شفاهی بيشتر
34 معرفی الگوریتم PEFMM: استفاده از تکنیک جایگشت برای بهینه سازی تعداد اَبَر قالبها در الگوریتم بهینه شده عصبی فازی EFMM با رویکرد طبقه بندی الگو_مقاله شفاهی بيشتر
35 مکان یابی فایل های جریانکاری با هدف بهبود کیفیت خدمت در سیستم محاسبات ابری_مقاله شفاهی بيشتر
36 تشخیص بدافزارهای دگردیس با استفاده از نقش آپکد و مبتنی بر مدل مخفی مارکوف_مقاله شفاهی بيشتر
37 بهینه سازی کنترل رایانه توسط موس برای بیماران پارکینسون_مقاله شفاهی بيشتر
38 شناسایی برخط نفوذ در شبکههای کامپیوتری به شیوه یادگیری نیمهنظارتی_مقاله شفاهی بيشتر
39 بهبود بازیابی اطلاعات بر اساس تشابه معنایی کلمات کلیدی با استفاده از رتبه دهی مبتنی بر گراف_مقاله شفاهی بيشتر
40 تشویق به همکاری در شبکه بر پایه پاسخ فازی و نقطه نش فازی_مقاله شفاهی بيشتر
41 ارائه روشی نوین برای جستجوی هدف در سیستمهای چند روبات مبتنی بر قوانین فازی_مقاله شفاهی بيشتر
42 مدلسازی شبکه اجتماعی سازمانی در بستر تلفن همراه با استفاده از شبکه باور بیزی_مقاله شفاهی بيشتر
43 ارائه یک روش موازی بهمنظور افزایش کارایی روش خوشهبندی فازی دادههای حجیم بر Mapreduceاساس مدل_مقاله شفاهی بيشتر
44 بهبود همگرایی الگوریتم جهش قورباغه مخلوط شده با استفاده از آنتروپی_مقاله شفاهی بيشتر
45 بهبود عملکرد الگوریتم جهش قورباغه مخلوط شده با استفاده از عملگر ترکیب و آشوب_مقاله شفاهی بيشتر
46 یک الگوریتم جایگذاری ماشینهای مجازی آگاه از انرژی به منظور پشتیبانی از محیطهای محاسباتی ابری_مقاله شفاهی بيشتر
47 ارائه روشی جهت شناسایی وبسرویسهای معنایی برای سیستمهای موروثی_مقاله شفاهی بيشتر
48 مقابله با آزادسواران با استفاده از شبکه اجتماعی و بازی فازی_مقاله شفاهی بيشتر
49 بهبود الگوریتم بهینه‏سازی فراابتکاری runner-root با تطبیق پویای پارامترها از طریق منطق فازی_مقاله شفاهی بيشتر
50 یک طرح جدید رمزگذاری تصویر بر اساس نگاشت آشوب و مدل مخفی مارکوف_مقاله شفاهی بيشتر
51 کاوش کاربرد وب به منظور طراحی سیستم توصیه گر وب با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی_مقاله شفاهی بيشتر
52 ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری چند هدفه جهت حل مسئله زمانبندی وظایف در سیستم محاسبات ابری_مقاله شفاهی بيشتر
53 خوشهبندی کاربر جدید برای مقابله با مسئلهی شروع سرد کاربر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و اطلاعات جمعیتی_مقاله شفاهی بيشتر
54 تحلیلی بر صف های M/M/1 و مطالعه موردی یک مرکز تماس_مقاله شفاهی بيشتر
55 استخراج بزرگترین مجموعه الگوهای مکرر با استفاده از معکوس الگوریتم Apriori_مقاله شفاهی بيشتر
56 ارائه روشی جهت بهینه سازی تست نرم افزار با استفاده از آنالیز نقطه تست و اولویت بندی در منطق فازی_مقاله شفاهی بيشتر
57 مروری بر روش های نگاشت نرم افزاری برای طراحی شبکه روی تراشه با استفاده از هیوریستیک قابل تغییر_مقاله شفاهی بيشتر
58 برنامه ریزی بهینه تولید در نیروگاه‌ها با در نظرگرفتن مسئله‌ی برنامه ریزی واحدها با استفاده از الگوریتم حریصانه جهت کاهش هزینه‌های توان تولیدی_مقاله شفاهی بيشتر
59 طراحی یک بازی رقابتی با هدف افزایش یادگیری_مقاله شفاهی بيشتر
60 مقایسه دانش اخباری و رویه ای برروی دو سیستم آموزشی مبتنی بر بازی ایرانی_مقاله شفاهی بيشتر
61 ارائه یک الگوریتم مسیریابی وسیله نقلیه با چندین انبار و پنجره زمانی مبتنی بر خوشه¬بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه تحت دو سناریو حل ایستا و پویا_مقاله شفاهی بيشتر
62 ارائه یک الگوریتم مسیریابی پویا وسیله نقلیه با پنجره زمانی مبتنی بر خوشه بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه_مقاله شفاهی بيشتر
63 طبقه¬بندي نيازها و درک رفتاركاربران نرم ¬افزاري با استفاده از الگوي تلفيقي كانو و قوانين انجمني_مقاله شفاهی بيشتر
64 ارائه یک مدل جدید مرتبسازی دو سطحی برای ترجمه ماشینی_مقاله شفاهی بيشتر
65 طراحی و شبیه سازی یک میکروتحریک کننده ی الکتریکی عصبی_مقاله شفاهی بيشتر
66 بهبود حفظ تعادل در ورزشکاران پس از بازسازی رباط متقاطع قدامی با استفاده از بیوفیدبک_مقاله شفاهی بيشتر
67 یک روش جدید برای مرزبندی تومورهای سینه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات_مقاله شفاهی بيشتر
68 دسته بندی و مروری بر انواع الگوریتمهای زمانبندی جریان کار در محاسبات ابری_مقاله شفاهی بيشتر
69 بهبود صحت در سیستمهای پیشنهاددهنده مبتنی بر برچسب با کشف کاربران خاکستری_مقاله شفاهی بيشتر
70 یک دیدگاه جدید پیشنهاد خبر از طریق مکان کاربر_مقاله شفاهی بيشتر
71 طراحی و بهینهسازی یک سیستم امکانپذیر هیبرید متشکل از انرژیهای تجدید پذیر متصل_مقاله شفاهی بيشتر
72 سیستم پیشنهاد دهنده خبر آگاه بر مکان با استفاده از منطق فازی_مقاله شفاهی بيشتر
73 بررسی روشهای شبیهسازی و بسترهای آزمایشی در محاسبات ابری_مقاله شفاهی بيشتر
74 طبقه‌بندی داده‌های نامتعادل با ترکیب دو تکنیک نمونه زدایی و نمونه افزایی_مقاله شفاهی بيشتر
75 برنامه ریزی بهینه شارژ خودروهای الکتریکی با در نظر گرفتن انواع سفر خودروها_مقاله شفاهی بيشتر
76 فتوولتاییک با واحد ذخیره کنندهی – کنترل فرکانس شبکه توان هیبریدی مستقل شامل باد باتری،چرخ طیار و پیل سوختی_مقاله شفاهی بيشتر
77 زمانبندی در سیستمهای چندپردازنده بلادرنگ با استفاده از ترکیب منطق فازی و الگوریتم ژنتیک_مقاله شفاهی بيشتر
78 بهبود مکاتبات الکترونیکی بین سازمانی_مقاله شفاهی بيشتر
79 برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروی الکتریکی هیبریدی متصل به شبکه خانگی با هدف کاهش پیک مصرف و هزینه پرداختی_مقاله شفاهی بيشتر
80 ارائه یک روش انتخاب ویژگی-نگاشت برای دستهبندی دادههای اومیکس_مقاله شفاهی بيشتر
81 راهبرد مکعبهای داده در تحلیل داده های آموزشی_مقاله شفاهی بيشتر
82 رویکردی نو در طراحی کنترل مقاوم-تطبیقی در ربات های چرخ دار_مقاله شفاهی بيشتر
83 برنامهریزی استاتیک توسعه شبکه انتقال در سیستمهای قدرت تجدید ساختارشده دارای تولیدات بادی بزرگ با در نظر گرفتن عدم قطعیتهای تصادفی و غیرتصادفی_ مقاله شفاهی بيشتر
84 کنترل مسیر حرکت عمق ربات زیر آبی با استفاده از کنترل کننده مد لغزشی ترمینال_مقاله شفاهی بيشتر
85 بررسی برتریهای لینوکس بر ویندوز_مقاله شفاهی بيشتر
86 خوشهبندی شبکههای حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتم تخمین توزیع_مقاله شفاهی بيشتر
87 ارائه روش سریعی برای تعیین محل و سایز بهینۀ تولید پراکنده و اتوبوستر در یک شبکه توزیع_مقاله شفاهی بيشتر
88 بررسی میدانی كیفیت و نحوه انتخاب كلمات عبور در بین كاربران ایرانی_مقاله شفاهی بيشتر
89 بهبود الگوریتم خوشهبندی خودبهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک_مقاله شفاهی بيشتر
90 طراحی و تحلیل یک حسگر فشار خازنی میکرو الکترومکانیکی جدید با حساسیت و خطی بودن بالا_ مقاله شفاهی بيشتر
91 تشخیص احساس متن فارسی با استفاده از روش مبتنی بر شباهت معنایی_مقاله شفاهی بيشتر
92 کشف عناصر محبوب در وب سایت با استفاده از وب معنایی و خوشه بندی_مقاله شفاهی بيشتر
93 تشخیص جوامع در شبکه‌های اجتماعی با ترکیب الگوریتم ICA و ضریب خوشه‌بندی_مقاله شفاهی بيشتر
94 بهبود الگوریتم سیاه چاله به کمک عملگرهای ژنتیک_مقاله شفاهی بيشتر
95 مروري بر روش‌هاي خوشه‌بندي موازي داده‌هاي حجيم_ مقاله شفاهی بيشتر
96 ارائه روشي جديد براي حفظ حريم خصوصي يال در آناليز شبکههاي اجتماعي_مقاله شفاهی بيشتر
97 بررسی روشی برای پیش بینی امکان اتصال در گره های شبکه های اجتماعی_مقاله شفاهی بيشتر
98 بررسي امنيت در محاسبات ابري و حملات رايج در آن_مقاله شفاهی بيشتر
99 ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده مبتنی بر محتوا جهت بکارگیری در سیستم های پرسش و پاسخ_مقاله شفاهی بيشتر
100 بررسی و مقایسه پارامتر­­های امنیتی مربوط به سکو­های عامل سیار_ مقاله شفاهی بيشتر
101 مزايا، تهديدات و چالش هاي استفاده از اينترنت اشيا_ مقاله شفاهی بيشتر
102 مروری بر روش‌های ارزیابی اعتماد در اینترنت اشیاء_مقاله شفاهی بيشتر
103 الگوريتم خوشهبندي نگاشت خودسازمانيافته: يک پيشنهاد به منظور گروه بندي مشتريان بيمه اتومبيل_مقاله شفاهی بيشتر
104 حفظ حريم خصوصي قوانين انجمني در پايگاه دادههاي برون سپاري شده با استفاده از توابع توليد اعداد شبه تصادفي و الگوريتم ژنتيک_ مقاله شفاهی بيشتر
105 بازيابي اتصالات پوشش ـ محور به هنگام خرابي يک سنسور در شبکه هاي حسگر بي سيم داراي قابليت تحرک، مبتني بر يک سيستم فازي_مقاله شفاهی بيشتر
106 بررسي مدلهاي مبتني بر اعتماد در شبکه هاي حسگر بيسيم_ مقاله شفاهی بيشتر
107 تشخیص نظرات هرز در تبلیغات تجاری برخط_ مقاله شفاهی بيشتر
108 قطعه بندي تصاوير ام آر آي با به کارگيري جستجوي فاخته و آنتروپي فازي_مقاله شفاهی بيشتر
109 استفاده از نگاشت ادراکی فازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک کد حقیقی برای طبقهبندی ضایعات مجرایی سینه_مقاله شفاهی بيشتر
110 طراحی سیستم موازی برای تشخیص رتینوپاتی دیابتی_مقاله شفاهی بيشتر
111 طراحی، پیاده¬سازی و ارزیابی یک مدل مفسر-توصیه¬گر مبتنی بر قاعده برای پایش برنامه¬های کاهش وزن_مقاله شفاهی بيشتر
112 طراحی و ساخت پروتزی متحرک برای درمان بیماری آپنه خواب با استفاده از مواد هوشمند IPMC_مقاله شفاهی بيشتر
113 همزمان‌سازی اسیلاتورهای گره سینوسی دهلیزی(SA)و گره دهلیزی بطنی (AV) قلب با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مجموعه‌ی ذرات (PSO)_مقاله شفاهی بيشتر
114 الگوی فضایی مشترک همبستگی زمانی مکانی برای طبقه‌بندی سیگنال‌های EEG تک‌ثبت ناشی از تصور حرکت چندکلاسه در سیستم‌های واسط مغز-رایانه_مقاله شفاهی بيشتر
115 طراحی یک روش کارآمد در طبقه¬بندی تصور حرکتی سیگنال¬های EEG با استفاده از الگوریتم ژنتیک و موتور استنتاج فازی-ماشین بردار پشتیبان_مقاله شفاهی بيشتر
116 تحلیل سیگنال های مغزی به منظور تشخیص شروع تشنج صرع با رویکرد ویولت و یادگیری نیمه نظارتی_مقاله شفاهی بيشتر
117 تخمین زاویه رکاب هنگام رکاب زنی با دوچرخه ثابت با استفاده ار راهکار الکترومایوگرافی و شبکه های عصبی NARX_مقاله شفاهی بيشتر
118 استخراج سینرژی عضلات فک در حین عمل جویدن مبتنی بر آنالیز مؤلفه های اصلی سیگنال الکترومایوگرام_مقاله شفاهی بيشتر
119 مرحله بندی خواب با استفاده از آنالیز دینامیك نمادین سیگنالهای مغزی_مقاله شفاهی بيشتر
120 بررسی و تحلیل روشهای استخراج ویژگی مبتنی بر الگوی فضایی مشترک جهت کلاسه بندی EEG در سیستم های واسط مغز - رایانه_مقاله شفاهی بيشتر
121 شناسایی استرس در ترکیب با فعالیت بدنی با استفاده از جداکننده خطی LDA_مقاله شفاهی بيشتر
122 کنترل نوسانهای CPG نخاعی مبتنی برتحریک الکتریکی آورانها با استفاده از سیستمهای منطق فازی تاکاگی-سوگنوآشوبگونه_مقاله شفاهی بيشتر
123 تخمین گشتاور مطلوب مچ پا هنگام راه رفتن با استفاده از الکترومایوگرافی و شبکه های عصبیNARX_مقاله شفاهی بيشتر
124 بازشناسی هوشمند چند کلاسه تودهها در تصاویر ماموگرافی با استفاده از ممان شبه زرنیک، الگوریتم ژنتیک و طبقهبند شبکه استنتاج عصبی-فازی تطبیقی_مقاله شفاهی بيشتر
125 تشخیص استرس برمبنای سیگنال های مقاومت الکتریکی پوست ونرخ ضربان قلب وکنترل آن با استفاده از یادگیری تقویتی_مقاله شفاهی بيشتر
126 طبقهبندی سیگنالهای مغزی با استفاده از ویژگیهای غیرخطی احتمال همگامی و احتمال همگامی فازی و مدل ANFIS_مقاله شفاهی بيشتر
127 تشخیص حرکات دست در الفبای دستی ناشنوایان با استفاده از زنجیره مخفی مارکوف_مقاله شفاهی بيشتر
128 بهبود الگوریتم ارزیابی جامع فازی در ارزیابی های HSE_مقاله شفاهی بيشتر
129 همزمانسازي سيگنالهاي پيرو و فرمانده قلب با استفاده از الگوريتم بهينه سازي غذايابي باکتر_مقاله شفاهی بيشتر
130 افزایش طول عمرشبکه با استفاده ازسیستم جایگزینی فازی، به هنگام خرابی یک سنسور درشبکه های حسگربیسیم دارای قابلیت تحرک_مقاله شفاهی بيشتر
131 شناسايي عوامل موثر بر نوآوري مبتني بر دانش_ مقاله شفاهی بيشتر
132 شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی_ مقاله شفاهی بيشتر
133 الگوريتم زمانبندي جديد براي تخصيص منابع براساس اولويت درخواست در محاسبات ابري با استفاده ازالگوريتم ژنتيک_مقاله شفاهی بيشتر
134 شهر هوشمند و ايجاد ارزش_مقاله شفاهی بيشتر
135 بررسی شیوه‌های مدیریت منابع در رایانش ابری_مقاله شفاهی بيشتر
136 سیستم تشخیص رخداد در شبکه اجتماعی توییتر_ مقاله شفاهی بيشتر
137 ارائه راهکاری به منظور کشف و حذف گره‌های مخرب چاله خاکستری در شبکه‌ی MANET مبتنی بر AODV_مقاله شفاهی بيشتر
138 طرح کارآمد از ارتباط مستقیم امن کوانتومی کنترل‌شده به همراه احرازهویت با هدف ارتقای قابلیت عملیاتی_مقاله شفاهی بيشتر
139 پیاده¬سازی نرم‌افزاری پروتکل توزیع کلید کوانتومی BB84 بر روی TCP_مقاله شفاهی بيشتر
140 ترکيب الگوريتم سياه چاله و الگوريتم جستجوي گرانشي براي حل مسائل بهينهسازي پيوسته_مقاله شفاهی بيشتر
141 بررسي عملکرد تزريق بيکاري در مديريت دماي پردازنده_مقاله شفاهی بيشتر
142 تشخيص هيپوولمي با استفاده از شبکههاي عصبي مصنوعي_مقاله شفاهی بيشتر
143 ارائه يک الگوريتم مسيريابي تحملپذير اشکال کارآمد براي شبکه مبنا-بالاي هايپرايکس_مقاله شفاهی بيشتر
144 مکانيزمي جهت بهبود زمان تکميل خدمات ابري بر مبناي کنترل ازدحام_مقاله شفاهی بيشتر
145 بهبود نتايج و عملکرد سيستم توصيهگر پالايش مشارکتي با پردازش روي اطلاعات پروفايل کاربران_مقاله شفاهی بيشتر
146 بررسي نقش داشبورد مديريتي در مديريت تصميم سازمان_مقاله شفاهی بيشتر
147 خوشهبندی سریهای زمانی به کمک الگوریتم بهینهسازی گرگ خاکستری_مقاله شفاهی بيشتر
148 ارائه یک الگوریتم اثربخش و کارا برای انتخاب بهترین نمایندگانِ یک تجمیع همگن_مقاله شفاهی بيشتر
149 مروری بر روشهای حفظ تعادل بار ماشین های مجازی در محیط ابری_مقاله شفاهی بيشتر
150 کنترل ازدحام با استفاده از زمانبند صف عادلانه وزندار مبتنی بر کلاس فازی در شبکههای حسگر بیسیم_مقاله شفاهی بيشتر
151 پیش بینی روند قیمت سهام در بازار بورس با استفاده از مدل مخفی مارکوف_مقاله شفاهی بيشتر
152 استفاده از سیستم خبره فازی برای الگوریتم زمانبدی صف بندی عادلانه وزن دار تطبیقی در شبکه های مبتنی برای استاندار802.16_مقاله شفاهی بيشتر
153 مروری بر روشهای کشف جوامع در شبکههای اجتماعی_مقاله شفاهی بيشتر
154 مروری بر امنیت وبسرویسها با رویکرد تشخیص نفوذ در آنها_مقاله شفاهی بيشتر
155 بررسی روشهای کاهش مصرف انرژی در شبکههای حسگر بی سیم_مقاله شفاهی بيشتر
156 استخراج جوامع در شبکه‏های اجتماعی براساس خوشه‏بندی سلسله‏مراتبی QCM و درنظرگرفتن میزان افت چگالی_مقاله شفاهی بيشتر
157 تحلیل و بررسی روش‌های استدلال معنایی در سیستم‌های توصیه گر هوشمند_مقاله شفاهی بيشتر
158 الگوریتم جستجوی فاخته بهبود یافته ترکیبی با خوشه بندی مارکوف برای مسأله زمانبندی سیستم های تولید کارگاهی انعطاف پذیر_مقاله شفاهی بيشتر
159 بررسی رابطه ی علّی بین قیمت طلا و دلار با استفاده از مدل مخفی مارکوف_مقاله شفاهی بيشتر
160 روش ترکیبی انتخاب ژن برای دستهبندی ریزآرایه داده بیان ژن_مقاله شفاهی بيشتر
161 روشی جهت تشخیص جوامع در شبکه های اجتماعی مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری_مقاله شفاهی بيشتر
162 بهبود خوشه بندی داده ها به روش با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت C-means Fuzzy طبقه بندی مشترکین شرکت مخابرات_مقاله شفاهی بيشتر
163 مروری بر روشهای خوشهبندی سریهای زمانی_مقاله شفاهی بيشتر
164 مروری بر کشف تراکنش‌های مشکوک با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی_مقاله شفاهی بيشتر
165 کشف کدهای مخرب رایانهای با استفاده از نقش-آپکد مبتنی بر یادگیری ماشین_مقاله شفاهی بيشتر
166 تعیین وزن قوانین درخت تصمیم فازی با استفاده از الگوریتمهای تکاملی_مقاله شفاهی بيشتر
167 افزایش امنیت و طول عمر شبکه حسگر بیسیم در الگوریتم CPDAبه منظور بهبود مکانیزم حفظ حریم خصوصی تجمیع داده_مقاله شفاهی بيشتر
168 انتخاب بهینه سبد سهام با رویکرد میانگین-نیم واریانس مبتنی بر مدل اسپین گلاس_مقاله شفاهی بيشتر
169 پیش بینی روند روزانه بازار بورس ایران مبتنی بر شبکه های بیزین و مدل مخفی مارکوف_مقاله شفاهی بيشتر
170 بهبود الگوریتم سردسازی تدریجی در مسئله انتخاب بهینه سبد سهام با معیار میانگین-نیم واریانس با استفاده از مدل اسپین گلاس_مقاله شفاهی بيشتر
171 تشخیص جعل کپی-انتقال با استفاده از تبدیل کسینوسی گسسته و الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات_مقاله شفاهی بيشتر
172 انتخاب ویژگی جهت طبقهبندی پرسش با استفاده از الگوریتم فاخته_مقاله شفاهی بيشتر
173 بهبود الگوریتم رقابت استعماری در موقعیت یابی منابع سیگنال توسط رباتها_مقاله شفاهی بيشتر
174 طراحی الگوریتم بهینه سازی جدید با الهام از الگوریتم علفهای هرز_مقاله شفاهی بيشتر
175 سیستم چند عامله همکار مجهز به حسگر نرم برای مدیریت انرژی ساختمان_مقاله شفاهی بيشتر
176 ترکیبی از الگوریتم سیاه چاله با الگوریتم تبرید تدریجی_مقاله شفاهی بيشتر
177 مدل تمایزی مبتنی بر GPLVM با حفظ ساختار فضایی داده_ مقاله شفاهی بيشتر
178 ارائه روشی کارا برای تجزیه و تحلیل احساسات توییت براساس ترکیب روش های یادگیری ماشین و شباهت معنایی_مقاله شفاهی بيشتر
179 حل مسائل بهینهسازی چندین هدفه به کمک زیرگروههای فشرده_مقاله شفاهی بيشتر
180 پیشنهاد روشی برای تقسیم بندی بهینه عنبیه در محیط های نویزی_مقاله شفاهی بيشتر
181 تشخیص چهره براساس احتمال رنگ پوست_مقاله شفاهی بيشتر
182 کاربرد بازیهای سیگنالی در کشف اطلاعات پنهان_مقاله شفاهی بيشتر
183 یک الگوریتم جدید برای حل مسئله کوتاهترین مسیر با استفاده از شبکه های عصبی_مقاله شفاهی بيشتر

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved