ليست مقالات همايش دومین کنفرانس ملی حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات
رديف عنوان مقاله
1 راهکار بهبود امنیت در شبکه‌های رایانش ابری موبایل براساس معماری SeCloud_ مقاله پوستری بيشتر
2 کانال های مخفی: مرور چهار دهه پژوهش برای مقاوم سازی_ مقاله پوستری بيشتر
3 ارائه یک الگوریتم مکان‌یابی امن مبتنی بر روش مرکز‌ثقل وزن‌دار_ مقاله پوستری بيشتر
4 مهندسی اجتماعی؛ تهدید نرم علیه امنیت اطلاعات شخصی و حرفه‌ایی: تعریف جامع و مدل بنیادی حملات مهندسی اجتماعی _ مقاله پوستری بيشتر
5 روشی برای کلاسه‌بندی بدافزارها براساس هدر فایل با استفاده از تصویر سازی_ مقاله پوستری بيشتر
6 امنیت برنامک های سامانه های هوشمند همراه: مدل‌سازی تهدیدات، آسیب‌پذیری و دارایی‌ها _ مقاله پوستری بيشتر
7 مروری بر روش های تامین امنیت در سلامت سیار_ مقاله پوستری بيشتر
8 معرفی برنامه‌ی کاربردی جهت آموزش آزمون‌نفوذپذیری برنامه‌های کاربردی تحت وب سایمان_ مقاله شفاهی بيشتر
9 انتشار با حفظ محرمانگی داده بر اساس مدل احتمالاتی در حالت توزیع‌شده_ مقاله شفاهی بيشتر
10 پایش متمرکز امنیت وب با تمرکز بر وبسایت‌های مبتنی بر وردپرس_ مقاله پوستری بيشتر
11 بررسی استانداردهای مورد استفاده جهت مدیریت امنیت اطلاعات و انتخاب گزینه مناسب_ مقاله پوستری بيشتر
12 تهدیدات پیشرفته‌ی پایدار: بررسی و ارائه‌ی رویکردهای مقابله_ مقاله شفاهی بيشتر
13 استخراج تابع توزیع احتمال آلودگی نود در زمان انتشار كرم واره در شبكه_ مقاله شفاهی بيشتر
14 تاثير ارتباط بين سنجه هاي امنيتي در کميت سنجي امنيت شبکه هاي رايانه اي_ مقاله شفاهی بيشتر
15 شناسایی و رتبه بندی ابعاد اثر بخش مرکز تخصصی آپای استان سیستان و بلوچستان (SB CERT) با هدف پیاده سازی دولت الکترونیک_ مقاله شفاهی بيشتر
16 پاسخگویی به حوادث امنیتی با بهره‌گیری از پروتکل IPFIX_ مقاله شفاهی بيشتر
17 بررسی و تحلیل بات‌نت‌ Mirai مبتنی بر IOT _ مقاله شفاهی بيشتر

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved