ليست مقالات همايش اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی
رديف عنوان مقاله
1 بررسی اثر تنش خشکی در حضور تیمار سالیسیلیک اسید روی گیاه کارلا (momordica charantia )_مقاله پوستری بيشتر
2 بررسی فراوانی ژن مقاومت به متی سیلین (mecA)در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس ایزوله شده از نمونه های بالینی بیمارستان امام خمینی تبریز بااستفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز_مقاله پوستری بيشتر
3 بررسي داروهاي شيميايي موثر بر ريشه كني هليكوباكتر پيلوري_مقاله پوستری بيشتر
4 بررسی مختصر انواع راه های درمانی هپاتیتB_مقاله پوستری بيشتر
5 شناسایی باکتری های تولید کننده کراتیناز جدا شده از خاک اطراف مشهد_مقاله پوستری بيشتر
6 بررسی پلی مورفیسم ژن هایVP24وVP26ویروس سندرم لکه سفیدجداشده ازمیگوبه روشRFLP_مقاله شفاهی بيشتر
7 بهینه سازی استخراج پروتوپلاست از میوه گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)_مقاله شفاهی بيشتر
8 بررسی اثرمحافظت نورونی عصاره آبی گیاه درمنه بر استحاله نورونهای حرکتی آلفای شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک_ مقاله پوستری بيشتر
9 بررسی اثر فاز آبی و عصاره هیدرو الکلی چای کوهی Stachys lavandulifolia بر تغییر بیان ژن VEGF و آنژیوژنز پرده کوریو آلانتوئیک جنین جوجه_مقاله پوستری بيشتر
10 جداسازی و غربالگری باکتری های تجزیه کننده بنزن از خاک و پساب مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند_مقاله پوستری بيشتر
11 بررسی مقایسه ای دو گونه Phlomoides binaludensis و Ph. labiosiformis با استفاده از داده های گرده شناسی_مقاله پوستری بيشتر
12 بررسی تأثیر محلول پاشی هورمون اکسین (IBA,NAA) در مرحله پیش از برداشت بر ماندگاری گلهای شاخه بریده آلسترومریا_ مقاله پوستری بيشتر
13 مطالعه اتنوبوتانی گیاهان منطقه تنگ سرخ واقع در شهرستان یاسوج استان کهگیلویه وبویراحمد_ مقاله پوستری بيشتر
14 بررسی اپیدمیولوژی باکتری هلیکوباکترپیلوری در زخم های پپتیک_مقاله پوستری بيشتر
15 عوارض افزایش و کاهش آهن در بدن_مقاله پوستری بيشتر
16 اثر هورمون جاسمونیک اسید برروی گیاه چای ترش تحت تنش شوری_مقاله پوستری بيشتر
17 مطالعه تشریح آوندی برگ در جنس Primula(Primulaceae) از ایران_مقاله پوستری بيشتر
18 بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه اسطوخودوس (Lavandula officianalis) برتغییر بیان ژن NT3 پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت_مقاله پوستری بيشتر
19 تاثیر فاضلاب تصفیه شده بر محتوای نسبی آب برگ گندم در شرایط خشکی_مقاله پوستری بيشتر
20 بیوسنتز نانوذرات طلا و نقره با استفاده از عصاره آبی گیاه ترخون (Artemisia dracunculus)_مقاله شفاهی بيشتر
21 تولید درون شیشه ای و بررسی اثر ضد سرطانی ترکیب ویتافرین A بر رده سلول سرطان مری (KYSE30)_مقاله شفاهی بيشتر
22 جداسازی و شناسایی باکتری های باسیلوس ریزوسفر خاک کوهستانی شهرستان تنکابن و بررسی اثرات ضد قارچی آنها_مقاله پوستری بيشتر
23 بررسی اثر سیتوتوکسیسیتی کروسین زعفران بر ردههای سلولی مختلف سرطان پستان_مقاله پوستری بيشتر
24 بررسی اثر سیتوتوکسیک کروسین مستخرج از زعفران ایرانی بر سرطان پستان_مقاله شفاهی بيشتر
25 بررسی انتروکوکهای مقاوم به ونکومایسین جداشده از دهانه رودخانه های واریزی به دریای خزر شهرستان عباس آباد استان مازندران_مقاله پوستری بيشتر
26 اثر سلول های بنیادی مزانشیمی مجاورت داده شده با فراکشن R10b سیر بر سلول های سرطان سینه 4T1_مقاله پوستری بيشتر
27 استفاده از روش های طیف سنجی دورنگ نمائی دورانی و طیف سنجی مرئی –فرابفش در بررسی برهمکنش هموگلوبین و مالاتیون در حضور و غیاب نانو ذرات نقره در سه اندازه ی مختلف_مقاله پوستری بيشتر
28 مطالعه تشریحی دمبرگ در خانواده Nyctaginaceae در ایران_ مقاله پوستری بيشتر
29 بررسی اثر ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی صمغ آنغوزه بر آرتریت روماتویید تجربی در موش صحرایی_ مقاله پوستری بيشتر
30 غربال گری مجازی با کارایی بالا در پایگاه گیاهان دارویی چین درجهت کشف ترکیبات آگونیستی برای گیرنده های شبه تول ۴ انسانی (TLR4)_مقاله پوستری بيشتر
31 مطالعه موم اپیکوتیکولار گلپوش در گونه های یکساله جنس (Polygonum s.str (Polygonaceae در ایران_ مقاله پوستری بيشتر
32 اثر محدوديت كالري بر حافظه ‌و يادگيري ‌اجتنابي در رت‌هايي با كبدچرب_ مقاله پوستری بيشتر
33 بررسی زمان و فاصله مطمئنه از بیمار تزریق شده در بخش پزشکی هسته ای بیمارستان نمازی_مقاله پوستری بيشتر
34 بررسی اثر محیط‌های کشت پایه بر میزان رزمارینیک اسید و محتوای ترکیبات فنلی گیاه بادرنجبویه در شرایط کشت هیدروپونیک_مقاله پوستری بيشتر
35 تبارشناسی مولکولی جنس Tropiocolotes (Peters, 1880) در ایران_مقاله پوستری بيشتر
36 بررسی تأثیر عوامل اقلیمی مؤثر بر پراکنش Spalerosophis diadema (Schlegel, 1837) در ایران_مقاله پوستری بيشتر
37 تنوع آنزیمی آرکی‏های نمک‏دوست افراطی جداشده از حوضچه‏های برداشت نمک چابهار_مقاله شفاهی بيشتر
38 ارزیابی فعالیت اوره‏آزی در پروکاریوتهای نمک‏دوست جداشده از حوضچه‏های برداشت نمک چابهار_مقاله پوستری بيشتر
39 بررسی خواص آنتی باکتریال عصاره هیدروالکلی دانه هندوانه ابوجهل بر باکتری های پاتوژن انسان_مقاله پوستری بيشتر
40 پلی مورفیسم نیتریک اکساید سنتاز 2 و افزایش خطر دیابت نوع 2 در زاهدان (جنوب شرق ایران)_مقاله پوستری بيشتر
41 گزارش انگل های Trypanorhyncha از خیار دریایی Holothuria scabra برای اولین بار از ایران ( جزیره ی قشم)_مقاله پوستری بيشتر
42 تخلیص سازی و بیان پروتئینORF2 ویروس هپاتیت E در باکتری اشرشیا کولی_مقاله پوستری بيشتر
43 اثر پلیمرهای آبدوست بر پایداری نانوذرات نقره تولید شده توسط عصاره آبی پوست سبز گردو_مقاله پوستری بيشتر
44 مطالعه اثرات هیستولوژیکی استات سرب II خوراکی بر استخوان ران موش صحرایی_مقاله پوستری بيشتر
45 مهار رشد لارو آفت های Ephestia kuehniella و Galleria mellonella با استفاده از باکتری های بدست آمده از خاک باغ های آلوده به حشرات آفت_مقاله پوستری بيشتر
46 اثر قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana بر سوسک Tribolium castaneum روی ارقام مختلف گندم_مقاله پوستری بيشتر
47 تنوع ریختی بذر گونه Silene cyri (Caryophyllaceae ) در سطح جمعیت در ایران_مقاله پوستری بيشتر
48 فرمولاسیون واکسن نوترکیب هپاتیت E با نانوحاملی تلخیص شده از آرکئوزوم_مقاله پوستری بيشتر
49 بررسی اثر عصاره های آبی و الکلی برگ گیاه خرفهPortulaca oleracea بر بیان ژن NT3 در ترمیم نورونهای آلفا پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت_مقاله پوستری بيشتر
50 تشخیص ژنتیکی بیماران دیستروفی عضلانی صورت و کتف و بازو (FSHD) با استفاده از تکنیک ساترن بلات با پروب غیررادیواکتیو_مقاله شفاهی بيشتر
51 بررسی پلی مورفیسم پروموتر درون اینترونی ژن p53 در بافت های سرطانی معده_مقاله پوستری بيشتر
52 اولین مطالعه بررسی طول تلومر در لوکوسیتهای خون محیطی در افراد سالم ایرانی_مقاله شفاهی بيشتر
53 تمایز تنوع موجود در ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در نخود زراعی (Cicer arientinum L.) به کمک نشانگر SSR_مقاله پوستری بيشتر
54 بررسي اثرات عصاره الکلی درمنه ایرانی بر ترميم نورون هاي آلفای شاخ قدامي نخاع پس از كمپرسيون عصب سياتيك در موش صحرايي_مقاله پوستری بيشتر
55 خالص سازی رنت میکروبی از موکور میه هی_مقاله پوستری بيشتر
56 افزایش تولید کلاولانیک اسید و تغییر الگوی مصرف کربوهیدرات ها در سویه clavuligerus Streptomyces با جهش زایی توسط پرتو فرابنفش_مقاله پوستری بيشتر
57 بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های سودوموناس جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستانهای شهرکرمان به روش واکنش زنجیره ای پلیمرازچندگانه(Multiplex PCR)_مقاله پوستری بيشتر
58 شناسایی یک جهش اینترونیک در ژن CFTR در یک خانواده عراقی_مقاله شفاهی بيشتر
59 مطالعات سینتیکی و اسپکتروفلوریمتری آنزیم آلکالن فسفاتاز در حضور قند ریبوز_مقاله پوستری بيشتر
60 بررسی صفات مورفولوژیک و مورفومتریک لاک¬پشت خزری Mauremys caspica در استان گلستان_مقاله پوستری بيشتر
61 بررسی صفات مورفولوژیک و مورفومتریک سمندر تاجدار جنوبی Triturus karelinii در استان مازندران_مقاله پوستری بيشتر
62 تایپینگ مولکولی جدایه ها ی پاستورلا مولتوسیدا بر اساس 4 ژن (L1-L4) بیوسنتز کننده هسته خارجی LPS بین نمونه های گوسفندی و طیوردر ایران_ مقاله پوستری بيشتر
63 افزایش مدت نگهداری گوشت گاو چرخ کرده با مواد ضد میکروبی تولید شده توسط لاکتوباسیلوس دلبروکی دردمای یخچال_مقاله پوستری بيشتر
64 شناسایی مولکولی جدایه های پاستورلا مولتوسیدای جمع آوری شده از طیور به وسیله PCR_ مقاله پوستری بيشتر
65 شناسایی جهش های ژنtRNA میتوکندریایی اسید آمینه متیونین، ایزولوسین،گلوتامین و فنیلآلانین در بیماران ایرانی مبتلا به میوتونی غیر دیستروفیک_مقاله پوستری بيشتر
66 تأثیر تجویز صفاقی نالوکسان بر اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره هگزانی گل¬های حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) در موش صحرایی نر نژاد ویستار_مقاله شفاهی بيشتر
67 مطالعات اسپکتروسکوپی اثر نانوذره اکسید مس بر آنزیم آلکالن فسفاتاز به دست آمده از موکوس روده ی گاو_مقاله پوستری بيشتر
68 بررسي تغييرات وزن وآب و غذاي مصرفي در موش هاي صحرايي نربالغ ديابتيك_مقاله پوستری بيشتر
69 عفونت های میکروبی دستگاه گوارش_مقاله پوستری بيشتر
70 مكانيسم تبديل رتروويروس ها به پروويروس_مقاله پوستری بيشتر
71 بررسی اثر عصاره هیدروالکلی Nepeta assurgens بر سطح سرمی VLDL در موش های صحرایی نرمال_مقاله پوستری بيشتر
72 بررسی موم اپی کوتیکولار گلبرگ جنس Persicaria (L.) Mill از خانوادهPolygonaceae ( علف هفت بند) و ارزش افتراقی صفات_مقاله پوستری بيشتر
73 ﻛﺎرﺑﺮد اﺑﻌﺎد اﺗﻮﻟﻴﺖ در ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻧﺪازه و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرت Sillago sihama_مقاله پوستری بيشتر
74 استراتژیهاي افزایش تولید متابوبیت های ثانویه باکتریایی بر پایه پاسخ میکروبي (دریافت حد نصاب، استخراج)_مقاله پوستری بيشتر
75 بررسی فیلوژنتیکی جنس Thalictrum از تیره آلاله در ایران_مقاله پوستری بيشتر
76 بررسی گیاه سولانوم اینکنوم از دیدگاه فیزیولوژی و فیتوشیمیایی و معرفی عناصر مفید موجود دراین گیاه و کاربردهای آن_مقاله پوستری بيشتر
77 بررسی اثر محیط کشت بر رشد ریشه مویین گیاه فندق_مقاله پوستری بيشتر
78 تعیین جهش های ژن P53 در سرطان معده به روش PCR-SSCP_مقاله پوستری بيشتر
79 بررسی و جود حد واسط های احتمالی در برهمکنش میان پروتئین آلبومین سرم انسانی و دی کلرووس_مقاله پوستری بيشتر
80 RNAهای غیرکدکننده بلند در کارسینومای کبد: شواهدی از سلول های تک هسته ای خون محیطی تیمار شده با آفلاتوکسینB1_مقاله پوستری بيشتر
81 اثر سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی آویشن دنایی بر روی رده سلول های سرطانی MCF-7_مقاله پوستری بيشتر
82 بررسی گروه های فیلوژنی گونه های اشرشیا کلی جدا شده از سواحل خلیج فارس در بوشهر بر اساس روش جدید فیلوتایپینگ کلرمونت_مقاله شفاهی بيشتر
83 ماهیت پریون و بیماری های ناشی از آن_مقاله پوستری بيشتر
84 ارتباط سرولوژیکی بین تعدادی از فیتوپلاسماهای متعلق به گروه 16SrII_مقاله پوستری بيشتر
85 مقایسه مولکولی دو فیتوپلاسمای متعلق به زیرگروه 16SrII-D با استفاده از آنالیز چند قطعه ژنومی_مقاله پوستری بيشتر
86 مقایسه مشخصات دو ژن پروتئین غشایی در فیتوپلاسماهای متعلق به گروه 16SrII_مقاله پوستری بيشتر
87 نانوفایبرها، ابزاری کاربردی در مهندسی بافت_مقاله پوستری بيشتر
88 نقش توام اسیدچرب سنتاز در درمان چاقی و سرطان_مقاله پوستری بيشتر
89 بررسی آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه سیستان وبلوچستان درباره برخی متغیرهای بهداشت باروری_مقاله پوستری بيشتر
90 بررسی اثرات تولوئن بربرخی پارامترهای بافت ریه موش نربالغ نژادAlbino NMRI_مقاله پوستری بيشتر
91 بررسی تغییرات رفتاری و وزن بدن تحت اثر گازوئیل درموش های سفيد نژادAlbino NMRI_مقاله پوستری بيشتر
92 تجزیه و تحلیل اتصالات مولکول های زیستی با استفاده از روش ترموفورز_مقاله پوستری بيشتر
93 برآنزیم های کبدی درموش های نر صحرایی، پس از دریافت دوز سمی استامینوفن_مقاله پوستری بيشتر
94 ارزیابی چسبندگی و تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر روی داربست سه بعدی ژلاتینی_مقاله پوستری بيشتر
95 آماده سازی ، خواص و اثرات سیتوتوکسیک نانولیپوزومه پگیله حاوی کربوپلاتین بر رده سلولی سرطان تخمدان_مقاله پوستری بيشتر
96 آنالیز کمی ژن HAویروس آنفولانزای انسانی H1N1 با استفاده از روشPCR_مقاله پوستری بيشتر
97 مطالعه بیان ژن کلاژن تیپ II در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی در محیط کشت کندروژنیک پس از تغذیه رت ها با استات سرب II_مقاله پوستری بيشتر
98 مطالعه ی مورفولوژی و کاریولوژی اشگول (Glis glis) دراستان گیلان_مقاله پوستری بيشتر
99 شناسایی مولکولی باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس با استفاده از RCP برای ژن atp_مقاله پوستری بيشتر
100 تشخیص آزمایشگاهی، پیشگیری و درمان آنتراکس_مقاله پوستری بيشتر
101 بررسی میدانی میزان شیوع بیماری مالاریا در بخشی از جنوب استان سیستان وبلوچستان_مقاله پوستری بيشتر
102 مطالعه ساختار تشریحی برگ سرده Agrimonia L. از تیره گل سرخیان در ایران و اهمیت تاکسونومیک آن_مقاله پوستری بيشتر
103 بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه ریحان (Ocimum basilicum) بر آنژیوژنز پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه_مقاله پوستری بيشتر
104 بررسی فعالیت پروتئاز در برخی سویه های بومی مقاوم به سرما_مقاله پوستری بيشتر
105 روابط تبارزایی خانواده های Blenniidae و Gobiidae بر اساس ژن هسته ای RAG1_مقاله پوستری بيشتر
106 میزان کشندگی توکسین آلفا کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ A_مقاله پوستری بيشتر
107 متدهای مهندسی پروتئین_مقاله پوستری بيشتر
108 سنتز بیولوژیکی و بررسی خواص نانوذرات سولفید روی توسط عصاره خام آبی استویا_مقاله پوستری بيشتر
109 کمپلکس نانوذرات آهن سنتز شده در عصاره رزماری حاوی متابولیت های ثانویه_مقاله پوستری بيشتر
110 جداسازی و غربال‌گری باکتری‌‌های تولید کننده باکتریوسین از فراورده‌های لبنی بومی کرمان و بررسی فعالیت ضدباکتریایی باکتریوسین تولیدی_مقاله پوستری بيشتر
111 جداسازی و شناسایی مولکولی انتروکوکوس فاسیوم سویه C2 تولید کننده باکتریوسین با طیف فعالیت ضدباکتریایی وسیع از پنیر محلی زرند_مقاله پوستری بيشتر
112 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ دوﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﭘﺎ درﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس)Uroteuthis duvaucelli، Sepia pharaonis(_مقاله پوستری بيشتر
113 سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره آبی میوه جغجغه_مقاله پوستری بيشتر
114 کلون بیان، خالص سازی و تعیین ویژگیهای بیوشیمیایی، بیوفیزیکی آنزیم پروتئین دی سولفید ایزومراز از باکتری باسیلوس سابتیلیسDR8806_مقاله شفاهی بيشتر
115 بررسی علل ژنتیکی ناهنجاریهای مادرزادی قلبی غیرسندرومیک و فامیلیال با استفاده از روش توالی یابی نسل جدید_مقاله پوستری بيشتر
116 بررسی سینتیکی و فلوریمتری آنزیم اسیدفسفاتاز در حضور نانوذره ی Fe3O4_مقاله پوستری بيشتر
117 تأثیر فنیل آلانین برروی فعالیت آنزیمی و شدت نشر فلورسانس اسید فسفاتاز_مقاله پوستری بيشتر
118 بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره ی آبی گیاه خرزهره (Nerium oleander L.) بر فنولوژی و صفات فیزیولوژیک گیاه شکرتیغال (Echinops orientalis Trautv.)_مقاله شفاهی بيشتر
119 برهمکنش میکوریز وزیکولار آرباسکولار با فلز سنگین نیکل و تأثیر آن بر تنش اکسیداتیو در گیاه جو_مقاله پوستری بيشتر
120 تغییر پاسخ آنزیم های آنتی اکسیدان سورگوم تحت اثر دگرآسیب بومادران هزار برگ_مقاله پوستری بيشتر
121 بررسی تنوع و فرم رویشی گیاهان بند دره (شهرستان بیرجند)_مقاله پوستری بيشتر
122 رکورد جدید زیرگونه Eumeces schneiderii zarudnyi Nikolsky. 1990 از قرقروک سیستان و بلوچستان، ایران_مقاله پوستری بيشتر
123 تنوع ریختی بذر Silene italica ( Caryophyllaceae ) درسطح جمعیت در ایران_مقاله پوستری بيشتر
124 رکورد جدید زیرگونه Laudakia nupta fusca (Blanford, 1876) از نیک شهر استان سیستان و بلوچستان- ایران_مقاله شفاهی بيشتر
125 بررسی اثر عصاره گیاهCARDARIA DRABA L . بر قند خون موشهای صحرائی_مقاله پوستری بيشتر
126 بررسی اثر محیط کشت بر رشد ریشه مویین در گياه Nepeta_مقاله پوستری بيشتر
127 رشد بایومسSymbiodinium sp. درفتوبایوراکتورهای دولایه ای_مقاله پوستری بيشتر
128 گزارش داینوفلاژله های جنس Ceratium از حوالی جزیره هرمز_مقاله شفاهی بيشتر
129 بررسی تاثیرات قارچ میکوریز آربوسکولار (Glomus intraradices) بررشد و فیزیولوژی گیاه غیرمیزبان کلزا تحت سمیت علف کش سوپرگالانت_مقاله پوستری بيشتر
130 بررسی خواص آنتی¬اکسیدانی نانو ذرات نقره سنتز شده ازعصاره آبی میوه گیاه جغجغه_مقاله پوستری بيشتر
131 بررسی اکولوژیکی آفت زنجره خرما درروستاهای شهرستان بم_مقاله پوستری بيشتر
132 شناسایي مولکولي ژن بتالاکتاماز TEM در ایزوله هاي بالیني کلبسیلا پنومونیه جدا شده از شهر اراك با روش Multiplex-PCR_ مقاله پوستری بيشتر
133 شناسایی مناطق آلوده به آفت زنجره خرما با استفاده ازتکنیک های سنجش ازدوردرشهر بم_مقاله پوستری بيشتر
134 مطالعه بیان ژن استئوکلسین در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی در محیط کشت استئوژنیک پس از تغذیه رت ها با استات سرب II_مقاله پوستری بيشتر
135 بررسی فراوانی ژنهای VIM 1,2,3,4,5,9,11,13,16 تولید کننده آنزیم متالوبتالاکتاماز توسط پسودوموناس آئروژینوزا در شهر مشهد_مقاله پوستری بيشتر
136 تولید پروتئین تک یاخته (SCP) از پساب کارخانه تولید پودر ماهی با استفاده از مخمر ساکارومیسس سرویزیه_مقاله شفاهی بيشتر
137 جانهی مقادیر گمشده با استفاده از روش رگرسیون انقباضی در داده ریزآرایه_مقاله شفاهی بيشتر
138 بررســی اثــرات پرتوهــای الکترومغناطیــس مــودم وای فــای خانگــی بــر ســطح توجــه و حافظــه کوتــاه مــدت دانــش آمــوزان_مقاله پوستری بيشتر
139 بررسی تغییرات مالون دی آلدهید (( MDAمتعاقب دریافت سطوح متفاوت پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان در موش صحرایی_مقاله پوستری بيشتر
140 ارتباط نیتریک اکساید سنتاز 3 با خطر ابتلا به دیابت نوع2_مقاله پوستری بيشتر
141 نقش سالیسیلیک اسید در کاهش اثرات تنش خشکی در گیاه دارویی چای ترش Hibiscus sabdariffa_مقاله پوستری بيشتر
142 بررسی اثرات تنش شوری روی گیاه کارلا (Momordica charantia )در حضور تیمار جاسمونیک اسید_مقاله پوستری بيشتر
143 بررسی نقش ایزوفرمΔ133p53 در ارتباط با هلیکوباکترپیلوری در سرطان معده_مقاله پوستری بيشتر
144 بررسی فعالیت اتولیز و پروتئولیز باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از محصولات لبنی بومی_مقاله پوستری بيشتر
145 بررسی تغییرات تک نوکلئوتیدی( SNP ) و میزان بیان ژنPTEN در افراد ایرانی مبتلا به سرطان معده_مقاله پوستری بيشتر
146 بررسی تغییرات بیان ژن‌های Bax و Bcl2 درسلول HT-29 تیمار شده با باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس 1637PTCC_مقاله پوستری بيشتر
147 تأثیر عصاره هیدروالکلی قارچ موش Cantharellus Cibarius در باروری وتعیین جنسیت_مقاله پوستری بيشتر
148 تأثیر نانوذره طلا سنتز شده از موسیلاژ چای ترش بر روند تشکیل تجمعات در پروتئین آلفا-لاکتالبومین_مقاله شفاهی بيشتر
149 بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبیL. Artemisia dracunculus بر جوانه زنی و پارامتر های رشد_مقاله پوستری بيشتر
150 بررسی اثر نانو ذرات نقره بر پارامترهای رشد گیاه به لیمو (Lippia citrodora)_مقاله پوستری بيشتر
151 بررسی میزان تولید آنزیم لیپاز توسط پنی سیلیوم کرایزوژنوم سویه ی KC884440.1 بهینه سازی شرایط دمایی و بررسی ارتباط ما بین قدرت ترشح آنزیم لیپاز و بیماریزایی میکروارگانیسم_مقاله شفاهی بيشتر
152 بررسی پراکنش و وضعیت خانواده ی Pholcidae و ثبت جنس جدید Crossopriza در ایران_مقاله شفاهی بيشتر
153 رکورد جدید از گونه های زودمیران (Insecta: Ephemeroptera) از برخی رود خانه های مازندران و گلستان_مقاله پوستری بيشتر
154 مروری بر تولید آلفا آمیلاز و کاربردهای صنعتی آن_مقاله پوستری بيشتر
155 تاثیر فاضلاب تصفیه شده و تضفیه نشده بر بنیه بذر گندم_مقاله پوستری بيشتر
156 بررسی میزان رسوب C3 کمپلمان و بعضی از مشتقات ان در قسمت های مختلف دسیدوا در مدل موشی مستعد سقط_مقاله پوستری بيشتر
157 بهینه سازی کراتیناز تولید شده توسط جدایه FUM-2_مقاله پوستری بيشتر
158 بررسی تاثیر دمای آب بر میزان طول عمر (Scorpion) Mesobuthus eupeus در ایران_مقاله پوستری بيشتر
159 مقایسه اثر ضد دردی عصاره ی آبی برگ های زیتون تلخ (Melia azedirach. L) با عصاره ی هیدروالکلی آن در موش صحرایی نر_مقاله پوستری بيشتر
160 مقایسه اثر ضد التهابی دوز mg/kg 200 عصاره ی آبی برگ های زیتون تلخ ( Melia azedirach.L) با عصاره ی هیدروالکلی آن در موش صحرایی نر_مقاله پوستری بيشتر
161 ترکیبات شیمیایی روغن ضروری برگ های درخت کاج تهران_مقاله پوستری بيشتر
162 استخراج و شناسایی ترکیبات اسیدچرب دانه ی کاج تهران_مقاله پوستری بيشتر
163 مقایسه دو روش PCR مستقیم و PCR با استفاده از DNA استخراج شده توسط کیت در تعیین ژنهای tst و mec A در باکتری استافیلوکوک اورئوس_مقاله پوستری بيشتر
164 بررسی فیتوشیمیایی و تعیین کمی برخی از ترکیبات فعال گیاه مخلصه به روش جداسازی_مقاله پوستری بيشتر
165 بررسی ترکیـبات فنـلی در زنجبیـل_مقاله پوستری بيشتر
166 بررسی اثر کلر دراتصال مهارکننده های شبه قندی به آنزیم آمیلاز بزاقی انسان_مقاله پوستری بيشتر
167 بررسی اثر کلر دراتصال مهارکننده های شبه قندی به آنزیم آمیلاز پانکراسی خوک_مقاله پوستری بيشتر
168 بررسی اثر سمیت سلولی اندام هوایی گیاهLeutea cupularis_مقاله پوستری بيشتر
169 مروری بر روش های مختلف تهیه نانودرات زینک اکسید به عنوان بیومارکر در زمینه بیماری های صعب العلاج_مقاله پوستری بيشتر
170 استراتژی های افزایش تولید متابولیت های ثانویه میکروبی برپایه مهندسی متابولیک_مقاله پوستری بيشتر
171 بررسی روند کاهش تنوع گیاهی در طی دو سال متوالی در جنوب فردوس، خراسان جنوبی_مقاله شفاهی بيشتر
172 استخراج کیتوزان α، β و γ به ترتیب از خرچنگ (Portunus segnis)، سپیا (Sepia pharaonis) و قارچ (Aspergillus niger) و مقایسۀ خواص ضد میکروبی آنها_مقاله پوستری بيشتر
173 بررسی و مقایسه ی خواص ضد میکروبی کیتین و کیتوزان استخراج شده از بخش های مختلف اسکلت خارجی خرچنگ شناگر آبی (Portunus segnis)از منطقه بندرعباس_مقاله پوستری بيشتر
174 معرفی گیاه استویا_مقاله پوستری بيشتر
175 معرفی گیاه دارویی کارلا_مقاله پوستری بيشتر
176 تاثیر بر هم کنش دی کلرووس با پروتیین آلبومین سرم در حضور نانوذرات نقره با سه اندازه متفاوت توسط روش طیف سنجی فلورسانس_مقاله شفاهی بيشتر
177 توسعه تلقیح سیانوباکتری‌ها در سامانه های غوطه ور برای کاربری در گسترش لایه زیستی خاک مناطق نیمه خشک و بیابانی_مقاله پوستری بيشتر
178 بررسی میزان تغییرات کورتیزول و ویتامین D3 در بیماران تحت درمان با 200 میلی کوری تکنسیوم_مقاله پوستری بيشتر
179 معرفی یک روش فیزیکی (الکتروفورز) به منظور استخراج ژن از ژل آگارز و آزمایش همسانه-سازی ژن خالص سازی شده حاصل از این روش._مقاله پوستری بيشتر
180 تاثیر فاکتورهای غیر زیستی در حذف ترکیبات معدنی به منظور خالص سازی پلیمر کیتین از پوسته ی خرچنگ شناگر آبی (Portunus segnis ) خلیج فارس_مقاله پوستری بيشتر

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved