استخراج تابع توزیع احتمال آلودگی نود در زمان انتشار كرم واره در شبكه
نويسندگان طلا تفضلی/ بابک صادقیان
عنوان همايش دومین کنفرانس ملی حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات
چکيده ما مسئله تخمین تابع توزیع احتمال آلودگی نودها را به سمت عقب در هر زمان از انتشار کرم‌واره بوسیله شبکه بیزین بررسی می‌نماییم. در کار دیگری، مسئله تخمین تعداد نودهای آلوده به صورت احتمالی به سمت عقب در زمان به کمک سه مدل نشان داده شده است، مدلهای قطعی و تصادفی Back-to-Origin و مدل مارکوفی Back-to-Origin. در این مقاله، احتمال آلودگی نود با شبکه های بیزین تخمین زده می شود. احتمال آلودگی هر نود در هر زمان وابسته به درجه نود و تعداد نودهای آلوده در آن زمان می باشد. فرض می شود که پارامترهای آلودگی نودها و همچنین تعداد نودهای آسیب پذیر، آلوده و بازیابی شده در یک زمان در اختیار می باشد. درجه هر نود در هر زمان برای تخمین مورد نیاز است. همچنین تابع توزیع درجه نود در طول زمان با مشاهده داده‌های جمع‌آوری شده از درجه نودها در شبکه، هنگامیکه انتشار کرم‌واره به وقوع پیوسته است، یادگرفته می‌شود. ما شبیه‌سازی انجام دادیم تا دقت روش خود را معین نماییم. نتیجه شبیه سازی نشان می دهد که تابع توزیع احتمال آلودگی، احتمال آلودگی نود را در زمانهای قبلی با دقت خوبی نشان می‌دهد. این روش ممکن است استفاده شود تا منشاء و مسیر انتشار کرم‌واره بازسازی گردد.
کليدواژه ها مدل Back-to-Origin، شبکه بیزین، مدلهای تصادفی
تعداد صفحات 6
وابستگی سازمانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر/دانشگاه صنعتی امیرکبیر


   

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved