بررسی و تحلیل بات‌نت‌ Mirai مبتنی بر IOT
نويسندگان مریم نژادکمالی/ سبحان علی‌آبادی/ محسن کاهانی
عنوان همايش دومین کنفرانس ملی حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات
چکيده با توجه به گستردگی حوزه‌ها و تجهیزات متصل به شبکه‌های اینترنت و همچنین تمایل عموم مردم و شرکت‌های تولید کننده‌ی تجهیزات به هوشمندی و ارتباطات یکپارچه و کنترل از راه دور به عنوان یک قابلیت، حال شاهد آن هستیم که این تجهیزات که در تعاریف و ابعاد کاربردی به IOT یا اینترنت اشیاء تفسیر می‌شوند به عنوان قربانی در جهت حمله و اختلالات امنیتی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و یک نگرانی جدی را برای جوامع امنیتی ایجاد کرده‌است. این تهدیدات و حملات هر روز نیز بیشتر شده و ابعاد گسترده‌تری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بات‌نت Mirai از جمله مواردی است که IOT را به صورت جدی مورد تهدید قرار داده‌است و با استفاده از یک آسیب‌پذیری بسیار ساده توانسته‌است ارائه‌دهنده‌های سرویس و هم‌چنین میزبان‌های بزرگی را مورد حمله قرار دهد. در این مقاله قصد داریم به عنوان یک نمونه‌ی موردی بررسی و تحلیلی بر روی این بات‌نت داشته باشیم.
کليدواژه ها بات‌نت Mirai، اینترنت اشیاء، حمله DNS Water Tortue ، حمله GRE Flood، دوربین‌های نظارت تصویری
تعداد صفحات 8
وابستگی سازمانی دانشگاه فردوسی /دانشگاه فردوسی /دانشگاه فردوسی


   

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved