ارائه یک الگوریتم مکان‌یابی امن مبتنی بر روش مرکز‌ثقل وزن‌دار
نويسندگان سید صابر بنی‌هاشمیان/ فضل‌اله ادیب‌نیا/ مهدی آقا صرام
عنوان همايش دومین کنفرانس ملی حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات
چکيده الگوریتم‌های مکان‌یابی یکی از نیازمندی‌های اساسی در پیاده‌سازی شبکه حسگر بی‌سیم است. اخلال در فرایند مکان‌یابی ممکن است نتایج پیش‌بینی نشده‌ای داشته باشد. در سال‌های اخیر تعدادی روش مکان‌یابی امن برای مقابله با حملات پیشنهاد شده است. بیشتر این الگوریتم‌ها مبتنی بر محدوده است. یکی از الگوریتم‌های جدا از محدوده که در بسیاری مقالات به آن ارجاع شده، الگوریتم Centroid است که در مقابل حمله نا‌مقاوم بوده و روشی برای امن‌سازی آن پیشنهاد نشده است. در این مقاله یک الگوریتم مکان‌یابی امن مبتنی بر روش Centroid وزن‌دار پیشنهاد شده است. در این مقاله حمله توسط تعدادی گره لنگر مهاجم انجام می‌شود که موقعیت مکانی خود را به اشتباه اعلام می‌نمایند تا بر روی مکان تخمینی گره‌های حسگر تاثیر بگذارند. در الگوریتم پیشنهادی، هر گره حسگر، گره‌های لنگر بد‌خواهی را که یک مکان ناسازگار با سایر گره‌های لنگر درون محدوده ارتباطی گره حسگر را اعلام می‌نمایند، جستجو نموده و در هنگام تخمین مکان از فرایند مکان‌یابی حذف می‌نماید. با استفاده از شبیه‌سازی کارایی الگوریتم پیشنهادی ارزیابی شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد الگوریتم امن پیشنهادی تا حد زیادی تاثیر حمله را کاهش داده و نسبت به الگوریتم‌های مکان‌یابی مقایسه‌شده خطای مکان‌یابی کمتری در صورت وقوع حمله دارد.
کليدواژه ها شبکه حسگر بی‌سیم، مکان‌یابی، امن‌سازی، حمله، اعلام اشتباه مکان
تعداد صفحات 6
وابستگی سازمانی دانشگاه یزد /دانشگاه یزد/دانشگاه یزد


   

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved