پایگاه استنادی علوم جهان اسلام همایش ها را بر اساس آیین نامه نحوه برگزاری و سازماندهی همایش های علمی ارزیابی می نماید که از طریق صفحه همایش های ثبت شده در ISC قابل بازیابی است. فهرست زیر شامل کلیه همایش های فاقد مجوز نبوده بلکه فقط شامل موارد استعلام شده از سوی کاربران می باشد.


                  لیست کامل

ليست همايش های فاقد مجوز ISC
رديف عنوان همايش
۱ پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
۲ پژوهش های نوین در عمران معماری و شهر سازی
۳ دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی، عمران ، معماری ، شهرسازی و محیط زیست ایران
۴ همایش بین المللی پژوهش های کاربردی و نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در هزاره سوم
۵ همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت درعلوم زمین
۶ همایش بین المللی علوم جغرافیایی
۷ همایش بین المللی گردشگری پایدار
۸ همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
۹ همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
۱۰ همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
۱۱ همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
۱۲ همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
۱۳ همایش جامع بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
۱۴ همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۱۵ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم فیزیک و فناوری نانو در ایران
۱۶ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم و مهندسی شیمی و صنایع پتروشیمی
۱۷ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
۱۸ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در مهندسی برق و انرژی
۱۹ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در مهندسی مکانیک و صنایع ایران
۲۰ همایش ملی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی
۲۱ همایش ملی پژوهش های نوین در طب سنتی و گیاهان دارویی
۲۲ همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدیدشونده
۲۳ همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
۲۴ همایش ملی علوم انسانی اسلامی
۲۵ همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
۲۶ همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی
۲۷ همایش منطقه‌ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
۲۸ همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
۲۹ کنفرانس بین الملل پژوهشِ در مکانیک
۳۰ کنفرانس بین المللی آموزش و کاربرد ریاضی
۳۱ کنفرانس بین المللی انجمن روان درمانی ایران
۳۲ کنفرانس بین المللی انجمن روان درمانی ایران با رویکرد ...
۳۳ کنفرانس بین المللی انجمن زبان و ادبيات ایران با رویکرد ...
۳۴ کنفرانس بین المللی انجمن علوم مهندسی برق ایران
۳۵ کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
۳۶ کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی. مدیریت بر مبنای هوشمندی
۳۷ کنفرانس بین المللی پژوهشِ در حقوق و جزا
۳۸ کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم مدیریت و اقتصاد
۳۹ کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
۴۰ کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
۴۱ کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم کشاورزی و محیط زیست
۴۲ کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
۴۳ کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حقوق و علوم انسانی
۴۴ کنفرانس بین المللی پیشرفت در علوم و تکنولوژی
۴۵ کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها
۴۶ کنفرانس بین المللی توسعه زیر ساخت های کلان علوم و مهندسی
۴۷ کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار
۴۸ کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
۴۹ کنفرانس بین المللی روانشناسی جامعه شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
۵۰ کنفرانس بین المللی روانشناسی خانواده
۵۱ کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشِی در علوم رفتاری
۵۲ کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
۵۳ کنفرانس بین المللی زبان شناسی
۵۴ کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات فارسی
۵۵ کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت توسعه شهری
۵۶ کنفرانس بین المللی شیمی متالوژی و مواد
۵۷ کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی اسلامی
۵۸ کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی، حقوق و علوم اجتماعی
۵۹ کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
۶۰ کنفرانس بین المللی علوم ورزشی و سلامت
۶۱ کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه در ایران
۶۲ کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی دامپروری و محیط زیست
۶۳ کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری
۶۴ کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری
۶۵ کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری ، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی
۶۶ کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری نوین
۶۷ کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
۶۸ کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی
۶۹ کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی
۷۰ کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی
۷۱ کنفرانس بین المللی معماری پایدار شهرسازی و توسعه محیط زیست
۷۲ کنفرانس بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
۷۳ کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک، برق و رایانه
۷۴ کنفرانس بین المللی نانوتکنولوژی
۷۵ کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
۷۶ کنفرانس بین المللی و سالانه زیست شناسی و اکولوژی
۷۷ کنفرانس بین المللی و سالانه تحقیقات آموزش و پرورش
۷۸ کنفرانس بین المللی و سالانه علوم قرآن و حدیث
۷۹ کنفرانس بین المللی و سالانه علوم ورزشی و سلامت
۸۰ کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
۸۱ کنفرانس بین المللی کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گیاهان دارویی
۸۲ کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاورزی
۸۳ کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
۸۴ کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی علوم اجتماعی اقتصاد مدیریت و توسعه پایدار
۸۵ کنفرانس پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۸۶ کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
۸۷ کنفرانس جهانی روانشناسی علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
۸۸ کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
۸۹ کنفرانس روانشناسی و علوم رفتاری
۹۰ کنفرانس سالانه بین المللی عمران،معماری و شهرسازی
۹۱ کنفرانس سالانه ریاضی: (آموزش ،تئوری ها و کاربردها)
۹۲ کنفرانس سالانه شیمی ،مهندسی شیمی و پلیمر
۹۳ کنفرانس سالانه علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست
۹۴ کنفرانس سالانه علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست با تاکید بر بحران آب و سلامت
۹۵ کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
۹۶ کنفرانس علمی پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
۹۷ کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
۹۸ کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی
۹۹ کنفرانس علمی مدیریت، حسابداری، توسعه اقتصادی و بیمه
۱۰۰ کنفرانس علوم زراعت و اصلاح نباتات، گیاهان دارویی دام و طیور، علوم و صنایع غذایی علوم و تکنولوژی بذر
۱۰۱ کنفرانس ملی اقتصاد
۱۰۲ کنفرانس ملی پژوهش در علوم پایه
۱۰۳ کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین
۱۰۴ کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد
۱۰۵ کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق ،کامپیوتر وفناوری اطلاعات
۱۰۶ کنفرانس ملی چالش های زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی، آبزیان و غذا
۱۰۷ کنفرانس ملی چالش های معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
۱۰۸ کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا
۱۰۹ کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
۱۱۰ کنفرانس ملی علوم باغبانی و گیاه شناسی
۱۱۱ کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار
۱۱۲ کنفرانس ملی محیط زیست
۱۱۳ کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۱۱۴ کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی
۱۱۵ کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و علوم رفتاری
۱۱۶ کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
۱۱۷ کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
۱۱۸ کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری درآموزش
۱۱۹ کنفرانس ملی یا بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی
۱۲۰ کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی درعلوم،مهندسی و فناوری های دانشگاهی - صنعتی
۱۲۱ کنگره بین المللی پژوهش های نوین درمطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد
۱۲۲ کنگره بین المللی زبان و ادبیات
۱۲۳ کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه گردشگری
۱۲۴ کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر جهان
۱۲۵ کنگره بین المللی مدیریت بهداشت روان و علوم روانشناختی
۱۲۶ کنگره بین المللی معماری هدف
۱۲۷ کنگره بین المللی کامپیوتر برق و مخابرات
۱۲۸ کنگره جامعه مهندسان ایران
۱۲۹ کنگره سراسری تحول و نوآوری درعلوم انسانی
۱۳۰ کنگره ملی یا بین المللی روانشناسی، مشاوره و فرهنگ زندگی
۱۳۱ کنگره ملی یا بین المللی عمران، معماری و علوم محیطی
۱۳۲ کنگره ملی یابین المللی کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved