پایگاه استنادی علوم جهان اسلام همایش ها را بر اساس آیین نامه نحوه برگزاری و سازماندهی همایش های علمی ارزیابی می نماید که از طریق صفحه همایش های ثبت شده در ISC قابل بازیابی است. فهرست زیر شامل کلیه همایش های فاقد مجوز نبوده بلکه فقط شامل موارد استعلام شده از سوی کاربران می باشد.


                  لیست کامل

ليست همايش های فاقد مجوز ISC
رديف عنوان همايش
۱ پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
۲ پژوهش های نوین در عمران معماری و شهر سازی
۳ همایش بین المللی پژوهش های کاربردی و نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در هزاره سوم
۴ همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت درعلوم زمین
۵ همایش بین المللی علوم جغرافیایی
۶ همایش بین المللی گردشگری پایدار
۷ همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
۸ همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
۹ همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
۱۰ همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
۱۱ همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
۱۲ همایش جامع بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
۱۳ همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۱۴ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم فیزیک و فناوری نانو در ایران
۱۵ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم و مهندسی شیمی و صنایع پتروشیمی
۱۶ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
۱۷ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در مهندسی برق و انرژی
۱۸ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در مهندسی مکانیک و صنایع ایران
۱۹ همایش ملی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی
۲۰ همایش ملی پژوهش های نوین در طب سنتی و گیاهان دارویی
۲۱ همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدیدشونده
۲۲ همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
۲۳ همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
۲۴ همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی
۲۵ همایش منطقه‌ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
۲۶ همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
۲۷ کنفرانس بین الملل پژوهشِ در مکانیک
۲۸ کنفرانس بین المللی انجمن روان درمانی ایران
۲۹ کنفرانس بین المللی انجمن روان درمانی ایران با رویکرد ...
۳۰ کنفرانس بین المللی انجمن زبان و ادبيات فارسی با رویکرد ...
۳۱ کنفرانس بین المللی انجمن علوم مهندسی برق ایران
۳۲ کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
۳۳ کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی. مدیریت بر مبنای هوشمندی
۳۴ کنفرانس بین المللی پژوهشِ در حقوق و جزا
۳۵ کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم مدیریت و اقتصاد
۳۶ کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
۳۷ کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
۳۸ کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم کشاورزی و محیط زیست
۳۹ کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
۴۰ کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حقوق و علوم انسانی
۴۱ کنفرانس بین المللی پیشرفت در علوم و تکنولوژی
۴۲ کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها
۴۳ کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار
۴۴ کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
۴۵ کنفرانس بین المللی روانشناسی جامعه شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
۴۶ کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری
۴۷ کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشِی در علوم رفتاری
۴۸ کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
۴۹ کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت توسعه شهری
۵۰ کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی اسلامی
۵۱ کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی، حقوق و علوم اجتماعی
۵۲ کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
۵۳ کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه در ایران
۵۴ کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری
۵۵ کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری
۵۶ کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری ، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی
۵۷ کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
۵۸ کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی
۵۹ کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی
۶۰ کنفرانس بین المللی معماری پایدار شهرسازی و توسعه محیط زیست
۶۱ کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک، برق و رایانه
۶۲ کنفرانس بین المللی نانوتکنولوژی
۶۳ کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
۶۴ کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
۶۵ کنفرانس بین المللی کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گیاهان دارویی
۶۶ کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاورزی
۶۷ کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
۶۸ کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی علوم اجتماعی اقتصاد مدیریت و توسعه پایدار
۶۹ کنفرانس پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۷۰ کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
۷۱ کنفرانس جهانی روانشناسی علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
۷۲ کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
۷۳ کنفرانس سالانه بین المللی عمران،معماری و شهرسازی
۷۴ کنفرانس سالانه تحقیقات آموزش و پرورش
۷۵ کنفرانس سالانه ریاضی: (آموزش ،تئوری ها و کاربردها)
۷۶ کنفرانس سالانه زیست شناسی و اکولوژی
۷۷ کنفرانس سالانه شیمی ،مهندسی شیمی و پلیمر
۷۸ کنفرانس سالانه علوم قرآن و حدیث
۷۹ کنفرانس سالانه علوم ورزشی و سلامت
۸۰ کنفرانس سالانه علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست
۸۱ کنفرانس سالانه علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست با تاکید بر بحران آب و سلامت
۸۲ کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
۸۳ کنفرانس علمی پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
۸۴ کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی
۸۵ کنفرانس علمی مدیریت، حسابداری، توسعه اقتصادی و بیمه
۸۶ کنفرانس علوم زراعت و اصلاح نباتات، گیاهان دارویی دام و طیور، علوم و صنایع غذایی علوم و تکنولوژی بذر
۸۷ کنفرانس ملی اقتصاد
۸۸ کنفرانس ملی پژوهش در علوم پایه
۸۹ کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین
۹۰ کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد
۹۱ کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق ،کامپیوتر وفناوری اطلاعات
۹۲ کنفرانس ملی چالش های زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی، آبزیان و غذا
۹۳ کنفرانس ملی چالش های معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
۹۴ کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
۹۵ کنفرانس ملی علوم باغبانی و گیاه شناسی
۹۶ کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار
۹۷ کنفرانس ملی محیط زیست
۹۸ کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۹۹ کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و علوم رفتاری
۱۰۰ کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
۱۰۱ کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری درآموزش
۱۰۲ کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی درعلوم،مهندسی و فناوری های دانشگاهی - صنعتی
۱۰۳ کنگره بین المللی پژوهش های نوین درمطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد
۱۰۴ کنگره بین المللی زبان و ادبیات
۱۰۵ کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه گردشگری
۱۰۶ کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر جهان
۱۰۷ کنگره بین المللی مدیریت بهداشت روان و علوم روانشناختی
۱۰۸ کنگره بین المللی معماری هدف
۱۰۹ کنگره بین المللی کامپیوتر برق و مخابرات
۱۱۰ کنگره جامعه مهندسان ایران
۱۱۱ کنگره سراسری تحول و نوآوری درعلوم انسانی

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved