پایگاه استنادی علوم جهان اسلام همایش ها را بر اساس آیین نامه نحوه برگزاری و سازماندهی همایش های علمی ارزیابی می نماید که از طریق صفحه همایش های ثبت شده در ISC قابل بازیابی است. فهرست زیر شامل کلیه همایش های فاقد مجوز نبوده بلکه فقط شامل موارد استعلام شده از سوی کاربران می باشد.


                  لیست کامل

ليست همايش های فاقد مجوز ISC
رديف عنوان همايش
۱ پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
۲ پژوهش های نوین در عمران معماری و شهر سازی
۳ جنشنواره پایان نامه های برتر جایزه ویژه خیام
۴ دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی، عمران ، معماری ، شهرسازی و محیط زیست ایران
۵ همایش بین المللی پژوهش های کاربردی و نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در هزاره سوم
۶ همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت درعلوم زمین
۷ همایش بین المللی علوم جغرافیایی
۸ همایش بین المللی گردشگری پایدار
۹ همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
۱۰ همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
۱۱ همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
۱۲ همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
۱۳ همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
۱۴ همایش جامع بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
۱۵ همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۱۶ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم فیزیک و فناوری نانو در ایران
۱۷ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم و مهندسی شیمی و صنایع پتروشیمی
۱۸ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
۱۹ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در مهندسی برق و انرژی
۲۰ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در مهندسی مکانیک و صنایع ایران
۲۱ همایش ملی اخلاق علوم انسانی
۲۲ همایش ملی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی
۲۳ همایش ملی پژوهش های نوین در طب سنتی و گیاهان دارویی
۲۴ همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدیدشونده
۲۵ همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
۲۶ همایش ملی علوم انسانی اسلامی
۲۷ همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
۲۸ همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی
۲۹ همایش منطقه‌ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
۳۰ همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
۳۱ کنفرانس آخرین دستاوردهای علمی در حوزه مهندسی کامپیوتر ،پردازش نرم و تکنولوژی های نوین پردازشی
۳۲ کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد و توسعه
۳۳ کنفرانس بین الملل پژوهشِ در مکانیک
۳۴ کنفرانس بین المللی آموزش و کاربرد ریاضی
۳۵ کنفرانس بین المللی انجمن روان درمانی ایران
۳۶ کنفرانس بین المللی انجمن روان درمانی ایران با رویکرد ...
۳۷ کنفرانس بین المللی انجمن زبان و ادبيات ایران با رویکرد ...
۳۸ کنفرانس بین المللی انجمن علوم مهندسی برق ایران
۳۹ کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
۴۰ کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی. مدیریت بر مبنای هوشمندی
۴۱ کنفرانس بین المللی پژوهشِ در حقوق و جزا
۴۲ کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
۴۳ کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم مدیریت و اقتصاد
۴۴ کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
۴۵ کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
۴۶ کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم کشاورزی و محیط زیست
۴۷ کنفرانس بین المللی پژوهش درمدیریت وعلوم انسانی
۴۸ کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
۴۹ کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حقوق و علوم انسانی
۵۰ کنفرانس بین المللی پیشرفت در علوم و تکنولوژی
۵۱ کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها
۵۲ کنفرانس بین المللی توسعه زیر ساخت های کلان علوم و مهندسی
۵۳ کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار
۵۴ کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
۵۵ کنفرانس بین المللی روانشناسی جامعه شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
۵۶ کنفرانس بین المللی روانشناسی خانواده
۵۷ کنفرانس بین المللی روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی
۵۸ کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشِی در علوم رفتاری
۵۹ کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
۶۰ کنفرانس بین المللی زبان شناسی
۶۱ کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات فارسی
۶۲ کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت توسعه شهری
۶۳ کنفرانس بین المللی شیمی متالوژی و مواد
۶۴ کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی اسلامی
۶۵ کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی، حقوق و علوم اجتماعی
۶۶ کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
۶۷ کنفرانس بین المللی علوم ورزشی و سلامت
۶۸ کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه در ایران
۶۹ کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی دامپروری و محیط زیست
۷۰ کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری
۷۱ کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری
۷۲ کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات کامپیوتر و مخابرات
۷۳ کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری ، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی
۷۴ کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری نوین
۷۵ کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
۷۶ کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی
۷۷ کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی
۷۸ کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی
۷۹ کنفرانس بین المللی مطالعات زبان ادبیات و فرهنگ
۸۰ کنفرانس بین المللی معماری پایدار شهرسازی و توسعه محیط زیست
۸۱ کنفرانس بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
۸۲ کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک، برق و رایانه
۸۳ کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و علوم زمین
۸۴ کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و نرم افزار
۸۵ کنفرانس بین المللی نانوتکنولوژی
۸۶ کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
۸۷ کنفرانس بین المللی و سالانه زیست شناسی و اکولوژی
۸۸ کنفرانس بین المللی و سالانه تحقیقات آموزش و پرورش
۸۹ کنفرانس بین المللی و سالانه علوم قرآن و حدیث
۹۰ کنفرانس بین المللی و سالانه علوم ورزشی و سلامت
۹۱ کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
۹۲ کنفرانس بین المللی کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گیاهان دارویی
۹۳ کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاورزی
۹۴ کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
۹۵ کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی علوم اجتماعی اقتصاد مدیریت و توسعه پایدار
۹۶ کنفرانس پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۹۷ کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
۹۸ کنفرانس جهانی روانشناسی علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
۹۹ کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
۱۰۰ کنفرانس روانشناسی و علوم رفتاری
۱۰۱ کنفرانس سالانه بین المللی عمران،معماری و شهرسازی
۱۰۲ کنفرانس سالانه ریاضی: (آموزش ،تئوری ها و کاربردها)
۱۰۳ کنفرانس سالانه شیمی ،مهندسی شیمی و پلیمر
۱۰۴ کنفرانس سالانه علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست
۱۰۵ کنفرانس سالانه علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست با تاکید بر بحران آب و سلامت
۱۰۶ کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
۱۰۷ کنفرانس علمی پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
۱۰۸ کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
۱۰۹ کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی
۱۱۰ کنفرانس علمی مدیریت، حسابداری، توسعه اقتصادی و بیمه
۱۱۱ کنفرانس علوم اسلامی حقوق و مدیریت
۱۱۲ کنفرانس علوم زراعت و اصلاح نباتات، گیاهان دارویی دام و طیور، علوم و صنایع غذایی علوم و تکنولوژی بذر
۱۱۳ کنفرانس ملی اقتصاد
۱۱۴ کنفرانس ملی پژوهش در علوم پایه
۱۱۵ کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین
۱۱۶ کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد
۱۱۷ کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق ،کامپیوتر وفناوری اطلاعات
۱۱۸ کنفرانس ملی چالش های زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی، آبزیان و غذا
۱۱۹ کنفرانس ملی چالش های معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
۱۲۰ کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا
۱۲۱ کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
۱۲۲ کنفرانس ملی علوم باغبانی و گیاه شناسی
۱۲۳ کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار
۱۲۴ کنفرانس ملی محیط زیست
۱۲۵ کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۱۲۶ کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی
۱۲۷ کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و علوم رفتاری
۱۲۸ کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
۱۲۹ کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
۱۳۰ کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری درآموزش
۱۳۱ کنفرانس ملی یا بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی
۱۳۲ کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی درعلوم،مهندسی و فناوری های دانشگاهی - صنعتی
۱۳۳ کنگره بین المللی پژوهش های نوین درمطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد
۱۳۴ کنگره بین المللی زبان و ادبیات
۱۳۵ کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه گردشگری
۱۳۶ کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر جهان
۱۳۷ کنگره بین المللی مدیریت بهداشت روان و علوم روانشناختی
۱۳۸ کنگره بین المللی معماری هدف
۱۳۹ کنگره بین المللی کامپیوتر برق و مخابرات
۱۴۰ کنگره جامعه مهندسان ایران
۱۴۱ کنگره سراسری تحول و نوآوری درعلوم انسانی
۱۴۲ کنگره ملی یا بین المللی روانشناسی، مشاوره و فرهنگ زندگی
۱۴۳ کنگره ملی یا بین المللی عمران، معماری و علوم محیطی
۱۴۴ کنگره ملی یابین المللی کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved