پایگاه استنادی علوم جهان اسلام همایش ها را بر اساس آیین نامه نحوه برگزاری و سازماندهی همایش های علمی ارزیابی می نماید که از طریق صفحه همایش های ثبت شده در ISC قابل بازیابی است. فهرست زیر شامل کلیه همایش های فاقد مجوز نبوده بلکه فقط شامل موارد استعلام شده از سوی کاربران می باشد.


                  لیست کامل

ليست همايش های فاقد مجوز ISC
رديف عنوان همايش
۱ اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری
۲ اولین کنفرانس منطقه ای دستاوردها و ایده های نوین گردشگری شمال کشور
۳ پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
۴ پژوهش های نوین در عمران معماری و شهر سازی
۵ پنجمین همایش ملی و دومین کنفرانس بین المللی در شیمی و مهندسی شیمی
۶ پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
۷ جنشنواره پایان نامه های برتر جایزه ویژه خیام
۸ چهارمین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
۹ چهارمین کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران (با رویکرد نوآوری های مدیریتی)
۱۰ چهارمین کنگره بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی
۱۱ دومین همایش تحلیل و تأمین منابع مالی در آموزش عالی کشور
۱۲ دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی، عمران ، معماری ، شهرسازی و محیط زیست ایران
۱۳ دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی ICB2018
۱۴ سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
۱۵ ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
۱۶ ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
۱۷ نخستین همایش بین المللی تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار
۱۸ نهمین کنفرانس دانشگاهی - بین المللی علوم مهندسی و فناوری
۱۹ هشتمین همایش ملی امنیت غذایی؛ ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
۲۰ هفتمین همایش ملی سلامت محیط زیست و توسعه پایدار
۲۱ همایش بین المللی پژوهش های کاربردی و نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در هزاره سوم
۲۲ همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت درعلوم زمین
۲۳ همایش بین المللی علوم جغرافیایی
۲۴ همایش بین المللی گردشگری پایدار
۲۵ همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
۲۶ همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
۲۷ همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
۲۸ همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
۲۹ همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
۳۰ همایش جامع بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
۳۱ همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۳۲ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم فیزیک و فناوری نانو در ایران
۳۳ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم و مهندسی شیمی و صنایع پتروشیمی
۳۴ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
۳۵ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در مهندسی برق و انرژی
۳۶ همایش علمی پژوهشی افق های نوین در مهندسی مکانیک و صنایع ایران
۳۷ همایش ملی اخلاق علوم انسانی
۳۸ همایش ملی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی
۳۹ همایش ملی پژوهش های نوین در طب سنتی و گیاهان دارویی
۴۰ همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدیدشونده
۴۱ همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
۴۲ همایش ملی علم و فرا علم
۴۳ همایش ملی علوم انسانی اسلامی
۴۴ همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
۴۵ همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی
۴۶ همایش منطقه‌ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
۴۷ همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
۴۸ کنفرانس آخرین دستاوردهای علمی در حوزه مهندسی کامپیوتر ،پردازش نرم و تکنولوژی های نوین پردازشی
۴۹ کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد و توسعه
۵۰ کنفرانس بین الملل پژوهشِ در مکانیک
۵۱ کنفرانس بین المللی آموزش و کاربرد ریاضی
۵۲ کنفرانس بین المللی انجمن روان درمانی ایران
۵۳ کنفرانس بین المللی انجمن روان درمانی ایران با رویکرد ...
۵۴ کنفرانس بین المللی انجمن زبان و ادبيات ایران با رویکرد ...
۵۵ کنفرانس بین المللی انجمن علوم مهندسی برق ایران
۵۶ کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
۵۷ کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی. مدیریت بر مبنای هوشمندی
۵۸ کنفرانس بین المللی پژوهشِ در حقوق و جزا
۵۹ کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
۶۰ کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم مدیریت و اقتصاد
۶۱ کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
۶۲ کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
۶۳ کنفرانس بین المللی پژوهشِ در علوم کشاورزی و محیط زیست
۶۴ کنفرانس بین المللی پژوهش درمدیریت وعلوم انسانی
۶۵ کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
۶۶ کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حقوق و علوم انسانی
۶۷ کنفرانس بین المللی پیشرفت در علوم و تکنولوژی
۶۸ کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها
۶۹ کنفرانس بین المللی توسعه زیر ساخت های کلان علوم و مهندسی
۷۰ کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار
۷۱ کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
۷۲ کنفرانس بین المللی روانشناسی جامعه شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
۷۳ کنفرانس بین المللی روانشناسی خانواده
۷۴ کنفرانس بین المللی روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی
۷۵ کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشِی در علوم رفتاری
۷۶ کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
۷۷ کنفرانس بین المللی زبان شناسی
۷۸ کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات فارسی
۷۹ کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت توسعه شهری
۸۰ کنفرانس بین المللی شیمی متالوژی و مواد
۸۱ کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی اسلامی
۸۲ کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی، حقوق و علوم اجتماعی
۸۳ کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
۸۴ کنفرانس بین المللی علوم ورزشی و سلامت
۸۵ کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه در ایران
۸۶ کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی دامپروری و محیط زیست
۸۷ کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری
۸۸ کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری
۸۹ کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات کامپیوتر و مخابرات
۹۰ کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری ، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی
۹۱ کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری نوین
۹۲ کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
۹۳ کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی
۹۴ کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی
۹۵ کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی
۹۶ کنفرانس بین المللی مطالعات زبان ادبیات و فرهنگ
۹۷ کنفرانس بین المللی معماری پایدار شهرسازی و توسعه محیط زیست
۹۸ کنفرانس بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
۹۹ کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک، برق و رایانه
۱۰۰ کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و علوم زمین
۱۰۱ کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و نرم افزار
۱۰۲ کنفرانس بین المللی نانوتکنولوژی
۱۰۳ کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
۱۰۴ کنفرانس بین المللی و سالانه زیست شناسی و اکولوژی
۱۰۵ کنفرانس بین المللی و سالانه تحقیقات آموزش و پرورش
۱۰۶ کنفرانس بین المللی و سالانه علوم قرآن و حدیث
۱۰۷ کنفرانس بین المللی و سالانه علوم ورزشی و سلامت
۱۰۸ کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
۱۰۹ کنفرانس بین المللی کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گیاهان دارویی
۱۱۰ کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاورزی
۱۱۱ کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
۱۱۲ کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی علوم اجتماعی اقتصاد مدیریت و توسعه پایدار
۱۱۳ کنفرانس پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۱۱۴ کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
۱۱۵ کنفرانس جهانی روانشناسی علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
۱۱۶ کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
۱۱۷ کنفرانس روانشناسی و علوم رفتاری
۱۱۸ کنفرانس سالانه بین المللی عمران،معماری و شهرسازی
۱۱۹ کنفرانس سالانه ریاضی: (آموزش ،تئوری ها و کاربردها)
۱۲۰ کنفرانس سالانه شیمی ،مهندسی شیمی و پلیمر
۱۲۱ کنفرانس سالانه علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست
۱۲۲ کنفرانس سالانه علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست با تاکید بر بحران آب و سلامت
۱۲۳ کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
۱۲۴ کنفرانس علمی پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
۱۲۵ کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
۱۲۶ کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی
۱۲۷ کنفرانس علمی مدیریت، حسابداری، توسعه اقتصادی و بیمه
۱۲۸ کنفرانس علوم اسلامی حقوق و مدیریت
۱۲۹ کنفرانس علوم زراعت و اصلاح نباتات، گیاهان دارویی دام و طیور، علوم و صنایع غذایی علوم و تکنولوژی بذر
۱۳۰ کنفرانس مدیریت پایدار در تجارت و اقتصاد بین الملل
۱۳۱ کنفرانس ملی اقتصاد
۱۳۲ کنفرانس ملی پژوهش در علوم پایه
۱۳۳ کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین
۱۳۴ کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد
۱۳۵ کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق ،کامپیوتر وفناوری اطلاعات
۱۳۶ کنفرانس ملی چالش های زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی، آبزیان و غذا
۱۳۷ کنفرانس ملی چالش های معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
۱۳۸ کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا
۱۳۹ کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
۱۴۰ کنفرانس ملی علوم باغبانی و گیاه شناسی
۱۴۱ کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار
۱۴۲ کنفرانس ملی محیط زیست
۱۴۳ کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۱۴۴ کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی
۱۴۵ کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و علوم رفتاری
۱۴۶ کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
۱۴۷ کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
۱۴۸ کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری درآموزش
۱۴۹ کنفرانس ملی یا بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی
۱۵۰ کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی درعلوم،مهندسی و فناوری های دانشگاهی - صنعتی
۱۵۱ کنگره بین المللی پژوهش های نوین درمطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد
۱۵۲ کنگره بین المللی زبان و ادبیات
۱۵۳ کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه گردشگری
۱۵۴ کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر جهان
۱۵۵ کنگره بین المللی مدیریت بهداشت روان و علوم روانشناختی
۱۵۶ کنگره بین المللی معماری هدف
۱۵۷ کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
۱۵۸ کنگره بین المللی کامپیوتر برق و مخابرات
۱۵۹ کنگره جامعه مهندسان ایران
۱۶۰ کنگره سراسری تحول و نوآوری درعلوم انسانی
۱۶۱ کنگره ملی یا بین المللی روانشناسی، مشاوره و فرهنگ زندگی
۱۶۲ کنگره ملی یا بین المللی عمران، معماری و علوم محیطی
۱۶۳ کنگره ملی یابین المللی کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved