Previous
اولین همایش ملی حقوق بازار سرمایه
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۱-۱۳۹۶/۰۲/۱۱
برگزارکننده همايش: انجمن حقوق اقتصادی ایران
کد اختصاصی همايش: ۲۲۶۰۱-۹۵۱۶۱
نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، روانشناسی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲-۱۳۹۶/۰۲/۱۱
برگزارکننده همايش: پردیس دانشگاهی باختر
کد اختصاصی همايش: ۳۰۵۰۲-۹۶۱۷۰
نخستین همایش ملی اقتصاد ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۱-۱۳۹۶/۰۲/۱۱
برگزارکننده همايش: دانشگاه مازندران
کد اختصاصی همايش: ۸۳۰۰۳-۹۶۱۶۰
اولین همایش منطقه ای تجاری سازی فناوری و تحقیقات دانشگاهی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰-۱۳۹۶/۰۲/۱۰
برگزارکننده همايش: دانشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج
کد اختصاصی همايش: ۲۰۴۰۲-۹۵۱۶۱
هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰-۱۳۹۶/۰۲/۱۰
برگزارکننده همايش: دانشگاه مازندران
کد اختصاصی همايش: ۸۱۶۰۱-۹۶۱۶۰
سومین کنفرانس ملی اویونیک
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸-۱۳۹۵/۱۱/۲۷
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید ستاری
کد اختصاصی همايش: ۱۲۳۰۲-۹۵۱۶۱
بیست و پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۴-۱۳۹۶/۰۲/۱۲
برگزارکننده همايش: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کد اختصاصی همايش: ۸۳۰۰۲-۹۶۱۶۰
نهمین همایش ملی آموزش
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۴-۱۳۹۶/۰۲/۱۳
برگزارکننده همايش: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
کد اختصاصی همايش: ۱۱۵۰۴-۹۵۱۷۰
اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۴-۱۳۹۶/۰۲/۱۳
برگزارکننده همايش: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء(س)
کد اختصاصی همايش: ۱۲۲۰۱-۹۶۱۶۱
اولین همایش استانی آموزش و پرورش، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶-۱۳۹۵/۱۲/۱۶
برگزارکننده همايش: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
کد اختصاصی همايش: ۲۰۷۰۲-۹۵۱۶۱
اولین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳-۱۳۹۶/۰۲/۱۳
برگزارکننده همايش: انجمن علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه گیلان
کد اختصاصی همايش: ۸۱۴۰۲-۹۶۱۶۰
دهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۵-۱۳۹۶/۰۲/۱۳
برگزارکننده همايش: انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
کد اختصاصی همايش: ۳۱۸۰۴-۹۶۱۷۰
اولین همایش ملی راهبردهای توسعه شرق ایران
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۴-۱۳۹۶/۰۲/۱۳
برگزارکننده همايش: دانشگاه سیستان و بلوچستان
کد اختصاصی همايش: ۹۲۷۰۲-۹۵۱۶۰
بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۴-۱۳۹۶/۰۲/۱۲
برگزارکننده همايش: دانشگاه تربیت مدرس و انجمن مهندسان مکانیک ایران
کد اختصاصی همايش: ۴۱۶۰۱-۹۶۱۷۰
چهارمین همایش ملی روز ملی ریاضیات و بزرگداشت خیام نیشابوری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۶/۰۲/۱۴-۱۳۹۶/۰۲/۱۳
برگزارکننده همايش: موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد
کد اختصاصی همايش: ۱۱۵۰۲-۹۶۱۷۰
Next

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved