Previous
اولین همایش بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴-۱۳۹۸/۰۲/۰۳
برگزارکننده همايش: مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران
کد اختصاصی همايش: ۱۱۳۰۲-۹۸۱۸۱
اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۳
برگزارکننده همايش: دانشگاه زابل
کد اختصاصی همايش: ۱۰۲۰۲-۹۸۱۹۰
نخستین همایش بین المللی مدیران گروه های عربی جهان
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۳
برگزارکننده همايش: دانشگاه اصفهان
کد اختصاصی همايش: ۹۱۷۰۲-۹۸۱۸۰
سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴-۱۳۹۸/۰۲/۰۳
برگزارکننده همايش: انجمن علمی بتن ایران
کد اختصاصی همايش: ۲۸۸۷۷-۹۸۱۹۰
چهاردهمین کنگره بین المللی سیستم های کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده تحت عنوان TOPHPC2018
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۳
برگزارکننده همايش: دانشگاه خوارزمی
کد اختصاصی همايش: ۵۲۸۰۴-۹۸۱۸۰
پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۴
برگزارکننده همايش: دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی
کد اختصاصی همايش: ۲۳۱۰۳-۹۸۱۸۱
اولین کنفرانس ملی ارزیابی علم
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴-۱۳۹۸/۰۲/۰۴
برگزارکننده همايش: دانشگاه شهید باهنر کرمان
کد اختصاصی همايش: ۱۱۷۰۶-۹۸۱۸۱
نخستین همایش ملی کاشت و صنعت پالونیا-فرصت ها و چالش ها
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۴
برگزارکننده همايش: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کد اختصاصی همايش: ۰۲۹۰۷-۹۸۱۸۱
اولین کنفرانس بین المللی گردشگری (مطالعه فرصت ها و چالش های توسعه گردشگری با محوریت استان اردبیل)
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۵
برگزارکننده همايش: دانشگاه محقق اردبیلی
کد اختصاصی همايش: ۱۰۳۰۲-۹۷۱۸۱
اولین همایش ملی توانمند سازی زنان و خانواده، آسیب های اجتماعی
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۵
برگزارکننده همايش: فرمانداری ویژه فسا
کد اختصاصی همايش: ۲۱۰۰۱-۹۷۱۹۰
پانزدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت: مهدویت و چالش ها
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۱/۲۹-۱۳۹۸/۰۱/۲۹
برگزارکننده همايش: موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) و مرکز تخصصی موعود حوزه علمیه قم
کد اختصاصی همايش: ۶۲۴۰۴-۹۷۱۸۰
چهارمین کنفرانس بین المللی ریاضی و علوم کامپیوتر - مشترک بین ایران و عراق
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۱/۳۰-۱۳۹۸/۰۱/۲۹
برگزارکننده همايش: دانشگاه کردستان
کد اختصاصی همايش: ۱۲۱۰۳-۹۸۱۹۰
اولین کنفرانس ملی فناوری ها و سیستم های محاسباتی مراقبت از سلامت
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۱/۲۹-۱۳۹۸/۰۱/۲۸
برگزارکننده همايش: دانشگاه بیرجند
کد اختصاصی همايش: ۰۲۹۰۳-۹۸۱۸۱
اولین همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۱/۲۹-۱۳۹۸/۰۱/۲۸
برگزارکننده همايش: دانشگاه هنر اصفهان
کد اختصاصی همايش: ۱۲۸۰۲-۹۸۱۹۰
پنجمین سمینار ملی تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۸/۰۱/۲۹-۱۳۹۸/۰۱/۲۸
برگزارکننده همايش: دانشگاه یزد با همکاری قطب علمی داده های ترتیبی و انجمن آمار ایران
کد اختصاصی همايش: ۲۳۱۰۶-۹۸۱۸۱
Next

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved